Otázky s klíčovým slovem: Pracovní smlouva

počet otázek s klíčovým slovem : 405Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn

ID28211 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jakým způsobem lze sjednat, že zaměstnanec souhlasí se změnou rozvrhu pracovní doby v kratší době než 2 týdny předem? Dodatkem k pracovní smlouvě či samostatnou dohodou?

Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr

ID28216 | | JUDr. Petr Bukovjan

Může zaměstnavatel dodatkem ke stávající pracovní smlouvě tento bod pracovní smlouvy zrušit a nahradit jej mzdovým výměrem? Mzda zaměstnanců je sjednána v pracovní smlouvě takto: „Zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat za vykonanou práci mzdu v tomto složení: základní měsíční hrubou mzdu ve výši XY Kč (takto vypočtená měsíční hrubá mzda se zaměstnanci krátí jen v případě, že zaměstnanec neodpracoval stanovený počet dnů a hodin v měsíci) + měsíční odměny přiznané zaměstnavatelem (splnění stanoveného měsíčního plánu prodeje zboží, prodej preferovaných značek) ve výši minimálně 1 000 Kč brutto měsíčně“. Dodatek k PS by zněl: „... uzavírají dodatek č. XY, kterým se od ...... mění a doplňuje oddíl II, bod 3. takto: Mzda je Zaměstnanci stanovena mzdovým výměrem.

Archivace pracovních smluv

ID28143 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jak dlouho se musí archivovat pracovní smlouvy? Je to 10 let od ukončení pracovního poměru? 

Pracovní smlouva pro jednatele

ID27896 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je možné, aby jednatel společnosti s r. o. pracoval v uvedené společnosti na základě uzavřené pracovní smlouvy jako zaměstnanec - ředitel?

Pracovní smlouva

ID27515 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jednatel chce zaměstnat příležitostného řidiče vozidla nad 3,5 tuny. Někdy pojede 2 x týdně, jindy 3 x apod. Bude to dle potřeby ZML. Jak sjednat pracovní dobu v pracovní smlouvě? Zamětnanec bude na HPP, u DPČ by asi nemusela vyjít v průměru polovina pracovní doby za vyrovnávací období. Zaměstnanec by byl placen hodinově. 

Místo výkonu práce pro účely statistik

ID27427 | | JUDr. Vlasta Víghová

Ráda bych si ujasnila, jaké místo výkonu práce, resp. kód LAU, máme uvádět u zaměstnanců ve mzdovém systému pro účely různých povinných statistik či dokumentů. Zejména se mi jedná o zaměstnance, kteří mají v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce šiřeji než 1 obec. Např. mají uvedeno Zlínský a Jihomoravský kraj a pro účely cestovních náhrad je stanoveno Brno. Sídlo zaměstnavatele je v Praze. Pro účely přílohy č. 1 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti by mělo být jako místo výkonu práce v tomto případě uvedeno sídlo zaměstnavatele, tj. i kód LAU by byl uveden jako sídlo zaměstnavatele, tj. Prahu. Pro účely statistiky ISPV má být ovšem jako místo výkonu práce uvedeno místo sjednané pro účely cestovních náhrad (§ 34a ZP), tj. v tomto případě by bylo uvedeno město Brno.

Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění

ID27398 | | Ing. Josef Rajdl

Zaměstnankyně má v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce 1. 1. 2021. Práci ve skutečnosti začne vykonávat v pondělí 4. 1. 2021. K jakému dni musím nástup této zaměstnankyni nahlásit u zdravotní pojišťovny a na PSSZ?

Cestovní náhrady za cestu z domova do firmy

ID27371 | | JUDr. Marie Salačová

Existuje možnost, aby zaměstnavatel platil zaměstnanci cestovní náhrady za cestu z trvalého bydliště do sídla firmy?Zaměstnanec pracuje 2-3 dny doma a zbývající dny dojíždí pracovat do firmy. Je možné stanovit v pracovní smlouvě jako pravidelné pracoviště zaměstnance jeho bydliště a pak mu platit cestovní náhrady?

Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)

ID27232 | | JUDr. Vlasta Víghová

Máme v organizaci předsedu družstva - člen kolektivního orgánu právnické osoby. Za tuto funkci mu je měsíčně vyplácena odměna. Zároveň má uzavřený pracovní poměr na funkci ředitel. Pracovní zkrácený úvazek na 10 %, měsíční tarif 31 000 Kč (ředitel) (při zkráceném úvazku měsíčně 3 100 Kč). Je tento úvazek správně nastaven a jedná se o zaměstnání malého rozsahu? 

Předseda družstva má nastaven mzdový výměr a ne odměnu (má podepsanou smlouvu o výkonu funkce) a u pracovního poměru (úvazek 0,1) na  pracovní pozici výkonný ředitel.

Externě zpracovávám mzdy pro tuto organizaci (nedávno jsem začala tuto organizaci zpracovávat), u které se mi moc nelíbí jak mají v systému založeného předsedu družstva, který má zároveň pracovní poměr na pozici výkonný ředitel.

Podle mého názoru předseda družstva musí dostávat odměnu a pracovní poměr by měl mít pracovní pozici odlišnou povinnostem předsedy družstva.

Pracovní pozice výkonného ředitele se domnívám, že není správná.

 

Noční práce

ID27075 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Ve firmě je nastaven dvousměnný provoz (6:00-14:00, 14:00-22:00). Jedna část firmy se bude rozšiřovat a je nutné přidat další směnu. Lze uzavírat pracovní smlouvy na HPP s novými pracovníky na jednosměnný provoz pouze na noční práci od 22:00 do 6:30?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru