Otázky s klíčovým slovem: Pracovní smlouva

počet otázek s klíčovým slovem : 378Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Práce o víkendu

ID25697 | | JUDr. Petr Bukovjan

1) V případě, že má společnost v pracovním řádu možnost práce po-ne ale v pracovní smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je jen po-pá - je možné uznat i onu práci o víkendu jsou součást pracovní doby?

2) V případě, že zaměstnanec pracuje na hlavní pracovní poměr s pružnou pracovní dobou - je možné, aby neměl splněný fond pracovní doby - měsíční? Jedná se o případ, kdy ve smlouvě má psán týdenní fond pracovní doby ale zaměstnanec vykonal 2 měsíce činnosti v nižším rozsahu než je FPD, 3. měsíc je napracoval - všechny měsíce dostal stejnou mzdu.

3) Je možné, aby zaměstnanci, který pracuje na zkrácený úvazek (0,6) - nicméně je uzavřena pracovní smlouva - byl počítán FPD bez svátků? Ve smlouvě je opět stanoveno, že pracovní doba je po-pá. 

Přidělení jiné práce zaměstnanci

ID25812 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnavatel má hodně zakázek a nestíhá je vyřizovat. Může nakázat administrativním pracovníkům práci ve výrobě či ve skladu? Pokud zaměstnanec má v pracovní smlouvě uvedenu pozici - marketingový specialista a v náplni práce mimo jiné uvedeno, že bude konat také "ostatní práce dle požadavku vedení společnosti", znamená to, že ho může zaměstnavatel poslat na jakoukoliv práci ve společnosti?

Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou

ID25794 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec uzavřel v roce 2018 pracovní poměr na dobu určitou, který se následně dodatkem prodloužil na dobu neurčitou. Tento pracovní poměr skončil výpovědí ze strany zaměstnance. V roce 2019 zaměstnanec uzavřel se stejnou firmou nový pracovní poměr na dobu určitou na jinou pracovní pozici. I tento pracovní poměr se dodatkem prodloužil na dobu neurčitou a opět skončil výpovědí ze strany zaměstnance. Pakliže byly pracovní poměry prodlouženy na dobu neurčitou, jedná se nebo nejedná o řetězení pracovních poměrů dle § 39 ZP? Vzniká řetězení pracovních poměrů pouze v případě, kdy pracovní poměr skončí uplynutím sjednané doby zaměstnání? Je rozhodujícím faktem způsob ukončení pracovního poměru nebo je rozhodující, jak byl pracovní poměr sjednán na počátku? 

Uzavření pracovní smlouvy jediného jednatele s. r. o.

ID25672 | | JUDr. Vlasta Víghová

Mohu uzavřít pracovní smlouvu jako vedoucí pracovník - mistr ve společnosti s r. o., ve které jsem jako jediný jednatel a společník? Musím mít také nějaký plat (odměnu) jako jednatel, nebo stačí uvedená pracovní smlouva, ze které bude odváděno veškeré pojištění jako za zaměstnance?

Pracovní smlouva - jednatel

ID25619 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jsme s. r. o. momentálně jeden společník = jednatel. Je možné, aby jednatel byl zaměstnán ve své společnosti jako zaměstnanec a byla s ním uzavřená pracovní smlouva (pozice technik specialista). V době, kdy smlouva byla uzavřena, byli jednatelé dva a smlouvu si vzájemně podepsali.

Rozsah nabídkové povinnosti po odvolání vedoucího

ID25504 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec odvolaný z vedoucího pracovního místa odmítl návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Zaměstnavatel má k dispozici i jedno další odpovídající pracovní místo. Je povinen nabídnout i toto pracovní místo?

Dodatky k pracovní smlouvě - evidence a číslování

ID25419 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Můžeme číslovat dodatky k pracovní smlouvě ve formátu - poř. číslo v příslušném roce/ rok např. 1/2019, 2/2019 atd. a pak v dalším roce 1/2020, 2/2020 a pak máme u zaměstnance seznam dodatků, kde jsou dodatky chronologicky časově sepsány v klasické tabulce. Seznamy jsou jen u zaměstnanců, kteří mají více dodatků. 

Odborová organizace a střet zájmů

ID25429 | | JUDr. Rudolf Pospíšil

Máme odborovou organizaci, jejíž tři funkcionáři odcházejí (předseda a dva místopředsedové). Dva z nich nastupují u konkurence. Vzhledem k tomu, že naše společnost je povinna sdělovat odborové organizaci mnoho informací, a to i obchodního rázu, obáváme se, že tyto informace budou sděleny konkurenci. Víme, že funkcionář odborové organizace nemusí být nutně zaměstnancem, ale zde dochází ke střetu zájmů. Máme možnost to nějak řešit?

Změna pracovní smlouvy

ID25346 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanci s pracovní smlouvou na dobu neurčitou byla změněna pracovní pozice. Je možné u změny pracovního zařazení změnit i dobu trvání pracovní smlouvy, tedy změnit pracovní smlouvu z doby neurčité na určitou (v tomto případě zástup po dobu čerpání mateřské dovolené)?

Řetězení pracovního poměru

ID25082 | | JUDr. Petr Bukovjan

Fyzická osoba provozuje dle živnostenských listů jako hlavní činnost maloobchod a velkoobchod, jako doplňkovou činnost demolice, přípravu staveniště (montuje oplocení). Zaměstnává zaměstnance jak ve skladě, tak na montážích. Lze u zaměstnanců montujících oplocení uplatnit § 39 odst. 4 zákoníku práce? A pokud nemáme odbory, tak postačuje vnitřní směrnice, do které napíšeme např. Směrnice - výjimky pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou: 1/ montáž oplocení - povaha práce neumožňuje montáže v zimním období, 2/bude se týkat zaměstnanců pracujících na montážích, 3/ doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, je např. do 31. 12. 2025. Tato doba je dobou, po kterou můžeme řetězit pracovní poměry, například i po 9 měsících? A pokud se zaměstnanec nahlásí na ÚP, není mu krácena podpora v nezaměstnanosti a my jsme neporušili žádný zákon? Pokud bychom měli již sepsanou smlouvu na dobu neurčitou, lze u zaměstnance montujícího oplocení do dohodě s ním upravit pracovní poměr na dobu určitou a řetězit pracovní poměry?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru