Otázky s klíčovým slovem: Pracovní poměr

počet otázek s klíčovým slovem : 647Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění

ID24649 | | Josef Rajdl

1. Zaměstnáváme OSVČ na dohodu o provedení práce. Může nám podepsat „Prohlášení“, abychom mu neodváděli srážkovou daň ze mzdy, přestože si na konci roku sám provádí zúčtování daně v samostatném přiznání k dani z příjmů?

2. Pracovník uzavřel s námi pracovní smlouvu. Odpracoval 1 týden a skončil pracovní poměr. Jsme povinni za něj odvést zdravotní pojištění za celý měsíc (z minimálního vyměřovacího základu)?

Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti

ID24490 | | JUDr. Marcela Smutná

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem – dále SŠ. Náš školník byl nemocen, takže jsme za něho vzali zástup. Nejdříve na dohodu o provedení práce. Po vyčerpání 300 hodin jsme DPP ukončili a uzavřeli se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti. Náš původní školník však nakonec odešel do důchodu. Tak jsme tedy chtěli sjednat zastupujícímu školníkovi na DPČ pracovní poměr na stejnou práci. Myslíme si, že jeden zaměstnanec nemůže u jednoho zaměstnavatele vykonávat dvě práce stejného druhu, v tomto případě školníka na základě pracovní smlouvy a DPČ. Proto chceme DPČ před sepsáním pracovní smlouvy ukončit. Ovšem problém nastal v tomto okamžiku, neboť k datu skončení, by měl zaměstnanec přečerpáno v průměru 20 hodin týdně na DPČ. DPČ byla uzavřena zhruba od března 2019 do srpna 2019. Jak tuto situaci řešit? 

Dohoda o provedení práce

ID24261 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je možné u zaměstnance, který je vedený v zaměstnaneckém poměru, sepsat dohodu o provedení práce, nebo musíme vše dát do mzdy za dané období? Jedná se o činnost provedenou mimo pracovní dobu a netýkající se jeho pracovní náplně práce. 

Prodloužení zkušební doby

ID24222 | | JUDr. Eva Dandová

Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru 1. 2. 2019 s 3měsíční zkušební dobou (do 30. 4. 2019). Pracuje v nerovnoměrně rozvrženém pracovním režimu. Zaměstnanec má prodlouženou zkušební dobu o zameškané směny: - 1. 3. 2019 – 8. 3. 2019 – dočasná pracovní neschopnost (7 dnů dle rozvrhu směn) - 25. 3. 2019 – 28. 4. 2019 – dočasná pracovní neschopnost (23 dnů dle rozvrhu směn) - 28. 5. 2019- 29. 5. 2019 – dovolená - 6. 6. 2019 – dosud - dočasná pracovní neschopnost. Vzhledem nerovnoměrně rozvrženému režimu, uvádím počet odpracovaných směn za jednotlivé měsíce: 2/2019 – 20 pracovních směn (plán 20 směn) 3/2019 – 11 pracovních směn (plán 23 směn) 4/2019 – 2 pracovní směny (plán 21 směn) 5/2019 – 21 pracovních směn 6/2019 – 3 pracovní směny. Celkem odpracoval 57 směn, v plánu za 2-4/2019 měl odpracovat 64 směn. Organizace dává zaměstnanci výpověď ve zkušební době (po skončení 14 dnů ochranné lhůty) a to dne 25. 6. 2019. předpokládám, že zaměstnanec je stále ve zkušební době. Počítám to dobře? 

Účast na zdravotním pojištění

ID24182 | | Ing. Antonín Daněk

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu od 1. 6. 2019. Tímto dnem je sobota. Skutečným dnem nástupu je pondělí 3. 6. 2019. Od kdy napíše zaměstnavatel na HOZ datum nástupu do práce: od 1. 6. 2019 nebo od 3. 6. 2019? 

Pracovní poměr na dobu určitou

ID24138 | | JUDr. Petr Bukovjan

Od 25. 8. 2016 jsme uzavřeli pracovní poměr s neaprobovanou učitelkou (v současné době chybí k dokončení studia obhajoba diplomové práce na pedagogické vysoké škole) do 24. 8. 2017. Poté jsme pracovní poměr prodloužili do 24. 8. 2018 a o rok později do 24. 8. 2019. Je možné s touto paní učitelkou od 25. 8. 2019 uzavřít opět pracovní poměr na dobu určitou, když by pracovní poměr byl uzavřen na dobu trvání mateřské a následné rodičovské dovolené, na kterou by nastoupila jiná učitelka v tomto termínu (nebo přibližném např. od 1. 9. 2019 - nelze nyní přesně stanovit)? Také není jasné, zdali již v té době bude mít již dokončené vysokoškolské vzdělání, pokud by to bylo pro tento případ podstatné.

Pracovní poměr na dobu určitou

ID24055 | | JUDr. Marcela Smutná

S novým zaměstnancem jsme sjednali pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 3 měsíců. Lze po uplynutí zkušební doby vytvořit novu pracovní smlouvu, kde bude sjednán pracovní poměr na dobu určitou, kterou budeme dle potřeby prodlužovat? 

Souběh HPP a DPP při rodičovské dovolené

ID23927 | | JUDr. Vlasta Víghová

Naše zaměstnankyně je u nás zaměstnána na HPP jako zubní lékařka. V současné době pobírá peněžitou pomoc v mateřství a nepracuje. Po mateřské dovolené tzn. v době čerpání rodičovské dovolené by chtěla nastoupit do práce, ale pouze na pár hodin v měsíci. Příjem by nepřesáhl 10 000 Kč. Můžeme s ní na tento malý úvazek uzavřít DPP, konkrétně na práci zubní lékařky, pokud bude na HPP evidovaná jako zaměstnankyně na rodičovské dovolené s výdělkem 0? Lze tedy sjednat po dobu rodičovské dovolené zaměstnankyně DPP se stejnou náplní práce jako má HPP? Zaměstnankyně totiž plánuje další dítě do tří let a z tohoto důvodu si nepřeje vrátit na původní pozici na HPP, a zkrátit tak úvazek a výměr.

Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění

ID23836 | | Ing. Antonín Daněk

Zaměstnavatel odmítá známému vrátit přeplatek ze zdravotního pojištění. Známý měl souběh pracovních úvazků (jedná se pouze o 3 měsíce minulého roku - říjen, listopad, prosinec, protože po Novém roce se změnily odvody u malých úvazků). V jednom pracovním úvazku byl zaměstnán na plný zkrácený úvazek, ve druhém brigádně na DPČ.

Zaměstnanec u plného zkráceného úvazku za měsíc říjen nedosáhl minimálního vyměřovacího základu (asi o 100 Kč), za měsíce listopad a prosinec lehce přesáhl minimální mzdu. Byť DPČ-zaměstnavatel o tom věděl (i z doporučeného dopisu), že tento zaměstnanec má souběh příjmů a platí zdravotní pojištění i jinde, nedokázal mu také poradit, jak situaci řešit. Zaměstnanec se snažil o přímý kontakt s účetní firmou, ale bylo mu v tom zamezeno. Tím zaměstnanec ztratil několik měsíců a dodal potřebné dokumenty až po Novém roce. Zaměstnavatel jako důvod nevrácení přeplatku uvedl, že nedodal externí účetní firmě potřebné dokumenty včas, to jest potvrzení o tom, že u druhého zaměstnavatele bylo odváděno zdravotní pojištění alespoň z minimální mzdy, resp. potvrzení o srážkách ze mzdy.

DPČ-externí účetní firma k tomu přistupovala zcela mechanicky - provedla každý měsíc dopočet do minimálního vyměřovacího základu, jako by zaměstnanec žádný jiný příjem neměl. Došlo tedy k tomu, že zaměstnanec platil zdravotní pojištění hned dvakrát a zaměstnavatel mu odmítl poskytnout součinnost v jednání se zdravotní pojišťovnou o vrácení přeplatku. VZP pojišťovna také zaměstnanci sdělila, že žádost o vrácení přeplatku, resp. pokrácení dalších odvodů ze zdravotního pojištění, nemůže žádat sám, ale pouze přes svého zaměstnavatele.

Je jednání DPČ-zaměstnavatele žalovatelné (byť jednal legálně, odmítá poskytnout součinnost v jednání s pojišťovnou), nebo je zaměstnanec v tomto případě rukojmí zaměstnavatele? Je zde další problém, a to časový. V momentě, když se příjmy u jednoho zaměstnavatele pohybují kolem minimální mzdy a není úplně jisté, jestli zaměstnanec dosáhne minimálního vyměřovacího základu u tohoto zaměstnavatele pro účely zdravotního pojištění, není ani technicky možné zajistit potvrzení včas, ale až po uplynutí měsíce. Takže se nestíhá a je možné to řešit pouze ex post. Otázka také zní, co termín včas znamená.

Pracovní poměr na dobu určitou

ID23694 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Jsme základní škola - příspěvková organizace. Zaměstnáváme od 23. 11. 2016 učitelku. Smlouva byla sepsána na dobu určitou, nejdéle do 30. 6. 2017, po dobu rodičovské dovolené jiné učitelky. Zastupovaná učitelka však podruhé otěhotněla, tudíž smlouva byla dohodou prodloužena do 26. 4. 2019 - do 1 roku věku druhého dítěte. Zastupovaná učitelka prodloužila rodičovskou dovolenou do tří let věku druhého dítěte. Je správně smlouvu prodloužit zastupující učitelce už pouze do 23. 11. 2019 a poté bude pracovní poměr ukončen, nebo je možno prodloužit smlouvu až do 26. 4. 2021 (do 3 let věku dítěte), neboť zastupující učitelka nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru