Otázky s klíčovým slovem: Pracovní poměr

počet otázek s klíčovým slovem : 651Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Proplácení přesčasových hodin

ID25116 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Pedagog základní školy má zkrácený úvazek na 11 hodin týdně - 0,5. V průběhu týdne odsupluje dalších 11 hodin za nepřítomného pedagoga. V jaké výši se proplatí odučené hodiny dopočtené do úvazku - ve výši 200 %? Pokud ano, podle jakého předpisu nebo nařízení? A jak postupovat v proplácení odučených hodin u asistenta pedagoga se zkráceným úvazkem?

Dočasné přidělení

ID25165 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec u nás pracoval v letošním roce 3 měsíce. Jeho pracovní poměr skončil. Po nějaké obě tento zaměstnanec znovu nastoupil. Chtěli bychom jej dočasně přidělit k jiné společnosti našeho holdingu, je možné do 6 měsíců, kdy byl zaměstnanec přidělen započítat i ty tři měsíce, kdy byl u nás tento zaměstnanec zaměstnán?

Zaměstnání společníků ve v. o. s.

ID24981 | | JUDr. Eva Dandová

Je možné zaměstnat ve v. o. s. (2 společníci) oba společníky? Lze to na základě DPP i klasického pracovního poměru? Jsou tam nějaká úskalí a výjimky? 

Práce zaměstnanců slovenské příslušnosti, pracující v ČR firmě na Slovensku

ID24919 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanci (Slováci) v české firmě na hlavní pracovní poměr a dohodu o provedení práce, pokud budou pracovat na území Slovenska, je oznamovací povinnost na Slovensku? Jsou slovenské národnosti, nemají v ČR bydliště. V Česku nahlášení na Úřad práce proběhlo. Při fakturaci DPH je povinnost zaregistrovat se na Slovensku v případě fakturace slovenskému plátci DPH, jinak pokud není plátce, se musí DPH fakturovat v ČR?

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění

ID24649 | | Josef Rajdl

1. Zaměstnáváme OSVČ na dohodu o provedení práce. Může nám podepsat „Prohlášení“, abychom mu neodváděli srážkovou daň ze mzdy, přestože si na konci roku sám provádí zúčtování daně v samostatném přiznání k dani z příjmů?

2. Pracovník uzavřel s námi pracovní smlouvu. Odpracoval 1 týden a skončil pracovní poměr. Jsme povinni za něj odvést zdravotní pojištění za celý měsíc (z minimálního vyměřovacího základu)?

Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti

ID24490 | | JUDr. Marcela Smutná

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem – dále SŠ. Náš školník byl nemocen, takže jsme za něho vzali zástup. Nejdříve na dohodu o provedení práce. Po vyčerpání 300 hodin jsme DPP ukončili a uzavřeli se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti. Náš původní školník však nakonec odešel do důchodu. Tak jsme tedy chtěli sjednat zastupujícímu školníkovi na DPČ pracovní poměr na stejnou práci. Myslíme si, že jeden zaměstnanec nemůže u jednoho zaměstnavatele vykonávat dvě práce stejného druhu, v tomto případě školníka na základě pracovní smlouvy a DPČ. Proto chceme DPČ před sepsáním pracovní smlouvy ukončit. Ovšem problém nastal v tomto okamžiku, neboť k datu skončení, by měl zaměstnanec přečerpáno v průměru 20 hodin týdně na DPČ. DPČ byla uzavřena zhruba od března 2019 do srpna 2019. Jak tuto situaci řešit? 

Dohoda o provedení práce

ID24261 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je možné u zaměstnance, který je vedený v zaměstnaneckém poměru, sepsat dohodu o provedení práce, nebo musíme vše dát do mzdy za dané období? Jedná se o činnost provedenou mimo pracovní dobu a netýkající se jeho pracovní náplně práce. 

Prodloužení zkušební doby

ID24222 | | JUDr. Eva Dandová

Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru 1. 2. 2019 s 3měsíční zkušební dobou (do 30. 4. 2019). Pracuje v nerovnoměrně rozvrženém pracovním režimu. Zaměstnanec má prodlouženou zkušební dobu o zameškané směny: - 1. 3. 2019 – 8. 3. 2019 – dočasná pracovní neschopnost (7 dnů dle rozvrhu směn) - 25. 3. 2019 – 28. 4. 2019 – dočasná pracovní neschopnost (23 dnů dle rozvrhu směn) - 28. 5. 2019- 29. 5. 2019 – dovolená - 6. 6. 2019 – dosud - dočasná pracovní neschopnost. Vzhledem nerovnoměrně rozvrženému režimu, uvádím počet odpracovaných směn za jednotlivé měsíce: 2/2019 – 20 pracovních směn (plán 20 směn) 3/2019 – 11 pracovních směn (plán 23 směn) 4/2019 – 2 pracovní směny (plán 21 směn) 5/2019 – 21 pracovních směn 6/2019 – 3 pracovní směny. Celkem odpracoval 57 směn, v plánu za 2-4/2019 měl odpracovat 64 směn. Organizace dává zaměstnanci výpověď ve zkušební době (po skončení 14 dnů ochranné lhůty) a to dne 25. 6. 2019. předpokládám, že zaměstnanec je stále ve zkušební době. Počítám to dobře? 

Účast na zdravotním pojištění

ID24182 | | Ing. Antonín Daněk

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu od 1. 6. 2019. Tímto dnem je sobota. Skutečným dnem nástupu je pondělí 3. 6. 2019. Od kdy napíše zaměstnavatel na HOZ datum nástupu do práce: od 1. 6. 2019 nebo od 3. 6. 2019? 

Pracovní poměr na dobu určitou

ID24138 | | JUDr. Petr Bukovjan

Od 25. 8. 2016 jsme uzavřeli pracovní poměr s neaprobovanou učitelkou (v současné době chybí k dokončení studia obhajoba diplomové práce na pedagogické vysoké škole) do 24. 8. 2017. Poté jsme pracovní poměr prodloužili do 24. 8. 2018 a o rok později do 24. 8. 2019. Je možné s touto paní učitelkou od 25. 8. 2019 uzavřít opět pracovní poměr na dobu určitou, když by pracovní poměr byl uzavřen na dobu trvání mateřské a následné rodičovské dovolené, na kterou by nastoupila jiná učitelka v tomto termínu (nebo přibližném např. od 1. 9. 2019 - nelze nyní přesně stanovit)? Také není jasné, zdali již v té době bude mít již dokončené vysokoškolské vzdělání, pokud by to bylo pro tento případ podstatné.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru