Otázky s klíčovým slovem: Pracovní poměr

počet otázek s klíčovým slovem : 669Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pracovní poměr a dohoda o provedení práce u stejného zaměstnavatele

ID27629 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je možné, aby zaměstnavatel zaměstnával zaměstnance na pracovní poměr a zároveň na dohodu o provedení práce? Zaměstnanec pracuje jako operátor balení, má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (7,5 hod denně, pouze ranní směna). Zároveň by pro zaměstnavatele chtěl vykonávat na DPP úklidové práce s rozvržením pracovní doby úterý 2 hod po práci, čtvrtek 2 hod po práci a sobota 4-5 hod. S limitem 300 hod/rok počítáme. 

Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele

ID27615 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Pokud je u jednoho zaměstnavatele zaměstnanec zaměstnán na pracovní smlouvu a současně i na dohodu o provedení práce na jinou činnost, jak se bude tento příjem zdaňovat? Lze příjem na pracovní smlouvu zdaňovat daní ze závislé činnosti a příjem na dohodu srážkovou daní? Prohlášení poplatníka podepsal u pracovní smlouvy.

Místo výkonu práce pro účely statistik

ID27427 | | JUDr. Vlasta Víghová

Ráda bych si ujasnila, jaké místo výkonu práce, resp. kód LAU, máme uvádět u zaměstnanců ve mzdovém systému pro účely různých povinných statistik či dokumentů. Zejména se mi jedná o zaměstnance, kteří mají v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce šiřeji než 1 obec. Např. mají uvedeno Zlínský a Jihomoravský kraj a pro účely cestovních náhrad je stanoveno Brno. Sídlo zaměstnavatele je v Praze. Pro účely přílohy č. 1 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti by mělo být jako místo výkonu práce v tomto případě uvedeno sídlo zaměstnavatele, tj. i kód LAU by byl uveden jako sídlo zaměstnavatele, tj. Prahu. Pro účely statistiky ISPV má být ovšem jako místo výkonu práce uvedeno místo sjednané pro účely cestovních náhrad (§ 34a ZP), tj. v tomto případě by bylo uvedeno město Brno.

OSVČ a pracovní poměr

ID27179 | | JUDr. Vlasta Víghová

OSVČ vykonává pro právnickou osobu (s. r. o.) víceméně pravidelně činnost, kterou této společnosti fakturuje. Obě strany mají stejný předmět podnikání. Nyní má OSVČ možnost uzavřít s touto společností pracovní poměr - ve funkci, která je odlišná od činnosti fakturované. Je možné, aby existoval pracovní poměr a současně bylo této společnosti i nadále fakturováno? Pokud ano, jaká jsou rizika - daňová, právní?

Mateřská dovolená

ID27125 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec - soustružník, hlavní pracovní poměr, manželka v prosinci porodí dítě, manželka je studentka, nemá nárok na mateřskou dovolenou. Manžel může zřejmě nastoupit na mateřskou dovolenou, jaká je ale možnost při této mateřské dovolené pracovat?

Počet měsíců odstupného

ID26813 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně nastoupila do pracovního poměru dne 1. 4. 2016, dne 16. 11. 2016 nastoupila na mateřskou dovolenou a poté čerpala rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte (do 30. 12. 2019) a následně požádala o neplacené volno do 31. 12. 2020 (do této doby bude pobírat rodičovský příspěvek). Organizace chce se zaměstnankyní k 31. 12. 2020 ukončit pracovní poměr dohodou z důvodu nadbytečnosti. Na kolik měsíců odstupného má zaměstnankyně nárok? Jaký mzdový průměr se použije pro výpočet odstupného. V případě, že půjde na úřad práce nebude nějak krácena na podpoře?

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a těhotenství

ID26622 | | JUDr. Marcela Smutná

Pracovní smlouva na dobu určitou (2 roky) - pracovní poměr dle smlouvy končí 31. 8. 2020. Zaměstnankyně je těhotná a od 27. 7. 2020 je v pracovní neschopnosti (v té pravděpodobně zůstane až do nástupu na MD). Končí pracovní poměr k 31. 8. 2020 tak, jak bylo sjednáno v pracovní smlouvě? Nebo je nutno vyčkat na ukončení pracovní neschopnosti zaměstnankyně?

Skončení pracovního poměru na dobu určitou a následná dohoda

ID26428 | | JUDr. Petr Bukovjan

HPP na dobu určitou začal 2. 7. 2018, následně byl 2x prodloužen. Nyní se blíží lhůta posledního prodloužení, tj. 31. 7. 2020. Lze se zaměstnancem ukončit pracovní poměr uplynutím doby a následně s ním uzavřít dohodu o provedení práce?

Pracovní poměr ve dvou organizacích - bez odhlášky

ID26341 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně na rodičovské dovolené nastoupila jiný pracovní poměr, aniž by ho rozvázala u nás, vyzvala jsem ji, aby podala výpověď, zatím tak neuskutečnila, domnívám se, že je u nové organizace od počátku roku, přesné datum neznám, neboť mi ho nesdělila. Prosím o radu, jak mám postupovat? 

Pracovní smlouva - školství

ID26255 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Délka pracovního poměru učitelky na dobu určitou přesáhla dobu 3 let. Paní učitelka trvá na pracovním poměru v naší organizaci dále. Překlápí se pracovní poměr automaticky na dobu neurčitou, a není třeba tedy upravovat pracovní smlouvu, nebo doporučujete dodatkem změnit původní smlouvu z doby určité na dobu neurčitou? Případně vystavit novou pracovní smlouvu na dobu neurčitou?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru