Otázky s klíčovým slovem: Pracovní poměr

počet otázek s klíčovým slovem : 657Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou

ID25794 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec uzavřel v roce 2018 pracovní poměr na dobu určitou, který se následně dodatkem prodloužil na dobu neurčitou. Tento pracovní poměr skončil výpovědí ze strany zaměstnance. V roce 2019 zaměstnanec uzavřel se stejnou firmou nový pracovní poměr na dobu určitou na jinou pracovní pozici. I tento pracovní poměr se dodatkem prodloužil na dobu neurčitou a opět skončil výpovědí ze strany zaměstnance. Pakliže byly pracovní poměry prodlouženy na dobu neurčitou, jedná se nebo nejedná o řetězení pracovních poměrů dle § 39 ZP? Vzniká řetězení pracovních poměrů pouze v případě, kdy pracovní poměr skončí uplynutím sjednané doby zaměstnání? Je rozhodujícím faktem způsob ukončení pracovního poměru nebo je rozhodující, jak byl pracovní poměr sjednán na počátku? 

Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou

ID25708 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec uzavřel v roce 2018 pracovní poměr na dobu určitou, který se následně dodatkem prodloužil na dobu neurčitou. Tento pracovní poměr skončil výpovědí ze strany zaměstnance. V roce 2019 zaměstnanec uzavřel se stejnou firmou nový pracovní poměr na dobu určitou na jinou pracovní pozici. I tento pracovní poměr se dodatkem prodloužil na dobu neurčitou a opět skončil výpovědí ze strany zaměstnance. Nyní by měl zaměstnanec zájem o uzavření nového pracovního poměru, který bude z počátku uzavřen opět na dobu určitou. Domníváme se, že když předcházející dva pracovní poměry byly prodlouženy na dobu neurčitou, nejedná se v tomto případě o řetězení pracovních poměrů dle §39 ZP. Je to tak správně? 

Pracovní poměr bez náhrady mzdy

ID25605 | | JUDr. Marcela Smutná

Je možno, a pokud ano, co je k tomu zapotřebí, zaměstnat osobu na funkci pedagogického pracovníka, která by v rámci vlastního volna ráda pracovala na základní škole na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody po dobu jednoho měsíce bez nároku na plat. Podotýkám, že by tak činila z vlastní vůle, aby se seznámila s pedagogickou praxí na naší škole a současně by ušlou mzdu věnovala jako finanční dar škole. Jak by se na tuto skutečnost nahlíželo, kdyby šlo o osobu, která je vedena na Úřadu práce a pobírala by podporu v nezaměstnanosti? Byla by ohrožena výplata podpory v nezaměstnanosti? 

Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců

ID25606 | | Ing. Martin Děrgel

Právnická osoba provozuje pracovní agenturu. Zaměstnává montážní dělníky ze zahraničí, převážně z třetích zemí. Pracovní poměr je zpravidla sjednáván na dobu trvání povolení k zaměstnání, většinou na 3 měsíce. Poté pracovní poměr ve většině případů končí a zaměstnanec se vrací do své rodné země. Zaměstnavatel zajišťuje pro své zaměstnance po dobu trvání pracovního poměru ubytování, buď formou ubytování v ubytovně, nebo v pronajatých bytových jednotkách. Může zaměstnavatel v těchto případech využít ustanovení § 152 písm. f) zákoníku práce a hradit tak zaměstnancům cestovní výdaje související s „přijetím do zaměstnání v pracovním poměru“ v podobě poskytnutí ubytování po dobu trvání pracovního poměru? Za zajištění ubytování inkasuje od každého zaměstnance měsíčně částku, která je výrazně nižší než částka hrazená za toto ubytování vlastníkům ubytovacích zařízení a bytových jednotek. Jsou výdaje za ubytování hrazené zaměstnavatelem jeho daňovým výdajem? Není zaměstnavatel povinen zvýšit svůj základ daně dle § 23 odst. 17 ZDP nebo z jiného obdobného důvodu? Má zaměstnavatel v těchto případech nárok na odpočet, pokud je ubytování s DPH? Jaký je daňový a odvodový dopad na straně zaměstnance?

 

Jediný společník a jednatel v s. r. o. - pracovní poměr

ID25578 | | JUDr. Marcela Smutná

Jediný společník a jednatel v s. r. o. pracuje pro s. r. o. jako řidič mezinárodní dopravy. Může jednatel a zaměstnanec v jedné osobě uzavřít pracovní smlouvu na řidiče mezinárodní dopravy? Bude mít z tohoto titulu nárok na tuzemské a zahraniční diety? Má mít také uzavřenu smlouvu na výkon funkce jednatele? Jak ošetřit, aby byl nárok na případný pracovní úraz (na silnici hrozí stále)?

Dva pracovní poměry u stejného zaměstnavatele

ID25480 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je možné uzavřít jeden pracovní poměr se zaměstnancem jako pedagog na 0,8 pracovní úvazek (tj. 32 h/týden) a další pracovní poměr se stejným zaměstnancem na úvazek 0,3 (tj. 12h/týden) jako školní asistent? Nebo musí být dodržena délka pracovní doby 40 h týdně? 

Proplácení přesčasových hodin

ID25116 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Pedagog základní školy má zkrácený úvazek na 11 hodin týdně - 0,5. V průběhu týdne odsupluje dalších 11 hodin za nepřítomného pedagoga. V jaké výši se proplatí odučené hodiny dopočtené do úvazku - ve výši 200 %? Pokud ano, podle jakého předpisu nebo nařízení? A jak postupovat v proplácení odučených hodin u asistenta pedagoga se zkráceným úvazkem?

Dočasné přidělení

ID25165 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec u nás pracoval v letošním roce 3 měsíce. Jeho pracovní poměr skončil. Po nějaké obě tento zaměstnanec znovu nastoupil. Chtěli bychom jej dočasně přidělit k jiné společnosti našeho holdingu, je možné do 6 měsíců, kdy byl zaměstnanec přidělen započítat i ty tři měsíce, kdy byl u nás tento zaměstnanec zaměstnán?

Zaměstnání společníků ve v. o. s.

ID24981 | | JUDr. Eva Dandová

Je možné zaměstnat ve v. o. s. (2 společníci) oba společníky? Lze to na základě DPP i klasického pracovního poměru? Jsou tam nějaká úskalí a výjimky? 

Práce zaměstnanců slovenské příslušnosti, pracující v ČR firmě na Slovensku

ID24919 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanci (Slováci) v české firmě na hlavní pracovní poměr a dohodu o provedení práce, pokud budou pracovat na území Slovenska, je oznamovací povinnost na Slovensku? Jsou slovenské národnosti, nemají v ČR bydliště. V Česku nahlášení na Úřad práce proběhlo. Při fakturaci DPH je povinnost zaregistrovat se na Slovensku v případě fakturace slovenskému plátci DPH, jinak pokud není plátce, se musí DPH fakturovat v ČR?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru