Otázky s klíčovým slovem: Pracovní neschopnost

počet otázek s klíčovým slovem : 230Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výpočet mzdy při pracovní neschopnosti

ID26260 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak se postupuje při vystavení mzdy, kdyby byl po většinu měsíce zaměstnanec na neschopence? Například zaměstnanec pobírající minimální měsíční mzdu by byl 3 měsíce na neschopence od 1. 3. do 29. 5. a poslední měsíc pracovní neschopnosti by mu byla ukončena neschopenka v pátek 29. 5. a poté by byly posledními dny v měsíci sobota 30. 5. a neděle 31. 5., v pondělí 1. 6. nastoupí zaměstnanec do práce. Vyplácela by se za květen ještě část mzdy za sobotu a neděli, když by byl celý květen do pátku 29. 5. na neschopence? Pokud ano, tak jak se provádí výpočet?

Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)

ID26084 | | Ing. Antonín Daněk

Zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti byl od 10. 2. do 30. 4. v dočasné pracovní neschopnosti. V únoru měl hrubou mzdu 2 160 Kč . V mzdovém programu jsem nemohla vytisknout přehled o platbě pojistného za únor až duben pro zdravotní pojišťovnu. V tomto přehledu se nezobrazovala pojišťovna, úhrn vyměřov. základů ani výše pojistného v hodnotě 0,00, ani počet zaměstnanců ,1. Firma má jen jednoho zaměstnance na DoPČ. (když je zaměstnanec na HPP a ve firmě jen jeden, tak při ošetřovném za celý měsíc se hodnoty 0,00, 1 zaměstnanec vyčísli). Z programové firmy mě informovali, že mám zaměstnance odhlásit při DPN a tak znova přihlásit po ukončení DPN). Ovšem paní ze zdravotní pojišťovny nechtěla odhlásit a zase přihlásit zaměstnance na DoPČ. Chtěla jsem se informovat, včetně programátorů, jak postupovat v takové případě, kdy ve firmě je jen jeden zaměstnanec na DoPČ.

Náhrada mzdy za pracovní neschopnost

ID25944 | | Ing. Marta Ženíšková

Pokud byl zaměstnanec 14 dní nemocný, náleží mu za celou dobu náhrada mzdy, kterou mu vyplatí zaměstnavatel ve výši průměrného výdělku. Tuto částku si poté zaměstnavatel nárokuje u ČSSZ nebo u finančního úřadu? Nebo jde výplata náhrady skutečně za zaměstnavatelem a jedná se o výdaj i náklad zaměstnavatelem?

Karanténa a pracovní neschopnost

ID25938 | | Ing. Marta Ženíšková

Jak správně zpracovat mzdy v důsledku nařízení karantény jako mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku , když zaměstnanec měl z toho důvodu nařízenou karanténu ve dnech 16. 3. - 18. 3. 2020 od Krajské hygienické stanice. Dále mu byla vystavena neschopenka obvodním lékařem od 19. 3. do 30. 3. 2020. Jedná se o pokračování nebo u karantény se náhrada počítá zvlášť a samostatně se počítá náhrada mzdy za nemoc?

ELDP

ID25652 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnankyně měla od 1. 1. - 23. 8. 2019 rodičovskou dovolenou. Od 26. 8. - 2. 12. 2019 neschopenka, od 3. 12. 2019 nastoupila na mateřskou dovolenou. Kolik bude mít započtených a vyloučených dní a v kterých měsících bude X? D

Vliv zvýšení minimální mzdy na výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

ID25483 | | JUDr. Marcela Smutná

Jaký vliv má zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2020 na výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance? Konkrétně zaměstnanec onemocní v lednu. Jeho zaručená mzda v lednu činí 106,40 Kč/ hod. Průměrný výdělek za 4. kvartál roku 2019 činí 105 Kč. Bude náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti počítaná z částky 105 Kč/hod ?

Odměna jednatele - náhrada při pracovní neschopnosti

ID25319 | | JUDr. Marcela Smutná

Jednatel společnosti pobírá na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele měsíční odměnu ve výši 30 000 Kč. Tato odměna nepodléhá zákoníku práce, jen zákonu o obchodních korporacích. Nárok na odměnu je v dané smlouvě sjednán tak, že jednateli náleží, pokud společnost dosáhla v předcházejícím kalendářním roce kladného hospodářského výsledku. Jednatel se ocitne v pracovní neschopnosti po několik měsíců. Má jednatel i v této situaci nárok na odměnu jednatele, případě nějakou „náhradu“ odměny od „zaměstnavatele“? Jak je to v tomto případě s nárokem na nemocenské dávky?

Dávky nemocenského pojištění - zdanitelný příjem

ID25304 | | Ing. Petra Konderlová

Manzel je OSVČ - fyzická osoba a vede účetní evidenci. V roce 2019 byl nemocný a pobíral nemocenskou dávku. Je tato dávka příjem zvyšující základ daně? 

Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci

ID25286 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnankyně uzavřela pracovní smlouvu k 31. 1. 2019 na dobu určitou do 31. 12. 2019. Zkušební doba byla sjednána v délce 3 měsíce. Byl jí předepsán nárok dovolené na 11 měsíců poměru tedy 18,5 dne. Zaměstnankyně řádně odpracovala všechny pracovní dny v rozmezí od 31. 1. do 4. 3. 2019 (tedy 23 dní). Od 5. 3. do 31. 12. byla soustavně nemocná. K 31. 12. 2019 jí rovněž skončila pracovní smlouva, kterou dále neobnovuje. V jaké výši má skutečný nárok na dovolenou?

eNeschopenka

ID25013 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jako fyzická osoba (OSVČ) zpracovávám mzdy firmám. Zaměstnavatelem je OSVČ i právní subjekt. Od 1. 1. 2020 se zavádí eNeschopenka. Jak postupovat jako externí firma vůči svým klientům? Mám s klienty sepsány mandatní smlouvy a informace ohledně GDPR. Personalistika a mzdová agenda se nachází v mé kanceláři. Jak postupovat ohledně zavedení eNeschopenky? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru