Otázky s klíčovým slovem: Pracovní doba

počet otázek s klíčovým slovem : 474Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přestávka v práci

ID28416 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Dle § 88 zákoníku práce je „zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut". Zaměstnanec ráno jde k lékaři a místo v 8 hodin započne výkon práce až v 10 hodin. V evidenci docházky má vyznačeno 8-10 hod. - lékař. Od kdy se mu počítá těch 6 hodin „nepřetržité práce“ - od 8 hodin anebo až do 10 hodin, tzn. musí odejít na přestávku nejpozději ve 14 hodin anebo až v 16 hodin? 

Příplatek za práci v sobotu

ID28209 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnavatel chce motivovat zaměstnance pro práci v sobotu v rozsahu 5 hodin. Dle zákoníku práce činí za práci v sobotu u mzdy příplatek nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku. Je možné následující řešení?

1. Je přípustné, aby zaměstnavatel místo oněch 10 % stanovil příplatek za práci v sobotu např. paušální částkou ve výši 800 Kč? Pokud ano, jakým způsobem se řeší? Dodatkem k pracovní smlouvě, vnitřním předpisem, ve mzdovém výměru?

2. Je možno zaměstnanci „dát“ k příplatku ve výši 10 % ještě další jiný příplatek za odpracovanou sobotu stanovený paušální částkou? Pokud ano, jakým způsobem se řeší? Dodatkem k pracovní smlouvě, vnitřním předpisem, ve mzdovém výměru?

Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn

ID28211 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jakým způsobem lze sjednat, že zaměstnanec souhlasí se změnou rozvrhu pracovní doby v kratší době než 2 týdny předem? Dodatkem k pracovní smlouvě či samostatnou dohodou?

Práce přesčas do 150 hodin ročně - souhlas zaměstnance

ID28207 | | JUDr. Petr Bukovjan

1, Je třeba souhlas zaměstnance s konáním práce přesčas do limitu 150 hodin ročně? Pokud ano, v jaké formě - součást pracovní smlouvy apod.

2. Zaměstnanec odpracuje podle plánovaných směn rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu v rozsahu 40 hodin po-pá; sobota je nad rámec jeho úvazku. Lze přesčasovými hodinami zaměstnanců do limitu 150 hodin ročně takto řešit práci v sobotu? Zaměstnanec s prací nad rámec jeho stanovené týdenní doby v sobotou souhlasí. Je třeba jeho písemný souhlas?

Práce 13 hodin denně

ID28065 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Ve fitness centru zaměstnáváme trenérku, která pracuje na hlavní pracovní poměr 8 hodin denně. K tomu příležitostně vyřizuje administrativu jeden den v týdnu 5 hodin na dohodu o provedení práce. Může pracovat i o víkendu, ale dělá to po práci trenérky. Není v tom problém, že v jednom dni odpracuje celkem v pracovním poměru i na dohodu o provedení práce 13 hodin? 

Práce v sobotu nad stanovenou týdenní pracovní dobu

ID28195 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanci mají stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Ve firmě je třeba ještě zajistit sobotu (obchod) v rozsahu 5 hodin. Zaměstnanci s prací v sobotu souhlasí, domlouvají se mezi s sebou, kdy kdo na jakou sobotu přijde. Vyrovnávací období je měsíc. Pokud si tedy zaměstnanec nevybere za odpracovanou sobotu náhradní volno, je považována za přesčas. Lze tento postup považovat za správný? A má zaměstnanec nárok na stravenkový paušál za takto odpracovanou sobotu?

Zápočet SickDay a neplaceného volna

ID27999 | | JUDr. Petr Bukovjan

Patří do dvacetinásobku týdenní pracovní doby pro účely dovolené jako doba odpracovaná čerpání sickdays a čerpání neplaceného volna? 

Zaměstnanec vyslaný na montáž

ID27766 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Zaměstnanec je vyslaný na montáž v době 6:00-18:00. Dle § 88 zákoníku práce zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytl nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Je při delší pracovní směně více přestávek na jídlo a oddych? V jakých intervalech a jak dlouhé mají být přestávky? 

Dělená směna

ID27742 | | JUDr. Rudolf Pospíšil

Je u dělené směny povinné přesně specifikovat v interních předpisech (Pracovní řád) dobu přerušení nebo stačí uvádět pouze čas (délku)? Např. dělená 8hodinová směna 6.30 – 18.30, celková délka přerušení 4 hodiny (nebo musíme uvádět přesný čas přerušení – 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00). Zaměstnanci jsou informováni předem písemně o konkrétních hodinách, ale z provozních důvodů se přerušení mění dle potřeb klientů. Vždy je dodržena 8hodinová pracovní doba a 4 hodiny přerušení. V organizaci máme odbory a chceme postupovat legislativně správně.

Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu

ID27765 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Máme vnitřním předpisem určeno, že zaměstnanci, kteří jsou zařazeni v dělnických profesích, mají pracovní dobu 37,5 hod. týdně. Předpokládám, že to není problém, zaměstnavatel může takto stanovit okruh zaměstnanců, u kterých bude pracovní doba 37,5 hod. týdně. TH pracovníci mají 40 hodin týdně. Pokud tedy dělník odpracuje např. 39 hodin, tak 1,5 bude jeho přesčas? A u TH pracovníka by to bylo až nad rámec jeho stanovené pracovní doby, tedy až na 40 hodin týdně? 

Doplňující dotaz:

Nelze tedy stanovit zkrácenou pracovní dobu 37,5 hod týdně bez snížení mzdy jen pro určitý okruh zaměstnanců, pro určitý druh práce, funkci s jiným rozvržením pracovních dnů v týdnu? Ostatní mají klasický rozvrh 5 dnů v týdnu - tam by bylo 40 hod týdně, ale pro zkrácenou pracovní dobu by se jednalo o zaměstnance, kteří by měli rozvrženou pracovní dobu na 4 dny v týdnu. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru