Otázky s klíčovým slovem: Pracovní doba

počet otázek s klíčovým slovem : 442Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Docházka

ID25499 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanci mají ve smlouvě určenou pracovní dobu 8:00 - 16:30 hod (včetně 0,5 hod. přestávky). Do práce ale často docházejí - a začínají pracovat- různě mezi cca 7:00 a 9:00 hod. Vedení společnosti toto toleruje, podmínkou je to, že má zaměstnanec na konci měsíce splněný fond pracovní doby za daný měsíc. Hodiny, které zaměstnanec odpracoval navíc nad tento fond jsou mu proplaceny jako přesčas. Lze takto postupovat? Nehrozí zaměstnavateli nějaký postih?

Dva pracovní poměry u stejného zaměstnavatele

ID25480 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je možné uzavřít jeden pracovní poměr se zaměstnancem jako pedagog na 0,8 pracovní úvazek (tj. 32 h/týden) a další pracovní poměr se stejným zaměstnancem na úvazek 0,3 (tj. 12h/týden) jako školní asistent? Nebo musí být dodržena délka pracovní doby 40 h týdně? 

Minimální časový údaj ve výkazech

ID25134 | | JUDr. Eva Dandová

Nemáme docházkový systém, zapisujeme se do knih příchodů a odchodů. Nyní nastoupil nový zaměstnanec, který si píše např. příchod 7.50, odchod 13.20 hod. Mzdovka mu to takto proplatila. Je to správně? Nebo se tento časový údaj měl zaokrouhlit na 8.00 a 13.15? 

Pracovní doba 2,5 dne v týdnu

ID24999 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou v rovnoměrném rozvrhu pracovní doby Po - Pá 7,5 hod. Od 1. 1. 2020 nastoupí na 2,5 dne v týdnu (Po 7,5 hod, Ut 7,5 hod a St 3,75 hod). Prosím o zaslání informace o jaké rozvržení pracovní doby se bude jednat a jak v praxi vypočítat nárok na dovolenou, kalkulace náhrady mzdy za čerpání dovolené, apod. 

Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD

ID24998 | | JUDr. Marcela Smutná

V souladu s § 17 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 589/2006 Sb. může být u řidičů MHD nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami rozdělen na dvě nebo tři části, přičemž musí jedna část činit alespoň 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen z 11 hodin na alespoň 12 hodin. Započítává se do této doby časový interval mezi koncem jedné části dělené směny a začátkem druhé části? Např. dělená směna 06.00 – 09.00, 14.00 – 21.30, následující směna od 06.00 do 13.00 - tzn. odpočinek v délce 5 + 8,5 hodiny (od 9.00 – 14.00 a od 21.30 – 6.00), tj. nepřetržitý odpočinek v celkové délce 13,5 hodiny. Zaznamenali jsme názor, že není možné dobu mezi částmi dělené směny do nepřetržitého odpočinku započítávat. 

Pracovní smlouva a délka pracovní doby

ID25019 | | JUDr. Eva Dandová

Tuzemská společnost s ručením omezeným zabývajícími se opravami vozidel, má v jarním a podzimním období, kdy probíhá přezouvání vozidel, zvýšený počet zakázek. Chtěli by přijmout zaměstnance na poloviční úvazek, avšak na dobu sezóny by společnosti vyhovovalo, aby pracoval tento pracovník na plný úvazek. Lze takto uzavřít pracovní smlouvu, nebo je třeba sjednat více pracovních smluv - jak tuto situaci správně smluvně ošetřit?

Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby

ID24873 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak správně vyhodnotit dobu práce přesčas u zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou např. 30 hodin týdně? Pokud zaměstnanec odpracuje se svým souhlasem v pondělí 8,75 hod, v úterý 8,75, ve středu 8,75, ve čtvrtek 8,75 hodin a v pátek 6 hodin (přičemž dle rozvrhu měl odpracovat každý den po 6 hodinách), pak přesčas činí 1 hodinu. Jak máme vyhodnotit přesčas, pokud by zaměstnanec odpracoval v pondělí až čtvrtek po 8,75 hodinách, ale v pátek si vezme dovolenou a ta je dle rozvrhu 6 hodin. Je přesčas stále 1 hodinu, nebo se srovnávají jen 4 odpracované dny, tzn. 40 - 8 = 32 stanovená týdenní pracovní doba a proti tomu 8,75 * 4 = 35 hodin, takže přesčas jsou 3 hodiny? 

Fond pracovní doby při DPČ

ID24876 | | JUDr. Marcela Smutná

Jak stanovit fond pracovní doby pro zaměstnance na DPČ, který má 0,5 úvazku? Lze do fondu měsíční pracovní doby počítat státní svátek? Práce ve svátek není v samotné DPČ specifikována, je pouze uveden rozsah 20 hod. týdně. Jedná se o administrativní pozici, která nepracuje na směny atd. Lze uznat výkaz, kde např. v měsíci 04/2019 vykazuje 88 hodin (fond pracovní doby včetně svátků je 176 hodin), či měl maximálně vykázat 80 hodin (fond pracovní doby bez svátků)? Odměna je stanovena hodinovou sazbou.

Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu

ID24561 | | JUDr. Marcela Smutná

Máme zaměstnance zařazené na pracovištích s nepřetržitým provozem (nerovnoměrné rozvržení pracovní doby) při délce směny 7,5 hod. denně, týdenní pracovní fond 37,5 hodiny, vyrovnávací období 52 týdnů, nyní pracují v režimu 6 dnů nočních směn – 2 dny volna - 6 dnů odpoledních směn – 2 dny volna - 6 dnů ranních směn – 2 dny volna a chtěli by přejít na režim střídání směn po dvou dnech tj. 2 dny noční směny - 2 dny odpolední směny – 2 dny ranní směny – 2 dny volno. Jak správně zvolit kombinaci ranní, odpolední, noční, aby byl splněn nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu? 1. noční – noční – odpolední – odpolední – ranní – ranní – volno – volno 2. ranní – ranní – noční – noční – odpolední – odpolední – volno – volno 3. ranní – ranní – odpolední – odpolední – noční – noční – volno – volno (tuto variantu zaměstnanci odmítají z důvodu kratšího volna po noční směně). 

 

Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy

ID24764 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Prodavačky v naší prodejně mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu s vyrovnávacím obdobím 26 týdnů. Na jednotlivé měsíce mají naplánovaný různý počet hodin, které mají odpracovat. Máme tento počet hodin považovat při výpočtu mzdy za fond pracovní doby, kterým se dělí jejich měsíční mzda? Příklad: naplánováno 160 h, odpracováno 145 h + 15 h dovolená Měsíční mzda 21 000/ 160 h * 145 h = 19 031 + 15 h dovolené plac. průměrem.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru