Otázky s klíčovým slovem: Pracovní doba

počet otázek s klíčovým slovem : 455Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Změna harmonogramu směn

ID26781 | | JUDr. Petr Bukovjan

Lze po předchozím souhlasu (dohodě) mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem měnit v průběhu měsíce plánované (harmonogram) směny jen ústně? 

Nerovnoměrná pracovní doba

ID26608 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Prosím vysvětlit, pokud to je možné podrobně a srozumitelně, právní problematiku nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Především prosím vysvětlit, zda lze naplánovat směnu i na svátek a jak se bude řešit případ, kdy na svátek nemá zaměstnanec naplánovanou směnu. Jedná se o sociální služby, terénní pečovatelskou službu. Dle registrace garantujeme poskytování služeb 7 dní v týdnu 6.30 – 19.00 hod. Existuje zákonem daný roční předpis plánovaných směn? Platí pro rok 2020 roční předpis 2 096 hodin? 

Evidence odpracované směny

ID26606 | | JUDr. Petr Bukovjan

Dle § 96 odst. 1 písm. a) zákoníku práceje zaměstnavatel povinen kromě jiného vést evidenci začátku a konce odpracované směny. V aplikaci evidujeme kromě jiného začátek a konec práce přesčas, noční práce, odpracované doby v době pracovní pohotovosti, pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel, přestávek v práci na jídlo a oddech a poskytnutého pracovního volna z důvodu překážek v práci. Jak by měla vypadat evidence začátku a konce odpracované směny v případě, kdy zaměstnanec požádá na část směny o pracovní volno z důvodu překážky v práci? Např. zaměstnanec má směnu od 8.00 do 16.00 hod., v době od 8.00 do 10.00 hod je na vyšetření ve zdravotnickém zařízení a výkon práce zahájí v 10.00 hod. Lze uvést jako začátek směny čas 8.00 hod. (ve vazbě na § 348 zákoníku práce) a konec v 16.00 hod. s tím, že v evidenci je dalším řádkem uvedena doba poskytnutého pracovního volna nebo začátek odpracované směny v tomto případě je až v 10.00 hod.? 

Přechod z dvousměnného provozu na jednosměnný

ID26417 | | JUDr. Petr Bukovjan

V naší firmě jsou zaměstnanci přijímáni na dvousměnný provoz na 7,5 hodiny denně. Rozvržení pracovní doby včetně délky mají v příloze pracovní smlouvy. Nyní z důvodu koronavirové situace máme již delší dobu jen jednu směnu, protože nemáme tolik zakázek. Jakým způsobem lze změnit pracovní režim u zaměstnanců na jednosměnný provoz s 8 hodinovou pracovní dobou + 0,5 hod pauza? Lze to i jen nějakou vnitřní směrnicí bez souhlasu zaměstnanců nebo je třeba dohoda s každým zaměstnancem a podepsat dodatek pracovní smlouvy? 

Neomluvená absence versus proplacení svátku

ID26133 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Proplácí se svátek, pokud se nachází mezi dny s neomluvenou absencí? Pracovníkovi na svátek vyšla plánovaná směna.

Jako příklad uvádím:

 - 7. 5. 2020 má pracovník dle svého rozpisu směn mít směnu v délce 7,5 hod., kterou ovšem bez jakékoli omluvy neodpracoval a která mu následně byla klasifikována jako neomluvená absence;

- 8. 5. 2020 má pracovník dle svého rozpisu směn mít směnu v délce 7,5 hod., tento den je státem uznaný svátek a pracovník ho neodpracoval;

- 11. 5. 2020 má pracovník dle svého rozpisu směn mít směnu v délce 7,5 hod., kterou rovněž bez jakékoli omluvy neodpracoval a která mu také následně byla klasifikována jako neomluvená absence.

 

Práce ve svátek ve třísměnném provozu

ID26235 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak je to s nárokem s příplatkem za svátek při třísměnném provozu (ranní, odpolední, noční) v následujících případech?

a) Na 1. 5. připadá zaměstnanci ranní směna, zaměstnanec směnu odpracuje – náleží mu mzda za odpracovanou směnu + 100% příplatek za svátek (z průměrného hodinového výdělku.)?

b) Dne 7. 5. má zaměstnanec má v rozpise napsanou noční směnu. Na směnu nastoupí a celou směnu odpracuje, jak to bude se svátkem? Nastudovala jsem si, že dle zákoníku práce § 91 odst. 6 mu příplatek za svátek nepřísluší. Bude mu náležet příplatek za přesčas? 

Správná výše týdenní pracovní doby

ID26139 | | JUDr. Rudolf Pospíšil

Zaměstnavatel v sociálních službách má zaměstnance, kteří pracují pouze na ranní směnu PO - PÁ, 8 h, jejich stanovená týdenní pracovní doba činí 40 h týdně. Dále má tento zaměstnavatel zaměstnance, kteří pracují v nepřetržitém pracovním režimu. Směny se střídají v tomto rozpisu - denní směna 7 - 19 h, noční směna 19 - 7 h, poskytnuty jsou 2 přestávky, zaměstnanci pracují v režimu denní, noční, 2 dny volno. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u těchto zaměstnanců 37,5 h týdně. Jaká bude stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kteří u tohoto zaměstnavatele pracují pouze v denní směně, která je od 7 h do 19 h, poskytnuty jsou 2 přestávky, zaměstnanci pracují v režimu 2 dny denní a 2 dny volno, PO - NE, vč. svátků. Posilují denní směnu, vykonávají shodné činnosti jako zaměstnanci nepřetržitého pracovního režimu. Jedná se také o zaměstnance nepřetržitého pracovního režimu, u kterých má být stanovená týdenní pracovní doba 37,5 h týdně nebo u těchto zaměstnanců má stanovená týdenní pracovní doba činit 40 h týdně?

Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku

ID26114 | | JUDr. Petr Bukovjan

Máme zaměstnance, který má zkrácený úvazek 20 hod./týdně formou pružné pracovní doby. Má nárok na náhradu mzdy, pokud půjde k lékaři?

Náhrada odměny u DPČ

ID25887 | | JUDr. Petr Bukovjan

Máme zaměstnance na DPČ. Smlouva vystavena na x hodin týdně, odměna x Kč/hod. Má každý měsíc jiný počet odpracovaných hodin, dle potřeby, ale není DPČ malého rozsahu. Má nárok na náhradu odměny z DPČ za nemoc, když má docházku nepravidelnou? Jak vypočítat?

Překážka na straně zaměstnavatele a svátek

ID25883 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak je to s proplácením svátku při překážce na straně zaměstnavatele - má se svátek zaplatit z tarifu (tedy 100 %) nebo zaplatit jako překážka na straně zaměstnavatele (např. 60 %)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru