Otázky s klíčovým slovem: Pracovní doba

počet otázek s klíčovým slovem : 438Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD

ID24998 | | JUDr. Marcela Smutná

V souladu s § 17 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 589/2006 Sb. může být u řidičů MHD nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami rozdělen na dvě nebo tři části, přičemž musí jedna část činit alespoň 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen z 11 hodin na alespoň 12 hodin. Započítává se do této doby časový interval mezi koncem jedné části dělené směny a začátkem druhé části? Např. dělená směna 06.00 – 09.00, 14.00 – 21.30, následující směna od 06.00 do 13.00 - tzn. odpočinek v délce 5 + 8,5 hodiny (od 9.00 – 14.00 a od 21.30 – 6.00), tj. nepřetržitý odpočinek v celkové délce 13,5 hodiny. Zaznamenali jsme názor, že není možné dobu mezi částmi dělené směny do nepřetržitého odpočinku započítávat. 

Pracovní smlouva a délka pracovní doby

ID25019 | | JUDr. Eva Dandová

Tuzemská společnost s ručením omezeným zabývajícími se opravami vozidel, má v jarním a podzimním období, kdy probíhá přezouvání vozidel, zvýšený počet zakázek. Chtěli by přijmout zaměstnance na poloviční úvazek, avšak na dobu sezóny by společnosti vyhovovalo, aby pracoval tento pracovník na plný úvazek. Lze takto uzavřít pracovní smlouvu, nebo je třeba sjednat více pracovních smluv - jak tuto situaci správně smluvně ošetřit?

Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby

ID24873 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak správně vyhodnotit dobu práce přesčas u zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou např. 30 hodin týdně? Pokud zaměstnanec odpracuje se svým souhlasem v pondělí 8,75 hod, v úterý 8,75, ve středu 8,75, ve čtvrtek 8,75 hodin a v pátek 6 hodin (přičemž dle rozvrhu měl odpracovat každý den po 6 hodinách), pak přesčas činí 1 hodinu. Jak máme vyhodnotit přesčas, pokud by zaměstnanec odpracoval v pondělí až čtvrtek po 8,75 hodinách, ale v pátek si vezme dovolenou a ta je dle rozvrhu 6 hodin. Je přesčas stále 1 hodinu, nebo se srovnávají jen 4 odpracované dny, tzn. 40 - 8 = 32 stanovená týdenní pracovní doba a proti tomu 8,75 * 4 = 35 hodin, takže přesčas jsou 3 hodiny? 

Fond pracovní doby při DPČ

ID24876 | | JUDr. Marcela Smutná

Jak stanovit fond pracovní doby pro zaměstnance na DPČ, který má 0,5 úvazku? Lze do fondu měsíční pracovní doby počítat státní svátek? Práce ve svátek není v samotné DPČ specifikována, je pouze uveden rozsah 20 hod. týdně. Jedná se o administrativní pozici, která nepracuje na směny atd. Lze uznat výkaz, kde např. v měsíci 04/2019 vykazuje 88 hodin (fond pracovní doby včetně svátků je 176 hodin), či měl maximálně vykázat 80 hodin (fond pracovní doby bez svátků)? Odměna je stanovena hodinovou sazbou.

Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu

ID24561 | | JUDr. Marcela Smutná

Máme zaměstnance zařazené na pracovištích s nepřetržitým provozem (nerovnoměrné rozvržení pracovní doby) při délce směny 7,5 hod. denně, týdenní pracovní fond 37,5 hodiny, vyrovnávací období 52 týdnů, nyní pracují v režimu 6 dnů nočních směn – 2 dny volna - 6 dnů odpoledních směn – 2 dny volna - 6 dnů ranních směn – 2 dny volna a chtěli by přejít na režim střídání směn po dvou dnech tj. 2 dny noční směny - 2 dny odpolední směny – 2 dny ranní směny – 2 dny volno. Jak správně zvolit kombinaci ranní, odpolední, noční, aby byl splněn nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu? 1. noční – noční – odpolední – odpolední – ranní – ranní – volno – volno 2. ranní – ranní – noční – noční – odpolední – odpolední – volno – volno 3. ranní – ranní – odpolední – odpolední – noční – noční – volno – volno (tuto variantu zaměstnanci odmítají z důvodu kratšího volna po noční směně). 

 

Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy

ID24764 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Prodavačky v naší prodejně mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu s vyrovnávacím obdobím 26 týdnů. Na jednotlivé měsíce mají naplánovaný různý počet hodin, které mají odpracovat. Máme tento počet hodin považovat při výpočtu mzdy za fond pracovní doby, kterým se dělí jejich měsíční mzda? Příklad: naplánováno 160 h, odpracováno 145 h + 15 h dovolená Měsíční mzda 21 000/ 160 h * 145 h = 19 031 + 15 h dovolené plac. průměrem.

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu

ID24580 | | JUDr. Marcela Smutná

Ve firmě máme rovnoměrně rozvrženou i nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, vyrovnávací období je 3. měsíční.

1. Jedna zaměstnankyně se na konci srpna dohodla se zaměstnavatelem, že v září přejde zpět na rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Vzhledem k tomu, že původní plán směn počítal s tím, že bude celý třetí kvartál na nerovnoměrně rozvržené pracovní době - nastala situace, kdy odpracovala všechny naplánované směny, ale odpracovaná doba za část třetího kvartálu (za měsíce červenec a srpen) je 356 hodin. Když ale přepočítávám, kolik by měla mít odpracováno (počet týdnů x 40 hodin) - docházím k číslu 360 hodin. Mohu to nechat tak nebo je nutno nějak vyřešit ony 4 hodiny?

2. Pokud se stane, že plán směn se během vyrovnávacího období upravuje podle potřeby práce a u některého zaměstnance není naplánovaný počet směn, který odpovídá celkové pracovní době připadající na vyrovnávací období - je způsob vyřešení pouze překážka na straně zaměstnavatele - prostoj nebo jiná překážka v práci?

Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků

ID24595 | | JUDr. Vlasta Víghová

Lze, případně jak, ošetřit ve smlouvě pracovní dobu od Pondělí do Pátku včetně svátků, a jednou za tři týdny neděle (Provoz by byl otevřen kvůli nemocnicím každou neděli, ale střídali by se tam po třech skupinách)? S tím, že by za odpracovaný řádný svátek od Po-Pá nedostávali příplatky, ale mzda byla již ve výši s přihlédnutím na skutečnost, že budou mít odpracováno více než je běžné a že musí chodit do práce i o svátku. Pokud by někdo nepřišel do práce ve svátek, který připadá na den od Pondělí - Pátku nebo na jeho určenou směnu jednou za tři týdny v neděli, tak by si musel vzít dovolenou. Chtěli bychom tak zajistit, aby lidé opravdu na tyto směny chodili a byla to neodlučitelná součást jejich práce.

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

ID24256 | | PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.

Rozumíme dobře § 3 odst. 6 nařízení vlády č. 2005/75 Sb. tak, že pokud zástupce ředitele základní školy má přímou pedagogickou činnost stanovenou na 11 hodin týdně (počet tříd do 14) a ten samý zástupce vykonává funkci výchovného poradce (do 550 žáků), u které je přímá pedagogická činnost 3 hodiny týdně, se o tyto 3 hodiny sníží PPČ zástupci ředitele, tudíž bude mít 8 hodin? 

Prodloužení zkušební doby

ID24222 | | JUDr. Eva Dandová

Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru 1. 2. 2019 s 3měsíční zkušební dobou (do 30. 4. 2019). Pracuje v nerovnoměrně rozvrženém pracovním režimu. Zaměstnanec má prodlouženou zkušební dobu o zameškané směny: - 1. 3. 2019 – 8. 3. 2019 – dočasná pracovní neschopnost (7 dnů dle rozvrhu směn) - 25. 3. 2019 – 28. 4. 2019 – dočasná pracovní neschopnost (23 dnů dle rozvrhu směn) - 28. 5. 2019- 29. 5. 2019 – dovolená - 6. 6. 2019 – dosud - dočasná pracovní neschopnost. Vzhledem nerovnoměrně rozvrženému režimu, uvádím počet odpracovaných směn za jednotlivé měsíce: 2/2019 – 20 pracovních směn (plán 20 směn) 3/2019 – 11 pracovních směn (plán 23 směn) 4/2019 – 2 pracovní směny (plán 21 směn) 5/2019 – 21 pracovních směn 6/2019 – 3 pracovní směny. Celkem odpracoval 57 směn, v plánu za 2-4/2019 měl odpracovat 64 směn. Organizace dává zaměstnanci výpověď ve zkušební době (po skončení 14 dnů ochranné lhůty) a to dne 25. 6. 2019. předpokládám, že zaměstnanec je stále ve zkušební době. Počítám to dobře? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru