Otázky s klíčovým slovem: Práce přesčas

počet otázek s klíčovým slovem : 124Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Plánování směn a práce přesčas

ID25133 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanci techniky v divadle pracují na základě plánů, které jsou zpracovávány minimálně na týden až 14 dnů dopředu. Stane se však, že se plán změní. Plánovaná směna odpadne, lidé v tuto dobu nepracují. Poté se směna, která byla naplánována, odpracuje jindy, nebo také vůbec. Přesto mistři vykazují všechny hodiny, které byly naplánovány, i ty navíc. Přestože ty, které odpadly, nebyly odpracovány, dávají je k proplacení. Jedná se o stovky hodin měsíčně. Jak prosím správně postupovat? Proplácet, či nikoliv? 

Příplatek za svátek o víkendu

ID25166 | | JUDr. Petr Bukovjan

Náš zaměstnanec pracoval 17. 11. 2019 17:45-4:15 další den. Fond měl 20dní/160hod - odpracoval 177,5 hod. za listopad. Za listopad mu vznikl přesčas 17,5hod. z toho je 12,5hod o víkendu. Mzda za přesčas bude proplacena 17,5hod. Ale jde mi o to, jaké příplatky mu náleží - v případě dohody proplacení příplatku za svátek a NE náhradního volna. Měl by dostat příplatek za práci v so + ne 10 % 12,5 hod + příplatek za svátek 100 % 8 hod + příplatek za přesčas 25 % všední den tj. 5 hod a 40% za víkend tj. 12,5h? Pokud by to nebyl svátek, bylo by normálně proplaceno mzda za přesčas 17,5, 10 % so + ne 12,5h + 25 % přesčas 5h za všední den a 40 % za přesčas o víkendu 12.5 h. Příplatky se všechny sčítají a žádné se neruší, například, že když pracoval v neděli ve svátek, že dostane jen 100% příplatek a ostatní příplatky se vyruší?

Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby

ID24873 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak správně vyhodnotit dobu práce přesčas u zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou např. 30 hodin týdně? Pokud zaměstnanec odpracuje se svým souhlasem v pondělí 8,75 hod, v úterý 8,75, ve středu 8,75, ve čtvrtek 8,75 hodin a v pátek 6 hodin (přičemž dle rozvrhu měl odpracovat každý den po 6 hodinách), pak přesčas činí 1 hodinu. Jak máme vyhodnotit přesčas, pokud by zaměstnanec odpracoval v pondělí až čtvrtek po 8,75 hodinách, ale v pátek si vezme dovolenou a ta je dle rozvrhu 6 hodin. Je přesčas stále 1 hodinu, nebo se srovnávají jen 4 odpracované dny, tzn. 40 - 8 = 32 stanovená týdenní pracovní doba a proti tomu 8,75 * 4 = 35 hodin, takže přesčas jsou 3 hodiny? 

Práce přesčas a její proplacení

ID24683 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec se se společností dohodl, že přesčasové hodiny si vybere ve formě náhradního volna a mzda za tyto přesčasové hodiny mu bude vyplacena za měsíc, kdy bude čerpat náhradní volno. Co když však později změní názor a po dohodě se zaměstnavatelem náhradní volno čerpat nebude, ale přesčasové hodiny si nechá proplatit? Jakým průměrem se proplatí?

Práce ve svátek - všední den

ID24412 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně pracuje v pravidelném režimu (7,5 hod./den; PO-PÁ 6:00 - 14:00 hod.). V květnu byla první svátek doma a ve druhý svátek šla pracovat. Odpracovala celých 7,5 hod. od 6:00 do 14:00 hod. Dostala proplacený první svátek průměrem, protože byla doma. Za druhý svátek dostala mzdu za odpracované hodiny + 100% příplatek za svátek. Zaměstnankyně ale vyžaduje ještě proplacení svátku průměrem navíc. Domníváme se, že máme pravdu my a že zaměstnankyni náleží peníze za odpracované hodiny + 100% příplatek za práci ve svátek (žádná mzda jí v důsledku svátku neunikla). Na výplatním lístku vidí 1x proplacený svátek; 1x mzdu za odpracované hodiny, 1x příplatek za práci ve svátek 100%. Chybí jí ale ještě 1x proplacený svátek. Navíc si myslí, že jí vznikl přesčas, což si nemyslíme. Přesčas by vznikl v případě odpracování práce např. v sobotu (mimo harmonogram) - je to tak?

Jak by to vypadalo při práci ve svátek, kdyby začala pracovat již ve 3:00 hod. ráno, anebo naopak až v 15:00 hod. odpoledne?

Harmonogram směn a práce přesčas

ID23793 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Na prodejnách vytváříme prodavačkám harmonogram směn na daný měsíc. Máme vyrovnávací období kalendářní měsíc. Tzn. že pro březen bylo naplánováno při plném úvazku 168 hod. V průběhu měsíce prodavačka onemocní, vím, že bude chybět min. 14 dní a je potřeba její směny vykrýt a nařídit přesčas. Tyto směny navíc, které musím ihned přeplánovat - a budou prací přesčas – mohu, nebo nemohu zapracovat do harmonogramu směn? Vycházím z § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce, kde je uvedeno, že práce přesčas je práce konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Jak má vedoucí předem dát zaměstnancům vědět, že budou mít směny navíc, které budou přesčasem? Pokud to nesmí zapracovat do harmonogramu směn? Nebo mohu přesčasové směny do harmonogramu zapracovat a označit je tam třeba jako „přesčasová směna“?

Plánování směny a svátek

ID23076 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanci nemají klasický třísměnný provoz (nestřídají se na jedné lince: ranní – odpolední - noční). Máme zaměstnance na noční směny, kteří začínají svou první směnu v neděli.

Pokud na středu připadne státní svátek, tak tito zaměstnanci odpracují 4 dny + svátek (započítáno do odpracované doby - měsíční mzda). Stejně jako ti, co mají ranní nebo odpolední směnu. Ale pokud připadne svátek na neděli, kdy oni začínají směnu - půjdou v neděli ve svátek do práce pouze, když firma bude chtít, aby na tento svátek šli, a dostanou za to 100% příplatek? Jinak by do práce v neděli ve svátek nešli (stejné jako by svátek připadl např. na středu) a odpracovali by 4 dny + svátek v měsíční mzdě, i když je to neděle? Oproti směně ranní a odpolední by odpracovali v daném týdnu skutečně o jednu směnu méně - nebo by jim směna za nedělní svátek chyběla. Zajímalo by mne, co je správně.

Pak by mne zajímalo správné proplácení odpracované doby ve svátek - 100% příplatek. Jsou správné dva postupy odměňování práce ve svátek? PŘÍKLAD: Svátek připadne na středu. Noční směny.

a) Když jde zaměstnanec na noční z úterý na středu, dostane 100% příplatek za 00:00-6:00 (minus přestávka). Pokud by šel ze středy na čtvrtek, dostal by zaplaceno 22:00-00:00. To, co skutečně odpracoval ve svátek.

b) Pokud by šel z úterý na středu - nedostane nic. Pokud by šel ze středy na čtvrtek, dostane 100% příplatek za celou svou odpracovanou směnu. Jsou oba způsoby správné a je jen na firmě, který způsob odměňování zvolí? Musí si to uvést v pracovním řádu nebo kolektivní smlouvě? 

Posouzení nároku na dovolenou - přesčasy

ID22841 | | JUDr. Petr Bukovjan

Příspěvková organizace zřízená městem, vede podvojné účetnictví. Započítávají se pro posouzení nároku na dovolenou podle § 212 odst. 1 i podle § 214 i přesčasové dny, např. o sobotách a nedělích? Placené svátky, i když zaměstnanec nepracuje, se započítávají? 

Mzdový výpočet - svátky

ID22501 | | Hana Rampírová

Prosím o konkrétní výpočet mzdy za hodinu práce ve svátek, vč. přesčasového příplatku. Tarif je 100 Kč na hodinu, pracovník pracuje ve svátek (2 případy ve všední den za 2) pracuje v neděli, na kterou připadne svátek. Pracuje 11 hod. za den (už po odečtu času na přestávku) a stálá pracovní doba je 7,5 hod., tj. má 3,5 hod. přesčas. Přesčas dostane proplacen, nemá kdy vybrat náhradní volno. Zároveň se ptám, zda příplatek za svátek se počítá odpracovaný čas, anebo pouze 7,5 hod.? Prosím o výpočet hrubé mzdy za daný den, vč. všech příplatků.

Práce přesčas při dohodě o provedení práce

ID22431 | | JUDr. Marcela Smutná

Má při práci na DPP do 10 000 Kč zaměstnanec právo na příplatky za směnu o víkendu nebo ve svátek? Je možné sjednat se zaměstnancem měsíčně fixní mzdu a případně nad rámec fixní mzdy dopočítat odměnu za navíc odpracované hodiny?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru