Otázky s klíčovým slovem: Pořizovací cena

počet otázek s klíčovým slovem : 345Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup souboru pohledávek v aukci

ID27869 | | Ing. Christian Žmolík

Naše společnost vydražila soubor pohledávek v aukci prostřednictvím aukční společnosti. O aukci je veřejný protokol, po zaplacení nejvyššího podání byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávek. Nakoupený soubor pohledávek budeme účtovat dle kupní ceny na účty MD 315/D 325 a úhradu MD 325/D 221. Aukční společnost vyúčtovala poplatek za aukci. Můžeme tento poplatek zahrnout do běžných provozních nákladů, nebo jej máme přidat k ceně pořízení souboru postoupených pohledávek? 

Pořízení nemovitosti na přelomu roku

ID27750 | | Ing. Jan Kašpar

Dne 15.12. 2020 byla podepsána kupní smlouva na nemovitost, kterou pořídila s. r. o. Vklad na katastr byl proveden 21. 1. 2021, a to s právními účinky k 17. 12. 2020. Kupní smlouva byla uhrazena 30. 1. 2021. K jakému datu zaúčtovat pořízení nemovitosti na účet 042?

Pergola pevně spojená se zemí

ID27453 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel si postavil pergolu, která je pevně spojená se zemí pomocí "patek" a pořizovací cena je 39 500 Kč bez DPH. Je možné dát výdaje přímo do nákladů? Nebo je povinnost odepisovat a pokud ano v jaké odpisové skupině?

Úroky z úvěru a vstupní cena majetku

ID27273 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost na úvěr koupila v prosinci 2019 rozestavenou nemovitosti. Tuto nemovitost v letech 2020 a 2021 dostaví a na konci roku 2021 zkolauduje. Za roky 2020 a 2021 zaplatí cca 800 000 Kč na úrocích z úvěru. Musí tyto úroky do doby uvedení do užívání zahrnout do vstupní ceny?

Pořízení nemovitosti

ID27288 | | Ing. Jiří Nigrin

Pořídili jsme nemovitost, kterou musíme před zařazením do užívání zrekonstruovat. Jdou uvedené náklady do pořizovací ceny nemovitosti na účet 042 (jedná se o: trouba, myčka, nábytek, svítidla, elektroinstalace)? Případně kde se dá zjistit, co jde rovnou do spotřeby a co do pořizovací ceny nemovitosti? 

Znalecký posudek nemovitosti

ID27055 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost pořídila budovu včetně pozemku, nechali jsme si vypracovat znalecký posudek, faktura i posudek byly až za tři měsíce od pořízení majetku. Vstupuje cena za znalecký posudek do vstupní ceny majetku a má se cena za posudek rozpočítat poměrově na budovu a pozemek? A do pořizovací ceny by to bylo proúčtování přes účet 389 nebo 383? 

Pořizovací cena pracovního gastro stolu

ID27017 | | Ing. Jiří Nigrin

V jaké pořizovací ceně navést do majetku pracovní kuchyňský stůl vybavený dřezem a stojánkovou baterií? Bude stojánková baterie a dřez součástí PC stolu, nebo je nutné o baterii a dřez povýšit cenu budovy dle pokynu GFŘ D-22? Kuchyňské stoly jsou součástí nového gastro vybavení mateřské školy. 

Bezdůvodné obohacení

ID26290 | | Ing. Jiří Vychopeň

Tuzemská společnost s ručením omezeným koupila od obce pozemky, v kupní smlouvě je mimo jiné uvedeno, že kupující se rovněž zavazuje uhradit částku 30 000 Kč jako bezdůvodné obohacení za užívaní nemovitých věcí bez právního důvodu. Jak toto bezdůvodné obohacení zaúčtovat, jedná se o součást pořizovací ceny pozemku nebo o nedaňový náklad?

Poplatek za předčasné ukončení úvěrové smlouvy

ID26003 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma ukončila předčasně úvěr na automobil a úvěrová společnost naúčtovala poplatek za předčasné ukončení úvěrové smlouvy. Jak prosím zaúčtovat? Vstupuje do pořizovací ceny vozu? 

Pořízení dlouhodobého majetku - daňová evidence

ID25885 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ podnikající na základě živnostenského oprávnění vede daňovou evidenci podle ustanovení § 7b ZDP. OSVČ pořídila kupní smlouvou do obchodního majetku vozidlo v pořizovací hodnotě 800 000 Kč (vozidlo bude používán pouze pro podnikatelskou činnost). Vlastníkem vozidla se OSVČ stala smluvně podpisem kupní smlouvy a předáním vozidla vše proběhlo v 11/2019. V roce 2019 bylo v souladu s ujednanou splatností (kupní cena splatná ve čtyřech měsíčních splátkách) uhrazeno z kupní ceny 600 000 Kč. Zbylá část kupní ceny byla uhrazena v 1-2/2020. Jaká je pořizovací cena vozidla pro stanovení daňových odpisů v roce pořízení, tj. ve zdaňovacím období roku 2019?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru