Otázky s klíčovým slovem: Pořizovací cena

počet otázek s klíčovým slovem : 338Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Bezdůvodné obohacení

ID26290 | | Ing. Jiří Vychopeň

Tuzemská společnost s ručením omezeným koupila od obce pozemky, v kupní smlouvě je mimo jiné uvedeno, že kupující se rovněž zavazuje uhradit částku 30 000 Kč jako bezdůvodné obohacení za užívaní nemovitých věcí bez právního důvodu. Jak toto bezdůvodné obohacení zaúčtovat, jedná se o součást pořizovací ceny pozemku nebo o nedaňový náklad?

Poplatek za předčasné ukončení úvěrové smlouvy

ID26003 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma ukončila předčasně úvěr na automobil a úvěrová společnost naúčtovala poplatek za předčasné ukončení úvěrové smlouvy. Jak prosím zaúčtovat? Vstupuje do pořizovací ceny vozu? 

Pořízení dlouhodobého majetku - daňová evidence

ID25885 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ podnikající na základě živnostenského oprávnění vede daňovou evidenci podle ustanovení § 7b ZDP. OSVČ pořídila kupní smlouvou do obchodního majetku vozidlo v pořizovací hodnotě 800 000 Kč (vozidlo bude používán pouze pro podnikatelskou činnost). Vlastníkem vozidla se OSVČ stala smluvně podpisem kupní smlouvy a předáním vozidla vše proběhlo v 11/2019. V roce 2019 bylo v souladu s ujednanou splatností (kupní cena splatná ve čtyřech měsíčních splátkách) uhrazeno z kupní ceny 600 000 Kč. Zbylá část kupní ceny byla uhrazena v 1-2/2020. Jaká je pořizovací cena vozidla pro stanovení daňových odpisů v roce pořízení, tj. ve zdaňovacím období roku 2019?

Účtování dlouhodobého majetku - automobil

ID25724 | | Ing. Jiří Nigrin

Co vše zařadit do pořizovací ceny dlouhodobého majetku při koupi ojetého automobilu? Patří tam i technická prohlídka a správní poplatek za evidenci motorového vozidla?

Pořizovací cena automobilu

ID25617 | | Ing. Jiří Nigrin

Je správní poplatek za převod automobilu a evidenční technická prohlídka součástí pořizovací ceny vozu, nebo nikoli? S kolegyní se nemůžeme dohodnout. Dle mého u nového automobilu ano, u ojetého ne. 

Zmařená investice - doúčtování dokladů

ID25002 | | Ing. Miroslava Kočová

Máme fa od Asistenčního centra jedna z roku 2016 na 48 000 Kč (na 042500) a druhá z roku 2017 na 20 000 Kč (na 042500). Projekt „Vývoj nových zapalovacích svíček – síťovací zařízení“. V 7/2018 byla poskytnuta dotace na odpisy týkající se Analytického síťovacího stroje a Laboratorního mísiče. V dubnu 2019 byla dotace vrácena z důvodu nedokončení projektu a nenaplnění cílů - toto máme vyřešeno. Teď ale nevíme kam zaúčtovat zbylé 2 faktury, zda nedaňově jako zmařenou investici a nebo rozdělit částku na půl a povýšit PC obou zařízení.

Ocenění nemovitostí

ID24902 | | Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., IOM.

Společnost s r. o. koupila nemovité věci od insolvenčního správce a chce je zařadit do majetku. V tomto případě není nutný znalecký posudek pro stanovení daně z nabytí nemovitých věcí. Lze v účetnictví rozdělit pořizovací cenu stavby a pozemku na základě odhadu realitní kanceláře nebo stačí tuto cenu rozdělit již v kupní smlouvě? Nebo není jiná možnost než nechat vypracovat znalecký posudek?

Pořízení nového vozidla do podnikání

ID24784 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma s. r. o. pořídila nové vozidlo do podnikání: 18. 9. 2019 bylo sjednáno zákonné a havarijní pojištění na 1 rok, 20. 9. 2019 došlo k převzetí vozidla, byly nakoupeny PHM, započalo užívání vozidla s převozovou značkou, 23. 9. 2019 proběhla registrace vozidla, zaplacení poplatku 800 Kč, 27. 9. byla doplnění registrace tažného zařízení (zapomněli jsme při registraci SPZ), poplatek 50 Kč. Jaká bude pořizovací cena a kdy zařadím vozidlo do užívání? Jestliže je v zákoně o daních z příjmů v § 25 odst. 1 písm. a) uvedeno, že k pořizovací ceně patří i náklady s pořízením související a bez zákonného pojištění by nám neprovedli registraci, patří do pořizovací ceny kromě registračních poplatků i zákonné pojištění v celé délce sjednání 1 roku? A PHM do doby zařazení jsou provozním nákladem? Kdy mohu vozidlo zařadit, už 23. 9. nebo až 27. 9. 2019?

Vstupní cena osobního automobilu pro odepisování

ID24328 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma, plátce DPH, nakoupila osobní automobil ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH, a nemá tak nárok na odpočet. Zahrne tedy do vstupní ceny částku celkem včetně daně. Vzhledem k tomu, že auto nebylo na místě, zaplatila dále 22 000 Kč za převoz automobilu odtahovým vozem. Dále pak automobil nechala firma za 7 000 Kč namontovat tažné zařízení, za 4 200 Kč si nechala auto přihlásit na české značky, a ještě zakoupila zimní kola (disky) za 6 000 Kč. Co všechno patří do vstupní ceny? Myslím si, že všechno, ale v literatuře vylučují disky a na internetu ještě vylučují službu přihlášení vozu. Prosím o Váš názor co zahrnout do vstupní ceny pro odepisování.

Prodej automobilu s DPH

ID24227 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma s. r. o. koupila od jiné s. r. o. do majetku automobil v prosinci 2018 za 180 000 Kč bez DPH, nepodléhalo DPH. Tento rok ho chce prodat za 250 000 Kč. Bude při prodeji podléhat celá částka DPH nebo jen přirážka k ceně pořizovací nebo se DPH neuplatní? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru