Otázky s klíčovým slovem: Pohonné hmoty

počet otázek s klíčovým slovem : 267Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Elektromobil používaný zaměstnancem

ID26907 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak to bude při stanovení příjmu zaměstnance v případě použití služebního elektromobilu v situaci, kdy vozidlo je nabíjeno i doma na náklady zaměstnance a je využíváno jak pro služební, tak soukromé účely? Po přečtení obou KOOV mi pořád není jasné praktické provedení. Není mi jasné, jaké výdaje si může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelné v případě spotřeby elektřiny, když zaměstnanec nabíjí "z domova". GFŘ v KOOV 561/29.01.20 připustilo referenční cenu dle vyhlášky č. 358/2019. Avšak pokud se bude jednat o vozidlo, kde máme např. smlouvu o výpůjčce z důvodu úvěru, tak podle §24/2/k lze uplatnit pouze výdaje v prokázané výši. A to bude při nabíjení z domova asi problém. Dále mi není jasný praktický postup dle projednaného KOOV č. 561 - jak stanovím výši nepeněžního příjmu zaměstnanci, pokud bude nabíjet na vlastní náklady? Bude muset zaměstnanec tedy doložit cenu, za kterou energii pořídil, zaměstnavatel mu ji na základě např. dokladu o použití proplatí a následně mu stanoví nepeněžní příjem formou váženého průměru nákupních cen z dokladů, které mu doloží zaměstnanec - např. nákupy u dodavatelů, doložená cena za dobíjení doma atd? Pokud zaměstnanec nedokáže prokázat cenu, bude pak možné pracovat s cenou referenční - stanovená vyhláškou? Zajímal by mne hlavně praktický postup. 

Nadspotřeba u osobního automobilu

ID26936 | | Ing. Christian Žmolík

Jak je to s uplatněním nákladů na osobní auta, pořízená společností na operativní leasing? Konkrétně se jedná o tzv. "nadspotřebu" - určuje nějaký zákon, do jaké výše se může uplatnit náklad na pohonné hmoty do daňově uznatelných nákladů, nebo je to na posouzení správce daně, pokud přijde na kontrolu? Příklad - průměrná spotřeba, uvedená v technickém průkazu osobního auta bude 6,3 l/100 km, najdu v zákoně o daních z příjmů nějaký limit, kdy mohu bez obav zaúčtovat do "daňových nákladů"? 

Zdanění pojistného plnění při výdajích procentem z příjmů

ID26791 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, používá ke své podnikatelské činnosti automobil.Jelikož výdaje uplatňuje procentem z příjmů, tak u pohonných hmot si uplatňuje pouze odpočet DPH (nikoliv výdaje za PHM, neboť ve výdajích procentem z příjmů jsou zahrnuty všechny výdaje). Výdaje si uplatňuje 60% sazbou. Podnikatel měl s automobilem havárii, byl pojištěn, proto mu pojišťovna výdaje za opravu proplatila. Předpokládám, že příjmy za pojistné plnění od pojišťovny bude muset zdanit. Jak ovšem uplatnit oproti tomu výdaje? 60% sazbou, kterou uplatňuje při svém živnostenském podnikání? Nebo zahrnout pojistné plnění do ostatních příjmů podle § 10 zákona daně z příjmů?

Grand karta na nákup PHM - DPH

ID26777 | | Ing. Petra Konderlová

Zákazníkům v rámci marketingové akce podpory prodeje určitého zboží vydáváme při nákupu tohoto zboží zdarma Grand kartu od prodejce PHM v nominální hodnotě 500 Kč. Zákazník tuto kartu pak může použít na jednorázový nákup PHM u tohoto prodejce. Prodej poukázek je nám účtován jako osvobozené plnění dle § 54 zákona o DPH (tj. jak Grand karty samotné, tak poplatek za jejich vydání). Na naší faktuře vůči zákazníkům pak bude fakturováno jednak příslušné zboží v jeho prodejní ceně, tak zmíněná karta v hodnotě 0 Kč.

Doplnění dotazu:

 Grand karta od prodejce PHM lze použít jak na nákup PHM, tak na nákup dálniční známky či provozních kapalin. Po jednorázovém nákupu naším zákazníkem (dle jeho výběru) je mu karta prodejem PHM odebrána. Nákup Grand karet je nám účtován jako plnění, které není předmětem daně, pouze poplatek za jejich vydání jako plnění osvobozené dle § 54 zákona o DPH.

1) Chápeme správně, že naše předání karty zákazníkovi není předmětem DPH, neboť je bezúplatné?

2) Jak by tomu bylo, pokud bychom si za vydání karty vyúčtovali např. 30 Kč, podléhalo by DPH pouze oněch 30 Kč?

Grand karta na pohonné hmoty - daň z příjmů

ID26778 | | Ing. Petra Konderlová

V rámci marketingové akce podpory prodeje určitého zboží předáváme zdarma zákazníkům grand kartu na pohonné hmoty prodejce PHM. Zákazník tuto kartu může použít na jednorázový nákup pohonné hmoty u prodejce PHM. Nákup karet účtujeme na účet 213-Ceniny v úrovni nominální ceny karty a poplatku za vydání karty. Lze pak následný výdej a předání karty našemu zákazníkovi účtovat na účet 548 a chápat jej jako daňově uznatelný náklad?

Přeprodej PHM

ID26134 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma, plátce DPH, nakupuje PHM se slevou a dále je za stejnou cenu přeprodává jiné firmě. Lze to takto přeprodat, pokud ano, jak správně účtovat?

 

PHM paušálem

ID25688 | | Ing. Petra Konderlová

Mohu u vlastního osobního vozidla zařazeného v majetku firmy uplatnit výdaje na pohonné hmoty paušálem, když jezdí na CNG? 

Automobil vyřazený z OM užívaný manželkou po ukončení podnikání manžela

ID25462 | | Ing. Jiří Nigrin

Manžel podnikající jako FO ukončil podnikání, zůstal mu automobil vyřazený z obchodního majetku. Manželka používá tento automobil ke svému podnikání. Do daňových výdajů si může počítat za ujeté kilometry základní náhradu a náhradu PHM nebo jenom náhradu PHM? V jejím podnikání tento automobil nebyl.

Výdaje paušálem na pohonné hmoty

ID25448 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel, neplátce DPH, uplatňuje dle § 7 výdaje paušálem 60 % a k tomu má příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů. Může si uplatnit pod § 9 zákona o daních z příjmů paušální výdaje na pohonné hmoty ve výši 4 000 Kč/měsíčně, když auto nemá v podnikání a zároveň dle § 9 zákona o daních z příjmů nepodat přiznání k dani silniční? 

CCS karty a uplatnění DPH nyní a po 1. 4. 2020

ID25374 | | Ing. Martin Novák

Jak správně postupovat při uplatnění DPH z pohoných hmot hrazených CCS kartou? Doposud uplatňuji DPH z daňového dokladu od CCS Česká společnost pro platební karty s. r. o. Je povinnost k tomuto daňovému dokladu přikládat jednotlivé tankovací doklady? Doslechla jsem se, že po 1. 4. 2020 bude možné uplatňovat DPH pouze na základě tankovacích dokladů. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru