Otázky s klíčovým slovem: Pohonné hmoty

počet otázek s klíčovým slovem : 262Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přeprodej PHM

ID26134 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma, plátce DPH, nakupuje PHM se slevou a dále je za stejnou cenu přeprodává jiné firmě. Lze to takto přeprodat, pokud ano, jak správně účtovat?

 

PHM paušálem

ID25688 | | Ing. Petra Konderlová

Mohu u vlastního osobního vozidla zařazeného v majetku firmy uplatnit výdaje na pohonné hmoty paušálem, když jezdí na CNG? 

Automobil vyřazený z OM užívaný manželkou po ukončení podnikání manžela

ID25462 | | Ing. Jiří Nigrin

Manžel podnikající jako FO ukončil podnikání, zůstal mu automobil vyřazený z obchodního majetku. Manželka používá tento automobil ke svému podnikání. Do daňových výdajů si může počítat za ujeté kilometry základní náhradu a náhradu PHM nebo jenom náhradu PHM? V jejím podnikání tento automobil nebyl.

Výdaje paušálem na pohonné hmoty

ID25448 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel, neplátce DPH, uplatňuje dle § 7 výdaje paušálem 60 % a k tomu má příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů. Může si uplatnit pod § 9 zákona o daních z příjmů paušální výdaje na pohonné hmoty ve výši 4 000 Kč/měsíčně, když auto nemá v podnikání a zároveň dle § 9 zákona o daních z příjmů nepodat přiznání k dani silniční? 

CCS karty a uplatnění DPH nyní a po 1. 4. 2020

ID25374 | | Ing. Martin Novák

Jak správně postupovat při uplatnění DPH z pohoných hmot hrazených CCS kartou? Doposud uplatňuji DPH z daňového dokladu od CCS Česká společnost pro platební karty s. r. o. Je povinnost k tomuto daňovému dokladu přikládat jednotlivé tankovací doklady? Doslechla jsem se, že po 1. 4. 2020 bude možné uplatňovat DPH pouze na základě tankovacích dokladů. 

Uplatnění PHM do výdajů po ukončení úvěrové smlouvy

ID25255 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba v DE si pořídila do obchodního majetku automobil na úvěr. Byla uzavřena smlouva o zajišťovacím převodu. Po dobu splácení si uplatňovala DPH z nákupu PHM, výdaje za PHM jako nedaňový výdaj. Nyní byl úvěr doplacen a byla zrušena veškerá omezení práv k vozidlu. Jak bude postupovat dále - může uplatnit nákup PHM do daňových výdajů bez jakéhokoliv omezení, případně může uplatnit paušální výdaj na dopravu? 

Zaokrouhlování vyúčtování zahraničních pracovních cest zaměstnanců

ID25014 | | JUDr. Marie Salačová

Prosím o objasnění otázky zaokrouhlování nároků zaměstnanců u zahraničního cestovného. Např. zaměstnanci vznikne nárok na 1/3 sazby stravného, které činí 35 EUR na den, 1/3 sazby činí 11,6666 EUR. Vyplatím mu tedy 11,67 EUR? V případě, že bude mít ještě třeba doklad na PHM čerpané do služebního automobilu na částku 80,02, obě tyto částky sečtu a vyplatím mu 91,69 EUR? 

Paušální výdaje na PHM

ID24912 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. uplatňuje u služebního vozidlo paušální výdaje na dopravu. Nevede knihu jízd. DPH si u pohonných hmot neuplatňuje. Může si uplatňovat odpočet DPH z faktur za opravy tohoto automobilu? Musí společnost z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH vést evidenci jízd?

Náhrada za použití vlastního vozidla

ID24903 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, používá pro svoji činnost vlastní osobní automobil. Automobil není součástí obchodního majetku z hlediska daně z příjmu, je však součástí obchodního majetku z pohledu DPH (uplatněn odpočet DPH z pořizovací ceny v poměrné výši, uplatňován odpočet DPH z pohonných hmot a dalších souvisejících nákladů krácený dle poměru firemních a soukromých km). Je v tomto případě možné pro účely daně z příjmu postupovat dle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona o daních z příjmů a uplatňovat do výdajů vedle základní náhrady (4,10 Kč/km) i náhradu výdajů za spotřebu PHM při použití ceny PHM dle příslušné vyhlášky? Ceny ve vyhlášce jsou stanoveny v úrovni včetně DPH (nafta 33,60 Kč/l) a nejsem si jistý, zda je použití této ceny kombinovatelné s odpočtem DPH u dokladů za nákup PHM. Poznámka: V odpovědi není třeba rozepisovat jednotlivé možnosti uplatňování výdajů na pracovní cesty OSVČ, dotaz míří výhradně na možnost kombinace odpočtu DPH z PHM z dokladů o nákupu s „vyhláškovou” cenou PHM. 

Poměrový koeficient u automobilu (PHM, opravy, parkování, pořízení)

ID24789 | | Ing. Martin Děrgel

Firma při pořízení vozidla předpokládala 100% využití pro ekonomické účely. Proto zvolila kvalifikovaným odhadem 100% odpočet DPH. I když jiné auta měla minulý rok koeficient různý, avšak v dané chvíli předpokládala, že automobil nebude využívat zaměstnanec pro svoje účely. Byl tento postup při prvotním odpočtu v pořádku? V průběhu roku nakonec použil zaměstnanec automobil i pro soukromé účely.

1) Firma v prosinci dle skutečného využití pro ekonomické účely vyrovná odpočet daně na ř. 45 za pořízení automobilu v případě, že se skutečnost o více než 10 % bude lišit. Je to tak?

2) Firma po celý rok uplatňuje plný odpočet DPH z pohonných hmot a oprav v souladu s kvalifikovaným odhadem 100 %. V přiznání za prosinec dojde k vyrovnání, např. pokud automobil byl využíván z 80 % pro ekonomický účel, tak 20 % DPH z pohonných hmot a DPH na konci roku vrátí. Firma zkrátka nechce měsíčně dodaňovat PHM a opravy na měsíční bázi využití skrz vyšší administrativu (dle § 75 odst. 2 ZDPH - kdy dodaňuje na ř. 1 měsíčně), ale preferuje až na konci roku dle stavu k 31. 12., v prosincovém přiznání toto DPH vrátit na ř. 45 za celý rok. Je tento postup v pořádku?

3) Chápu správně, že pokud má firma vozidel víc, tak je možné si vybrat metodiku odvodu DPH za jednotlivé auta zvlášť i za celý vozový park dohromady? V případě postupu dle konkrétního auta si firma vede analyticky spotřebu PHM a opravy za dané auto zvlášť a vyrovná odpočet za PHM a opravy dle konkrétního auta samostatně. U souhrnného postup by vypočetla součet všech údajů z knih jízd a dle % využití celého vozového parku hromadně vyrovná odpočet za PHM a opravy všech vozidel. Podle toho jaký postup by si firma vybrala, tak by dodržovala celý rok a postup/metodiku by byla schopna doložit při kontrole.

4) Může firma plně odečíst DPH z účtenek za parkování ze 100 % bez vyrovnání dle % využití, pokud se jedná o parkování ryze za ekonomickým účelem firmy? A naopak parkování, které nesouviselo s ekonomickou činností, vůbec do účetnictví nedávat? Nebo doporučujete parkování vyrovnávat stejně jako nákup PHM a oprav dle % využití auta?

Doplňující otázky:

1) Pokud by firma byla v oné situaci, že by tušila, že auto využije zaměstnanec minimálně i pro soukromé účely (dovolená) a zároveň, aby firma nemusela uplatňovat administrativně pracnější postup, tak je třeba, aby si hned zpočátku zvolila kvalifikovaným odhadem poměrný koeficient, který bude nižší než 100% (např. 90%.). Neuplatněné DPH 10% z oprav, PHM bude účtovat do daňových nákladů a neuplatněné (10%) DPH z ceny pořízení automobilu bude účtovat do majetku, který se dostane do nákladů odpisy. Je tato moje hypotéza správná? 2) Nevím, jestli jsem porozuměl správně. Napsal jste: " Výhrady bych měl také k uváděnému záměru neřešit poměrný odpočet daně jednotlivě za každý vůz (dlouhodobý majetek) plátce, ale paušálně za celý vozový park, tedy za množinu (skupinu) dlouhodobého majetku. K tomu nenacházím právní oporu, jelikož jak § 75, tak posléze navazující úprava odpočtu daně v § 78 a následujících ustanoveních ZDPH hovoří v jednotném čísle o „dlouhodobém majetku“… " Ano, chápu, že nelze řešit poměrný odpočet daně u DPH hromadně z pořízení ceny dlouhodobého majetku (aut), ale myslel jsem to ve smyslu hromadného odpočtu za PHM a oprav vozidel. Když si firma nesleduje náklady za PHM a opravy aut po speciálních analytických účtech (501.PHM.auto1, 501.PHM.auto2 ), tak nezbývá než vzít všechny knihy jízd dohromady a udělat úpravu daně dle hromadné tabulky za všechny automobily dle počtu km. Je tento hromadný postup u PHM a oprav správně? Nebo ne? Pokud by tento hromadný postup u PHM nebyl v pořádku a v účetnictví by byly všechny nákupy PHM evidovány na jednom účtě, tak bych musel vycházet pro účely vrácení poměrného odpočtu z nějaké průměrné ceny na trhu - šlo by to?

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru