Otázky s klíčovým slovem: Pohonné hmoty

počet otázek s klíčovým slovem : 269Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Eletromobily a plug-in hybridní vozidla - spotřeba

ID27795 | | Ing. Martin Děrgel

Naše společnost pořídila elektromobily - které jsou určeny pouze pro služební účely a mají v technickém průkazu uvedenou spotřebu 129 Wh/km. Dále pořídila také plug-in hybridní vozidla pro služební i soukromé účely, u těchto vozidel je v technickém průkazu uvedena spotřeba 1,6 litrů /km a v dalších údajích je uvedena také spotřeba 194 Wh/km. Dobíjení obou druhů vozidel je pro zaměstnance možné prostřednictvím wallboxu, které jsou ve vlastnictví naší společnosti. Wallboxy neumí dát informaci, o skutečném objemu elektřiny, kterým se dobije vozidlo. Cena elektrické energie se dá zjistit z nákladů společnosti. Dobíjení doma není u služebně-soukromých vozidel povoleno. Dobíjení z veřejně dostupných dobíjecích stanic je povoleno. Jak v uvedených případech postupovat při evidenci dobití a pak hlavně spotřeby těchto vozidel? Jak vypočítat částku, kterou má uhradit zaměstnanec za soukromé jízdy u plug-in hybridů? Jak evidovat knihu jízd? Musí v ní být evidence přesného dobíjení vozidla? Pokud ano, je to administrativně hodně náročné, protože zaměstnanci dobíjí vozidla i 3 x za den a stejně bychom neměli evidenci, jak se vozidlo dobilo. Elektrickou energii máme účtovanou na účtu spotřeby za celou budovu, bude nutné po výpočtu spotřeby u daných vozidel evidenčně tuto energii účtovat samostatně na jiném účtu hlavní knihy - podobně jak spotřebu PHM?

OSVČ a paušál na automobil

ID27257 | | Josef Rajdl

Živnostník (neplátce DPH) ke svému podnikání využívá soukromé (vlastní) vozidlo, které je vedeno v technickém průkazu a tím i v pojistkách na rodné číslo. Zvažuje tyto dvě varianty:

1) Může si na toto vozidlo uplatnit ve svém účetnictví měsíční paušál 4 000 Kč (využívá i pro soukromé účely), nebo je třeba jej "vložit" do podnikání a technický průkaz a pojistku přepsat na IČ a musí se zaplatit silniční daň?

2) Případně vypočítat, kolik ujel km pro podnikatelské účely (musí k tomu být „cesťák“?) a k tomu vypočítat náhradu za spotřebované pohonné hmoty + musí se zaplatit silniční daň?

Můžete prosím porovnat tyto dvě varianty a doporučit tu výhodnější?

Elektromobil používaný zaměstnancem

ID26907 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak to bude při stanovení příjmu zaměstnance v případě použití služebního elektromobilu v situaci, kdy vozidlo je nabíjeno i doma na náklady zaměstnance a je využíváno jak pro služební, tak soukromé účely? Po přečtení obou KOOV mi pořád není jasné praktické provedení. Není mi jasné, jaké výdaje si může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelné v případě spotřeby elektřiny, když zaměstnanec nabíjí "z domova". GFŘ v KOOV 561/29.01.20 připustilo referenční cenu dle vyhlášky č. 358/2019. Avšak pokud se bude jednat o vozidlo, kde máme např. smlouvu o výpůjčce z důvodu úvěru, tak podle §24/2/k lze uplatnit pouze výdaje v prokázané výši. A to bude při nabíjení z domova asi problém. Dále mi není jasný praktický postup dle projednaného KOOV č. 561 - jak stanovím výši nepeněžního příjmu zaměstnanci, pokud bude nabíjet na vlastní náklady? Bude muset zaměstnanec tedy doložit cenu, za kterou energii pořídil, zaměstnavatel mu ji na základě např. dokladu o použití proplatí a následně mu stanoví nepeněžní příjem formou váženého průměru nákupních cen z dokladů, které mu doloží zaměstnanec - např. nákupy u dodavatelů, doložená cena za dobíjení doma atd? Pokud zaměstnanec nedokáže prokázat cenu, bude pak možné pracovat s cenou referenční - stanovená vyhláškou? Zajímal by mne hlavně praktický postup. 

Nadspotřeba u osobního automobilu

ID26936 | | Ing. Christian Žmolík

Jak je to s uplatněním nákladů na osobní auta, pořízená společností na operativní leasing? Konkrétně se jedná o tzv. "nadspotřebu" - určuje nějaký zákon, do jaké výše se může uplatnit náklad na pohonné hmoty do daňově uznatelných nákladů, nebo je to na posouzení správce daně, pokud přijde na kontrolu? Příklad - průměrná spotřeba, uvedená v technickém průkazu osobního auta bude 6,3 l/100 km, najdu v zákoně o daních z příjmů nějaký limit, kdy mohu bez obav zaúčtovat do "daňových nákladů"? 

Zdanění pojistného plnění při výdajích procentem z příjmů

ID26791 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, používá ke své podnikatelské činnosti automobil.Jelikož výdaje uplatňuje procentem z příjmů, tak u pohonných hmot si uplatňuje pouze odpočet DPH (nikoliv výdaje za PHM, neboť ve výdajích procentem z příjmů jsou zahrnuty všechny výdaje). Výdaje si uplatňuje 60% sazbou. Podnikatel měl s automobilem havárii, byl pojištěn, proto mu pojišťovna výdaje za opravu proplatila. Předpokládám, že příjmy za pojistné plnění od pojišťovny bude muset zdanit. Jak ovšem uplatnit oproti tomu výdaje? 60% sazbou, kterou uplatňuje při svém živnostenském podnikání? Nebo zahrnout pojistné plnění do ostatních příjmů podle § 10 zákona daně z příjmů?

Grand karta na nákup PHM - DPH

ID26777 | | Ing. Petra Konderlová

Zákazníkům v rámci marketingové akce podpory prodeje určitého zboží vydáváme při nákupu tohoto zboží zdarma Grand kartu od prodejce PHM v nominální hodnotě 500 Kč. Zákazník tuto kartu pak může použít na jednorázový nákup PHM u tohoto prodejce. Prodej poukázek je nám účtován jako osvobozené plnění dle § 54 zákona o DPH (tj. jak Grand karty samotné, tak poplatek za jejich vydání). Na naší faktuře vůči zákazníkům pak bude fakturováno jednak příslušné zboží v jeho prodejní ceně, tak zmíněná karta v hodnotě 0 Kč.

Doplnění dotazu:

 Grand karta od prodejce PHM lze použít jak na nákup PHM, tak na nákup dálniční známky či provozních kapalin. Po jednorázovém nákupu naším zákazníkem (dle jeho výběru) je mu karta prodejem PHM odebrána. Nákup Grand karet je nám účtován jako plnění, které není předmětem daně, pouze poplatek za jejich vydání jako plnění osvobozené dle § 54 zákona o DPH.

1) Chápeme správně, že naše předání karty zákazníkovi není předmětem DPH, neboť je bezúplatné?

2) Jak by tomu bylo, pokud bychom si za vydání karty vyúčtovali např. 30 Kč, podléhalo by DPH pouze oněch 30 Kč?

Grand karta na pohonné hmoty - daň z příjmů

ID26778 | | Ing. Petra Konderlová

V rámci marketingové akce podpory prodeje určitého zboží předáváme zdarma zákazníkům grand kartu na pohonné hmoty prodejce PHM. Zákazník tuto kartu může použít na jednorázový nákup pohonné hmoty u prodejce PHM. Nákup karet účtujeme na účet 213-Ceniny v úrovni nominální ceny karty a poplatku za vydání karty. Lze pak následný výdej a předání karty našemu zákazníkovi účtovat na účet 548 a chápat jej jako daňově uznatelný náklad?

Přeprodej PHM

ID26134 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma, plátce DPH, nakupuje PHM se slevou a dále je za stejnou cenu přeprodává jiné firmě. Lze to takto přeprodat, pokud ano, jak správně účtovat?

 

PHM paušálem

ID25688 | | Ing. Petra Konderlová

Mohu u vlastního osobního vozidla zařazeného v majetku firmy uplatnit výdaje na pohonné hmoty paušálem, když jezdí na CNG? 

Automobil vyřazený z OM užívaný manželkou po ukončení podnikání manžela

ID25462 | | Ing. Jiří Nigrin

Manžel podnikající jako FO ukončil podnikání, zůstal mu automobil vyřazený z obchodního majetku. Manželka používá tento automobil ke svému podnikání. Do daňových výdajů si může počítat za ujeté kilometry základní náhradu a náhradu PHM nebo jenom náhradu PHM? V jejím podnikání tento automobil nebyl.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru