Otázky s klíčovým slovem: Plátce daně

počet otázek s klíčovým slovem : 1837Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH - fakturace

ID25975 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme plátci DPH_CZ a také máme registraci k DPH na Slovensku. Jaká jsou pravidla v případě, že budeme vystavovat fakturu na Slovensko za služby (licence - použitý SW), a to nemocnici (neplátce DPH, ale pro účely nákupu zboží z EU je plátce). Vystavit s naším slovenským DIČ a se slovenskou sazbou DPH nebo jak je to v případě fakturace s použitím českého DIČ? 

Doplnění dotazu:

  • Společnost se registrovala k plátcovství na Slovensku, protože nakoupila zboží (PC), které zůstalo na Slovensku ve skladě dodavatele, nepřekročilo hranice do ČR a toto zboží pak prodala slovenské firmě (plátci DPH SK). V podstatě se jednalo zatím pouze o jednu takovou transakci.
  • Společnost nemá na Slovensku provozovnu.

Nákup náhradního dílu

ID25168 | | Ing. Jiří Vychopeň

Plátce DPH, vede daňovou evidenci, koupil z Německa náhradní díl ke svému závodnímu automobilu, který má v evidenci a používá ho ke své ekonomické činnosti, v částce 6 000 EUR od soukromé osoby. Mám kupní smlouvu a částka se platila z EUR účtu. Jaký je postup z hlediska daně z příjmů a DPH?

Vedení účetnictví a výdajový paušál

ID23969 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba bude podnikající fyzickou osobou v oblasti poradenství mimo živnostenský zákon (předmětem bude vojenský obchod). Bude zapsána v obchodním rejstříku, a tudíž bude muset vést účetnictví. Je možné i v tomto případě, i přesto, že je základem daně při vedení účetnictví rozdíl mezi výnosy a náklady, uplatňovat výdaje výdajovým paušálem? Jestli ano, prosím o napsání na základě jakého zákona nebo předpisu je tato varianta možná a jak je poté prováděno v praxi? A dále jaký to bude mít dopad, stane-li se v budoucnu plátcem DPH?

Doplňující dotaz:

Fyzická osoba má další souběžné příjmy, a to z autorské činnosti. Ty nejsou zapsané do obchodního rejstříku jako předmět činnosti a fyzická osoba je bude vykonávat v režimu „podnikající FO mimo živnostenské oprávnění“. Myslíme si správně, že vzhledem k tomu, že tato činnost není zapsaná v obchodním rejstříku, nespadá ani do vedení účetnictví? Příjmy z této činnosti budou pro daň z příjmů vykazovány zvlášť. 

 

Nespolehlivý plátce DPH a koncový zákazník

ID23481 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Jak je to s platbou-ručením DPH u konečného spotřebitele? Pokud si zákazník koupí zboží v jakémkoliv obchodě – hračky, nábytek – na fakturu, není schopen v daný moment zjistit, zda prodávající je nespolehlivý plátce. Mělo by se jednat dle § 109 zákona o DPH jen o podnikatele. Může finanční úřad vyzvat kupujícího k úhradě DPH (podle paragonu kupujícího nezjistí)? Je tam nějaké omezení částky? Jaká je právní cesta odvolání pro nevymáhání a neplacení této částky?

Faktury přijaté z EU za software

ID22745 | | Ing. Martin Svoboda

Firma zakoupila v Rakousku EET pokladnu. Do léta 2018 dostávala z Rakouska měsíčně faktury za software k této pokladně s uvedením reverse charge (na faktuře se uvádí české DIČ odběratele a rakouské DIČ dodavatele). Od léta 2018 však rakouská firma začala na téže faktury uvádět rakouské DPH. Vzhledem k tomu, že firma dostala v létě fakturu i od irské firmy za software (Adobe Reader) s uvedením irského DPH, ačkoliv bylo i na této faktuře české DIČ odběratele i irské DIČ dodavatele, rádi bychom věděli, zda nedošlo v létě k nějaké změně v zákoně o DPH, týkající se dané problematiky.

Prodej poloviny pozemku - s DPH nebo bez DPH

ID22744 | | Ing. Petra Konderlová

Firma (plátce DPH) koupila v 07/2017 od státu pozemek bez DPH. Hned v dalším měsíci 08/2017 prodali polovinu pozemku fyzické osobě - neplátci DPH se ziskem. Pozemek měl být prodán s DPH nebo bez DPH? 

Opravný daňový doklad

ID22738 | | Ing. Petra Konderlová

Zpracovávám DPH pro plátce, který vystavil daňový doklad pro jiného plátce se sazbou 21 % na stavební a montážní práce, přičemž měl použít režim přenesení daňové povinnosti. Chybu jsme objevili a potřebujeme ověřit, jak ji správně opravit. Domnívám se, že vystavením jediného opravného daňového dokladu (oprava dle par. 43 zákona o DPH), kde bude původní základ daně, odpočet původní DPH ve výši 21 % a uvedení správného režimu, datum zdanitelného plnění bude dle původního dokladu. Doklad uvedeme v dodatečném přiznání a následném kontrolním hlášení po potvrzení odběratelem. Odběratel tvrdí, že takovou opravu nelze provést jediným daňovým dokladem, ale tím, že vystavíme storno původního dokladu a potom doklad nový v režimu přenesení daňové povinnosti. Jaký postup je správný? 

Služební byt pro hráčky týmu

ID22568 | | Ing. Jiří Vychopeň

Sportovní tým - s. r. o., plátce DPH pořizuje pronájem bytu, ve kterém budou bydlet zahraniční, případně i tuzemské, hráčky během turnajů, utkání a tréninků. Rezervační záloha na byt je vystavena s DPH. Lze uplatnit DPH? Jak s DPH a daňovou uznatelností nájmu a nakoupeného vybavení bytu?

DPH na fakturách za prodej zboží

ID22668 | | Ing. Petra Konderlová

Firma - plátce DPH, vystavuje faktury za prodej sýrů. Na každé faktuře je k položce za sýr vyčíslena i položka dalšího plnění. Firma uvádí ceny zvlášť, tedy samostatně částku za sýr + DPH a částku za ostatní plnění + DPH. Pokud je touto položkou poštovné, vyčísluje u něho DPH 15%, což považujeme za správné. Nejsme si ale jisti s DPH, u následujících položek uváděných na faktuře společně s částkou za sýry. Je vyčíslení zvýšené sazby oprávněné?

1) sýr + zapůjčení racletovače (tj. druh grilu),

2) sýr + dárková krabička k sýrům,

3) sýr + vakuové balení sýru,

4) sýr + sada na fondue včetně vidliček (cena sady na fondue má dokonce vyšší cenu než společně zakoupené sýry),

5) sýr + doprava.

Doplnění dotazu "Američan v ČR zaměstnán zahraniční firmou" (DAUCID 21560 )

ID22297 | | Ing. Martin Děrgel

Americký zaměstnavatel zde nemá stálou provozovnu. Musí se zde americký zaměstnavatel registrovat jako plátce daně ze závislé činnosti, nebo si může vybrat variantu, že daňové přiznání zde vyhotoví zaměstnanec a daň zaplatí? Je to na volbě zaměstnavatele, nebo se musí registrovat jako plátce daně v ČR, pokud zde má zaměstnance (nevedoucí pozice) více než půl roku (českého rezidenta) a nemá zde stálou provozovnu?

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru