Otázky s klíčovým slovem: Penzijní připojištění

počet otázek s klíčovým slovem : 89Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

FKSP – příspěvek organizace na penzijní připojištění

ID25457 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době přispíváme svým zaměstnancům z FKSP na penzijní připojištění částku Kč 3.600 za rok. Platbu provádíme na začátku prosince daného roku. Od 1. 7. 2020 nesmí být tato platby vyšší než platba, kterou si na svůj účet přispívá sám zaměstnanec. Znamená to tedy prosím to, že naši zaměstnanci si musí hradit na účet minimálně Kč 300, tzn. za rok 3.600, abychom jim my mohli také přispět částkou Kč 3.600. Nebo mohou případně do termínu naší platby vložit částku individuálně, tzn. např. doplatit 1.200? Pokud si hradí měsíčně jen např. 200, můžeme jim přispět částkou Kč 2.400? Jak můžeme zjistit, kolik si zaměstnanec aktuálně platí na své spoření? Můžeme po nich požadovat nové předložení smluv – jak víme, že jsou platné? Je to dostačující, nebo si máme nějakým čestným prohlášením nechat potvrdit výši jejich spoření a závazek, že v případě snížení nás budou informovat? Vždyť smlouvu si mohou kdykoliv změnit. 

Příspěvek na penzjiní připojištění zaměstnance

ID25413 | | Ing. Christian Žmolík

Firma přispěla zaměstnanci na penzijní připojištění celkově částku 60 000 Kč. Jelikož je 10 000 Kč nad zákonnou možnost příspěvku 50 000 Kč, zdanila mu 10 000 Kč ve mzdě za prosinec. Může si dát firma do daňově uznatelných nákladů celých 60 000 Kč?

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

ID25261 | | Ing. Matěj Nešleha

Zaměstnavatel (s. r. o.) dle vnitropodnikové směrnice přispívá svým zaměstnancům ročně na penzijní připojištění 50 000 Kč. Tento příspěvek zaplatí jednorázově v prosinci daného roku, kterého se příspěvek týká. V roce 2019 v prosinci zapomněl tento roční příspěvek za rok 2019 poslat a poslal ho v lednu 2020. Bude tento příspěvek v nákladech s. r. o. v roce 2019 nebo 2020? A jak to bude s osvobozením u zaměstnanců? Další příspěvek pro rok 2020 bude vyplácet v prosinci 2020 ve stejné výši.

Příspěvek na penzijní připojištění jednatelům

ID25098 | | Ing. Ivana Pilařová

U s. r. o. jsou dva jednatelé a zároveň společníci zaměstnáni na základě pracovní smlouvy na HPP. U uvedené společnosti jsou dále zaměstnáni další zaměstnanci také na HPP. Zaměstnavatel chtěl začít všem přispívat na penzijní připojištění, ale zaměstnanci, kteří nejsou jednatelé a společníci příspěvek nechtějí. Může zaměstnavatel přispívat pouze společníkům a ostatním zaměstnancům nikoliv? Neplyne z toho, že příspěvek nedostanou všichni nějaký postih? Bude platit daňová uznatelnost u takového příspěvku u zaměstnavatele a osvobození u jednatelů, pakliže budou splněny podmínky?

Podklad k životnímu pojištění od zaměstnance

ID25103 | | Ing. Christian Žmolík

Jaký podklad potřebuje zaměstnavatel od svého zaměstnance pro to, aby mu mohl přispívat na penzijní či životní pojištění a byl to zároveň jeho daňový náklad? 

Zrušení penzijního připojištění při odchodu do předčasného důchodu

ID24685 | | Josef Rajdl

Zaměstnanec se rozhodl odejít do předčasného důchodu a současně zrušil penzijní připojištění, které splňovalo podmínky pro uplatňování daňové úlevy. Musí tento zaměstnanec, který již dosáhl 60 let věku a poté zrušil penzijní připojištění v souvislosti s předčasným odchodem do důchodu, dodanit tuto úlevu v rámci daňového přiznání za rok 2019?

Příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění

ID24676 | | Ing. Petra Konderlová

Společník ve firmě právní subjekt má sepsanou dohodu o provedení práce, při měsíční odměně do 10 000 Kč a 300 hod. ročně. Má tímto společník nárok na příspěvek na penzijní spoření nebo na životní pojištění od zaměstnavatele? Do jaké výše jsou příspěvky daňově uznatelné a nemusí projít mzdami v § 6 zákona o daních z příjmů?

Penzijní připojištění jednatelů v s. r. o.

ID24220 | | Ing. Martin Děrgel

Firma s. r. o., plátce DPH, dva jednatelé (manželé). Manžel má dohodu o provedení činnosti, firma mu platí měsíčně penzijní připojištění 2 000 Kč, účtujeme do uznatelných nákladů. Manželka smlouvu nemá žádnou, chce si nechat posílat také 2 000 Kč příspěvek na penzijní připojištění. Je možné příspěvek i u manželky dát do daňově uznatelných nákladů nebo do sociálních nákladů nad rámec zákona? 

Příjem ženy na mateřské dovolené

ID24123 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Žena na mateřské dovolené. Manžel uplatňuje daňovou slevu na jako vyživovanou osobu bez vlastních příjmů. Manželka pracuje pro s. r. o. na zkrácený pracovní úvazek. Měsíční odměna 3 000 Kč, k tomu dostává od zaměstnavatele příspěvek na penzijní připojištění. Mezi vlastní příjmy se nezapočítá sociální dávka - mateřská, naopak do limitu příjmů se započítává hrubá mzda, ale jak je to s příspěvkem od zaměstnavatele na penzijní připojištění?

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění u DPP

ID24039 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma chce přispívat na penzijní připojištění zaměstnanci, pracujícímu na základě dohody o provedení práce. Je možno čerpat celý limit 50 000 Kč ročně, když DPP sice trvá po celý rok, ale zaměstnanec pobírá příjem pouze od dubna do září?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru