Otázky s klíčovým slovem: Paušální výdaje

počet otázek s klíčovým slovem : 578Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výdaje procentem u s. r. o.

ID25909 | | Ing. Petra Konderlová

Lze uplatnit výdaje procentem u právnické osoby? Předmět podnikání je stavebnictví, procento výdajů by bylo 80 %. Domnívám se, že nelze. Je to tak?

Dovolená získaná v souvislosti s podnikatelskou činností

ID25715 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ vykonává podnikatelskou činnost v § 7 ZDP. Výdaje uplatňuje paušální ve výši 40 %. Vzhledem k dobrým výsledkům v podnikatelské oblasti, získala od svého obchodního partnera zájezd za 50 tis. Kč. Je potřeba tento zájezd zdanit v § 7 nebo § 10 ZDP? Pokud budu danit v § 7 ZDP, mohu k příjmu 50 000 Kč (hodnota zájezdu) uplatnit 40 % paušální náklady? 

PHM paušálem

ID25688 | | Ing. Petra Konderlová

Mohu u vlastního osobního vozidla zařazeného v majetku firmy uplatnit výdaje na pohonné hmoty paušálem, když jezdí na CNG? 

Přechod ze skutečných nákladů na paušální - pronájem

ID25667 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud v 2019 a 2020 budu z pronájmů bytů jako fyzická osoba - nepodnikatel dle § 9 zákona o daních z příjmů uplatňovat skutečné výdaje, protože jsou ve výši 100 % příjmů, mohu v roce 2021 začít uplatňovat výdaje 30 % paušálem, když už výdaje žádné nebudou? 

Přechod z účetnictví na daňovou evidenci a vliv na DPFO

ID25601 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ vedla v r. 2018 účetnictví a do DPFO uplatnila výdaje paušálem, tzn. že pro výpočet procenta výdajů byl základem součet skutečně přijatých částek za služby v r. 2018. K 31.12.2018 evidovala nezaplacené pohledávky ve výši 80 tis. Kč. V r. 2019 vedla OSVČ daňovou evidenci, 80 000 Kč za FV z r. 2018 přijala. Bude muset při sestavování DPFO za r. 2019 dělat dodatečné přiznání za r. 2018, nebo se příjem 80 000 Kč pouze projeví v DPFO za r. 2019?

Příjem procentem - zařazení živností do výdajových paušálů

ID25571 | | Ing. Petra Konderlová

Do které kategorie neboli kolik procent si může dcera uplatnit při - uplatnění výdajů procentem z příjmu za rok 2019? Má živnostenský list na výrobu bižuterie a příbuzných výrobků a pořádání kurzů, školení. Dále by mě zajímalo zařazení terapeut a masér. 

Automobil nezahrnutý do obchodního majetku OSVČ

ID25584 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel OSVČ, vede daňovou evidenci, je plátce DPH a v technickém průkazu je veden pod rodným číslem jako vlastník vozidla. Může toto auto dát do obchodního majetku? Je nutné pro zařazení auta do obchodního majetku, aby v technickém průkazu bylo uvedeno jeho IČ? Jak je to s výdajovým paušálem do dopravu, když auto není zahrnuto do obchodního majetku. Podnikatel OSVČ uplatňuje paušál na auto ve výši 80 %, tj. 4 000 Kč. Co tato částka zahrnuje, jestliže auto není v obchodním majetku? Zahrnuje PHM, parkovné, opravy, drobný spotřební materiál na auto (např. nákup stěračů) i silniční daň? Jak je to s DPH, když OSVČ je plátce DPH a uplatňuje paušál na auto ve výši 80 % a auto není zařazeno do obchodního majetku? Může si i v tomto případě uplatnit DPH na vstupu ve výši 80 % u nákupu stěračů a opravy auta? 

Řemeslná živnost

ID25519 | | JUDr. Vlasta Víghová

Předmětem podnikání je: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Je to živnost řemeslná a mohu uplatnit paušál ve výši 80 % nebo musím uplatnit paušál ve výši 60 %?

Paušální výdaj na dopravu

ID25515 | | Ing. Petra Konderlová

Uplatňuji paušální výdaj na dopravu na 3 vozidla, které nemám zahrunuty v majetku firmy. Co můžu ještě dát do výdajů kormě silniční daně a jak je to se zákonným a havarijním pojištěním...? Jsem plátce DPH. 

Paušální výdaje a příjmy z pronájmu stroje

ID25455 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ – živnostník uplatňuje výdaje paušálem 60 %. Příležitostně pronajímá stroj (buldozer) používaný především k SVČ. Samostatné živnostenské oprávnění na pronájem a půjčování nemá. Vzhledem k paušálu nemá obchodní majetek, tudíž ani pronajímaný stroj nemůže být jeho součástí. Jaký výdajový paušál se uplatní u příjmů z pronájmu stroje? Patří příjem z pronájmu v tomto případě do § 7 nebo do § 9 zákona o daních z příjmů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru