Otázky s klíčovým slovem: Paušální výdaje

počet otázek s klíčovým slovem : 586Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Program Covid-nájemné a paušální výdaje

ID27065 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba uplatňuje paušální výdaje 60 % (nevede účetnictví ani daňovou evidenci) a obdrží od MPO podporu "Covid nájemné" - musí zahrnout tuto částku do zdanitelných příjmů (a z této částky následně může odečíst paušální výdaje 60 %) nebo se jedná o podporu na úhradu výdaje - nájemného a do příjmu nepatří? 

Vedení účetnictví a paušální výdaje

ID26945 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba dobrovolně vede účetnictví, ale vyplatilo by se jí uplatnit výdajový paušál, jelikož má nízké prokazatelné náklady. Jak na konci účetního období postupovat, pokud výdajový paušál lze použít? Obrat má do 2 mil. a paušál by použila ve výši 60 %.

Zdanění pojistného plnění při výdajích procentem z příjmů

ID26791 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, používá ke své podnikatelské činnosti automobil.Jelikož výdaje uplatňuje procentem z příjmů, tak u pohonných hmot si uplatňuje pouze odpočet DPH (nikoliv výdaje za PHM, neboť ve výdajích procentem z příjmů jsou zahrnuty všechny výdaje). Výdaje si uplatňuje 60% sazbou. Podnikatel měl s automobilem havárii, byl pojištěn, proto mu pojišťovna výdaje za opravu proplatila. Předpokládám, že příjmy za pojistné plnění od pojišťovny bude muset zdanit. Jak ovšem uplatnit oproti tomu výdaje? 60% sazbou, kterou uplatňuje při svém živnostenském podnikání? Nebo zahrnout pojistné plnění do ostatních příjmů podle § 10 zákona daně z příjmů?

Prodej dřeva bez živnostenského oprávnění

ID26725 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba, nepodnikatel, chce prodávat dřevo napadené kůrovcem ze svého lesa různým odběratelům. Lze tuto činnost provádět bez živnostenského oprávnění jako soukromá osoba? Může vystavovat faktury? Bude tato činnost zdaněna podle § 10 zákona o daních z příjmů? Může být uplatněn paušální výdaj ve výši 80 %? Současně má ještě příjmy z pachtovného. Může se stát z důvodu prodeje dřeva plátcem DPH? V případě, že ano, budou se počítat do obratu i příjmy z pachtů?

Paušální výdaje - dentální hygiena

ID26289 | | Romana Smékalová

Dentální hygienistka má příjmy z provádění této činnosti. Kolik % činí paušální výdaje z těchto příjmů při vyplňování daňového přiznání?

OSVČ používající výdajový paušál a majetek v podnikání

ID26314 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ, plátce DPH, uplatňuje v daňovém přiznání paušální výdaje z podnikání. Před lety si pořídil soukromě automobil a nyní jej chce zařadit do podnikání, aby mohl uplatňovat výdaje na opravy, a uplatňovat DPH z pohonných hmot. Jakou formou proběhne zařazení, a třeba za rok zase vyřazení?

Výdaje procentem z příjmů

ID25920 | | Josef Rajdl

Klient uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů ve výši 80 %, dle živnostenského zákona má řemeslnou živnost. Může si uplatnit výdaje v nižší částce než 80 %, třeba ve výši 50 %, i když má řemeslnou živnost? 

Výše procentních výdajů u zprostředkovatele

ID25922 | | Ing. Petra Konderlová

Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje životní i neživotní pojištění na licenci od ČNB - zde může 40% výdaj (činnosti zástupců pojišťovny...). Dále má smlouvu se stavební spořitelnou, kde zprostředkovává také stavební spoření - zde je možné použít 60% výdaje nebo také 40% (poskytování ostatních osobních služeb?)? 

Výdaje procentem u s. r. o.

ID25909 | | Ing. Petra Konderlová

Lze uplatnit výdaje procentem u právnické osoby? Předmět podnikání je stavebnictví, procento výdajů by bylo 80 %. Domnívám se, že nelze. Je to tak?

Dovolená získaná v souvislosti s podnikatelskou činností

ID25715 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ vykonává podnikatelskou činnost v § 7 ZDP. Výdaje uplatňuje paušální ve výši 40 %. Vzhledem k dobrým výsledkům v podnikatelské oblasti, získala od svého obchodního partnera zájezd za 50 tis. Kč. Je potřeba tento zájezd zdanit v § 7 nebo § 10 ZDP? Pokud budu danit v § 7 ZDP, mohu k příjmu 50 000 Kč (hodnota zájezdu) uplatnit 40 % paušální náklady? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru