Otázky s klíčovým slovem: Osvobození od daně

počet otázek s klíčovým slovem : 766Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Časový test pro osvobození

ID28376 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba nabyla v roce 2012 darem pozemek. V roce 2020 zahájila výstavbu rodinného domu na pozemku. V roce 2021 hodlá pozemek se stavbou prodat. Vztahuje se osvobození od daně z příjmu na prodej pozemku se stavbou? Je rozdíl při posuzování osvobození, zda je stavba dokončena a zkolaudovaná nebo pouze rozestavěná?

Dotace MPO - ošetřovné

ID28309 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ dostala od MPO dotaci na ošetřovné při uzavření škol. Je tato dotace osvobozená nebo je předmětem daně z příjmu pro FO?

Sazba DPH u testů na covid-19 a ochranných pomůcek

ID28383 | | Ing. Martin Svoboda

S jakým DPH má plátce fakturovat testy na covid-19, dezinfekci proti covid-19 a ochranné pomůcky jako rukavice a respirátory? Co z toho je případně od DPH úplně osvobozeno?

Zrušení plátcovství DPH u plátce, který má jen osvobozená plnění

ID28261 | | Ing. Martin Novák

V návaznosti na novelu DPH začal plátce uskutečňovat od 1. 1. 2021 jen osvobozená plnění, dříve v základní sazbě. Obrat za rok činí a bude činit cca 2 mil. Kč (pronájmy nemovitostí), vše jen v režimu osvobozeného plnění. Za 12 měsíců hodlá požádat o zrušení plátcovství DPH. Je si vědom, že nesplnil časový test 10 let u DPH na vstupu při provedení TZ a za poslední 3 roky vrátí DPH. Musí splnit nějaké další náležitosti při zrušení plátcovství DPH? 

Včelař: fyzická osoba zdanění příjmů

ID28108 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba nepodnikající mající příjem jen z prodeje medu. Jakým způsobem a kam vyplní v daňovém přiznání příjem 62 000 Kč za prodej medu? Vztahuje se na prodej medu nějaké osvobození? Pokud ano v jaké výši a kam se vyplní? Jaké náklady a kam může do přiznání vyplnit? 

Zprostředkování převodu členství v bytovém družstvu

ID17981 | | Ing. Ladislav Pitner

Právnická osoba (s. r. o.), plátce DPH, provozuje realitní kancelář. V rámci své činnosti tedy zprostředkovává prodej nemovitostí a fakturuje tak zprostředkovatelské provize se základní sazbou DPH. Není výjimkou, že zprostředkovává prodej družstevního bytu, tedy formálně právně převod členství v bytovém družstvu. Bude služba realitní kanceláře, tj. zprostředkovatelská provize podléhat základní sazbě DPH nebo bude od daně osvobozena bez nároku na odpočet daně podle § 54 odst. 1 písm. y) ve vztahu k § 54 odst. 1 písm. a)? Jde zejména o situaci, kdy členský podíl na družstvu převádí fyzická osoba (nepodnikatel, občan), tzn. samotný převod není ekonomickou činností, a je tedy mimo předmět DPH (a nemůže být tak osvobozeným plněním). 

Osvobození o daně při prodeji nemovitosti - § 4 odst. 1 písm. b) bod 2

ID28057 | | Ing. Jiří Vychopeň

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanoví, že osvobození příjmu z prodeje nemovitosti se nevztahuje na příjem z budoucího prodeje nemovitých věcí uskutečněných do10 let od nabytí (původně díky přechodným ustanovením ještě platí u dříve nabytých nemovitostí původní lhůta 5 let) i když kupní smlouva bude uzavřena až po 10 letech od tohoto nabytí. Jak prosím v praxi chápat toto ustanovení? Co se rozumí "budoucím prodejem" uskutečněným do 10 let i když kupní smlouva bude uzavřena až po 10 leté lhůtě? Jak se může uskutečnit prodej nemovitosti, který by odporoval 10 leté lhůtě a současně by kupní smlouva byla podepsaná až po té 10 leté lhůtě? Znamená to, že v tomto případě nemůže být sepsána smlouva budoucí kupní ve lhůtě do 10 let od nabytí, nebo má zákon v tomto případě na mysli např. zaplacenou zálohu na nákup nemovitosti ve lhůtě do 10 let? Snažil jsem se k tomu najít něco upřesňujícího i v pokyn D-22, ale nic jsem nenašel. Mohli byste mi to prosím objasnit i na praktickém příkladu? 

Osvobozený příjem

ID28187 | | Romana Smékalová

Majitel společnosti XZ s. r. o. po deseti letech fungování prodal tuto společnost jiné právnické osobě. Protože byl splněn časový test, je prodej osvobozen od daně. Prodej byl v hodnotě nad 5 mil. Kč, a tak původnímu majiteli vznikla povinnost nahlásit na FÚ osvobozený příjem. Prosím o potvrzení - původnímu majiteli stačí k jeho klasickému přiznání daně z příjmu doplnit pouze formulář, který je ve vzoru na stránkách FÚ (Oznámení o osvobozených příjmech)?

Příspěvek na péči - osvobození

ID28177 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Pánovi byl od 4/2020 přiznán krajskou pobočkou Úřadu práce na základě jeho žádosti příspěvek na péči 12 800 Kč měsíčně do data bez omezení. Příspěvek musí být dle § 21 odst. 2 písm. d) zákona o sociálních službách využíván na zajištění potřebné pomoci osobě (Pánovi), kterému byl tento příspěvek přiznán, a to osobou blízkou nebo asistentem soc. péče apod. Od tohoto pána se stará bývalá manželka, která s ním žije v jedné domácnosti a kvůli tomu skončila se zaměstnáním a je pojištěncem státu. (tento příspěvek od něj dostává). Je tento příjem osvobozený od daně i pro pána i pro bývalou manželku a nemusí se uvádět do

Fyzické osobě byl od 4/2020 přiznán krajskou pobočkou Úřadu práce na základě jeho žádosti příspěvek na péči 12 800 Kč měsíčně do data bez omezení. Příspěvek musí být dle § 21 odst. 2 písm. d) zákona o sociálních službách využíván na zajištění potřebné pomoci osobě, kterému byl tento příspěvek přiznán, a to osobou blízkou nebo asistentem sociální péče apod. O tohoto pána se stará bývalá manželka, která s ním žije v jedné domácnosti a kvůli tomu skončila se zaměstnáním a je pojištěncem státu (tento příspěvek od něj dostává). Je tento příjem osvobozený od daně i pro pána i pro bývalou manželku a nemusí se uvádět do jejich přiznání?

jejich přiznání?

Osvobození z prodeje rodinného domu

ID28043 | | Ing. Jan Kašpar

Poplatník, fyzická osoba nepodnikající, koupil v roce 2018 rodinný dům s pozemkem za 2 500 000 Kč. V nemovitosti neměl bydliště. Koncem roku 2020 rodinný dům s částí pozemku prodal za 2 400 000 Kč. Zbývající pozemek prodal v roce 2021 za 2 400 000 Kč. Získané finance plánuje použít na uspokojení bytové potřeby. Bude mít příjmy z prodeje osvobozeny od daně z příjmu? Pokud ne, jak se rozdělí výdaje na pořízení nemovitosti k jednotlivým příjmům?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru