Otázky s klíčovým slovem: Osoba samostatně výdělečně činná

počet otázek s klíčovým slovem : 1095Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nájem nemovitosti, kterou vlastní partner

ID27830 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba pronajímá jako OSVČ nemovitost, kterou vlastní její partner, se kterým dlouhodobě žije. Partner s pronájmy souhlasí. Tzn. partner, jehož je nemovitost, má příjmy z pronájmu 0 a jeho partnerka vše uvádí do daňového základu. Musí mít od partnera nájemní smlouvu, nebo to není nutné a může pronajímat jeho nemovitost bez toho, aniž by mu platila nájem a zároveň mu nebylo v případě kontroly nic dodaněno?  

Pokud by vlastník nemovitost družce pronajal, může si družka uplatnit z příjmů z pronájmu uvedené nemovitosti (pro daň z příjmu fyzických osob) výdajový paušál 30 % dle § 9 ZDP. 

Krácení odpisů

ID27947 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH používá auto z 80 % pro podnikání a z 20 % pro soukromé využití, musí krátit v tomto poměru také odpisy? Paušální výdaje na PHM může uplatnit 48 000 Kč za rok? 

Přerušení podnikání

ID27901 | | Ing. Jiří Nigrin

Jsem OSVČ, plátce DPH, používám výdaje procentem z příjmů. Dne 1. 9. 2020 jsem přerušil podnikání a nezahájil jsem ho do konce roku. Některé pohledávky jsem dostal zaplacené až po 1. 9. 2020. Mohu i u těchto příjmů uplatnit výdaj procentem z příjmů? 

Ostatní příjem - ztráta

ID27774 | | RNDr. Libor Fiala

Jsem OSVČ, neplátce DPH, a kromě toho jsem zkusil onl-ine trading do komodit. Vznikla mi zde ztráta - 8 000 Kč (příjem 22 000 Kč, ztráta 30 000 Kč). Je povinnost tuto ztrátu uvádět v daňovém přiznání do § 10 ZDP?

OČR v přehledu na OSSZ

ID27897 | | Ing. Marta Ženíšková

Započítává se ošetřovné pro OSVČ, které bylo vypláceno Ministerstvem průmyslu a obchodu, jako dlouhodobé OČR na přehled pro OSSZ, řádek 13 a následující, resp. snižuje čerpání OČR počet kalendářních měsíců, po kterou byla vykonávána SVČ?

Pořízení auta ze zahraničí a zařazení do obchodního majetku

ID27736 | | Ing. Jiří Vychopeň

Podnikatel OSVČ vedoucí daňovou evidenci pořídil automobil z DE. Pořizovací cena je 27 647 EUR, což je ke dni vystavení dokladu přepočet 695 185 Kč. Podnikatel zaplatil automobil ve výši 27 647 EUR přes účet, kde mu bylo strženo z účtu 708 470 Kč (přepočet). V které ceně zařadí podnikatel automobil do užívání pro odpisy? Pokud v ceně 695 185 Kč, co bude tedy s rozdílem mezi cenou pořízení 695 185 Kč a zaplacenou částkou 708 470 Kč? Jedná se u tohoto rozdílu o daňově účinný výdaj dávaný rovnou do výdajů? Nebo tento rozdíl vstupuje do ceny pořízení, tzn. zařazení do užívání bude v hodnotě 708 470 Kč? 

Zdravotní pojištění OSVČ

ID27852 | | Ing. Antonín Daněk

Pokud OSVČ má základ daně vyšší než 300 000 Kč a k tomu má zaměstnání se zkráceným úvazkem na 8 000 Kč hrubého, je z hlediska sociálního pojištění hlavní činnost vždy zaměstnání. Může být ale pro zdravotní pojištění zaměstnání vedlejší, pokud to tak OSVČ vyhovuje? 

Sleva na poplatníka

ID27775 | | Ing. Vlasta Ptáčková

OSVČ, neplátce DPH, začal podnikat od 2/2020 a od 3-6/2020 přerušil živnost, poté opět podniká. Má nárok na celou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč?

Přehled na SP - OSVČ za rok 2020

ID27695 | | Ing. Marta Ženíšková

OSVČ vedlejší v roce 2019 nedosáhla hranice příjmů zakládající u vedlejší OSVČ povinnou účast na důchodovém pojištění a ani se dobrovolně pro rok 2019 nepřihlásila. Z toho důvodu v roce 2020 neměla povinnost platit zálohy. V roce 2020 bude daňový základ nižší než 83 603 Kč. Pokud chce být OSVČ účastna důchodového pojištění, určí si, že od března do srpna byla OSVČ hlavní a zbylé měsíce (leden, únor a září až prosinec) vedlejší, bude mít vyměřovací základ 52.254 Kč a pojistné ve výši 15.259 Kč bude sníženo do nuly (snížení pojistného činí 15.259 Kč). Tudíž bude účasten důchodového pojištění, bude mít vyměřovací základ, ale zároveň nemusí platit pojistné. Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 na stránkách ČSSZ to umožňuje. Brání tomuto postupu něco? Hrozí z tohoto postupu nějaké sankce, že hlavní činnost nebyla nahlášena včas nebo nahlášení Přehledem je dostatečné? Hrozí z tohoto postupu úroky z prodlení z titulu záloh za měsíce březen až srpen, kdy byla činnost nahlášena jako vedlejší, ale v Přehledu nyní uvedena hlavní? b) OSVČ vedlejší měla povinnost platit zálohy v roce 2020 v měsíční výši 500 Kč. Zálohy řádně uhrazeny v lednu, únoru a září až prosinci, celkem 3.000 Kč. V roce 2020 budou na tuto osobu rozdělovány příjmy od spolupracující osoby a její daňový základ bude například 200.000 Kč. Nejvýhodněji se jeví varianta, že od března do srpna byla OSVČ hlavní a zbylé měsíce (leden, únor a září až prosinec) vedlejší. Pojistné vyjde ve výši 29.859 Kč, snížení pojistného činí 15.264 Kč a pojistné k úhradě je 14.595 Kč (po odečtení uhrazených záloh 11.595 Kč). Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 na stránkách ČSSZ to umožňuje. Brání tomuto postupu něco? Hrozí z tohoto postupu nějaké sankce, že hlavní činnost nebyla nahlášena včas nebo nahlášení Přehledem je dostatečné? Hrozí z tohoto postupu úroky z prodlení z titulu záloh za měsíce březen až srpen, kdy byla činnost nahlášena jako vedlejší, ale v Přehledu nyní uvedena hlavní?

Přehledy OSVČ

ID27714 | | Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk

Fyzická osoba má podnikání jako vedlejší činnost, protože pečuje o tchyni a pobírá za tuto péči příspěvek od Úřadu práce. Tchyně byla v r. 2020 hospitalizována v nemocnici v období od 24. 8. do 30. 8. a poté ještě od 5. 9. do 2.12. Může být podnikání považováno za vedlejší činnost i v období, kdy byla tchyně v nemocnici? Jak správně vyplnit v tomto případě přehledy OSVČ pro OSSZ a pro zdravotní pojišťovnu? Zda například pokud je tchyně v nemocnici celý měsíc musí být považováno podnikání jako hlavní činnost?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru