Otázky s klíčovým slovem: Osoba samostatně výdělečně činná

počet otázek s klíčovým slovem : 1061Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup vozidla, dodatečný odpočet DPH, daň z příjmů

ID26670 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsem OSVČ, v současnosti neplátce DPH, výdaje uplatňuji paušálem. V listopadu 2020 si jako neplátce koupím pro podnikání nové auto. V únoru 2021 se po překročení obratového limitu přihlásím k plátcovství DPH. Je možné si dodatečně uplatnit odpočet DPH z nákupu vozidla? A případně kdy a na jakém řádku v přiznání DPH má být odpočet uveden? Musím v tomto případě vozidlo vložit do obchodního majetku? Bude se platit (případně jak) silniční daň? Jak by to bylo s DPH a daní z příjmů v budoucnu, pokud bych chtěla vozidlo převést zpět do soukromého užívání a případně pak i prodat? Jsou nějaká limitující období v souvislosti s těmito úkony a daněmi (DPH, daň z příjmů - kdy se daně musí odvést a kdy už ne)? Pokud bych musela danit příjem z prodeje vozidla, je možné si oproti němu uplatnit nějaký výdaj?

Zařazení automobilu do užívání

ID26689 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud si podnikatel koupí firemní automobil v 03/2020, ale nechal si ho na sebe přepsat až v 07/2020, od kdy může zahájit odpisování (zařadit do užívání) a od kdy může uplatňovat doklady za nákup pohonných hmot? 

Osobní automobil a spolupracující osoba

ID26697 | | Ing. Jiří Nigrin

Poplatník, vedoucí daňovou evidenci, koupil nový osobní automobil. Osobní automobil koupil na manželku, která je evidovaná jako spolupracující osoba poplatníka. Poplatník i spolupracující osoba (manželka) nemají rozdělené společné jmění manželů. Ve velkém technickém průkazu je zapsaný jako majitel manželka a jako provozovatel poplatník. Je možné takové auto zařadit do obchodního majetku a plně odpisovat? Jsou na něm uskutečňovány pouze jízdy týkající se podnikání. 

Přerušení podnikání a DPH

ID26684 | | Ing. Martin Novák

Jsem OSVČ, plátce DPH. Chci nyní přerušit podnikání na 2 roky. Mám v majetku osobní automobil 3 roky, u kterého jsem odečetl celou DPH. Musím při přerušení automaticky zrušit registraci k DPH? Nebo mám počkat, až mě k tomu vyzve FÚ?

Výdělek v průběhu nemocenské

ID26668 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnankyně pracující na hlavní pracovní poměr čerpá již delší dobu nemocenskou. Má také živnostenský list, na který vystavuje faktury. Z těchto faktur jí plyne měsíční příjem kolem 30 000 Kč. Má při příjmu plynoucího z vedlejší činnosti nárok na výplatu nemocenského?

Finanční dar od obce

ID26631 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ provozující maloobchod a poštovní služby prostřednictvím přepážky umístěné ve svých obchodních prostorech (tedy Pošta partner) na základě darovací smlouvy uzavřené mezi OSVČ a obcí, dostává měsíčně finanční dar od obce na udržení veřejných poštovních služeb pro obyvatelstvo. Tento dar za rok překročí částku 15 000 Kč. Bude OSVČ dar danit jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů nebo musí zdanit podle § 7 zákona o daních z příjmů? Podnikatel vede daňovou evidenci.

Určení místní příslušnosti u OSVČ

ID26615 | | Ing. Jan Matějka

OSVČ má dle výpisu z Registru ekonomických subjektů sídlo v Praze 8, avšak trvalé bydliště má v Praze 6. Dle ustanovení daňového řádu se místní příslušnost určuje podle § 13 odst.1 písm. a) - pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu. Je tedy správně, že místní příslušnost finančního úřadu je Praha 6 ?

Povinné pojištění vozidla u OSVČ

ID24115 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ - plátce DPH - si pořídla osobní automobil - vloží ho do obchodního majetku a bude ho odpisovat. Ve smlouvě a na faktuře je uvedena OSVČ. Je možné z pohledu zákona o dani z příjmů či DPH, aby uzavřel povinné pojištění (případně i havarijní pojištění) na auto manžel OSVČ a vystupoval zde jako pojistník - nebrání to odpisování vozu či uplatnění odpočtu DPH? V případě, že manžel uzavře pojistnou smlouvu na automobil, které manželka jako OSVČ zařadí do obchodního majetku, bude si moci OSVČ uplatnit toto pojistné zaplacené manželem v daňových nákladech? Kde najdu ustanovení zákona, zda může, resp. nemůže uplatnit OSVČ povinné ručení na vozidlo, které zaplatil manžel, a na něj je i smlouva a vystupuje zde jako pojistník? Jak toto řeší zákon o dani z příjmů a zákon o DPH? Je v těchto zákonech nějaká návaznost? Na automobil si OSVČ chce uplatnit paušál na dopravu a chce uplatnit poměrně odpočet DPH z nákupu vozu.

Přechod OSVČ z podvojného účetnictví na daňovou evidenci a zůstatek závazků

ID26539 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ vedoucí účetnictví se rozhodla v r. 2020 přejít na daňovou evidenci. V rozvaze evidovala k 31.12. 2019 dva zůstatky na účtu 379. Jeden je z důvodu nesprávně zaúčtovaného osobního vkladu podnikatele - ten předpokládáme nebude mít při změně žádný vliv na daně. Druhý závazek vznikl tím, že OSVČ přijal v minulosti kauci. Z ní bude v r. 2020 polovinu vracet. Zbytek kauce již nikdy vracet nebude. Jaký vliv bude mít na daně a ve kterém přiznání se projeví:

a) část závazku z titulu kauce, který bude vrácený v r. 2020,

b) část závazku z titulu kauce, který neplánuje OSVČ nikdy vrátit?

Je nutné na FÚ zaslat opravenou rozvahu za r. 2019, kde bude závazek z titulu vkladu OSVČ převeden z účtu 379 na účet 491?

Pořízení vozidla z EU

ID26548 | | Ing. Martin Novák

OSVČ plátce DPH, koupil v Německu v roce 2019 vozidlo. Faktura od německého prodejce na vozidlo byla včetně německého DPH. Tuzemská OSVČ fakturu uhradila v plné výši a dále nic neřešila, nežádala zpět německou daň a ani nevykázala nákup vozidla v rámci daňového přiznání k DPH. V letošním roce plánuje OSVČ ukončení podnikatelské činnosti ( odchází do důchodu) a rovněž chce zrušit plátcovství k DPH. Když neuplatnil český podnikatel nárok na odpočet, bude muset hradit daň při zrušení registrace k DPH z tohoto vozidla?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru