Otázky s klíčovým slovem: Opravy

počet otázek s klíčovým slovem : 349Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pořízení zboží z EU, před nákupem je na území ČR provedena oprava tohoto zboží

ID26091 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma se sídlem v Rakousku (rakouský plátce DPH) prodává do ČR nadrozměrné použité zboží, které po podpisu kupní smlouvy před předáním českému zákazníkovi (český plátce DPH), nechá na území ČR opravit jiným českým plátcem DPH. Oprava trvá cca týden. Jedná se u dodání zboží o intrakomunitární osvobozenou dodávku, nebo se kvůli opravě před prodejem na území ČR musí rakouská firma registrovat v ČR jako český plátce DPH?

Oprava majetku

ID26154 | | Ing. Petra Konderlová

Lze náklady spojené s dopravou v případě provedené opravy zaúčtovat na účet č. 511, nebo je nutné dopravu účtovat zvlášť na účet č. 518?

SVJ a fond oprav (dlouhodobé zálohy)

ID26041 | | JUDr. Vlasta Víghová

SVJ vybírá do fondu oprav za bytovou jednotku 800 Kč/měsíc. Dům je po rekonstrukci a na FO je ještě 5 mil. Kč. V nejbližší době opravy většího rozsahu neplánujeme. Protože nechceme snižovat fond oprav o "pár korun", dal výbor SV hlasovat per rollam o návrhu na mimořádnou výplatu z fondu ve výši 20 000 Kč/vlastník. Byty jsou všechny stejné. Souhlasné stanovisko ze 100 jednotek dalo 92 vlastníků. Z nich jsou 3 v pozici očekávaného dědice s neukončeným dědickém řízení.

-           Jak naložit s jejich hlasem?

-           4 vlastníci nesouhlasili, 4 hlasovací lístek nevrátili a nechtějí se vyjádřit. Musíme mít při hlasování per rollam 100 % hlasů nebo stačí 3/4 ze všech jednotek?

-           Má právo na stejnou výplatu vlastník, který koupil byt teprve v listopadu 2019 nebo zůstane podíl bývalého vlastníka i nadále ve fondu oprav?

Aplikace nanokeramické ochrany na automobil

ID26123 | | Ing. Martin Děrgel

Podnikatel si nechal aplikovat na své auto nanokeramickou ochranu laku, která by měla vydržet až 9 let. Tato aplikace se dostala fakturačně na částku 52 000 KP bez DPH. Bude se jednat o technické zhodnocení auta, které navýší hodnotu auta pro odpisování nebo spíše služba patřící přímo do nákladů. Auto je zařazeno v obchodním majetku podnikatele a je používáno ze 100% pro ekonomickou činnost. 

Uplatnění DPH

ID26087 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost, plátce DPH je vlastníkem bytového domu (zahrnutý v obchodním majetku). Dům využívá pro svou hlavní ekonomickou činnost a zároveň v domě pronajímá byty (osvobozené DPH). Pozemek u domu je oplocen, zídku pod plotem bylo potřeba zpevnit. Společnost nakoupila písek, terasové zahradní tvárnice a zídku nechala opravit. Stavební práce byly provedeny společností-neplátce DPH. Oprava zídky včetně práce a materiálu stála 5 000 Kč. Má společnost nárok na odpočet DPH z nakoupeného materiálu? Pokud ano, bude DPH kráceno?

 

Oprava vlastního vozidla, které je v majetku autoservisu

ID25987 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jak postupovat při fakturaci opravy vozidla vedeného v obchodím majetku autoservisu (plátce DPH)? Na vozidle byla řešena pojistná událost a bylo opraveno ve zmíněném autoservisu. Pojišťovna vyžaduje pro doložení pojistného plnění fakturu. A jak bude vypadat faktura z hlediska DPH?

Oprava - účtování

ID25613 | | Ing. Ivana Pilařová

Česká společnost vlastní strojní zařízení. Toto strojní zařízení se v roce 2019 porouchalo, přičemž se jednalo o událost, kterou je možné uplatnit jako škodní událost na pojišťovně. V roce 2019 pojišťovna vydala písemnost, na zákadě které je zcela jasné, že bude plnit a to v předepsané výši, kdy částka je zde uvedena. Nicméně v roce 2019 nedošlo k realizaci opravy. Nemůžeme se shodnout, jakým způsobem účetně a daňově tuto transakci zachytit. Napadá nás možnost v roce 2019 účtovat předpis pohledávky do zdanitelných výnosů a zároveň účtovat o nedaňové rezervě na opravu nebo možnost druhá, kdy účtovat o předpisu pohledávky do zdanitelných výnosů budeme realizovat až v roce 2020 a rovněž v roce 2020 bude účtováno o opravě stroje (zde by byla ctěna zásada účtování N a V do období, se kterými věcně a časově souvisejí).

Oprava vchodových dveří do domu u SVJ a sazba DPH

ID25677 | | Ing. Martin Svoboda

SVJ, neplátce DPH, si nechá opravit vchodové dveře do domu. V katastru nemovitostí je u stavby uveden způsob užití - bytový dům. Opravář účtuje 21 %, ale podle mne by tam dle § 48 mělo být jen 15 %. Jaká je správná sazba? 

Chybná fakturace

ID25298 | | Ing. Ivana Pilařová

Česká společnost, měsíční plátce DPH, vystavila v 10/2019 českému plátci fakturu za služby. Společnost vystavenou fakturu uvedla v DPH i v KH za 10/2019. Faktura však byla v 12/2019 zákazníkem vrácena s vyjádřením, že je chybně vystavena - nedošlo k uskutečnění služby. Znamená to, že ji zákazník nemá v účetnictví. Předpokládám, že správný postup nyní je, vystavit ODD do 10/2019, podat dodatečné přiznání k DPH a následné KH do 10/209. Je i jiný způsob, jak lze v účetnictví fakturu stornovat (odepsat), tak aby nemusela společnost podávat dodatečné přiznání k DPH a následné KH za 10/2019? I za podmínky, že by si nenárokovala možnost vrácení odvedeného DPH z této faktury? 

Oprava faktury s přenesenou daňovu povinností

ID24866 | | Ing. Martin Svoboda

V únoru letošního roku jsme obdrželi fakturu na tablety s částkou přesahující 100 000 Kč bez DPH. Nevšimla jsem si toho a zaúčtovala jsem s vyčíslenou daní, druhá strana také zaúčtovala s daní. Zpětně jsem si toho všimla v tomto měsíci. Faktura měla být v režimu přenesené daňové povinnosti. Jak přesně postupovat při opravě - otevřít a poslat opravu za únor 2019 nebo stačí opravu provézt teď v říjnu, listopadu? Kde bych vše našla v zákonech? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru