Otázky s klíčovým slovem: Odpočet DPH

počet otázek s klíčovým slovem : 1334Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zdanění pojistného plnění při výdajích procentem z příjmů

ID26791 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH používá ke své podnikatelské činnosti automobil.Jelikož výdaje uplatňuje procentem z příjmů, tak u pohonných hmot si uplatňuje pouze odpočet DPH (nikoliv výdaje za PHM, neboť ve výdajích procentem z příjmů jsou zahrnuty všechny výdaje). Výdaje si uplatňuje 60% sazbou. Podnikatel měl s automobilem havárii, byl pojištěn, proto mu pojišťovna výdaje za opravu proplatila. Předpokládám, že příjmy za pojistné plnění od pojišťovny bude muset zdanit. Jak ovšem uplatnit oproti tomu výdaje? 60% sazbou, kterou uplatňuje při svém živnostenském podnikání? Nebo zahrnout pojistné plnění do ostatních příjmů podle § 10 zákona daně z příjmů?

Reklamace a DPH

ID26783 | | Ing. Ladislav Pitner

Pokud je u nějakého zboží stanovená záruční lhůta 5 let a v této lhůtě dojde k uznání reklamace, je lhůta na odpočet DPH 3 roky nebo je jiná? Pokud přijde zákazník 4 roky od nákupu a je mu uznána reklamace jako oprávněná, bude opravný daňový doklad vystaven s DPH nebo bez DPH? Nárok na odpočet DPH podle §73 odst. 3 zákona o DPH je 3 roky.

Vyřazení majetku z evidence

ID26669 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba, nepodnikatel, vede účetnictví, pronajímá dlouhodobě prostory pouze plátcům - všichni jsou plátci DPH, faktury vystavujeme s daní. Fyzická osoba tudíž zdaňuje své příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů. V roce 2014 koupila dům a pozemek, který v roce 2020 prodala. Uvažuji správně?

Prodej bude osvobozen po 5 letech od zakoupení od DPH a od daně z příjmů fyzických osob? U technického zhodnocení, které proběhlo, musím z původně nárokované DPH vrátit poměrnou část (tzn. DPH uplatněna za roky 2014-2020 a zbývající 3 roky do lhůty 10 let pro testování musím DPH vrátit interním dokladem o použití)? V roce 2020 provedu 1/2 odpis z budovy - vyřadím majetek při prodeji MD 081/D 021 a co udělám se zůstatkovou cenou - může jít daňově na MD 541/D 081, když nemám protiúčet 641, protože je prodej osvobozen? Vyřadím pozemek při prodeji MD 541/D 031 daňově, když je prodej osvobozen a nemám účet 641?

DPH u pořízení vozidla, kdy provozovatel není shodný s vlastníkem vozidla

ID26677 | | Ing. Martin Svoboda

Fyzická osoba zdaňující příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů, plátce DPH, zakoupila vozidlo, kde se nechala zapsat jako vlastník a syna uvedla jako provozovatele. Syn vypomáhá s nájmy bez nároku na mzdu. Je možné uplatit 100% nárok na DPH u pořízení vozidla, pohonných hmot, oprav, když se vozidlo využívá 100% pro ekonomické účely, ačkoliv je syn zapsaný jako provozovatel? 

Odpočet DPH u pořízení vozidla

ID26692 | | Ing. Martin Novák

Fyzická osoba, nepodnikatel, plátce DPH, má do 31. 12. 2020 příjmy dle § 9 ZDP, které zdaňuje paušálem. Od 1. 1. 2021 mu přibude i živnost a bude zdaňovat pronájmy v § 9 ZDPa příjmy ze živnosti v § 7 ZDP. V 12/2020 si koupí vozidlo - tzn. v době, kdy ještě zdaňuje podle § 9 ZDP paušálem, ale uvedené vozidlo bude využívat hlavně pro příjmy ze živnosti. Může si už v 12/2020 nárokovat DPH z vozidla koeficientem pro rok 2020? Nebo bude lepší vložit vozidlo až v 01/2021 do obchodního majetku? Nepřijde tím o část DPH? Když bude vozidlo používat pouze pro živnost dle § 7 ZDP, kde na výstupu bude plně odvádět DPH, může si uplatnit DPH ve výši 100 % bez použití koeficientu, který používá u pronájmů? 

Faktura v přenesené povinnosti

ID26660 | | Ing. Zdeněk Morávek

TJ Sokol je plátce DPH. Teď si nechal postavit hřiště na volejbal a dodavatel je plátce DPH. Musí být faktura vystavena v přenesenné daňové povinnosti a Sokol pak odvede daň, ale neuplatní si nárok na odpočet (nebude z toho mít příjmy, je to jen pro potřeby členů), nebo může být faktura rovnou vystavena s daní s tím, že Sokol prohlásí, že to má pro neekonomickou činnost?

DPH spolek

ID26630 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek má hlavní činnost sportovní činnost (hokej - děti). Ve vedlejší činnosti má příjem z reklam. Spolek je plátce DPH. Může si při nákupu sportovních mikin a tepláků nárokovat odpočet DPH na vstupu, pokud by bylo na oblečení našité logo sponzorů a ve smlouvě o reklamě by toto bylo uvedeno? Může si nárokovat celou částku odpočtu? 

Dotace pro podnikatele z pohledu daní z příjmů a DPH

ID26643 | | Ing. Matěj Nešleha

FO-podnikatel, která vede daňovou evidenci a je plátce DPH, dostal od krajského úřadu dotaci na dovybavení obchodu -žádná konkrétní věc, která se z dotace bude pořizovat není ve smlouvě specifikována. Podnikatel nakoupil mrazící box za 37 000 Kč bez DPH a kuchyňskou linku za 35 000 Kč bez DPH. Je tato dotace zdaňována daní z příjmů FO nebo je od této daně osvobozena? Má podnikatel nárok na uplatnění DPH na vstupu? Pokud je dotace osvobozena od daně z příjmů FO, náklady na nákup mrazicího boxu a kuchyňské linky jsou daňově neúčinné, i když si podnikatel uplatnil DPH na vstupu? 

Povinné pojištění vozidla u OSVČ

ID24115 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ - plátce DPH - si pořídla osobní automobil - vloží ho do obchodního majetku a bude ho odpisovat. Ve smlouvě a na faktuře je uvedena OSVČ. Je možné z pohledu zákona o dani z příjmů či DPH, aby uzavřel povinné pojištění (případně i havarijní pojištění) na auto manžel OSVČ a vystupoval zde jako pojistník - nebrání to odpisování vozu či uplatnění odpočtu DPH? V případě, že manžel uzavře pojistnou smlouvu na automobil, které manželka jako OSVČ zařadí do obchodního majetku, bude si moci OSVČ uplatnit toto pojistné zaplacené manželem v daňových nákladech? Kde najdu ustanovení zákona, zda může, resp. nemůže uplatnit OSVČ povinné ručení na vozidlo, které zaplatil manžel, a na něj je i smlouva a vystupuje zde jako pojistník? Jak toto řeší zákon o dani z příjmů a zákon o DPH? Je v těchto zákonech nějaká návaznost? Na automobil si OSVČ chce uplatnit paušál na dopravu a chce uplatnit poměrně odpočet DPH z nákupu vozu.

Prodej vozidla a DPH

ID26557 | | Ing. Tomáš Brokl

Pokud plátce DPH, podnikatel nebo s. r. o. zabývající se prodejem drobného zboží, koupí vozidlo do svého obchodního majetku od neplátce DPH a následně ho bude po 2 letech prodávat, bude odvádět z prodeje vozidla DPH, když ho koupil od neplátce?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru