Otázky s klíčovým slovem: Odpočet DPH

počet otázek s klíčovým slovem : 1350Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vypořádání DPH po 10 letech od nákupu zboží

ID27153 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o., provozuje montážní činnost v oboru instalatérství, provozuje obchod s instalatérským zbožím a pronajímá byty (osvobozené nájemné) - to vše ve svých prostorách v domě, který je obchodním majetkem společnosti. V roce 2010 koupila zboží-ohřívač vody (původní záměr byl následný prodej zákazníkovi, který nakonec od koupě odstoupil), uplatnila si DPH na vstupu a ohřívač vody evidovala jako zásobu zboží. V roce 2020 společnost ohřívač vody namontovala do bytu nájemníkovi. Společnost si sice uplatnila DPH při koupi ohřívače, ale protože ohřívač použila pro byt nájemníka (osvobozené nájemné) až za 10 let od nákupu, nemusí DPH vypořádat?

Poskytování telemarketingových služeb pojišťovně

ID27112 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost (poskytovatel) hodlá poskytovat telemarketingové služby pojišťovně na základě smlouvy o poskytování telemarketingových služeb. Poskytovatel bude realizovat službu formou "marketingového" volání podle předem pojišťovnou daného scénáře (call scriptu). Při plnění smlouvy bude poskytovatel formou telefonických hovorů oslovovat osoby z vlastní databáze kontaktů a sjednávat schůzky z obchodními zástupci pojišťovny. Poskytovatel se dle smlouvy zavazuje neposkytovat jakoukoliv službu ke které by bylo třeba nějaké zvláštní oprávnění, zejména licence ČNB. Poskytovatel není oprávněn sdělovat navolávaným osobám žádné podrobnosti týkající se produktů, které nabízí pojišťovna. Poskytovateli služby náleží odměna za každou sjednanou schůzku. Bude výše popsaná služba vykonávaná poskytovatelem pro pojišťovnu považována za osvobozené plnění podle § 55 písm. c) zákona o DPH - služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění, nebo se bude jednat o zdanitelné plnění?

Konzultace související s vyplacením úroku ze zadrženého nadměrného odpočtu

ID27083 | | Ing. Jan Matějka

Společnost s r. o. obdržela úrok ze zadrženého nadměrného odpočtu podle § 155 odst. 5 daňového řádu a úrok z neoprávněného jednání správce daně podle § 254 odst. 1 daňového řádu. Od právní kanceláře obdržela fakturu za konzultace související s vyplacením těchto úroků. Jedná se u společnosti o daňově uznatelný náklad s nárokem na odpočet DPH?

Uplatnění nároku na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění před datem registrace

ID27070 | | Ing. Martin Svoboda

Daňový subjekt s. r. o. který provozuje hotel, se dne 17. 6. 2020 stal plátcem daně z přidané hodnoty (původně identifikovaná osoba). Rád by si uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění za období předcházející datum registrace plátce daně z přidané hodnoty. Jedná se o plnění od měsíce 08/2019. Prosím o názor k některým plněním - montáž, nájem lešení, nákup drobného spotřebního materiálu, používaného při opravách hotelu, stavební práce různého druhu od různých dodavatelů, montáž zabezpečovacího systému, zřízení WiFi a následně vybavení pokojů nábytkem i drobnými předměty. Na všech daňových dokladech je vyčíslena daň a plnění bylo pořízeno od plátců. Vše bylo použito na úpravy, opravy, vybavení a provoz hotelu. Má v tomto případě daňový subjekt nárok na odpočet daně v plném rozsahu, i u drobného spotřebního materiálu, který byl použit pro opravy objektu a ke dni registrace byl již spotřebován? A co služby, které nesloužily k opravě objektu, např. montáž zabez. zařízení, zřízení wifi? K vybavení hotelu je nutná ke dni registrace provedená inventura?

Pořízení vozidla a pojistná událost

ID27026 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost koupila vozidlo, zaplatila fakturu, vyřídila si úvěr na toto vozidlo. Ihned po zakoupení vozidla při převozu na dálnici automobil naboural jiný řidič. Dle pojišťovny je auto neopravitelné. Společnost dostane pojistné plnění. Může si nárokovat společnost odpočet na DPH z tohoto vozidla?

Vypořádání DPH z prodeje cyklokola

ID27041 | | Ing. Ladislav Pitner

Podnikatel, OSVČ, plátce DPH, zakoupil v únoru 2019 elektrokolo, které zařadil do obchodního majetku firmy. Pořizovací cena byla nižší než 40 000 Kč bez DPH, takže si kolo uplatnil do nákladů roku 2019. Zároveň si uplatnil DPH v plné výši. V listopadu 2020 chce elektrokolo prodat, vyřadí ho z obchodního majetku, cena bez DPH bude příjmem roku 2020, odvede z prodeje DPH. Bude muset vypořádat DPH a pokud ano, jakým způsobem? A jak správně potom podat daňové přiznání k DPH za 4.Q/2020-OSVČ, když je čtvrtletním plátcem DPH?

Vánoční kolekce

ID27011 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost nakoupila v polovině října vánoční kolekce pro zaměstnance. Chci se zeptat na správnost účtování. Nákup kolekcí byl zaúčtován na účet MD 513/D 211, nedaňový náklad, nebyl uplatněn odpočet DPH. Kolekce jim budou vydávány v prosinci. Firma kupovala 3 druhy kolekcí - cena přibližně 160-180 Kč. Dočetla jsem se, že je nutné zahrnout hodnotu kolekcí do vyměřovacího základu zaměstnanců pro odvod pojistného. Protože nechceme hlídat, kdo má jakou hodnotu kolekce, tak se firma rozhodla dát kolekci + to, co zbyde do 1 000 Kč peněžně, formou odměny. Vyměřovací základ všech zaměstnanců bych tak zvýšila o 1 000 Kč (bude zahrnovat kolekci jako nepeněžní příjem + zbytek půjde formou peněžní odměny). Je moje úvaha správná? 

Doklad nad 10 000 Kč bez odběratele

ID27018 | | Ing. Martin Svoboda

Podnikatel dostal doklad nad 10 000 Kč za servisní práce, ale odběratel není vyplněn. Podnikatel žádal firmu (dodavatele) o doplnění odběratele, ale firma odběratele odmítla doplnit. V tomto případě pro uplatnění odpočtu DPH doklad nesplňuje potřebné náležitosti. Je v tomto případě možné doklad na celkovou částku včetně DPH zaúčtovat jako daňový výdaj bez uplatnění odpočtu?

Darování kanalizace z majetku s. r. o. obci

ID26970 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s. r. o. má ve svém majetku od roku 2014 kanalizaci (umístěnou mimo areál). Nyní ji bude darovat svazku obcí. Daňová zůstatková cena bude zaúčtovaná jako daňově neuznatelný náklad a bude provedena úprava odpočtu DPH, tj. budou vráceny 3/10 uplatněného odpočtu DPH nebo je nutné odvést DPH z ceny obvyklé? Je možné uplatnit takto poskytnutý dar Svazku obcí jako položku snižující základ daně dle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů? Lze toto chápat jako ekologické účely?

 

 

Podpora prodeje, drobné dárky zákazníkům

ID26968 | | Ing. Martin Novák

Firma (e-shop) zasílá k hlavnímu zboží zdarma další malý dáreček. Jedná se např. o bonbony a žvýkačky malé hodnoty (cca do 10 Kč). Na těchto dárcích není logo firmy. Je možné to dát do daňových nákladů a odečíst DPH při nákupu těchto dárků a při rozdávání těchto dárků zdarma (při prodeji hlavního zboží) neodvádět z tohoto dárku DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru