Otázky s klíčovým slovem: Odpočet DPH

počet otázek s klíčovým slovem : 1306Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dodatečné přiznání DPH - zvýšení nároku na odpočet

ID25896 | | Ing. Martin Svoboda

Dodavatel dodal v 3/2019 zboží odběrateli. Odběratel zboží převzal a fakturu zařadil do kontrolního hlášení a DPH v období 3/2019 ve výši uvedené na dokladu od dodavatele. Dodavatel si uvědomil chybu na daňovém dokladu, opravil ji (navýšil cenu) a tímto opraveným dokladem nahradil původní a zařadil jej ve svém kontrolním hlášení a DPH za období 3/2019, nicméně k odběrateli se opravený doklad nedostal. Takže dodavatel v období 3/2019 pod stejným VS odvedl vyšší DPH než odběratel. Jak postupovat správně při opravě této nestandardní situace? Může odběratel podat dodatečné DPH a následné kontrolní hlášení a nárokovat si odpočet DPH?

Výpočet jednorázové úpravy odpočtu DPH při prodeji auta používaného i pro soukromé účely

ID25897 | | Ing. Martin Svoboda

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH pořídil v roce 2018 automobil, který bude používat z části soukromě (1 000 000 + 210 000 DPH) a uplatnil nárok na odpočet ve výši 90 % (189 000). Následující rok se PK změnil o více než 10 % (místo 90 % pouze 30 %), provedl tedy na konci roku úpravu odpočtu a DPH do odvedl. V roce 2020 se rozhodl automobil prodat. DPH odvede z celé prodejní ceny 600 000, tedy 126 000 Kč a provede jednorázovou úpravu odpočtu. Bude jednorázová úprava odpočtu ve výši 3/5 celkového původního nároku (210 000/5 x 3) nebo se počítá pouze z neuplatněné částky DPH, tzn. 210 000 x (100 % - 90 %)/5 x 3?

Pronájem bytů neplátcům DPH a odpočet DPH z přijaté faktury na výměnu oken

ID25839 | | Ing. Jan Kašpar

Jsme a. s., plátci DPH, mimo naši hlavní činnost pronajímáme dům s byty občanům, neplátcům DPH. Naše roční tržby z tohoto pronájmu činí cca 300 000 Kč, DPH na výstupu ř. 1 a 2 za rok činí 10 miliónů Kč. Toto nájemné je dle §56a osovobozeno od daně bez nároku na odpočet ř. 50 daň. přiznání, dále nám nájemníci platí zálohy na vodné a stočné – zde odvádíme 15% DPH a zálohy na el. energii ze společných prostor – zde 21% DPH. Je toto správně? Dále se chci zeptat, v dubnu proběhne výměna oken na těchto bytech za plastová, jak to bude s odpočtem DPH? Nevím, jestli bude fakturováno s TRC, tak prosím ještě o odpověď, Jak by to bylo i v tomto případě? Okna budeme současně měnit i na části provozovny – je lepší mít zvlášť fakturu na okna v provozu a zvlášť pro pronajímaný dům nebo je to jedno? 

Nárok na DPH - náhrada škody na základě soudního rozhodnutí při prohraném soudu

ID25674 | | Ing. Ladislav Pitner

Podnikatel, plátce DPH, je žalobcem v soudním sporu, který se týká jeho podnikatelské činnosti. Soudní spor nyní prohrál a má vyplatit cca 150 000 Kč žalovanému jako náhradu nákladů řízení. V soudním rozhodnutí je rozepsáno, z čeho se částka 150 000 Kč skládá (hodin zastupován vynásobeny advokátními tarify), je tam vyčísleno i částka DPH (vzhledem k tomu, že advokát žalovaného je společníkem právnické osoby, která je plátcem DPH). Má nyní podnikatel-žalobce nárok na uplatnění tohoto DPH? To znamená, že uhradí 150 000 Kč žalovanému a zároveň si cca 26 000Kč bude nárokovat?

Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců

ID25606 | | Ing. Martin Děrgel

Právnická osoba provozuje pracovní agenturu. Zaměstnává montážní dělníky ze zahraničí, převážně z třetích zemí. Pracovní poměr je zpravidla sjednáván na dobu trvání povolení k zaměstnání, většinou na 3 měsíce. Poté pracovní poměr ve většině případů končí a zaměstnanec se vrací do své rodné země. Zaměstnavatel zajišťuje pro své zaměstnance po dobu trvání pracovního poměru ubytování, buď formou ubytování v ubytovně, nebo v pronajatých bytových jednotkách. Může zaměstnavatel v těchto případech využít ustanovení § 152 písm. f) zákoníku práce a hradit tak zaměstnancům cestovní výdaje související s „přijetím do zaměstnání v pracovním poměru“ v podobě poskytnutí ubytování po dobu trvání pracovního poměru? Za zajištění ubytování inkasuje od každého zaměstnance měsíčně částku, která je výrazně nižší než částka hrazená za toto ubytování vlastníkům ubytovacích zařízení a bytových jednotek. Jsou výdaje za ubytování hrazené zaměstnavatelem jeho daňovým výdajem? Není zaměstnavatel povinen zvýšit svůj základ daně dle § 23 odst. 17 ZDP nebo z jiného obdobného důvodu? Má zaměstnavatel v těchto případech nárok na odpočet, pokud je ubytování s DPH? Jaký je daňový a odvodový dopad na straně zaměstnance?

 

Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost

ID25624 | | Ing. Matěj Nešleha

Firma se domluvila se zaměstnancem na HPP, že mu bude místo stravenek poskytovat zdravé krabičkové stravování, které si objedná od externího dodavatele včetně zajištění dopravy na firmu. Krabičkové stravování dostane zaměstnanec pracující 8 denně jen za den odpracované směny. Celková hodnota je 300 Kč/den (snídaně 40 Kč, svačina 30 Kč, oběd 100 Kč, svačina 30 Kč, večeře 100 Kč). Jakou část si firma může dát do daňových nákladů? Je všechno osvobozeno od daně z přijmu (a pojistného) u zaměstnance? Jak to bude s odečtem DPH, pokud firma dostane daňový doklad, může si DPH odečíst?

Automobil nezahrnutý do obchodního majetku OSVČ

ID25584 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel OSVČ, vede daňovou evidenci, je plátce DPH a v technickém průkazu je veden pod rodným číslem jako vlastník vozidla. Může toto auto dát do obchodního majetku? Je nutné pro zařazení auta do obchodního majetku, aby v technickém průkazu bylo uvedeno jeho IČ? Jak je to s výdajovým paušálem do dopravu, když auto není zahrnuto do obchodního majetku. Podnikatel OSVČ uplatňuje paušál na auto ve výši 80 %, tj. 4 000 Kč. Co tato částka zahrnuje, jestliže auto není v obchodním majetku? Zahrnuje PHM, parkovné, opravy, drobný spotřební materiál na auto (např. nákup stěračů) i silniční daň? Jak je to s DPH, když OSVČ je plátce DPH a uplatňuje paušál na auto ve výši 80 % a auto není zařazeno do obchodního majetku? Může si i v tomto případě uplatnit DPH na vstupu ve výši 80 % u nákupu stěračů a opravy auta? 

Jednorázová úprava odpočtu DPH při prodeji automobilu

ID25563 | | Ing. Martin Svoboda

Poplatník pořídí osobní automobil, který využívá v rámci své ekonomické činnosti a zároveň pro účely nesouvisející s nimi. Stanoví si kvalifikovaným odhadem poměrný koeficient, který uplatňuje v průběhu zdaňovacího období, na konci roku přepočte a upraví v DAP za poslední zdaňovací období roku. Takto postupuje dva roky. V třetím roce ( tj. v období kdy odpočet podléhá zákonné 5 leté úpravě § 78 odst.1) dojde k prodeji automobilu. Celou prodejní cenu zdaní základní sazbou 21 %. Zajímá nás stanovisko k douplatnění odpočtu na DPH. V odborné literatuře jsme se setkali s nejednoznačným řešením. Jedno stanovisko ( daňový poradce) říká že „zdanitelný prodej majetku zakládá plátci nárok na odpočet daně z pořízeného majetku v plné výši. Uvedené platí bez ohledu na skutečnost, že část prodaného majetku byla původně určená pro soukromé použití plátce, tzn. pro účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi". Druhý názor, se kterým jsme se setkali, je, že plátce je oprávněn v roce prodeje provést podle § 78d zákona o DPH úpravu odpočtu- zvýší odpočet na 100 %, ale pouze za zbývající dobu do konce 5leté lhůty (tj. dva roky). Můžete nám prosím sdělit Vaše stanovisko?

Odpočet DPH při změně režimu

ID25548 | | Ing. Martin Novák

Právnická osoba, neplátce DPH, pořizovala v roce 2019 zásoby zboží od českých (s českou 21% sazbou DPH) a slovenských plátců DPH. Nakupovala nejdříve se slovenskou sazbou DPH a od 1. 11. 2019, kdy se stala identifikovanou osobou, již bez DPH, přičemž v českém přiznání k DPH vykázala (z těchto nákupů bez DPH od slovenských plátců) českou DPH na výstupu. Od 1. 1. 2020 se tato právnická osoba stala plátcem DPH. Předpokládám, že si v lednovém přiznání k DPH může uplatnit DPH ze zásob, které evidovala k 1. 1. 2020 na skladě, ale pouze z těch, které nakoupila v roce 2019 od českých plátců DPH a dále z těch, které nakoupila po 1. 11. 2019 od slovenských plátců DPH? Nemůže si uplatnit DPH ze zásob, které nakoupila od slovenských plátců se slovenskou DPH, je to tak? Na druhou stranu musí tato právnická osoba po 1.1.2020 již prodávat všechny zásoby zboží s DPH, tedy i ty, které byly nakoupeny od slovenských plátců se slovenskou DPH, kde není možné uplatnit nárok při změně režimu, je to tak? 

Opožděně předaná faktura z předešlého období

ID25506 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s r. o. předala ztracenou fakturu k zaúčtování v prosinci 2019, faktura je za nákup PHM v období prosinec 2018 a je na částku 68 993,09 + DPH 14 493,23 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysokou částku, tak bych chtěla fakturu správně zaúčtovat, aby to společnost nepoškodilo a bylo to dobře i podle zákona. S odpočtem DPH předpokládám, že problém není. Mohu DPH uplatnit za prosinec 2019 s tím, že ZP bude v kontrolním hlášení uvedeno správně 15. 12. 2018. Nerada bych upravovala rok 2018 pro složitost, a nevím tedy jak postupovat se zaúčtováním dokladu a promítnutím do nákladů. Zda se musí měnit daňové přiznání za rok 2018? Jak postupovat co nejjednodušeji?

Při podání dodatečného přiznání k DPPO je třeba tuto položku zahrnout do účetnictví a všechny podklady znovu zpracovat nebo je možné upravit jen daňové přiznání a přílohy? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru