Otázky s klíčovým slovem: Odpočet DPH

počet otázek s klíčovým slovem : 1367Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH - pronájem bytu

ID27768 | | Ing. Jan Ployer

Od 1. 1. 2021 novelou zákona o DPH nelze zatížit nájem bytu plátci sazbou DPH, ale jedná se vždy o plnění osvobozené. Jak pohlížet na služby související s nájmem - energie, lze nadále účtovat s platnou sazbou DPH? Pokud máme byt v nájmu a sami si uplatňujeme odpočty DPH z energií (plyn, elektrická energie, vodné) související s užíváním bytu máme nárok na odpočet DPH z těchto pořízených služeb? Uskutečňujeme plnění, která jsou ekonomickou činností neosvobozenou od DPH.

Podpisy denních tržeb a dílčích (záporných) prodejek

ID27840 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma pláte DPH má obchod. Denní tržbu v hotovosti z kasy dle prodejny podepíše jednatel (případně pověřená osoba z firmy) jako sumu celkovou sumu prodejek za danou kasu (prodejnu) na konci dne. Dílčí účtenky nikdo fyzicky nepodepisuje (a účtenky se vyhazují), pokladní systém uchovává jaký prodavač prodejku vystavil a zároveň firma používá v 2021 nadále EET. Tato denní tržba se však skládá nejen z plusových prodejek, ale jsou tam i vratky (záporné prodejky). Občas zákazník (fyzická osoba nepodnikatel) něco vrátí. K těmto záporným prodejkám neexistuje podpis zákazníka, že si peníze převzal nazpátek. Je to chyba z pohledu účetnictví nebo DPH?

Respirátory osvobozené od DPH

ID27792 | | Ing. Ladislav Pitner

Na období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 byla prominuta daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží (respirátory). Zboží ale je na skladě a bylo nakoupeno před tímto obdobím ještě s DPH - zůstává nárok na odpočet DPH? A jak se zachovat na konci období, pokud ještě zůstanou zásoby zakoupeného zboží bez DPH, ale po 3. dubnu se zase začnou prodávat včetně DPH?

1) Zůstává nárok na odpočet DPH po 3. 2. 2021, pokud bylo zboží nakoupeno s DPH?

2) Jak se při prodeji v období únor-duben zachovat - prodávat zboží s nulovou DPH, anebo DPH přičíst a zase odečíst? (aby to bylo transparentní)?

3) Bude se muset odvádět DPH po 3. 4. 2021, pokud bylo zboží nakoupeno bez DPH?

Soukromé používání automobilu

ID27823 | | Ing. Martin Novák

Fyzická osoba, plátce DPH, koupila osobní automobil s odpočtem DPH. Už na začátku si stanovila, že soukromé používání automobilu bude ve výši 15 %. O tuto hodnotu pokrátila odpočet u nákupu osobního automobilu, dále krátí o tuto hodnotu měsíčně veškeré výdaje s ním spojené. Dle roční knihy jízd porovnáme soukromé využití, které není přesně 15 %, je více či méně, ale nikdy odchylka není vyšší než 10 %. Postupuji i zde dle § 78a odst. 3 a další úpravu odpočtu již nemusím dělat?

Odpočet DPH - doklad na zaměstnance

ID27826 | | Ing. Martin Novák

Může si firma, plátce DPH, uplatnit DPH z dokladů do 10 000 Kč, pokud jde o nákup materiálu nebo ubytování a na dokladě je uvedeno jen jmého zaměstnance?

Nárok na odpočet DPH

ID27827 | | Ing. Martin Novák

Jednatel přinese do účetnictví fakturu (v částce do 10 000 Kč), ale v adrese odběratele je jeho jméno, není tam ani název ani DIČ firmy, která má být odběratelem daného zboží. Co teď s tím?

Vypořádací koeficient DPH

ID27784 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o., plátce DPH, měla až do prosince pouze uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně. V prosinci pronajala své zemědělské pozemky neplátci, tedy bez DPH. Na základě § 76 byl vypočítán koeficient 94 %. Prosím, musí být tímto koeficientem vypořádána veškerá přijatá plnění v průběhu roku? Žádné z těchto přijatých plněné nesouvisí s uskutečněným plnění za pronájem pozemků bez nároku na odpočet. Pouze možná účetní program a platba advokátovi by se vztahovala ke všem plněním současně. 

Osvobozený nájem bez nároku na odpočet a služby s tím spojené

ID27592 | | Ing. Jiří Vychopeň

Majitel domu se 4 bytovými jednotkami, všechny pronajímá podnikatelům (plátcům DPH) a ti je využívají jako kanceláře, v katastru nemovitostí jsou vedeny jako byty. Zároveň nájemci hradí zálohy na spotřebu elektřiny, vody, úklid společných prostor. Služby nájemce vyúčtovává - spotřebu elektřiny v plné výši dle vyúčtování od PRE, spotřebu vody a úklid společných prostor, fakturovaný plátcem DPH, rozpočítává v poměru dle plochy bytů. Od r. 2021 jsou pronájmy bytu podnikatelům-plátcům DPH osvobozené od DPH bez nároku na odpočet. 1) Bude si majitel domu uplatňovat DPH na vstupu u faktur za elektřinu, vodu a úklid? 2) Bude si moci uplatnit z těchto služeb DPH na vstupu? 

Dodatečné přiznání k DPH a uplatnění odpočtu

ID27676 | | Ing. Martin Novák

Pokud se bude podávat dodatečné DPH, které jsme povinni podat, protože nebylo odvedeno DPH z vystavené faktury a zároveň je v tomto období neuplatněno DPH z přijatého plnění (chybně zaevidovaná fa), tak lze podat dodatečné DPH, kde bude odvedeno DPH z vystavené faktury a zároveň uplatněné DPH z přijatého plnění? 

DPH u prodeje majetku, který byl využíván k osvobozenému plnění bez nároku na odpočet

ID27595 | | Ing. Ladislav Pitner

Spolek, plátce DPH, si před lety pořídil jurtu, kterou využíval v souvislosti s plněními osvobozenými bez nároku na odpočet. U jurty si tedy neuplatnil DPH na vstupu. Nyní bude jurtu prodávat. Bude na faktuře za prodej vyčíslovat DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru