Otázky s klíčovým slovem: Odpisy

počet otázek s klíčovým slovem : 1452Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Krácení odpisů

ID27947 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH používá auto z 80 % pro podnikání a z 20 % pro soukromé využití, musí krátit v tomto poměru také odpisy? Paušální výdaje na PHM může uplatnit 48 000 Kč za rok? 

Automobil - silniční daň a odpisy

ID27805 | | Ing. Jiří Vychopeň

Firma koupila osobní auto do majetku firmy na konci roku (listopad, prosinec), jedná se o nákladní auto. Vyřídila TP v starém roce, ale jako plátce silniční daně se přihlásila až v novém roce. V starém roce nebude uplatňovat žádné daňové náklady na auto (PHM, dalniční známka, pojištění), až když bude plátce silniční daně? V kterém případě nemusí platit silniční daň, i když je auto v majetku firmy - např. (dlouhodobá nemoc? )A jak uplatňovat daňové odpisy?

Odpisy při úmrtí člena společnosti (sdružení fyzických osob)

ID27597 | | Ing. Jiří Vychopeň

Sdružení otec a dva synové, vedou daňovou evidenci. Otec 29. 9. 2020 zemřel, synové pokračují. Příjmy a výdaje dělí - synové po 45 0%, otec 10 %. Jak odpisovat majetek ze sdružení? Ke dni 28. 9. 2020 bylo podáno DPFO za otce a uplatněn u něj 1/2 odpis z jeho 10 % podílu. Dědické řízení zatím nebylo ukončeno. Jak s odpisy dále: u otce od 29. 9. - 31. 12. 2020 mohu zase uplatnit 1/2 odpis? A jak uplatní za rok 2020 odpisy synové?

Odpisy

ID27913 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba podnikatel má hmotný majetek v podnikání, který převzala v dědickém řízení v roce 2019. Pokračuje v odpisování po původním zemřelém poplatníkovi. V roce 2017 bylo z tohoto majetku odepsáno 50 % z důvodu úmrtí. V roce 2018 a 2019 došlo k přerušení odpisu. Nyní v roce 2020 bude odpisovat. Jak má nyní postupovat? Má uplatnit zbývajících neodepsaných 50% z roku 2017? Chybí ještě odepsat 1,5 roku (50 % roku 2017 a pak jeden celoroční odpis).

Zvýšení hranice pro povinné daňové odpisování hmotného majetku na 80 000 Kč u příspěvkové organizce

ID27859 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme dodavatelem zboží převážně do základních škol a mateřských školek, kde jsou zřizovatelem převážně obce, MŠ je příspěvkové organizace apod. Týká se posun hranice odepisování hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč i obcí, příspěvkových organizací apod.? 

Odpisování nemovitosti

ID27875 | | Ing. Jiří Nigrin

Pronajímatel vlastní ideální polovinu nemovitosti, kterou pronajímá a příjmy zdaňuje dle § 9 ZDP. Po 10 letech odkoupil druhou polovinu nemovitosti. Jak má zařadit a odpisovat 2. polovinu majetku? Vidím dvě možnosti: a) navýšit hodnotu 1. poloviny nemovitosti a pokračovat v odepisování, b) zařadit 2. polovinu jako novou samostatnou nemovitost.

Neuplatnění odpisů za rok 2020

ID27804 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud neuplatním odpisy majetku za rok 2020 z důvodu ztráty, v příštím roce 2021 budu moci uplatnit odpisy za rok 2020 a 2021 najednou, nebo je zde nějaký postup a omezení? Jedná se o s. r. o. 

Mimořádné odpisy

ID27723 | | Ing. Jiří Nigrin

Mimořádné odpisy lze využít pouze u majetku pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, a to jen u poplatníka, který je jeho prvním odpisovatelem. Ovšem když si firma koupí auto přes bazar a v TP je datum první registrace vozidla před np.5 a více lety. Poplatník auto pořídil v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Jak má dokázat, že je prvním odpisovatelem. Přesné informace není schopen dohledát. Zvýšení daňové vstupní ceny hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Můžete mi toto zvýšení vstupní ceny HM více vysvětlit?

Osobní automobil - vyřazení z podnikání

ID27726 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ, plátce DPH, vložila do podnikání svůj starší osobní automobil. Při vkladu nebylo u automobilu uplatněno DPH. Automobil se neodpisoval z důvodu malého zisku. Po dobu co byl automobil v podnikání, se jen uplatňovalo PHM a DPH z PHM. 1) Pokud se nyní automobil vyřadí z evidence, bude se muset na výstupu uplatnit DPH? 2) Pokud by cena auta před vkladem byla 60 000 Kč, a nyní po vyřazení z majetku se prodá 45 000 Kč musí se v případě prodeje zdaňovat dle § 7 nebo 10 zákona o daních z příjmů? 3) Pokud by cena auta před vkladem byla vyšší jak 40 000 Kč, a nyní po vyřazení z majetku se prodá 25 000 Kč musí se v případě prodeje zdaňovat dle § 7 nebo § 10 zákona o daních z příjmů? 3) Pokud by cena auta před vkladem byla nižší než 40 000 Kč, a nyní po vyřazení z majetku se prodá za 25 000 Kč, musí se v případě prodeje zdaňovat dle § 7 nebo 10 zákona o daních z příjmů? 

Majetek nad 80 000 Kč a odpisování

ID27731 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud firma v roce 2020 koupila hmotný majetek nad 40 000 Kč a za rok 2020 plánuje uplatnit daňové odpisy např. dle sazby podle 1. odpisové skupiny, může takto postupovat? Nebo musí tento majetek do 80 000 Kč zařadit jako drobný majetek a dát v plné výši do daňových nákladů? Lze si to zvolit libovolně, že u některého majetku se bude postupovat dle staré právní úpravy, tedy odpisovat majetek nad 40 000 Kč a některý majetek v pořizovací ceně do 80 000 Kč pořízený v 2020 uplatnit v plné výši do nákladů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru