Otázky s klíčovým slovem: Odpisy

počet otázek s klíčovým slovem : 1428Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Postupná technická zhodnocení v průběhu roku

ID27064 | | Ing. Jiří Vychopeň

K jakému datu se má správně do účetnictví zařadit a kdy začít poprvé odepisovat technické zhodnocení na majetku, kde bylo v průběhu roku provedeno postupně více jednotlivých TZ. Vše se má zhodnotit až k 31. 12., a pokud částka za celý rok přesáhne 40 000 Kč tak, TZ do majetku zařadit s datem 31. 12. s tím, že první účetní odpis proběhne v lednu následujícího roku? Nebo se nemá čekat až do 31. 12. a v měsíci, kdy tato postupná TZ částku 40 000 Kč překročí, doposud provedená jednotlivá TZ sečíst a zařadit např. v 09/2020 a první odpis provést již v 10/2020?

Odpisy HW a SW

ID27182 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o., bude vybavovat nové pracoviště PC, monitorem, dokovací stanicí a dalším per. zařízením. Dále bude k tomuto pracovišti dokupovat SW, nepřekročí pořizovací cenu 60 000 Kč. Všechny jednotlivé komponenty nepřevyšují pořizovací cenu 40 000 Kč. Lze odpisovat každý komponent samostatně, v tomto případě rovnou do nákladů, nebo je třeba vše zařadit jako soubor?

Prodej automobilu a jiného majetku OSVČ do s. r. o.

ID27151 | | Ing. Petra Konderlová

Jsem OSVČ, založila jsem s. r. o. Majetek včetně osobního automobilu budu v 11/2020 prodávat do s. r. o. v obvyklé ceně dle znaleckého posudku. Automobil bude přeregistrovaný ve 12/2020. Úhrada faktur od s. r. o. na OSVČ bude ovšem až v roce 2021. Uvažuji správně, že s. r. o již může uplatnit odpis z pořízeného majetku za rok 2020, přičemž OSVČ zdaní příjem z prodeje v roce 2021? Podnikání nebude přerušeno.

Zahájení daňových odpisů

ID27111 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost pořídila kovoobráběcí stroj, předávací protokol byl podepsán 28. 12. 2019. V kupní smlouvě je uvedeno, že zkušební provoz bude probíhat 60 dnů po podepsání předávacího protokolu, poté bude uhrazena zbývající část kupní ceny stroje. Dále je v kupní smlouvě uvedeno, že vlastnictví k předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího v den podepsání předávacího protokolu. Může společnost uplatnit daňový odpis za rok 2019? 

Daňové odpisy u příspěvkové organizace zřízené obcí

ID27067 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme základní škola. Musím řešit u dlouhodobého majetku dobu odpisování dle daně z příjmu právnických osob nebo si určím počet let odpisování dle reálné životnosti a tyto účetní odpisy jsou zároveň daňovými náklady?

Odpisy pronajímané nemovitosti

ID27005 | | Ing. Jiří Vychopeň

Majitelka domu s bytovými a nebytovými prostory by chtěla uplatňovat do nákladů odpisy. Tuto nemovitost nabyl její otec s jejím strýcem ( každý polovinu) na základě dohody o vydání nemovitosti ze dne 25. 2. 1991, která nabyla právní moci dne 3. 4. 1991. Pronájem byl zahájen v dubnu 1991. Odpisy nebyly nikdy uplatňovány. V roce 2015 současná majitelka získala darovací smlouvou půlku nemovitosti od svého strýce a v roce 2019 zdědila druhou půlku, takže v roce 2019 se stala vlastníkem celé nemovitosti. Koncem roku 2019 darovala 1/4 této nemovitosti svému manželovi. Jak lze řešit uplatňování odpisů v rámci § 9 zákona o daních z příjmů?

Odpisy majetku

ID26976 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2019 jsem koupil teleskopický stájový nakladač v hodnotě 1 302 000 Kč bez DPH a v roce 2019 jsem uplatnil 1 rok zrychleného odpisu. V roce 2020 mi byla vyplacena dotace v částce 538 000 Kč. Jak postupovat ve druhém roce odpisování? Je mi jasné, že musím o dotaci ponížit pořizovací hodnotu, ale můžu to udělat, když už jsem jeden rok odpisoval?

Technické zhodnocení majetku

ID26928 | | Ing. Jiří Vychopeň

Akciová společnost (plátce DPH) vlastní budovu (nebytový prostor) i pozemek na které budova stojí. Budovu pronajímáme jiné a. s. (plátce DPH), která ji využívá jako sklad. Nájemce požadoval po naší a. s. vyměnit stará vstupní vrata za nová. Výrobu nových vrat provedl pro naši a. s. jiný dodavatel a vrata do skladu namontoval. Cena vrat činí 72 000 Kč bez DPH a naše a. s. ji dodavateli celou uhradila. Cenu vrat jsme poté v plné výši přeúčtovali nájemci skladu a ten nám tuto částku včas uhradil v plné výši. Jedná se v tomto případě pro naši a. s. o technické zhodnocení této budovy? Navýšíme cenu budovy o 72 000 Kč a budeme ji odpisovat stejným způsobem jako celou budovu? 

Poměrný nárok na odpočet DPH

ID26866 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ, čtvrtletní plátce DPH, koupil nový automobil, který vložil do majetku. Odhadem bude tento automobil využívat z 15 % pro soukromé účely. U faktury za nákup vozu tedy poníží nárok na odpočet DPH o těchto 15 % a pokud na konci roku zjistí, že se ve skutečnosti poměr použití pro soukromé účely liší o více než 10 % oproti odhadu, provedete opravu odpočtu daně. Takto postupuje další 4 roky. Jakým způsobem se krátí DPH u PHM, oprav, nákupu zimních pneu atd.? Ihned při nákupu dle odhadu o 15 % a ke konci roku se také provádí oprava odpočtu jako u odpočtu za automobil? Jaká je výše vstupní ceny vozu pro stanovení odpisů?

Zařazení chaty do odpisové skupiny

ID26868 | | Ing. Petra Konderlová

Bude chata, která má zděný základ a jinak je dřevěná, zařazena do odpisové skupiny 5?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru