Otázky s klíčovým slovem: Odměna

počet otázek s klíčovým slovem : 273Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odměny jednatelům po schválení výsledku hospodaření valnou hromadou - tvorba rezervy

ID26681 | | Ing. Matěj Nešleha

Po schválení účetní závěrky za rok 2019 byly vypláceny v roce 2020 odměny jednatelům a představenstvu. Je nutné pro tyto případy tvořit rezervy nebo fondy ze zisku?

Odměny členů statutárních orgánů

ID26447 | | Ing. Petra Konderlová

Členům statutárních orgánů (rezidenti ČR) je stanovena odměna ve výši 1 000 Kč za měsíc. Vzhledem k tomu, že rozhodující příjem pobírají u jiného zaměstnavatele, předpokládám, že příjem nebude podléhat sociálnímu pojištění, ale pouze zdravotnímu pojištění. Podléhá takto nízký příjem srážkové dani nebo odměny členů statutárního orgánů vždy podléhají dani zálohové (jak tomu bylo v minulosti) nebo je možné si způsob zdanění vybrat? 

Nevyplacený nárok prémií zaměstnanců převedený do dalšího období - účtování

ID26325 | | Ing. Jiří Vychopeň

Na základě stanovených prémiových ukazatelů společnosti a jejich splnění dochází k odměňování zaměstnanců formou prémie do mzdy. Toto ujednání je i součástí Kolektivní smlouvy společnosti, kde po splnění prémiových ukazatelů je zaměstnancům přiznám mzdový nárok ve formě prémie, se kterým pak ale může dále pracovat jejich přímý nadřízený a nárok zaměstnanci přiznat nebo ne podle jeho pracovních výsledků. Pokud se rozhodne, že ne, byl nárok převeden na jiného zaměstnance nebo do jiného oddělení společnosti. Vždy za daný měsíc byl celkový měsíční prémiový nárok vyplacen.Na základě rozhodnutí vedení společnosti, kdy chtějí toto finanční ohodnocení "lépe uchopit a využít" jako nástroj vetší motivace pro zaměstnance, není nutné splnit již každý měsíc celkové vyplacení měsíčního prémiového nároku, ale je možné nevyčerpaný nárok převádět do dalšího období. Ráda bych se zeptala, zda o tomto zbytku nevyplaceného, ale nezpochybnitelného, nároku nějakým způsobem účtovat, který se pak může použít v jiném období společně s nově vzniklým nárokem, nebo účtovat opravdu až v době jeho použití, tzn. zahrnutí do mezd. 

Společník, aktivní obchodní činnost, typ smlouvy a odměna, prokurista

ID26191 | | Ing. Jiří Vychopeň

Prosím o radu s výběrem vhodného typu smlouvy pro společníka s měsíční odměnou a možností využívání firemního vozidla pro činnosti firmy. Ve firmě figuruje menšinový společník, který není jednatelem. Tento společník však tráví aktivně čas (cca 50 hodin měsíčně flexibilně bez ohledu na zákoník práce) pro firmu a chce být za to oprávněně odměňován. Jeho působení spočívá v obchodní činnosti a nakupování zásob pro společnost včetně navazování styku s obchodními partnery. Do jiných oddělení jako je marketing, účetnictví, skladový provoz by přístup neměl. Stejně tak vzhledem k jeho statusu společníka se nedá předpokládat, že by měl běžnou pracovní smlouvu jako ostatní zaměstnanci. Ve své činnosti bude bude hodně flexibilní a tato činnost nebude podléhat evidence odpracovaných hodin jako u ostatních zaměstnanců, dovolené atd. Z toho důvodu usuzujeme, že by byla nejlepší obdobná smlouva jako je smlouva o výkonu funkce jednatele s tím, že by nešlo o jednatele, ale o prokuristu. Ve smlouvě by bylo dohodnuto, že může využívat firemní vozidlo. Zdaňování odměny bylo bylo podle par. 6 jako u zaměstnance. Uvažujeme správně, nebo byste navrhovali jinou formu smlouvy a jiné zdanění? Jako další řešení by mohla být smlouva externím o zastoupení, kde by tento společník při výkonu obchodní činnosti vystupoval jako OSVČ, fakturoval by podle § 7 zákona o daních z příjmů podle dohodnutých podmínek. Avšak tady vidíme riziko s použitím firemního automobilu osobou, která není dle daně z příjmu zaměstnancem, a možné (do)danění podle § 6 zákona o daních z příjmů. Pokud by však jednatel využíval svoje soukromé vozidlo, mohl by být odměňován jako externí OSVČ (obchodní činnost) dle § 7 zákona o daních z příjmů?

Jednatel bez odměny - benefity

ID26073 | | Ing. Petra Konderlová

Jednatel s. r. o. nemá uzavřenu smlouvu o výkonu funkce jednatele, výkon funkce je tedy bezplatný. Je možné, aby jednatel uzavřel písemnou smlouvu o výkonu funkce, kde výkon funkce bude stále bezplatný, ale bude sjednáno, že jednateli náleží benefity jako příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní či životní pojištění a tyto benefity byly od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeny? Obecně řečeno, je možné vůbec vyplácet benefity jednateli, jehož výkon funkce je bezplatný a tyto benefity považovat za příjem od daně osvobozený?

 

Odměna při dočasné pracovní neschopnosti

ID26072 | | JUDr. Petr Bukovjan

Mám dotaz ohledně odměny za uplynulý hospodářský rok. Je možné tuto odměnu vyplatit zaměstnankyni, která je již druhý měsíc v dočasné pracovní neschopnosti? Nebo v jejím případě až po ukončení DPN?

Příjmy od zahraničního subjektu

ID25964 | | Josef Rajdl

Jak správně zdanit příjem od zahraničního subjektu? Jedná se o daň z příjmu fyzické osoby. Na základě smlouvy s anglickým názvem "Contract for the services" s UNDP - United nations development programme, bylo českému občanovi - daňovému rezidentovi vyplaceno v roce 2019 část odměny za odvedenou práci. O jaký příjem se jedná z pohledu daně z příjmů? Podléhá tento příjem odvodům sociálního a zdravotního pojištění? Ještě podotázka k tomuto - ve smlouvě je definováno, že část z této odměny představuje "professional fee" a část "for travel cost" - tedy chápu něco jako cestovní náhrady. Podléhá dani z příjmů celá částka nebo pouze "professional fee"? 

Výkon funkce jednatele v s. r. o.

ID25877 | | Ing. Martin Děrgel

Na začátku roku 2020 jsme založili rodinou s. r. o. Dva jednatelé - členové rodiny. Předpokládáme, že i kvůli nouzovému stavu v tomto roce 2020 s. r. o. podnikání nerozjedeme, nebudeme mít žádné příjmy ani náklady. Je nutné mít uzavřenou s jednateli smlouvu o výkonu funkce a je nutné vyplácet nějaké odměny? Jak to v praxi obvykle chodí? Mají mít vždy malé s. r. o. vypláceny odměny za výkon funkce a to i v roce, kdy nebude s. r. o. činnost žádnou vykonávat? Kontrolují toto finanční úřady? A v případ, že je nutné nějaké odměny jednatelům vyplatit, pak to může být jediný náklad s. r. o., a bude tím pádem ve ztrátě, je to tak? Předpokládáme, že v roce 2021 uzavře s. r. o. se svými jednateli klasické pracovní smlouvy na "normální" výkon povolání. 

Náhrada odměny u DPČ

ID25887 | | JUDr. Petr Bukovjan

Máme zaměstnance na DPČ. Smlouva vystavena na x hodin týdně, odměna x Kč/hod. Má každý měsíc jiný počet odpracovaných hodin, dle potřeby, ale není DPČ malého rozsahu. Má nárok na náhradu odměny z DPČ za nemoc, když má docházku nepravidelnou? Jak vypočítat?

Roční odměna a rozpočet do průměru

ID25565 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak zaměstnanci, který nastoupil až v srpnu a na konci roku byla vyplacena roční odměna (tento zaměstnanec samozřejmě obdržel nižší částku), rozpočítávat tuto odměnu do vyměřovacího základu pro výpočet průměru pro náhrady? Také na čtyři čtvrtletí jako ostatním, kteří pracovali po celý kalendářní rok? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru