Otázky s klíčovým slovem: Obrat

počet otázek s klíčovým slovem : 262Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej rodinného domu z pohledu daní z příjmů a DPH

ID26647 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba (neplátce DPH) koupila rozestavěný rodinný dům v r. 2014 (tento rozestavěný rodinný dům byl již v r. 2014 zapsaný v katastru nemovitostí), který stavebně dokončila a zkolaudovala v r. 2018, v r. 2020 jej hodlá prodat. Dle mého je tento prodej osvobozen od daně z příjmů, neboť je se jedná o prodej pozemku se stavbou nad 5 let od nabytí (§ 4 odst. 1 písm. b) ZDP, pokyn GFŘ D-22, k § 4 odst. 1 bod 2). Z hlediska DPH pak nelze použít osvobozený prodej majetku (§ 4 odst. 1 zákona o DPH > kolaudace v 2018, tedy prodej do 5 let od kolaudace), ale lze použít § 4a odst. 2, kdy se do obratu nezahrnuje obecně dodání DHM. Je to tak?

Rozdělení zásob u rozvádějících se spolupracujících manželů

ID26512 | | Ing. Matěj Nešleha

Manžel je plátce DPH, manželka přestane být spolupracující osoba a bude podnikat sama na sebe s majetkem, který si manželé rozdělí. Tím se tedy asi nestává automaticky plátcem DPH, když byla spolupracující osoba? Manželé teď mají složitou komunikaci a manžel neví, jestli si manželka požádá o plátcovství DPH nebo počká na obrat.

Manžel a manželka jsou spolupracující osoby (FO), dělí se 50:50, plátci DPH. Společně vlastní budovy k podnikání, v jedné budově bydlí, budovy jsou odepisovány více než 10 let a část krácena (bydlení). Nyní se manželé rozvádějí a dělí si majetek. V majetku mají skladové zásoby, u kterých při nákupu byla uplatněna DPH. Manželé si rozdělí podnikání, jak správně z hlediska DPH a účetnictví rozdělit zásoby? Větší část zásob připadne manželce. Jak vypořádat odepisované budovy? Jedna budova připadne manželce. Lze některou z odepisovaných budov převést do osobního vlastnictví? Jaké to bude mít dopady? A dále by tento majetek byl pronajímán v § 9 zákona o daních z příjmů? Bude odváděna DPH. Manželka se stane plátce DPH?

Internetový obchod a obrat pro DPH při zasílání zboží 3. zemí

ID26566 | | Ing. Ladislav Pitner

Internetový obchod - neplátce DPH, zasílá zboží občanům do zemí mimo EU. Zboží odesílá poštou. Počítá se mu tento prodej do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Internetový obchod a obrat pro DPH při zasílání zboží do EU

ID26533 | | Ing. Ladislav Pitner

OSVČ, neplátce DPH, provozující internetový obchod, zasílá zboží občanům do EU. Zároveň prodává zboží i podnikatelům do EU. V případě, že překročí limit (v kalendářním roce 35 000 EUR) u zaslaného zboží do SK, stává se plátcem DPH v SK. Zde také odvádí DPH. Nicméně si stále musí hlídat obrat 1 mil. pro registraci k DPH v ČR. Co se mu po registraci k DPH v SK počítá do limitu pro povinnou registraci k DPH v ČR? Obrat za prodej zboží odběratelům v ČR nepočítaje.

1) Zásilky zboží do limitů stanovenými ostatními zeměmi mimo SK?

2) Zásilky zboží do SK již do obratu nevstupují?

3) Obrat za prodej zboží podnikatelům v EU - bez ohledu na jejich plátcovství DPH?

Problematika plátcovství DPH u neziskových organizací

ID26393 | | Ing. Zdeněk Morávek

Platí u neziskových organizací (konkrétně zapsaný ústav) odlišná pravidla jejich povinnosti stát se plátcem DPH. Konkrétně mám na mysli, že plátce DPH se stáva subjekt, které za posledních, po sobě jdoucích kalendářních měsících měl obrat vyšší jak 1 mil kč. Tato neziskovka má příjmy v hlavní činnosti ze státtních dotací (ministerstev, Úřadu vlády, krajů a Městských částí. Dále pak z několika Evropských fondů. Vím, že tyto příjmy jsou tzv. "daňově vyloučené", tedy asi ani nespadají do limitu pro DPH. Tato společnost má ale i příjmy z fakturace, kde fakturuje služby ze své hlavní činnosti. Tady už si nejsem jistý, jak to je. Hospodářská činost je velmi malá, cca 100 tis. kč. 

Reklamní služby fakturované do třetí země a obrat pro DPH

ID26344 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., neplátce DPH, fakturuje poskytnutí reklamních služeb mexické firmě, která nemá v ČR žádnou provozovnu. Služba spočívá v tom, že se na internetových stránkách s. r. o. zobrazuje reklama, kterou mexická firma zadala. Spadají tržby za tuto službu do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Cenné papíry a obrat DPH

ID26331 | | Ing. Martin Svoboda

Klient provozuje ekonomickou činnost pronájem a půjčování movitých věcí. V letošním roce chce začít jako soukromá osoba nakupovat a případně prodávat cenné papíry. Mimo to je investorem na Zonky. Co všechno se mu bude počítat do obratu pro registraci k DPH? Bude to jen příjem ze živnosti nebo tam budou vstupovat i příjmy ze Zonky a prodeje cenných papírů?

Dodatečná registrace k DPH po dosažení příjmů dle zákona

ID26257 | | Ing. Matěj Nešleha

Můj soused přijde jednou ročně, většinou v březnu, abych mu udělala daňové přiznání k DPFO. Při zpracování DP za rok 2019 jsem zjistila, že měl být před rokem plátcem DPH. Na FÚ jsme zaslali žádost o registraci. I když se jedná o stavební práce, zpětně nelze uplatnit přenesenou daň. povinnost. Poplatník musí zaplatit DPH co nejdříve, aby minimalizoval penále. Ihned po registraci vystaví poplatník opravné daňové doklady s aktuálním datem vystavení a se DUZP za měsíce, jak zní smlouva o práci nebo fakturace. Má právo požadovat doplatek k původním fakturám (DPH), když na straně odběratele jsou všichni plátci DPH? Domnívám se, že pokud je uplatnění na vstupu DPH dobrovolné, nemusí odběratel DPH uplatnit, a tedy ani odevzdat. Jak účetně postupovat v této situaci, kdyby odběratel DPH na vstupu neuplatnil a na doplatek faktury nereflektoval? 

DPH u Drop-shippingu

ID26104 | | Ing. Ladislav Pitner

Klient bude provozovat internetový obchod formou drop-shippingu. Bude to fungovat takto: přes jeho e-shop vezme objednávku od zákazníka - koncového zákazníka (nepodnikatele), vystaví mu fakturu svým jménem na celou částku, např. 1 000 Kč. Zboží objedná u dodavatele z Číny a zaplatí mu 800 Kč. Dodavatel z Číny pošle zboží přímo koncovému zákazníkovi svým jménem, koncový zákazník může být z jakékoliv země.

1) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v ČR?

2) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v jiném členském státě (státě, kam je zboží dodáno, pokud jde o EU)?

3) Musí se podnikatel stát Identifikovanou osobou a uvádět hodnotu tohoto zboží jako dovoz?

4) Pokud by se stal plátcem v daném státě, kam zboží putuje, změnilo by se něco v jeho situaci, tzn. musel by zákazníkovi účtovat místní DPH?

 5) Pokud by se stal plátcem v ČR, musel by účtovat české DPH (předpokládejme, že nepřesáhl obrat v jiné zemi pro registraci k DPH)?

Spolek - obrat pro DPH

ID25905 | | Ing. Ladislav Pitner

Co se započítává od obratu pro plátcovství DPH u spolku? Jedná se o příjmy z reklam, příjmy ze vstupného na zápasy pořádané spolkem, příjmy z postoupení registračních práv hráče, vybrané startovné na turnaje.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru