Otázky s klíčovým slovem: Obchodní rejstřík

počet otázek s klíčovým slovem : 90Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zpráva o vztazích

ID24596 | | Ing. Ivana Pilařová

Chtěla bych se zeptat, jestli je povinnost zveřejňovat na OR Zprávu o vztazích, případně jakých firem se tato povinnost týká?

Účetnictví ve škole

ID23177 | | Ing. Zdeněk Morávek

•Mají příspěvkové organizace (ZŠ) povinnost vkládat do OR účetní závěrky? (já jsem přesvědčen, že ANO)

•Platí na příspěvkové organizace (ZŠ) zákon o rozpočtové odpovědnosti v tom smyslu, že se musí řídit strukturou svého rozpočtu, nebo mají volnost hospodařit se svěřeným obnosem na rok dle „libosti“ tak, aby jej pouze nepřekročili?

•Naše ZŠ má povinnost vést podvojné účetnictví. Může to vůbec účetní dělat tak, že doručenou fakturu odloží a zaúčtuje její úhradu až ve chvíli, kdy je den splatnosti? Nevede knihu faktur přijatých. 

Evidence údajů o skutečných majitelích

ID22618 | | JUDr. Vlasta Víghová

Od 1. 1. 2018 prý vstoupila v platnost novela zákona č. 304/2013 Sb., konkrétně evidence údajů o skutečných majitelích - § 118b. Nevyčetla jsem ale, jestli je to povinné pro všechny právnické osoby. Mají tedy všechny právnické osoby za povinnost zveřejnit údaje o skutečných majitelích? I ty osoby, které mají 1 společníka, stejného jednatele a všechny informace již mají zveřejněny klasicky v obchodním rejstříku?

Změna adresy společníka a jednatele

ID22129 | | JUDr. Vlasta Víghová

Je třeba změnit společenskou smlouvu v případě změny adresy společníka a jednatele. Zadali jsme pouze formulářem do obchodního rejstříku, ale nyní vznikla kolize mezi zápisem v obchodním rejstříku a společenskou smlouvou. Která adresa je v tomto případě považována za adresu jednatele? Společnost se ještě nepodřídila ZOK, bohužel. Není tedy veden seznam společníků. 

Evidence údajů o skutečných majitelích

ID21920 | | JUDr. Marcela Smutná

Týká se evidence údajů o skutečném majiteli (novela zákona č. 304/2012 Sb.) pouze těch společností, které mají i majitele neuvedené v obchodním rejstříku (tichého společníka, podíl v jiné firmě atd.), nebo se musí v této evidenci evidovat všechny obchodní společnosti bez rozdílu? 

OSVČ z Ukrajiny zapsaná v OR a daňová evidence

ID21780 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ - Ukrajinec, s trvalým pobytem v ČR je od r. 2009 zapsán v obchodním rejstříku a z toho důvodu vedl účetnictví. Nyní by chtěl přejít na daňovou evidenci. Je tento přechod možný? Pokud ano, za jakých podmínek ?

Evidence o skutečných majitelích

ID21635 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jsme právnická osoba a týká se nás povinnost zaslat údaje o skutečných majitelích do rejstříku. Prosíme o informaci ohledně podepsání a podání návrhu na zápis skutečných majitelů do této evidence. Návrh vyhotovíme na stránkách issm.justice.cz. Dle nápovědy návrh musí podepsat navrhovatel. Navrhovatelem bude tedy např. v. o. s., takže podpis v tištěné podobě bude podpis jednatele úředně ověřen. Nevíme ale, jak to bude v případě, že se bude návrh podávat přes datovou schránku, zda to bude přes datovou schránku v. o. s. nebo by to mělo být přes soukromou datovou schránku společníka (pokud ji má)? Návrh, který se bude zasílat datovou schránkou bude ve formátu pdf exportovaném z již zmíněných stránek. Musí být tento formulář pdf podepsán a naskenován nebo může být odeslán bez podpisu jak ručního tak bez elektronického, čistě tak jak byl exportován ze stránek issm.justice.cz? 

Vedení účetnictví nebo daňové evidence

ID21134 | | Ing. Ivana Pilařová

Převzal jsem účetnictví i daňovou evidenci od cizinců - vietnamské národnosti. Měl jsem zato, že cizinec-FO musí vést účetnictví. Nebo může vést i daňovou evidenci? 

Paušální výdaje a manželé podnikající každý zvlášť

ID18246 | | Ing. Jiří Nigrin

Manžel - Ukrajinec, plátce DPH, podnikající na území ČR s trvalým pobytem v ČR, který má pouze příjmy z ČR, je zapsán v obchodním rejstříku, manželka - Ukrajinka, podnikající ze 100 %, neplátce na území ČR s trvalým pobytem a příjmy z ČR. Mají stejný druh podnikání a nejsou spolupracující osoby.

Otázka:

1. Mohu uplatnit paušální výdaje dle jejich druhu činnosti u každého z manželů dle jejich základů daně, ničemu to nevadí?

2. Musí vést manžel zapsaný ve veřejném rejstříku podvojné účetnictví a bude zdaňovat pořád příjmy zaplacené v daném roce anebo musí zdanit i poslední fakturu vystavenou dne 31. 12. 2016 (k zaplacení dojde 9. 1. 2017), když právě musí vést podvojné účetnictví? 

SVJ a zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku

ID12117 | | Ing. Kateřina Kurková

Musí SVJ zveřejňovat svoji účetní závěrku v obchodním rejstříku?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru