Otázky s klíčovým slovem: Nezisková organizace

počet otázek s klíčovým slovem : 170Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Problematika plátcovství DPH u neziskových organizací

ID26393 | | Ing. Zdeněk Morávek

Platí u neziskových organizací (konkrétně zapsaný ústav) odlišná pravidla jejich povinnosti stát se plátcem DPH. Konkrétně mám na mysli, že plátce DPH se stáva subjekt, které za posledních, po sobě jdoucích kalendářních měsících měl obrat vyšší jak 1 mil kč. Tato neziskovka má příjmy v hlavní činnosti ze státtních dotací (ministerstev, Úřadu vlády, krajů a Městských částí. Dále pak z několika Evropských fondů. Vím, že tyto příjmy jsou tzv. "daňově vyloučené", tedy asi ani nespadají do limitu pro DPH. Tato společnost má ale i příjmy z fakturace, kde fakturuje služby ze své hlavní činnosti. Tady už si nejsem jistý, jak to je. Hospodářská činost je velmi malá, cca 100 tis. kč. 

Dary a uplatnění v daních

ID25668 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ věnovala v r. 2019 peníze Milionu chvilek z.s. Dále darovala příspěvek Nadaci Via na oživení památkově chráněného objektu a Post Bellum o.p.s. na Paměť národa. Všechny organizace jí zaslaly potvrzení o daru. OSVČ si není jistá, zda dary pro všechny tyto organizace jsou uznatelné do daňového přiznání. Zároveň bychom rádi věděli, zda je někde možno dohledat seznam organizací, pro něž jsou dary uznatelné do daňového přiznání.

Nezisková organizace - daňový režim - doplnění dotazu DAUCID: 24739

ID25972 | | Ing. Zdeněk Morávek

Před nedávnem jsem zde pokládala dotaz týkající se neziskové organizace, nyní mám ještě doplňující (možná hloupé) dotazy, protože tato problematika mi stále není úplně jasná. Jedná se mi o PO, která je dle svých stanov spolkem, jehož cílem je vytvářet podmínky pro ochranu společných zájmů a rozvoj činnosti svých členů (dříve šlo o sdružení, nyní spolek). Může se tento spolek považovat za veřejnoprávního poplatníka podle § 17a odst.1 zákona o dani z příjmů nebo ne, protože spadá pod § 17a odst. 2 psím. c)? Nebo mohou být členské příspěvky osvobozeny dle § 19 odst. 1 písm. a) bod 1.? Vždyť jde o zájmové sdružení právnických osob a nejedná se o podnikání. Co je důležité pro posouzení, zda se jedná o veřejně prospěšného poplatníka a jaký režim použít? Pokud by šlo o veř. prospěšného poplatníka, tak další problém je, že v roce 2019 jsou výjimečně „omylem“ příjmy z hlavní nepodnikatelské činnosti vyšší než výdaje (v minulých letech byly vždy vyšší výdaje). Znamená to tedy, že příjmy jsou předmětem daně, a proto se základ daně stanoví stejným způsobem jako u podnikatelských subjektů (dle § 23 a násl. zákona o dani z příjmů)? Pokud by spolek patřil pod § 17a odst. 2 písm. c) a nebyl by tedy veřejně prospěšný poplatník, tak by pro něj platila stejná daňová a účetní pravidla jako pro podnikatelský subjekt např. společnost s. r. o.? Nemohl by použít např. ustanovení § 18a odst. 1 psím. a) zákona o dani z příjmů?

Faktura vystavená neziskové organizaci - DPH

ID24298 | | Ing. Jiří Nigrin

Vystavujeme faktury za úklidové práce, se sazbou DPH 21 %. Bude se sazba lišit v závislosti na tom, komu fakturujeme? Nebude u plnění nižší sazba, pokud budeme vystavovat fakturu neziskové nebo např. rozpočtové organizaci? 

Nárok na odpočet DPH

ID19666 | | Ing. Zdeněk Morávek

Zapsaný spolek, nezisková organizace, plátce DPH, který má v daném roce má krátící koeficient 50 %, pořádá na území ČR kulturní akce. Pořádání kulturních akci je zakotveno i ve stanovách spolku. Některé kulturní akce jsou posouzené z hlediska DPH jako ekonomická činnost (kde je vybírané vstupné a není z něj odváděno DPH podle § 61 písm.e ZDPH) a některé jako neekonomická činnost (kde není vůbec vybírané vstupné). Kdy je možné a v jaké výši uplatnit nárok na odpočet DPH u hudební produkce poskytované umělci z EU (Polska a Slovenska)? 1. Kulturní akce - posouzena jako ekonomická činnost - bylo vybírané vstupné a neodvádělo se z něj DPH podle § 61 písm. e) ZDPH. a) vystoupil na ni individuální umělec z EU za honorář 3 000 Kč - odvedeme DPH ze základu 3 000 Kč ve výši 15 % na ř. 6 přiznání k DPH tedy 450 Kč - bez nároku na odpočet DPH? b) vystoupila hudební skupina z EU za honorář 3 000 Kč - odvedeme DPH ze základu 3 000 Kč ve výši 21 % na ř.5 přiznání k DPH tedy 630 Kč - bez nároku na odpočet DPH? 2. Kulturní akce - posouzena jako neekonomická činnost - nebylo vůbec vybírané vstupné. a) vystoupil na ni individuální umělec z EU za honorář 3 000 Kč - odvedeme DPH ze základu 3 000 Kč ve výši 15 % na ř. 6 přiznání k DPH tedy 450 Kč - nárok na odpočet DPH ve výši 15 % krácený koeficientem na ř.44 tedy 225 Kč ? b) vystoupila hudební skupina z EU za honorář 3 000 Kč - odvedeme DPH ze základu 3 000 Kč ve výši 21 % na ř. 5 přiznání k DPH tedy 630 Kč - nárok na odpočet DPH ve výši 21 % krácený koeficientem na ř. 43 tedy 315 Kč ? c) jedná se o neekonomickou činnost, proto honorář zaplacený individuálnímu umělci nebo hudební skupině není předmětem DPH a vůbec se v přiznání DPH nepromítne?

Investice u příspěvkové organizace

ID18800 | | Blažena Petrlíková

Jak zaúčtovat investici (rekonstrukce elektroinstalace), na jaký účet u příspěvkové organizace?

Zaúčtování členství ve fotbalovém svazu za spolek

ID18646 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Jak zaúčtovat členství ve fotbalovém svazu za fotbalový oddíl, který spadá do spolku Sokola, který účtuji. Dále platby za hráče, kteří přestupují a za startovné. 

Nezisková organizace - daň z příjmů

ID18648 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Nezisková organizace - zapsaný spolek, PO, podpora sportu volejbal, vede podvojné účetnictví. Uzavřeli jsme smlouvu o reklamě a propagaci na částku Kč 100.000,- zaúčtováno tř 6. Částka nám byla poukázána na bankovní účet. Z těchto finančních prostředků hradíme, na základě dokladů - účtováno tř. 5, veškeré výdaje spojené s účastí na sportovních utkáních dále sportovní potřeby a pomůcky s tím spojené. Ze správních výdajů hradíme pouze vedení účetnictví a správu domény. Poukázaná částka (příjem za reklamu a propagaci) je téměř vždy zcela vyčerpána v běžném daňovém období. Budeme odvádět z této částky daň z příjmů (19%), nebo pouze z rozdílu tř. 6 a tř. 5, tedy dle vzniklého zisku - ev. ztráty? Nebo bude příjem osvobozen - a ve výkazu takto označen?

Použití ztráty z minulých let - nezisková organizace

ID18698 | | Blažena Petrlíková

Nezisková organizace - zapsaný spolek, PO, podpora sportu volejbal, vede podvojné účetnictví. Je možné použít ztrátu z předchozích let na snížení zisku? A jak se toto projeví v účetnictví - jak se zaúčtuje? Nebo je to jenom v rámci daňového přiznání? A musí se tudíž sledovat v předchozích daňových přiznáních, zda, kdy, a kolik bylo na snížení zisku použito?

Neziskové organizace - Myslivci, fotbalisté, dobrovolní hasiči

ID18610 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Kdy musí podávat daňové přiznání:

  • TJ Sokol - fotbalisté - příjmy pouze z nájmu sokolovny a bytu v sokolovně;
  • Honební společnost - myslivci - příjem z pachtovného, které někdy vyplácí majitelům polí;
  • Dobrovolní hasiči - nemají žádnou podnikatelskou hlavní činnost?

Musí vést podvojné účetnictví? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru