Otázky s klíčovým slovem: Náhrada od pojišťovny

počet otázek s klíčovým slovem : 42Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zdanění pojistného plnění OSVČ

ID25556 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ vedoucí DE zakoupila 30. 12. 2018 automobil a uplatnila si na vstupu DPH z celé hodnoty auta (ve výši 65.083 Kč). Za rok 2018 neuplatnila odpisy, neboť auto zaevidovala do obchodního majetku 1. 1. 2019 v hodnotě 309.917 Kč. V 1/2020 auto havarovalo a není ho možno již používat. Od pojišťovny obdrží 125 000 Kč, vrak odprodá za 157 000 + DPH. Vzhledem k tomu, že bylo uplatněno DPH na vstupu a ve velmi krátké době bylo zlikvidováno, předpokládáme, že bude mít tato skutečnost vliv na DPFO i na DPH.

1) Předpokládáme, že je nutno provést úpravu odpočtu DPH na vstupu, jakým způsobem ji ale vypočítat (i s přihlédnutím k tomu, že vrak prodala), na kterém řádku přiznání se projeví a ve kterém měsíci se má uvést do přiznání (ke dni bouračky či ke dni prodeje vraku)?

2) V případě, že OSVČ v r. 2018 auto neodepisovala a ani byv r. 2019 a ani v r. 2020 neprovedla daňový odpis auta, znamenalo by to, že by pojistné plnění přijaté v r. 2020 a příjem za prodej vraku považovala za nedaňové příjmy?

Havárie vozidla na přelomu roku

ID25259 | | Ing. Petra Konderlová

Jsme s.r.o., plátci DPH. Dne 10. 12. 2019 zaměstnanec havaroval se služebním vozidlem, oprava vozidla byla dokončena 3.1.2020 a pojistné plnění od pojišťovny proběhlo 8.1.2020. Patří tato oprava do nákladů roku 2019 nebo 2020? Je spoluúčast z pojištění (rozdíl mezi plněním od pojišťovny a celkovou cenou opravy) daňově uznatelné?

Škoda hrazená z povinného ručení

ID24852 | | Ing. Petra Konderlová

Jak správně zaúčtuji škodu, kterou hradí pojišťovna z mého povinného ručení? Firma vlastnící vozidlo je s. r. o. Pojistné plnění z povinného ručení je vyplaceno pojišťovnou třetí osobě za zaviněnou dopravní nehodu.

 

 

Zánik úvěrové smlouvy z důvodu pojistné události

ID24708 | | Ing. Miroslava Kočová

Jak zaúčtovat výsledné vyúčtování z úvěrové smlouvy (pojistná událost - totální havárie), u společnosti s r. o. 1) nesplacená jistina 60 893 Kč, 2) úrok za dny od poslední zaplacené splátky 550,96 Kč, 3) náklady na předčasné ukončení 8 153 Kč, 4) uhrazeno přeplatkem mínus 4 322 Kč, 5) pojistné plnění mínus 64 892 Kč, 6) konečný zůstatek doplatit 382,96 Kč, 7) vyřazení automobilu z majetku při totálním zničení.

Operativní leasing a jeho předčasné ukončení

ID24534 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost hojně využívá operativní leasing na motorová vozidla. Doba nájmu je vždy sjednána na 3 roky celkem v 36 měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře. Měsíční splátka se skládá z nájemného, pojištění a doplňkových služeb v základu. Na vše je uvedena sazba daně 21 %. Postupuje společnost správně, pokud si celkovou měsíční splátku v základu uplatňuje jako daňový náklad a DPH 21 % si uplatňuje na vstupu? Dále u jednoho vozidla došlo k předčasně ukončení smlouvy v důsledku totální škody na vozidle, kdy společnosti byl vystaven doklad na finanční kompenzaci za předčasně ukončenou smlouvu v částce cca 50 000 Kč s nulovou sazbou DPH. Je tato finanční kompenzace daňový náklad společnosti? Pokud ano, má se tento náklad rozpustit do následujícího období, tj. do plánované doby nájmu 36 měsíců? Projeví se tento doklad nějakým způsobem v kontrolním hlášení?

Likvidace automobilu po havárii

ID24530 | | Ing. Martin Svoboda

Podnikatel, fyzická osoba, si pořídila osobní automobil v 3/2018. Letos 6/2019 došlo k autonehodě a pojišťovna ukončila řízení jako totální škodu s tím, že podnikateli vyplatí náhradu za auto v rámci škodní události. Musí v tomto případě, pokud si podnikatel nárokoval DPH v plné výši při nákupu automobilu, dojít k odvodu DPH v poměrné výši zpět FÚ? 

Plnění z pojištění odpovědnosti společnosti - zaúčtování a daňový dopad

ID24399 | | Ing. Miroslava Kočová

Společnost s r. o. způsobila v prosinci 2018 škodu svému zákazníkovi (jiné společnosti) na jeho výrobním zařízení. Poškozená společnost si nechala zařízení opravit a po společnosti požaduje náhradu vzniklé škody. Škodní událost byla nahlášena pojišťovně a ta ještě roce 2018 zahájila šetření škodní události. V roce 2018 pojištěná společnost zaúčtovala odhadovanou výši škody 35 100 Kč na účty MD 388/D 648. V letošním roce (2019) pojištěné společnosti pojišťovna zaslala vyrozumění o řešení pojistné události a o výši náhrady vzniklé škody, současně pojišťovna uhradila přímo poškozené společnosti náhradu ve výši 34 100 Kč a 1 000 Kč má uhradit pojištěná společnost jako sjednanou spoluúčast. Jak o tom účtovat v roce 2019 a jedná se pro pojištěnou společnost o daňový náklad?

Prodej automobilu

ID24400 | | Ing. Jiří Vychopeň

Vlastním osobní automobil zakoupený od 6. 8. 2009 na IČO, jsem plátcem DPH, uplatnil jsem odpočet DPH, a zrychleným odpisem jsem auto odepsal k 31. 12. 2011. Od 5. měsíce 2016 užíváme auto v rodině jen příležitostně pro osobní potřebu, výdaje na benzin a případné opravy a pojištění jsem neuplatňoval. Letos bylo auto na parkovišti poškozeno, takže jsem 23. 7. 2019 nahlásil pojistnou událost, která bude hrazena z mého havarijního pojištění. Dne 29. 7. 2019 jsem po dohodě s pojišťovnou auto předal do opravy autorizovanému servisu, který mi nabídl odkup auta jejich bazarem. Takže napřed byl sepsán zakázkový list na opravu s poznámkou „vůz pak na bazar“ a poté kupní smlouva ojetého vozu. Poté mě účetní autoservisu, pod nějž spadá bazar, sdělila, že jim musím na auto vystavit prodejní fakturu za cenu určenou bazarem, ale za cenu s DPH, čímž se výkupní cena o daň snižuje. Je tento postup správný? A po opravě auta bude pojišťovna opravu hradit „krycím dopisem“ přímo servisu bez DPH, protože jsem plátcem DPH a auto je na IČO. V době kdy si autoservis auto opraví, už nebudu vlastníkem vozu. Jak bych měl správně postupovat? Výkupní cena je 70 000 Kč a předpokládaná oprava karoserie 40 000 Kč, pak bych po odpočtu DPH za auto dostal výrazně méně.

Náhrada škody při automobilové nehodě

ID24205 | | Ing. Christian Žmolík

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, podniká v oboru silniční nákladní dopravy. Zaměstnanec podnikatele, řidič nákladního vozidla, způsobil na parkovišti dopravní nehodu. Poškozený nyní požaduje zaplacení opravy nabouraného automobilu. Může si podnikatel uplatnit jako daňově uznatelný výdaj zaplacenou náhradu škody, kterou způsobil jeho řidič (zaměstnanec) při dopravní nehodě?

Pojistné plnění

ID24171 | | Ing. Petra Konderlová

Je náš postup správný? Právnická osoba, plátce DPH, měl havárii na vozidle v obchodním majetku, byl uplatněn plný nárok na odpočet. Faktura od servisu zněla na částku (zjednodušeno) 121 000 Kč, fakturu jsme zaevidovali v účetnictví, a jelikož pojišťovna zaplatila částku 100 000 Kč (bez DPH) doplatili jsme 21 000 Kč a tuto částku jsme si uplatnili rovněž jako odpočet DPH. Pro uplatnění nároku je splněno - plnění pro ekonomickou činnost, místo plnění ČR, a zde nemá vliv to, že část faktury je zaplacena pojišťovnou? Nikde v zákoně jsme nenašli, co by vylučovalo nárok na uplatnění.

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru