Otázky s klíčovým slovem: Náhrada mzdy

počet otázek s klíčovým slovem : 209Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele

ID25901 | | JUDr. Petr Bukovjan

Je možné, aby o náhradu mzdy v programu antivirus žádal jednatel a společník s. r. o., který ve vlastní restauraci vykonává práci číšníka? Má uzavřenou smlouvu na práci číšníka. Nebude problém, že na ELDP se uvádí kod "S"?

Program Antivirus a omezení zakázek

ID25907 | | JUDr. Petr Bukovjan

Chtěla bych poprosit o radu pro zaměstnavatele, kterým je malé s. r. o. se dvěma zaměstnanci. Firma poskytuje servisy strojů v tuzemsku a v zemích EU. V důsledku vládních opatření proti koronaviru má velmi omezenou poptávku z tuzemska a žádné zakázky zahraniční. Jeden zaměstnanec zatím práci má v rámci jedné větší tuzemské zakázky. Ale pro druhého zaměstnance, který běžně většinou pracuje na zahraničních zakázkách, je práce málo, nevyplní mu (8hodinový) úvazek, nicméně není to tak, že by vůbec nepracoval. Zaměstnavatel se chystá po vyplacení mezd za duben podat si žádost o kompenzaci mzdy v rámci programu Antivirus pro tohoto druhého zaměstnance.

Jak administrativně provést pro tohoto zaměstnance uplatnění § 209 zákoníku práce o částečné nezaměstnanosti? Lze tento paragraf vztáhnout k popsanému případu, a pokud ano, kolik procent z pracovní doby může odpracovat, aby se to na něj vztahovalo? A pokud částečně pracuje, i tak lze zaplatit mu mzdu pouze formou 60 % průměrného výdělku?

Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru

ID25866 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Pročetli jsme si všechny vaše články, týkající se momentální situace kvůli nouzovému stavu, ale k vyřešení všech otázek týkajících se platů nám to nepomohlo. U vyučujících je nám situace jasná, obdrželi dohody o výkonu práce z domova a vše je vykazováno jako obvykle. Předpokládáme, že tak je to v pořádku. Jiná je situace u vychovatelek školní družiny, asistentů pedagoga a některých provozních zaměstnanců. Někteří asistenti nabídli pomoc rodičům a jsou s dětmi v kontaktu, někteří tuto pomoc nevyužili. Vychovatelky i asistenti dostali materiály na studium, ale na celou dobu trvání mimořádných opatření plnohodnotnou náhradu práce nezajistíme. Lze tedy vykazovat třeba dva měsíce překážku na straně zaměstnavatele a vyplácet plat ve výši průměrného výdělku? Jaký postup doporučujete?

Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19

ID25857 | | JUDr. Petr Bukovjan

Společnost s r. o. provozuje autodopravu - vozí součástky pro německé automobilky. Nyní však tyto podniky v důsledku koronaviru stojí a není tedy co vozit. V jaké výši je zaměstnavatel povinen vyplatit náhradu mzdy svým zaměstnancům? Některým přiděluje práci např. v podobě údržby vozidel, jiní nepracují vůbec. Pokud bude situace trvat déle, tak nebude práce pro žádné zaměstnance. Bude mít případně zaměstnavatel nárok na alespoň částečnou náhradu od státu? 

Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců

ID25799 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnavatel má ubytovací zařízení (hotel), ve kterém není možnost stravování, bylo státem zavřeno v rámci opatření proti koronaviru. Pro 99 % zaměstnanců zaměstnavatel v tuto chvíli nemá práci, nemůže jim přidělovat činnosti dle pracovní smlouvy = recepční, pokojské a ani se jinak s nimi případně dohodnout ve výjimečném stavu o změně činnosti či pracovní doby. Zaměstnanci jsou tedy od 16. 3. 2020 doma (ve „státní karanténě“ - nejsou nemocní). O jakou správnou a nejvhodnější variantu překážek v práci se jedná u těchto zaměstnanců?

Doprovod k lékaři

ID25729 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Naši zaměstnanci často doprovázejí svoje staré rodiče k lékaři. Na co mají nárok? Jsme povinni, případně můžeme jim proplácet např. celý den doprovodu, i když nemají stejné bydliště s rodiči? Tzn. rodiče žijí v jiném domě, případně v jiném zařízení než jeho syn – náš zaměstnanec.

Doplňující otázka:

Píšete, že je nárok maximálně na 1 den. Za jaké období? Co když někdo potřebuje mít doprovod 3x v týdnu?

Náhrada ztráty na výdělku

ID25626 | | Romana Smékalová

Našemu zaměstnanci byla vyplacena náhrada ztráty na výdělku za nepracovní úraz (z jeho komerčního pojištění). Podle jakého paragrafu se bude danit? Kam tuto částku napsat v daňovém přiznání? 

Roční odměna a rozpočet do průměru

ID25565 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak zaměstnanci, který nastoupil až v srpnu a na konci roku byla vyplacena roční odměna (tento zaměstnanec samozřejmě obdržel nižší částku), rozpočítávat tuto odměnu do vyměřovacího základu pro výpočet průměru pro náhrady? Také na čtyři čtvrtletí jako ostatním, kteří pracovali po celý kalendářní rok? 

Zaručená mzda a průměrný výdělek pro náhradu mzdy

ID25492 | | JUDr. Marcela Smutná

Z důvodu zvýšení minimální a tedy zaručené mzdy byla zaměstnancům zvýšena hodinová mzda od 1. 1. 2020. Průměr pro náhrady se vypočítal z výdělku za 4. čtvrtletí 2019. Tento průměrný výdělek je nižší než zaručená hodinová mzda pro rok 2020. Mohu použít průměr pro náhrady za 4. čtvrtletí 2019 nebo mám průměr pro náhrady přepočítat? 

Vliv zvýšení minimální mzdy na výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

ID25483 | | JUDr. Marcela Smutná

Jaký vliv má zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2020 na výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance? Konkrétně zaměstnanec onemocní v lednu. Jeho zaručená mzda v lednu činí 106,40 Kč/ hod. Průměrný výdělek za 4. kvartál roku 2019 činí 105 Kč. Bude náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti počítaná z částky 105 Kč/hod ?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru