Otázky s klíčovým slovem: Místo plnění

počet otázek s klíčovým slovem : 381Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup zboží z Franice

ID25738 | | Ing. Martin Novák

Klient, český plátce DPH, nakoupil zboží ve Francii od neplátce DPH. Francouzská firma není plátcem francouzské a ani jiné DPH. Nákupy jsou prováděny pomocí objednávky v mailu, přímo do té firmy. Zboží je zasíláno poštou. Má tato situace nějaký vliv na DPH v Česku?

Prodej v ČR s dodáním na Slovensko

ID25739 | | Ing. Martin Novák

Pokud prodávám českému zákazníkovi zboží a zajištuji mu také dopravu a zákazník chce zboží zavést na Slovensko, mohu mu to prodat s českou DPH a máme za to nějakou odpovědnost? Kdyby si dopravu zajišťoval sám tak o tom nevím, že veze na SK a nemusí mě to zajímat.

Místo plnění - pořízení zboží a jeho přeprava - Německo, Slovensko

ID25570 | | Ing. Ladislav Pitner

Česká firma (kupující) plátce DPH si objednala zboží od německé registrované osoby k DPH na platné DIČ. Dle CMR česká firma zjistila, že zboží nebylo do ČR přepraveno z Německa, ale ze Slovenska a také od osoby registrované k DPH na Slovensku. V tomto případě neuvažujeme o třístranném obchodu. Přepravu zajistil Němec jako prodávající osoba.Jedná se pro českého plátce o pořízení zboží z EU dle § 16 ZDPH, pokud má sice platné německé DIC, ale zboží přišlo ze Slovenska? Neměl se Němec registrovat v ČR (tedy obdoba našeho § 11 odst. 2)? Dle mého názoru nám neměl Němec uvést na dokladu, že s se jedná o osvobozené plnění, protože to se domnívám bylo uplatněno mezi Němcem a Slovákem a v rámci jedné přepravy může být osvobození uplatněno jen jedenkrát. Jaký doklad měl tedy Němec vystavit? Pokud se měl Němec registrovat v ČR tak i tak to bude pro českého plátce pořízení zboží z EU? Domnívám se, že pokud bylo zboží naloženo mimo tuzemsko, tak i přesto že se Němec v ČR zaregistruje, nemůžu si uplatnit české DPH, pokud by mi české DPH na faktuře uvedl, protože místo plnění není v tuzemsku. Nejsem si jistá, jak tuto transakci uvést u českého platce v přiznání k DPH. 

DPH u pronájmu výstavního stánku v zahraničí

ID25629 | | Ing. Martin Svoboda

Klient, společnost z České republiky, se účastní jako vystavovatel veletrhu v Německu. Za pronájem výstavního stánku neplatí přímo provozovateli veletrhu, ale prostředníkovi z Velké Británie. Zajímá mě, zda má být na faktuře vyčíslená DPH s tím, že se jedná o plnění dle § 10 zákona o DPH nebo bude fakturováno bez DPH dle § 9 (v popisu je na faktuře uvedeno „fakturujeme za organizaci a stánek“)? 

Přeprodej vstupenek na veletrh v EU

ID25618 | | Ing. Martin Novák

Česká společnost, plátce DPH nakoupila od DE společnosti vstupenky na veletrh, daňový doklad je včetně německé DPH. Česká společnost tyto vstupenky nakoupila pro CZ zákazníka, plátce DPH a bude mu tyto vstupenky fakturovat. Budou tyto vstupenky v nulové sazbě, jelikož místo plnění je místo konání akce (i pokud by byla cena vstupenek při fakturaci vyšší)? A jak postupovat z hlediska DPH pokud v této faktuře bude položka zprostředkování? A jak případně postupovat pokud by tyto vstupenky byly fakturovány ne samostatnou fakturou, ale v rámci zajištění stardartních služeb pro zákazníka které spadají do základní sazby DPH (byly by potom vstupenky které nejsou významnou částkou součástí základu DPH)?

Akce eventové agentury v CZ a na SK

ID25575 | | Ing. Martin Děrgel

Naše eventová agentura pořádá v ČR a na Slovensku tenisový turnaj, na který jsou pozváni předem určení klienti (firmy). Tento event vypadá tak, že v předvečer 1 denního tenisového turnaje se koná společenský večer zaměřený na téma podnikání pozvaných firem (např. farmaceutika nebo strojírenství), během večera je tak přednáška specialisty v tomto odvětví (o trendech, budoucnosti daného odvětví, podnikatelských rizicích daného odvětví atd.), během tohoto večera se podává jídlo i pití (alko + nealko). Během večera se po přednášce manažeři seznamují, vyměňují si vizitky, tyto eventy mají pozitivní vliv na nové zakázky zúčastněných firem. Druhý den se pak koná sportovní turnaj zúčastněných manažerů (např tenis). Po turnaji jsou účastníci pozváni na jídlo, vyhlášení vítěze. Poté setkání končí. Během obou dnů jsou prezentovány loga zúčastněných firem, často se zvou známé osobnosti, aby reklamní dosah těchto akcí byl co nejvyšší. Našimi náklady jsou: • Nájem tenisového resortu • Výroba reklamních billboardů, bannerů zúčastněných firem (partnerů akce) • Raut (jídlo a alko/nealko pití) • Zajištění moderátora akce • Zajištění hostesek • Zajištění profesionálního fotografa • Kompletní zorganizování akce („na klíč“) • Celá akce je pečlivě zdokumentována, nafocena, zveřejněna na našem webu Našim klientům fakturujeme reklamní plnění, čistou reprezentaci (jídlo a pití, event. krátké vystoupení nějakého méně známého zpěváka) fakturujeme extra řádkou na námi vydané faktuře. Českým odběratelům s CZ DIČ odvádíme vždy DPH 21 %. DOTAZY 1) Prosím o posouzení našeho nastavení. Jsme toho názoru, že musíme i občerstvení fakturovat s 21 % DPH, neboť jej přefakturováváme s malou ziskovou přirážkou. Nejsme také schopni rozdělit nealko a alko nápoje. 2) Výše uvedené akce realizujeme i 1x za rok na Slovensku. Musíme se na Slovensku registrovat k DPH? Když místo plnění u občerstvení je v místě konání akce, tj na Slovensku? Naše plnění poskytujeme slovenským firmám se slovenským DIČ (SK12345678) jako „reverse charge“. Českým odběratelům fakturujeme s CZ DPH 21 %. 

Český živnostník pracuje na zakázce (na nemovitosti) pro české s. r. o. v zemi EU

ID25576 | | Ing. Martin Novák

Český OSVČ elektrikář pracuje pro českou firmu v Rakousku. Dělá na elektroinstalaci průmyslové haly. Fakturuje české firmě, která práci zprostředkovala. Vstupuje toto do obratu pro české plátcovství DPH? Stává se plátcem v té dané zemi, kde pracuje. Místo i země práce se v průběhu roku mění, nikde není déle než půl roku. Pokud je český OSVČ plátce DPH, bude fakturace české společnosti v režimu reverse charge jako práce v EU?

Zprostředkování krátkodobého pronájmu lodí v Chorvatsku

ID25490 | | Ing. Martin Novák

Klient chce provozovat zprostředkování krátkodobého pronájmu lodí v Chorvatsku. Klient je českým plátcem DPH. Na každý jednotlivý případ si krátkodobě - např. na do 14 dnů pronajme loď v Chorvatsku a loď dále podnajme slovenskému plátci DPH. Kde bude z pohledu klienta místo uskutečnění zdanitelného plnění a jak se vypořádá s DPH? 

Prodej zboží do třetí země

ID25453 | | Ing. Martin Novák

Společnost s r. o., tuzemský plátce DPH, prodá nefunkční kombajn do Polska neplátci DPH. Je tento prodej zdanitelným plněním osvobozeným od DPH dle § 66 zákona o DPH, nebo je nutno vystavit fakturu včetně DPH?

DPH, místo plnění

ID25066 | | Ing. Martin Svoboda

Fyzická osoba, CZ plátce DPH fakturuje pro plátce DPH CZ práce, které se uskutečňují na území Německa. Jedná se o montážní práce telekomunikační - na stožárech telekomunikačního vedení. Prosím o upřesnění fakturace - DPH. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru