Otázky s klíčovým slovem: Místo plnění

počet otázek s klíčovým slovem : 359Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup předplatného software ze Švýcarska a DPH

ID24539 | | Ing. Martin Novák

Česká s. r. o., plátce DPH, nakoupila přes internet elektronickou službu - předplatné softwaru ze Švýcarska. Při objednávce uvedl české DIČ. Na faktuře je uvedeno české DIČ kupujícího a sídlo v ČR. Ale švýcarská firma uvedla na dokladu své DIČ začínající EU... sloužící pro MOSS a cena je uvedena včetně 21% DPH. Domnívám se, že se jedná o chybně vystavený doklad. Můžeme tento doklad zahrnout do nákladů a nezabývat se DPH, nebo musíme udělat reverse charge i z tohoto chybně vystaveného dokladu, nebo je jediná možnost snažit se o opravu dokladu?

Daňový doklad k přijaté platbě služba do EU a třetí země

ID24518 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jaký je správný postup vystavování daňového dokladu k přijaté platbě za poskytnutou službu do EU a třetí země a kam uvést v daňovém přiznání? Daňový doklad k přijaté platbě za službu do třetí země bych uvedla na řádek č. 26 daňového přiznání, do souhrnného hlášeni nikoliv. Po uskutečnění plnění by měla být na řádku č. 26 uvedená zbylá hodnota plnění? A jak to bude u EU?

Nákup formy - třetí země

ID24529 | | Ing. Martin Svoboda

Firma z USA nám vyfakturovala formy na odlitky, která ale nebude dodána do ČR. Forma zůstane ve Spojených státech a stejný dodavatel formy nám na ni bude vyrábět díly na naše výrobky, které budou dováženy. Bude nákup formy zaznamenán v přiznání DPH, i přesto, že nenaplňuje známky dovozu? Pokud ano, na který řádek tento prodej uvést? 

Nárok na odpočet DPH před registrací - dodání z EU

ID24528 | | Ing. Martin Novák

Česká právnická osoba je registrována k DPH od 3. 8. 2019. Dne 1. 7. 2019 obdržela zboží (víno) od dodavatele z Francie (není registrován k DPH v ČR), z Francie expedováno 30. 6. 2019, faktura vystavena 27. 6. 2019, obdržena českou stranou 8. 7. 2019, celní náležitosti vyřízeny kvůli chybě až 9. 8. 2019 (mělo být vyřízeno v červenci). Faktura vystavena francouzským dodavatelem jako intrakomunitární dodání, tedy bez DPH (s uvedením DIČ českého odběratele, avšak v době vystavení faktury nebyla česká entita ještě registrována k DPH). Má/může český subjekt dodávku vína zdanit DPH jako intrakomunitární pořízení a lze si současně uplatnit nárok na odpočet ve svém prvním přiznání k DPH za srpen 2019? Pokud měl francouzský dodavatel víno zdanit ve Francii, má česká strana nějakou možnost odpočtu „francouzské“ DPH? Jak nejlépe s danou situací naložit? 

Služby v oblasti pořádání tanečních soutěží v ČR

ID24458 | | Ing. Martin Svoboda

Jsme společnost s. r. o., neplátce DPH. Na podzim proběhne na území ČR taneční soutěž pro účastníky, kteří uhradí startovné. Účastníci jsou lidé z EU a ze třetích zemí. Jak to bude z pohledu DPH? Všichni tanečníci si platí startovné jako jednotlivci-občani, a to ať z EU, tak ze třetích zemí. Musíme u účastníků z EU řešit registraci k DPH jako IO, a jak přistupovat ke zdanění startovného u lidí ze třetích zemí z pohledu DPH? Museli bychom se stát IO, kdybychom fakturovali startovné pro firmy do EU nebo do třetích zemí?

Služba do třetích zemí

ID24455 | | Ing. Martin Svoboda

Český plátce DPH provádí grafické práce na webových stránkách plátci DPH do Švýcarska. Jak DPH na vystavené faktuře do Švýcarska? Jaká by byla situace v případě neplátce, švýcarského podnikatele?

Vývoz služeb do třetí země

ID24397 | | Ing. Martin Novák

Česká s. r. o., plátce DPH, které vede účetnictví, se zabývá návrhem, vývojem a výrobou malých letadel. Pro společnost, která má sídlo ve třetí zemi (Hong Kong) navrhla a vyprojektovala malé letadlo. Výsledkem této činnosti je šanon s technickou dokumentací pro výrobu letadla. Za tuto svou službu vystavila Hong Kongské společnosti fakturu bez DPH. Vycházela z toho, že místem zdanitelného plnění je Hong Kong, a proto faktura není předmětem českého DPH. Je tento postup v tomto případě správný? 

Neuvedení DIČ u nákupu služby v EU

ID24383 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH si objedná v souvislosti s podnikáním od německého dodavatele reklamu. Reklama je posuzována podle § 9 zákona o DPH. Plátce zapomene dodavateli uvést své DIČ, uvede pouze své IČ. Na faktuře je tudíž uvedeno německé VAT. Neplátce má za to, že fakturu v plné výši včetně VAT uvede do daňově uznatelných nákladů a v rámci DPH již nic dělat nemusí, neboť bylo DPH odvedeno dodavatelem. Je jeho mínění správné?

Zboží ze třetí země do EU, zboží ze třetí země do třetí země

ID23820 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Firma, plátce DPH, pouze české DIČ, nakupuje zboží ve třetích zemích.

1. Český plátce zakoupí zboží ve třetí zemi. Toto zboží je dopraveno plátci registrovanému v jiné zemi EU (doprava lodí, nikoliv přes jinou zemi v EU přímo od výrobce) a zboží je českou firmou odběrateli fakturováno na jeho DIČ vydaném v JČS EU. Kupující se zavázal k proclení v jeho státě provést sám na své jméno. Dodací podmínky jsou ve smlouvě stanoveny dle podmínky CFR:

a) Dle našeho názoru se sice jedná o dovoz, ale v tomto případě se netýká českého DPH a do formuláře nepatří. B) Bude faktura vystavená na odběratele osvobozená od DPH?

c) Jaký řádek v přiznání k DPH?

d) Má český plátce v zemi dodání nějaké další povinnosti, např. registrace jako plátce v JSČ EU?

2. Obdobná situace jako v bodě 1: Zboží je ze třetí země, dodáno plátci registrovanému v JČS EU. Česká firma zařizuje dopravu od výrobce až k odběrateli v JČS EU ovšem silniční přepravou přes jiné státy v EU. Dodací podmínky jsou shodné jako v bodě 1.

a) Nemá se česká firma registrovat jako plátce v zemi kupujícího?

b) Lze řešit tak, aby nemusela?

3. Zboží zakoupené ve třetí zemi je dodáno odběrateli ve třetí zemi, zboží vůbec nepřechází přes státy EU - dle našeho názoru se nejedná o dovoz, nepatří do přiznání k DPH, následný prodej (fakturace) osvobozený od DPH, na řádek 26? Je to správně?

Vývoz zboží

ID23938 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Česká firma „A“ prodává veterinární léčiva firmě v Azerbajdžánu. Tato česká firma „A“ léčiva nakoupí od jiné české firmy „B“. Česká firma „B“ zboží pro firmu A doveze přímo do Azerbajdžánu s dodací podmínkou CIP na adresu zákazníka firmy „A“ v Azerbajdžánu. Česká firma „B“ tedy prodává zboží české firmě „A“ bez DPH jako osvobozené z důvodu vývozu. Podléhá transakce mezi firmou A a jejím zákazníkem v Azerbajdžánu české DPH? Pokud fakturovaná hodnota pro zákazníka v Azerbajdžánu přesáhne 1 mil. Kč za 12 měsíců je firma A povinna se registrovat k DPH? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru