Otázky s klíčovým slovem: Majetek drobný hmotný

počet otázek s klíčovým slovem : 93Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vyřazení počítačů a jiného drobného majetku-úprava odpočtu DPH

ID27337 | | Ing. Jiří Nigrin

Majetek (počítač, monitor, notebook a jiný drobný majetek) pořízený v letech 2009-2018 není nalezen. Je povinností upravit odpočet DPH nebo jiná daňová povinnost DPH ?

Prodej drobného majetku - účtování

ID27001 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Ve vnitropodnikové směrnici máme zadáno, že drobný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou od 1 000 do 9 999 Kč budeme účtovat na účet 501, drobný majetek s pořizovací cenou od 10 000 Kč do 39 999 Kč budeme účtovat na účet 042 s analytikou. Nyní došlo k prodeji drobného majetku z obou těchto skupin. Na jaký účet máme účtovat prodej - 642 v první skupině a 641 ve druhé skupině?

Vypořádání DPH z prodeje cyklokola

ID27041 | | Ing. Ladislav Pitner

Podnikatel, OSVČ, plátce DPH, zakoupil v únoru 2019 elektrokolo, které zařadil do obchodního majetku firmy. Pořizovací cena byla nižší než 40 000 Kč bez DPH, takže si kolo uplatnil do nákladů roku 2019. Zároveň si uplatnil DPH v plné výši. V listopadu 2020 chce elektrokolo prodat, vyřadí ho z obchodního majetku, cena bez DPH bude příjmem roku 2020, odvede z prodeje DPH. Bude muset vypořádat DPH a pokud ano, jakým způsobem? A jak správně potom podat daňové přiznání k DPH za 4.Q/2020-OSVČ, když je čtvrtletním plátcem DPH?

FKSP – DDHM a náhradní díly

ID26181 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Z FKSP byl zakoupen pro potřeby zaměstnanců kávovar. Z jakých prostředků máme hradit případné náhradní díly k tomuto kávovaru, např. nový filtr nebo opravu kávovaru? Můžeme to hradit z FKSP, nebo se to již musí hradit z provozních prostředků organizace? 

Drobný HM a vstupní cena

ID25764 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Prosím info ke vstupní ceně drobného hmotného majetku – musí se do ní započítávat poplatky na doručení a další poplatky související s dodáním z EU? Znejistila jsem, protože pokud ano, překročil by tento majetek 40 000 Kč a musel by se odpisovat. Někde v paměti mám, že vedlejší náklady se u DKP nezahrnují do vstupní ceny, ale nevím jistě a nemůžu dohledat.

Prodej drobného majetku

ID25797 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o. má ve směrnici, že nákup drobného majetku od 3 000 Kč do 40 000 Kč účtuje na účet 501 a eviduje na jednotlivých kartách. Čím dál častěji se stává, že firma nakoupí drobný majetek a během pár měsíců ho prodá. Nevěděli jsme, že se bude prodávat, proto nebylo vedeno jako zboží. Jaký je prosím správný účet při prodeji drobného majetku, četla jsem, že 642 by to být neměl. Je lepší použít účet 648, popřípadě jiný nebo který je prosím správně? 

Okamžik zařazení samostatných movitých věci souvisejících s výstavbou nemovitosti (majetku)

ID25074 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma staví objekt (budovu), který ještě není zkolaudován. Do tohoto objektu pořizuje drobný majetek do 40 000 Kč, který účtuje dle směrnice a „již dříve zajetých kolejí“ jako zásoby rovnou do spotřeby. Jelikož firma zatím budovu nevyužívá (objekt není ani zkolaudován), tak se jí hromadí náklady, oproti kterým nejsou výnosy. To se firmě nelíbí (nadhodnocuje jí to náklady). Bylo by možné nebo i správné nějakým způsobem tento drobný majetek účtovat na účty zásob 112 a rozpustit jej do spotřeby až kolaudací nebo při začátku užívání objektu? Obdobná věc se týká majetku nad 40 000 Kč - samostatných movitých věcí, které jsou nakupovány jako vybavení objektu (stroje, vozíky, mobilní vybavení). V jakém okamžiku mají být správně účetně a daňově zařazeny - až v okamžiku kolaudace budovy nebo např. už prvním vytažením z krabice a zkouškou provozu?

Zapůjčení oblečeni, bot a doplňků

ID24895 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. zajišťuje aranžmá květinové a designové na společenské akce. Má možnost zapůjčovat i společenské oblečeni a doplňky. Jak řešit účetně a daňově náklady na pořízení tohoto zboží? Na skladě je oblečení, které se může půjčovat vícekrát i po dobu např. 2 let. Výnos se samozřejmě zdaní, ale jakým způsobem rozlišit, kolik zaúčtovat do nákladů? DPH uplatníme na vstupu v měsíci pořízení, DPH zdaníme v měsíci zapůjčení? 

Drobný hmotný majetek a způsob odpisování

ID24930 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost na základě směrnice účtuje DHM do hodnoty 40 000 CZK přímo do nákladů na účet 501. Nyní je požadavek vedení vytvořit novou směrnici a určitou část DHM (dle typu) účtovat do investic na účet 022. Lze v tomto případě ihned majetek 100% odepsat přes účty MD 551/D 082? Nebo účtováním na účet 022 je vlastně určeno, že majetek je k použití více než 1rok a tudíž je nutné nastavit časové měsíční odpisy, standardně se používá 24měsíců? Ještě jedna otázka, používáme mezinárodní účetní software a ten neumí používat účet 042 v případě pořízení majetku (umí ho pouze pro rozpracovaný majetek). V případě pořízení hm je tedy účtováno přímo 022/321, ne přes účet 042 přes který se má správně majetek teprve převádět do užívání, tedy na účet 022. Je toto nedodržení účetního postupu problém při případné daňové kontrole? 

Hydraulická lopata k vysokozdvižnému vozíku - technické zhodnocení

ID24401 | | Ing. Miroslava Kočová

V roce 2010 jsme odkoupili po leasingu vysokozdvižný vozík za cenu 1 280 Kč, evidován na skladové kartě na účtu 022 400 jako drobný majetek, účetně odepisován 24 měsíců. Letos jsme k tomuto vozíku přikoupili hydraulickou lopatu v hodnotě 52 800 Kč, na další faktuře od stejné firmy nám byla vyčíslena montáž lopaty na vozík v hodnotě 10 794 Kč. Jak postupovat ohledně účtování a odpisů? Jedná se o technické zhodnocení vozíku?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru