Otázky s klíčovým slovem: Majetek drobný hmotný

počet otázek s klíčovým slovem : 96Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zhodnocení drobného majetku

ID28244 | | Ing. Jiří Nigrin

V roce 2018 OSVČ koupil fotoaparát. Ten byl zařazen do drobného investičního majetku (cca 28 00 Kč) a byl rovnou odepsán. V roce 2019 bylo pořízeno světlo k fotoaparátu (cca 3 000 Kč) a rok 2020 další vybavení (cca 12 000 Kč). Teď už celková hodnota přelézá 40 000 Kč. Počítám, že jsme možná měli v roce 2018 dát do dlouhodobého majetku, ale nestalo se tak. Vycházeli jsme pouze z ceny, která byla nižší než 40 000 Kč. OSVČ určitě nebude chtít dělat dodatečná přiznání za minulé roky. 

Vratky DPH z nákupu drobného majetku při přerušení podnikání

ID27813 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud OSVČ ukončí podnikání a ve lhůtě do jednoho roku před ukončením podnikání zakoupil drobný majetek s uplatněním DPH na vstupu větším nebo rovno 2 100 Kč, musí vrátit za každý měsíc, který zbývá do lhůty 12 měsíců, 1/12 z uplatněného DPH. Vztahuje se toto ustanovení i na přerušení podnikání? V případě že ano a OSVČ se neodregistruje od DPH, musí DPH odvést najednou v přiznání k datu přerušení činnosti, či jiným způsobem? 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výkazech jednoduchého účetnictví

ID27910 | | Ing. Jiří Nigrin

Kam zařadit drobný dlouhodobý hmotný majetek v Přehledu o majetku a závazcích? Jedná se konkrétně např. o sportovní pomůcky s dobou použitelnosti delší než 1 rok, ale levnější než 40 000 Kč. Je možné vykazovat je v poli č. 6 - Zásoby? 

Doplňující otázka:

Ovšem já jsem neměla na mysli vykazování DDHM v daňovém přiznání ale ve výkazu "Přehledu o majetku a závazcích" dle Příloha č. 1 k vyhlášce č. 325/2015 Sb. Prosím tedy o upřesnění, zda DDHM lze vykazovat pod 06 Zásoby? Nebo zda, pokud se tedy jedná už o majetek vzatý do používání ho do zásob zahrnout nelze - a pak " kam s ním" :-)? Vychází mi pouze 09 - ostatní majetek.

Vyřazení počítačů a jiného drobného majetku-úprava odpočtu DPH

ID27337 | | Ing. Jiří Nigrin

Majetek (počítač, monitor, notebook a jiný drobný majetek) pořízený v letech 2009-2018 není nalezen. Je povinností upravit odpočet DPH nebo jiná daňová povinnost DPH ?

Prodej drobného majetku - účtování

ID27001 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Ve vnitropodnikové směrnici máme zadáno, že drobný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou od 1 000 do 9 999 Kč budeme účtovat na účet 501, drobný majetek s pořizovací cenou od 10 000 Kč do 39 999 Kč budeme účtovat na účet 042 s analytikou. Nyní došlo k prodeji drobného majetku z obou těchto skupin. Na jaký účet máme účtovat prodej - 642 v první skupině a 641 ve druhé skupině?

Vypořádání DPH z prodeje cyklokola

ID27041 | | Ing. Ladislav Pitner

Podnikatel, OSVČ, plátce DPH, zakoupil v únoru 2019 elektrokolo, které zařadil do obchodního majetku firmy. Pořizovací cena byla nižší než 40 000 Kč bez DPH, takže si kolo uplatnil do nákladů roku 2019. Zároveň si uplatnil DPH v plné výši. V listopadu 2020 chce elektrokolo prodat, vyřadí ho z obchodního majetku, cena bez DPH bude příjmem roku 2020, odvede z prodeje DPH. Bude muset vypořádat DPH a pokud ano, jakým způsobem? A jak správně potom podat daňové přiznání k DPH za 4.Q/2020-OSVČ, když je čtvrtletním plátcem DPH?

FKSP – DDHM a náhradní díly

ID26181 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Z FKSP byl zakoupen pro potřeby zaměstnanců kávovar. Z jakých prostředků máme hradit případné náhradní díly k tomuto kávovaru, např. nový filtr nebo opravu kávovaru? Můžeme to hradit z FKSP, nebo se to již musí hradit z provozních prostředků organizace? 

Drobný HM a vstupní cena

ID25764 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Prosím info ke vstupní ceně drobného hmotného majetku – musí se do ní započítávat poplatky na doručení a další poplatky související s dodáním z EU? Znejistila jsem, protože pokud ano, překročil by tento majetek 40 000 Kč a musel by se odpisovat. Někde v paměti mám, že vedlejší náklady se u DKP nezahrnují do vstupní ceny, ale nevím jistě a nemůžu dohledat.

Prodej drobného majetku

ID25797 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o. má ve směrnici, že nákup drobného majetku od 3 000 Kč do 40 000 Kč účtuje na účet 501 a eviduje na jednotlivých kartách. Čím dál častěji se stává, že firma nakoupí drobný majetek a během pár měsíců ho prodá. Nevěděli jsme, že se bude prodávat, proto nebylo vedeno jako zboží. Jaký je prosím správný účet při prodeji drobného majetku, četla jsem, že 642 by to být neměl. Je lepší použít účet 648, popřípadě jiný nebo který je prosím správně? 

Okamžik zařazení samostatných movitých věci souvisejících s výstavbou nemovitosti (majetku)

ID25074 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma staví objekt (budovu), který ještě není zkolaudován. Do tohoto objektu pořizuje drobný majetek do 40 000 Kč, který účtuje dle směrnice a „již dříve zajetých kolejí“ jako zásoby rovnou do spotřeby. Jelikož firma zatím budovu nevyužívá (objekt není ani zkolaudován), tak se jí hromadí náklady, oproti kterým nejsou výnosy. To se firmě nelíbí (nadhodnocuje jí to náklady). Bylo by možné nebo i správné nějakým způsobem tento drobný majetek účtovat na účty zásob 112 a rozpustit jej do spotřeby až kolaudací nebo při začátku užívání objektu? Obdobná věc se týká majetku nad 40 000 Kč - samostatných movitých věcí, které jsou nakupovány jako vybavení objektu (stroje, vozíky, mobilní vybavení). V jakém okamžiku mají být správně účetně a daňově zařazeny - až v okamžiku kolaudace budovy nebo např. už prvním vytažením z krabice a zkouškou provozu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru