Otázky s klíčovým slovem: Majetek dlouhodobý hmotný

počet otázek s klíčovým slovem : 804Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpisy majetku

ID26976 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2019 jsem koupil teleskopický stájový nakladač v hodnotě 1 302 000 Kč bez DPH a v roce 2019 jsem uplatnil 1 rok zrychleného odpisu. V roce 2020 mi byla vyplacena dotace v částce 538 000 Kč. Jak postupovat ve druhém roce odpisování? Je mi jasné, že musím o dotaci ponížit pořizovací hodnotu, ale můžu to udělat, když už jsem jeden rok odpisoval?

Poplatek za přepis jako součást vstupní ceny vozidla

ID26978 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud koupím starší vozidlo, zařadím do užívání v 03/2020, ale nechám přepsat do technického průkazu až v 07/2020, bude správní poplatek za přepis součástí vstupní ceny vozidla? 

Prodej hmotného majetku

ID26989 | | Ing. Martin Novák

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH bude prodávat automobil, který používal ke své podnikatelské činnosti a na který si uplatnil při nákupu odpočet DPH. Jelikož si při nákupu uplatnil odpočet DPH, bude automobil prodávat také s DPH. Podnikatel je zatím čtvrtletním plátcem. Prodej dlouhodobého hmotného majetku se nezahrnuje do obratu pro DPH. Na jaký řádek v přiznání k DPH má prodej vozu vyplnit, aby se mu prodej nezapočítal do obratu pro překročení limitu 10 000 0000 Kč, kdy by se musel stát po překročení limitu měsíčním plátcem?

Technické zhodnocení majetku

ID26928 | | Ing. Jiří Vychopeň

Akciová společnost (plátce DPH) vlastní budovu (nebytový prostor) i pozemek na které budova stojí. Budovu pronajímáme jiné a. s. (plátce DPH), která ji využívá jako sklad. Nájemce požadoval po naší a. s. vyměnit stará vstupní vrata za nová. Výrobu nových vrat provedl pro naši a. s. jiný dodavatel a vrata do skladu namontoval. Cena vrat činí 72 000 Kč bez DPH a naše a. s. ji dodavateli celou uhradila. Cenu vrat jsme poté v plné výši přeúčtovali nájemci skladu a ten nám tuto částku včas uhradil v plné výši. Jedná se v tomto případě pro naši a. s. o technické zhodnocení této budovy? Navýšíme cenu budovy o 72 000 Kč a budeme ji odpisovat stejným způsobem jako celou budovu? 

Odpisy nehmotného majetku ve zkráceném účetním období

ID26819 | | Ing. Jiří Nigrin

Od 1. 7. 2020 přecházíme na hospodářský rok, takže dělám účetní závěrku za zkrácené období 1. 1. - 30. 6. 2020. Našla jsem, že na hmotný majetek pořízený v tomto období nelze uplatnit daňové odpisy. Jak je to u nehmotného majetku pořízeného např. 31. 3. 2020 ? Rovněž nelze uplatnit žádný daňový odpis?

Pořízení hmotného majetku vlastní činnosti a DPH

ID26826 | | Ing. Jan Kašpar

Jsme s. r. o., plátce DPH, a chystáme se na výstavbu 10 rodinných domů (podlahová plocha do 350 m2). Některé z těchto domů chceme prodat a některé v budoucnu pronajímat k bydlení soukromým osobám.

Je možné si DPH na vstupu uplatňovat postupně během výstavby (bude trvat několik let) u nákupu materiálu a služeb ke stavbě? A do jakého řádku v Přiznání k DPH by v tom případě mělo být toto DPH uvedeno? Jaké jsou termínové možnosti uplatnění DPH při výše uvedené výstavbě?

V jakých případech a momentech přesně jsme povinni odvést DPH z těchto staveb? A v jakém řádku v přiznání by mělo být uvedeno?

Úprava odpočtu při prodeji majetku dle § 78d zákona o DPH

ID26827 | | Ing. Petra Konderlová

Při prodeji majetku provádíme úpravu odpočtu DPH dle § 78d zákona o DPH. Lze odvedenou DPH pro účely daně z příjmů uplatnit jako daňově uznatelný náklad?

Rozdíl mezi majetkem a službou

ID26743 | | Ing. Ivana Pilařová

Lze přesně určit hranici, kdy se v účetnictví jedná o službu a kdy o majetek? Konkrétní případ: Objednáme si u truhláře vestavěnou skříň za 50 000 Kč. Truhlář hlavní komponenty skříně vyrobí, sestaví a přiveze do sídla firmy. A zde skříň sestaví (vlastně jen přišroubuje a doplní o pár maličkostí). Jedná se o majetek nebo o službu? Co je tam rozhodující? 

Zničení hmotného majetku nezaviněným požárem a výbuchem

ID26544 | | Ing. Jiří Vychopeň

Majetek společnosti byl zničen nezaviněným požárem a výbuchem:

- na jaké účty zaúčtovat a s jakým datem?

- je rozdíl v účtování odepsaného a neodepsaného majetku?

- je daňově uznatelná celá ZC vyřazeného majetku?

- jaké doklady doložit v případě kontroly FÚ? 

Dodatečné přiznání za 2018

ID26551 | | Josef Rajdl

V lednu 2018 došlo k fyzické likvidaci nepotřebného DHM. Nyní jsme zjistila, že tato skutečnost nebyla promítnutá v účetnictví. Majetek nebyl vyřazen, navíc byl stále odpisován. Provedla jsem opravu a podávám dodatečné přiznání včetně opravené rozvahy, výsledku hospodaření a přílohy. Nevím ale, jak uvést změnu výše hospodářského výsledku, když řádek 10 musí zůstat stejný s řádným přiznáním. Mohu například do řádku 162 uvést rozdíl, o který je výsledek hospodaření po provedených opravách nižší?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru