Otázky s klíčovým slovem: Licence

počet otázek s klíčovým slovem : 49Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Licenční poplatky do Německa a srážková daň

ID26719 | | Ing. Martin Děrgel

Česká s. r. o., plátce DPH, uzavřela s německým dodavatelem „licenční smlouvu“ o využívání jejich CRM systému. Německá firma poskytuje českému uživateli placené, časově neomezené a nevýlučné právo používat systém CRM. Licence opravňuje uživatele pouze k použití v rámci svých obchodních činností pro dodavatele (tzn. správa kontaktů, adres, obchodních případů apod.). Vlastníkem hlavní licence je německý dodavatel. Bude v tomto případě platba dodavateli za užití software považována dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za příjem ze zdroje na území České republiky dle § 22 odst. 1 písm. g) bod 1 zákona o daních z příjmů, který podléhá srážkové dani z takzvaných licenčních poplatků podle § 36 zákona?

Fakturace za užití ochranné známky - sociální pojištění

ID26706 | | Ing. Marta Ženíšková

OSVČ jako majitelka ochranné známky tuto ochrannou známku licenční smlouvou ze dne 1. 1. 2020 úplatně poskytla k užívání. Roční fakturace byla dohodnuta k 31. 12. 2020 dle prodaných výrobků s OZ. OSVČ k 31. 8. 2020 ukončila podnikání a zrušila všechny své živnosti. Bude fakturace za užití ochranné známky k 31. 12. 2020 podléhat sociálnímu pojištění?

Přístupové licence - účtování

ID26612 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak posuzovat při nákupu přístupové licence, která vám umožní na webových stránkách dodavatelů využívat určitou aplikaci? Nakoupili jsme od dodavatele roční licenci pro Teamio Smart. Pokud jsem to pochopila správně jedná se o "náborovou aplikaci", kterou použijí personalisté po přihlášení na www.jobs.cz. Nic nikam neinstalujeme, po zaplacení personalista obdrží kód pod kterým se bude na jobs.cz přihlašovat a po přihlášení bude mít možnost s touto aplikací pracovat. Jedná se o drobný nehmotný majetek nebo o službu? Vím, že se v obou případech bude jednat o účet 518, ale potřebuji se rozhodnout pro to, jakou použít analytiku a samozřejmě o propojení případného drobného nehmotného majetku s operativní evidencí. 

Srážková daň z licenčních poplatků

ID26499 | | Ing. Matěj Nešleha

Prodali jsme software do SK, plnění účtujeme do výnosů na účet 602. Slovenská firma nám pošle o 10 % méně, protože odvede srážkovou daň z licenčních poplatků. Musíme tuto srážkovou daň někde vykazovat a jak se účetně vypořádáme s neuhrazenými 10 % z vydané faktury? 

Časové rozlišení výnosů z poskytování licence

ID26500 | | Ing. Ivana Pilařová

V roce 2020 jsme převzali účetnictví firmy (podvojné účetnictví), která se zabývá vývojem a poskytováním softwaru pro průmyslovou výrobu. Firma poskytuje pravidelnou licenci v průběhu celého roku na období 12 měsíců (tzn. dochází i k přechodu přechod mezi jednotlivými účetními roky). Do konce r. 2019 nebyly výnosy časově rozlišovány (např. poskytnutí licence na období 03/2019-02/2020). Takto bylo o výnosech bez časového rozlišení účtováno od počátku činnosti firmy. Doporučujete začít výnosy v roce 2020 časově rozlišovat vzhledem k předchozímu přístupu? Jaká je nejvhodnější forma nápravy předchozích let? 

Umělecký výkon

ID26256 | | Ing. Matěj Nešleha

Podnikatel OSVČ (reklamní činnost), plátce DPH. Lze fakturovat jeho pořízené a zpracované fotografie (cena + 10 000 Kč) jako umělecký výkon? Pokud ano, za jakých podmínek vzhledem k DPH a dani z příjmu?

Literární scénář a poskytnutí licence

ID26251 | | Ing. Martin Děrgel

Česká firma s. r. o. (natáčení filmů), plátce DPH se sídlem v ČR si objednalo od slovenského občana scénář (autorská práva), nepodnikatele, neplátce DPH, daňového rezidenta na Slovensku. Byla sepsána smlouva o vytvoření literárního scénáře a poskytnutí licence k jeho užití. Platba bude provedena za vytvoření díla a za poskytnutí licence na základě předávacího protokolu. Scénář je psán na Slovensku - místo plnění není v ČR. Je nutné zaplatit za tohoto slovenského občana zajišťovací daň v ČR? Je nutné v ČR nějaké zdanění - jak daně z příjmů, tak DPH? Na co je nutné si dát pozor? Akce nebude jen jedna, ale bude se opakovat.

Srážková daň

ID25645 | | Ing. Martin Děrgel

Naše společnost si kupuje každý měsíc jednorázové přístupy na stránky stránky společnosti z USA, kde používá program této společnosti. Jedná se třeba o tři přístupy měsíčně, každý v hodnotě 10 000 Kč. Od další zahraniční společnosti z Irska si také kupuje možnost rok používat standardní grafický program, který tato společnost nabízí běžně k dispozici i ostatním společnostem. Podléhají tyto nákupy srážkové dani z licenčních poplatků? S uvedenými společnostmi nemáme uzavřené žádné smlouvy, jde o nákupy přes internet.

Licenční poplatky

ID25595 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud platíme licenční poplatky za antivirový program společnosti v Irsku, sazba srážkové daně by měla být 10 % z užití. S dodavatelem je složitější komunikace a musíme jim zaplatit celou hodnotu faktury a my tady odvedeme ještě 10% na srážkové dani, máme pro ně žádat potvrzení o zaplacení daně a byla by takto zaplacená daň ještě nad hodnotu faktury pro nás uznatelným nákladem. Do Polska platíme také licenci za software, tam je také 10% srážková daň? 

DPH - licence

ID25467 | | Ing. Martin Novák

OSVČ, plátce DPH, který poskytuje fotografické služby, poskytuje také licence k fotografiím. V jaké sazbě DPH mají být tyto licence? Zároveň, kdy je možné oddělit službu fotografické činnosti a poskytnutí licence? Fotograf tvoří volnou formou fotografie s vlastními prostředky ve svém ateliéru.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru