Otázky s klíčovým slovem: Kontrolní hlášení

počet otázek s klíčovým slovem : 177Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup automobilu z bazaru v Německu

ID24836 | | Ing. Martin Svoboda

Podnikatel CZ i bazar v Německu jsou plátci DPH, na daňovém přiznání DPH se bude uvádět na ř. 3 nákup zboží nebo na ř. 12 ostatní zdanitelná plnění, v kontrolním hlášení to bude v kolonce A2? 

Kontrolní hlášení a daňový doklad se špatně zaokrouhlenou DPH

ID24751 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH obdržel daňový doklad s DUZP 11. 10. 2019 se zaokrouhleným DPH. Toto není v souladu se zákonem. Dle informací zde uváděných by měl příjemce takového daňového dokladu zkoumat, zdali má v případě aplikace zaokrouhlení dle zákona nárok na odpočet v částce uvedené na dokladu. V případě, že částka nároku na odpočet nižší, tak uplatnit pouze tu nižší částku odpočtu dle zákona. Máme doklad na základ 10345 Kč + DPH zaokrouhleno na 2 173 Kč. Dle přepočtu je nárok na odpočet pouze 2 172,45 Kč. Pokud ale upravím nárok na odpočet, tak bude v kontrolním hlášení od plátce poskytujícího plnění DPH ve výši 2 173,00 Kč a u plátce uplatňujícího si odpočet částka 2 172,45 Kč. Nebude pak problém v nesouladu v kontrolním hlášení? Základy budou stejné, ale DPH se bude lišit?

Identifikovaná osoba

ID24718 | | Ing. Martin Novák

Firma s. r. o.je identifikovaná osoba. V září 2019 koupila zboží - mobil na Slovensku. Musí dát tento nákup do daňového přiznání k DPH za měsíc září 2019 - v řádcích 3 a 43? Identifikovaná osoba nepodává kontrolní hlášení?

Zajištění DPH

ID24602 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost Emma s. r. o. vystavila FV s DPH společnosti Globál s. r. o. (MD 311/D 602 a MD 311/D 343). Jenže společnost Globál s. r. o. od 1. 9. 2019 na základě smlouvy odvádí DPH za nás rovnou na účet FÚ. Jak prosím nyní zaúčtovat tuto fakturu - základ bude stále na MD 311/D 602 - např. 100 Kč a DPH zaúčtuji jinak? Předpokládám, že musím udělat pohledávku za FÚ. Jak mám prosím zaúčtovat DPH 21 Kč. Jak se tato operace promítne do KH a do DPH? Jaké řádky musím vyplnit? Pokud např. budu mít větší přijatá plnění, tak jak mi FÚ vrátí DPH a jak to mám napsat do KH a do DPH. Také mě zajímá i opačná situace, kdy budu třeba doplácet na FÚ. Co vše je nutné vyplnit a udělat a zaúčtovat?

Úmrtí podnikatele - fyzická osoba

ID24536 | | Ing. Jiří Nigrin

Dne 17. 8. 2019 mě náhle zemřel manžel. Podnikal jako fyzická osoba, vedl daňovou evidenci, byl měsíční plátce DPH. V jeho činnosti se rozhodl pokračovat jeho syn. Tuto skutečnost jsme nahlásili na živnostenském úřadě a do ukončení dědického řízení bude pokračovat na IČ manžela. Na finančním úřadě jsem zjistila, že budu podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za období od 1. 1. - 16. 8. 2019 a od 17. 8. 2019 ke dni předcházejícímu dni skončení řízení o pozůstalosti. Dále jsem tam dostala tyto informace, které potřebuji ověřit. V přiznání od 1. 1. do 16. 8. 2019 si mohu uplatnit základní slevu na poplatníka pouze za 8 měsíců, s čímž nesouhlasím. Myslím, že celou částku Kč 24 840 Kč. Dále mě bylo řečeno, že základ daně nebudu upracovat podle § 23 odst. 8 v žádném daňovém přiznání z důvodu pokračování syna v činnosti. Myslím si, že bych měla základ daně upravit v přiznání za období od 17. 8. do ukončení pozůstalosti. Dále měl manžel s. r. o., byl plátce DPH, a v tomto případě se podávají veškerá daňová přiznání v řádných termínech?

Operativní leasing a jeho předčasné ukončení

ID24534 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost hojně využívá operativní leasing na motorová vozidla. Doba nájmu je vždy sjednána na 3 roky celkem v 36 měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře. Měsíční splátka se skládá z nájemného, pojištění a doplňkových služeb v základu. Na vše je uvedena sazba daně 21 %. Postupuje společnost správně, pokud si celkovou měsíční splátku v základu uplatňuje jako daňový náklad a DPH 21 % si uplatňuje na vstupu? Dále u jednoho vozidla došlo k předčasně ukončení smlouvy v důsledku totální škody na vozidle, kdy společnosti byl vystaven doklad na finanční kompenzaci za předčasně ukončenou smlouvu v částce cca 50 000 Kč s nulovou sazbou DPH. Je tato finanční kompenzace daňový náklad společnosti? Pokud ano, má se tento náklad rozpustit do následujícího období, tj. do plánované doby nájmu 36 měsíců? Projeví se tento doklad nějakým způsobem v kontrolním hlášení?

Mýtné

ID24318 | | Ing. Martin Svoboda

Mýtné je dle zákona osvobozené od DPH, ale zajímá mě, zda je nutné to vyplnit do kontrolního hlášení a přiznání k DPH a případně do jakého řádku. 

Opravné daňové doklady a kontrolní hlášení

ID24239 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, zřízená krajem, plátce DPH. Obdrželi jsme vrubopisy - opravné daňové doklady - k fakturám za dodávku elektrické energie za jednotlivé měsíce leden, únor, březen, duben, květen. Tedy pět opravných daňových dokladů. Každý přibližně na 1 000 Kč. Původní faktury byly každá přibližně na 150 000 Kč. Jak toto vykázat v kontrolním hlášení? Vykazují se tam nějak i původní daňové doklady? Třeba minusem nebo se tam vykážou jen tyto opravné daňové doklady? A v oddíle do 10 000 Kč?

Nespolehlivý plátce DPH

ID24211 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsme s. r. o. a přijali jsme fakturaci za služby (reklamu), kterou jsme našemu dodavateli zaplatili v hotovosti (tzn. včetně DPH). Po podání přiznání k DPH a KH jsme byli vyzváni FÚ, abychom uhradili DPH za tohoto nespolehlivého plátce DPH. Jak správně zaúčtovat tuto platbu DPH a jaký je další postup?

Zaokrouhlování - změny v DPH od roku 2019

ID24048 | | Ing. Martin Novák

Od kdy platí, že se již nesmí zaokrouhlovat DPH na celé koruny? V případě, že obdržím přijatou fakturu, kde zaokrouhlení DPH bude na celé koruny, tak mám zaúčtovat bez tohoto zaokrouhlení? V tom případě se mi ale nebude v kontrolním hlášení shodovat moje přijatá faktura s vydanou fakturou dodavatele. Jak mám prosím postupovat?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru