Otázky s klíčovým slovem: Kontrolní hlášení

počet otázek s klíčovým slovem : 194Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňové přiznání zpracované účetní

ID28202 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může účetní OSVČ, která není daňovým poradcem, zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu? Účetní má plné moci a přiznání podává pod kódem 4A jako obecný zmocněnec. Vím, že tato otázka je sporná i z toho důvodu, že účetní nemá na toto uzavřenou pojistku. Ale pokud je možnost podávat přiznání jako obecný zmocněnec, tak tím může být kdokoliv, tedy i člověk, který není daňovým poradcem? Porušuje tím účetní nějaké zákony a hrozí jí nějaké sankce nebo pokuty? Další otázka je, jak je to s podáváním přiznání k DPH a KH, s ročním zúčtováním a se zpracování daně silniční. Může je účetní podat (např. v pojistné smlouvě má nárok na plnění z pozdě podaného kontrolního hlášení)?

Respirátory a DPH

ID28052 | | Ing. Ladislav Pitner

V období 2/2021 až 4/2021 jsou respirátory osvobozeny od DPH. Pokud podnikatel nakoupil respirátory od dodavatele z ČR bez DPH, tak bude tento nákup uvádět v kontrolním hlášení a nebo v přiznání k DPH? Pokud ano, tak v jakém řádku? A opačně. Pokud bude podnikatel respirátory prodávat, tak na faktuře vydané bude napsáno, že daň je prominuta? A v jakém řádku v přiznání k DPH a kontrolním hlášení bude uvádět tento prodej? A co poštovné a doprava - bude také bez DPH? 

Dobropis - DPH

ID27548 | | Ing. Martin Novák

Společnost s r. o., plátce DPH, vystavila dobropis na vrácené zboží. Je správně zahrnutí dobropisu na stejný řádek přiznání k DPH a kontrolního hlášení jako u vystavené faktury na zboží, tj. řádek DPH 1,2, sekce KH A4, případně A5?

Přenesená daňová povinnost

ID27435 | | Ing. Martin Svoboda

Firma A (plátce DPH) přijala fakturu od firmy B (plátce DPH) v režimu PDP (přenesená daňová povinnost). Na faktuře je uvedeno DUZP 30. 11., vystavena 09. 12. Firma A (příjemce faktury) odvede DPH a zároveň si nárokuje odpočet DPH. V kontrolním hlášení a v DPH bude faktura uvedena v 11/2020 nebo 12/2020?

Služba z EU

ID27302 | | Ing. Martin Novák

Jsem plátce DPH (fyzická osoba) vedu daňovou evidenci a firma z Německa (je také plátce DPH) provede na naší zemědělské farmě opravu asfaltových ploch. Bude faktura od nich bez DPH a nebo k tomu budu dopočítávat DPH 21 % a do jakých řádků v přiznání k DPH uvedu tuto částku za provedenou službu, kde se to promítne v kontrolním hlášení, v jakém odd. musím podávat i souhrnné hlášení? Nemám s tímto žádnou zkušenost, tak prosím o radu. Zároveň nevím, kde mohu ověřit DIČ německé firmy a zda DIČ bude začínat označením DE. 

Služby poskytované SVJ a bytovým družstvům

ID27266 | | Ing. Martin Novák

Jsme firma, která poskytuje služby především SVJ a bytovým družstvům - neplátcům DPH. Jak správně v kontrolním hlášení správně vykazovat uskutečněná plnění nad 10 000 Kč pro tyto subjekty v kolonce A.4 nebo A.5? Nejsem si jista, zda SVJ (a příp. bytová družstva) jsou osoby povinné k dani, zda uskutečňují ekonomickou činnost (žádnou vedlejší činnost neprovozují). 

Kontrolní hlášení

ID27192 | | Ing. Martin Novák

Společnost v lednu 2020 nakoupila služby - část byla pro společnost daňově uznatelným nákladem, část nákladem nedaňovým. Společnost si tedy uplatnila DPH jen u části nedaňových služeb. Nyní se společnost dohodla na přefakturaci nedaňových služeb jinému subjektu. K původně nedaňovým nákladům tedy bude mít daňový výnos. Společnost tedy přeúčtuje nedaňové náklady na daňové a uplatní si DPH, které se k nim vztahuje. Nevznikne "nepořádek" v kontrolním hlášení? U faktury od původního dodavatele byla uplatněna část DPH již v momentě nákupu služby v lednu 2020 (a tedy se to promítlo v KH), nyní po dodatečném uplatnění zbývající části DPH se stejná faktura objeví v KH znovu. Nevyhodnotí to systém KH jako chybu?

Faktura s odečtem zálohy a kontrolní hlášení

ID26853 | | Ing. Martin Svoboda

Do jakého řádku kontrolního hlášení bude patřit vydaná nebo přijatá faktura, u které je celková částka = 0 Kč, ale v položkách je zdanitelné plnění 20 000 Kč + 4 200 Kč DPH = 24 200 Kč a odečtená záloha 24 200Kč (bez DPH; nebyl vytvořen DD k přijaté platbě, jelikož platba i celkové vyúčtování proběhlo v rámci jednoho měsíce)?

Nákup software ze zahraničí přes internet a DPH

ID26774 | | Ing. Martin Novák

Tuzemský podnikatel plátce DPH, si objedná přes internet např. software nebo nějakou aplikaci u zahraničního dodavatele. Poté obdrží doklad s tuzemskou DPH, ačkoliv uvedl své české DIČ a doklad by měl spadat pod režim reverse charge. Bohužel ani přes urgence jiný doklad neobdrží. Jak vykázat tento doklad v rámci daňového přiznání a kontrolního hlášení?

Přijatá faktura za energie a kontrolní hlášení

ID26640 | | Ing. Petra Konderlová

Klientovi přijde daňový doklad k přijaté platbě za energie s datem vystavení 3. 8. 2020, datum platby je 1. 8. 2020. Částka je vyšší než 10 000 Kč. Které datum má být správně uvedeno v kontrolním hlášení? Dle vystavení dokladu nebo dle platby?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru