Otázky s klíčovým slovem: Komisionální zkoušky

počet otázek s klíčovým slovem : 1



Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Komisionální zkoušky

ID132 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

1) Může učitel (škola) přikázat žákovi střední školy, aby si zakoupil sešity určeného formátu a provedení a podle příkazu učitele si pořizoval poznámky z vyučovacích hodin a za nedodržení příkazu byl trestán, například i známkou z vyučovacího předmětu? 2) Může ředitel (učitel) stanovit žákům za přesně stanovenou absenci ve vyučovacích hodinách daného předmětu komisionální zkoušku, jejíž klasifikace by byla klasifikací pololetní?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru