Otázky s klíčovým slovem: Kapesné

počet otázek s klíčovým slovem : 19Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Cestovní náhrady - několikadenní zahraniční pracovní cesta

ID22678 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec je vyslán na pracovní cestu do USA, při cestě je jeden přestup v Evropě (cca dvě hodiny) a ještě jeden přestup v USA (také cca dvě hodiny). Pracovník vyráží dne 17. 10. 2018 (středa) svým automobilem v 2:00 (ráno) na letiště do Prahy, kdy let podle letového řádu odlétá přesně v 6:00. Přílet do cílové země je v 17:28 tamního amerického času (v ČR je čas 00:28 dne 18. 10. 2018). Návrat pracovníka je dne 21. 10. 2018 (neděle), odlet z USA podle letového řádu je v 17:55 amerického času (opět je jeden přestup v USA cca 2 hodiny a jeden v Evropě cca 2 hodiny), přílet do Prahy je v 17:30 českého času, předpokládáme, že cca 20:00 bude pracovník zpět. Můžeme zaměstnanci poskytnout zároveň i kapesné? Pokud bude poskytnuto kapesné a zároveň bude zaměstnanci kráceno stravné za každé bezplatně poskytnutí jídlo např. o 5 %, počítá se částka kapesného z částky před krácením nebo až po krácení o bezplatně poskytnuté jídlo?

Kapesné při pracovní cestě

ID14149 | | JUDr. Marie Salačová

Je možné, aby společnost vyplácela zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě kapesné, každý měsíc v jiné procentuální výši a každému zaměstnanci jinak. Myslím si, že by to mělo být upraveno ve vnitropodnikové směrnici a stejně pro stejnou pracovní pozici. Jaký je doporučený postup?

Nárok na zahraniční stravné a kapesné

ID7564 | | JUDr. Marie Salačová

Zaměstnanec je obchodní zástupce českého výrobního podniku a v pracovní smlouvě má sjednaná 2 místa výkonu práce podle § 34 odst. 2 zákoníku práce. První je sídlo společnosti V ČR (zároveň provozovna) a druhé trvalé bydliště zaměstnance na Slovensku. Toto jsou určená pravidelná pracoviště pro účely cestovních náhrad. Pracovní cesty zaměstnance, na které je vysílán společností, začínají jak v sídle společnosti, tak v místě trvalého bydliště. Má na pracovních cestách z obou míst, za předpokladu že překročí českou hranici (vyjede ze sídla v ČR) nebo slovenskou hranici (vyjede z místa bydliště na Slovensku) nárok na zahraniční stravné a kapesné?

Nárok na zahraniční stravné a kapesné

ID7532 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec je obchodní zástupce českého výrobního podniku a v pracovní smlouvě má sjednaná 2 místa výkonu práce podle § 34 odst. 2 zákoníku práce. První je sídlo společnosti V ČR (zároveň provozovna) a druhé trvalé bydliště zaměstnance na Slovensku. Toto jsou určená pravidelná pracoviště pro účely cestovních náhrad. Pracovní cesty zaměstnance, na které je vysílán společností, začínají jak v sídle společnosti, tak v místě trvalého bydliště. Má na pracovních cestách z obou míst, za předpokladu že překročí českou hranici (vyjede ze sídla v ČR) nebo slovenskou hranici (vyjede z místa bydliště na Slovensku) nárok na zahraniční stravné a kapesné?

Cestovní náhrady do Číny

ID6467 | | JUDr. Marie Salačová

Zaměstnanec firmy jel na služební cestu do Číny a použil tyto měny: EUR, HKD a RMB. Letadlem letěl přes Anglii s odůvodněním, že je let finančně pro firmu nejvýhodnější. Na služební cestu mu firma vyplatila zálohu ve výši 100 EUR. Dále měl zaměstnanec vlastní prostředky GBP. Vyjel 10. 11. 2010 a vrátil se 20. 11. 2010. Má nárok na diety vč. kapesného. 1) V jaké kursu budu účtovat výměnu jednotlivých měn, když EUR vyměnil v ČR 8. 11. 2010 a HKD a RMB vyměnil až v Číně z EUR a GBP dne 12. 11. 2010 2) V jakém kursu budu účtovat cestovní náhrady, když se vrátil 20. 11. 2010?

Kapesné

ID6353 | | JUDr. Marie Salačová

Může OSVČ svému zaměstnanci, kterého vyslal na zahraniční pracovní cestu, vyplatit k zahraničnímu stravnému i kapesné? V zákoně o cestovních náhradách je kapesné uvedeno jen pro státní zaměstnance. Pokud možnost vyplácet kapesné zaměstnancům v soukromé sféře a podnikatelům byla zrušena, tak od kdy.

Školní výlet do Chorvatska

ID2685 | | JUDr. Marcela Smutná

Naše škola pořádá v červnu sedmidenní výlet do Chorvatska pro 22 žáků a 2 pedagogické dozory. Jak mám pedagogickým pracovníkům počítat odpracovanou dobu (přesčasy, noční pohotovost, evidence přestávek). Pedagogičtí pracovníci mají od cestovní kanceláře pobyt, stravování-polopenzi a cestu zdarma. Na jaké cestovní náhrady a stravné mají nárok (v jaké měně)?

Stravné u dohod o provedení práce

ID2308 | | JUDr. Marcela Smutná

Firma, která se zabývá mezinárodní nákladní dopravou, má uzavřeny s řidiči, kteří nejsou jejími zaměstnanci, dohody o provedení práce. Tito řidiči jezdí v rámci množství hodin povolených pro tyto dohody, tuzemské i mezinárodní trasy. Je možné na základě zákona o cestovních náhradách a zákona o daních z příjmů vyplácet těmto řidičům tuzemské i zahraniční stravné, které pak následně je daňovým nákladem pro firmu?

Zahraniční cesta - cestovné

ID2292 | | JUDr. Marie Salačová

DE OSVČ, provádí službu v EU/Rakousko. Kolik si může uplatnit stravného a případně kapesného za jakých podmínek?

Kapesné

ID2185 | | JUDr. Marcela Smutná

Poskytujeme našim zaměstnancům kapesné do výše 40% stravného. Toto kapesné účtujeme do daňových nákladů firmy, u zaměstnance ve mzdě se nepřidaňuje a zaměstnanec jeho použití nijak nedokládá. Bude tento postup platit i v roce 2008, nebo je nějaká změna?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru