Otázky s klíčovým slovem: Jiný členský stát

počet otázek s klíčovým slovem : 564Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňové zvýhodnění na děti

ID28343 | | Ing. Josef Rajdl

Může manželka uplatnit daňové zvýhodnění na děti v daňovém přiznání, když manžel v Čechách děti neuplatňuje? Manžel pracuje na Slovensku (příjmy má pouze ze zahraničí) a na víkendy jezdí domů do Čech za manželkou a dětmi. Na Slovensku si daňové zvýhodnění na tytéž děti uplatňuje. V Čechách však nepodává daňové přiznání. Stačí pro náš FÚ pouze čestné prohlášení manžela, že děti neuplatňuje? Ostatní podmínky na slevu na děti manželka splňuje.

Potvrzení o sražení daně

ID28366 | | Ing. Martin Děrgel

Česká společnost vystavila 10. 1. 2021 s DUZP 31. 12. 2020 fakturu za licenční poplatky za období 12/2020 polské společnosti. Polská společnost uhradila fakturu v 1/2021 poníženou o srážkovou daň z licenčních poplatků a tuto srážkovou daň polskému finančnímu úřadu v 1/2021 odvedla. Ve kterém období česká společnost může tuto srážkovou daň započítat ve svém daňovém přiznání? V přiznání za rok 2020 nebo až za rok 2021?

Povinná registrace k DPH na Slovensku

ID28396 | | Ing. Martin Svoboda

Má česká firma plátce DPH povinnost se registrovat k DPH na Slovensku, pokud jako plátce DPH poskytuje na Slovensku stavební práce české firmě, která je registrovaná k DPH na Slovensku? Práce na stavbě započala v září 2020 s předpokladem ukončení duben 2021. Fakturuje měsíčně, za období 9/2020 – 3/2021 vyfakturovala 2 mil. Kč. Nebo je dostačují, že je ke slovenské DPH registrován příjemce služby, tj. česká firma s registrací k DPH na Slovensku?

Dodávka plnění vztahující se ke stavbě na území Německa

ID28404 | | Ing. Martin Novák

Tuzemská společnost s ručením omezeným dodává plnění vztahující se ke stavbě na území Německa. Plnění fakturuje tuzemské společnosti, která není registrována v Německu k DPH. Vznikne společnosti s ručením omezeným povinnost registrace k DPH na území Německa?

Vícepráce související s dodáním zboží do EU

ID28387 | | Ing. Martin Novák

V měsíci 2/2021 jsme dodali vlastní výrobek do EU - osvobozeno dle § 64 zákona o DPH, vstoupilo do Intrastatu. V měsíci 3/2021 nám zákazník odsouhlasil vícepráce. Jak postupovat při fakturaci v 3/2021 - účet pro výnos (služba nebo dodání zboží, pokud zboží co s prokázáním vývozu), DPH osvobozeno dle jakého ustanovení, jak vykázat v Intrastatu? 

Příjmy z EU a DPFO

ID28319 | | Romana Smékalová

OSVČ, která v DPFO uplatňuje výdaje paušálem 60 %, má kromě příjmů dle § 7 ZDP (výuka AJ) i příjmy z EU. V r. 2020 obdržela tyto příjmy z EU:

1) Dle výpisu z OSA obdržela OSVČ tyto autorské odměny v zahraničí částečně zdaněné: (z Německa zdaněné daní 15,83 %, z Belgie zdaněné daní 37,09 %).

2) Na základě smlouvy o dílo s polskou firmou obdržela za vypracování projektu částku, která byla v Polsku zdaněna 20%  daní.

Jak se promítnou příjmy z EU v daňovém přiznání?

 

Odpočet DPH ze zahraničí

ID28369 | | Ing. Ladislav Pitner

Klient, právnická osoba - s. r. o., má v majetku jachtu, kterou v létě pronajímá. V tomto roce má náklady na opravu jachty a zároveň za místo přístavu. Loď je v Itálii a všechny doklady jsou účtovány s DPH, VAT. Může si zažádat o vrácení DPH zaplaceného v zahraničí anebo uplatnit celé do nákladů? Jak se v tomto případě postupuje?

Odměna influencerky z Polska

ID28359 | | Ing. Ivana Pilařová

Česká s. r. o. spolupracuje na instagramu s influencerkou - studentkou z Polska. Je možné s ní uzavřít smlouvu o dílo, případně dohodu o provedení práce? Jedná se o jednorázovou spolupráci. Bude se tato odměna promítat do DPH? Česká s. r. o. je plátce DPH, polská studentka není plátce DPH. 

Neplátce DPH a nákup zboží ze třetí země

ID28247 | | Ing. Martin Děrgel

Malé s. r. o., neplátce DPH, nakoupilo zboží z Číny ve výši 280 000 Kč. Musí se toto s. r. o. stát plátcem DPH nebo identifikovanou osobou? A jak zaúčtovat?

Reverse charge - náhradní díly z Polska

ID28243 | | Ing. Martin Svoboda

Daňová evidence, přijatá faktura z Polska, nákup náhradních dílů a doprava v částce 1 127 Kč, VAT 0%, uvedeno DIČ polské firmy, jedná se tedy o fakturu reverse charge. Jaký uvést kód předmětu plnění do KH? Bude faktura uvedena v KH v oddílu A2 a DPH řádky 03 a 43? Mohu v daňové evidenci v členění uvést náhradní díly jako nákup materiálu a dopravné jako režii?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru