Otázky s klíčovým slovem: Jiný členský stát

počet otázek s klíčovým slovem : 330Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej letadla

ID24562 | | Ing. Martin Svoboda

Právnická osoba má v obchodním majetku letadlo, které využívá pro ekonomickou činnost za účelem krátkodobého pronájmu. Při nákupu letadla byl uplatněn plný odpočet DPH. Nyní chce letadlo prodat. 1. Jak postupovat z hlediska DPH, pokud bude letadlo dodáno do jiného členského státu EU? 2. Jak postupovat z hlediska DPH, pokud bude letadlo vyvezeno do třetí země?

Základ DPH vs. sražená daň z příjmů v zahraničí

ID24543 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme agentura (s. r. o.), která zajišťuje vystoupení uměleckého souboru. Jednotliví umělci jsou OSVČ, daňoví rezidenti ČR, někteří plátci DPH a naší agentuře své honoráře fakturují na základě smlouvy o provedení uměleckého výkonu. V červenci jsme zajišťovali vystoupení souboru v zahraničí, které naše agentura fakturovala německému odběrateli. Ten si vyžádal informaci, kolik činí konkrétní honoráře jednotlivých umělců a z této částky v Německu srazil daň z příjmů umělců ve výši 18,8 %. Jak bude vypadat daňový doklad vystavený českým umělcem naší agentuře? Bude základem daně částka původně dohodnutá ve smlouvě (+ DPH), nebo zde bude uvedena částka po sražení německé srážkové daně (+ DPH). Příklad: Dohodnutý honorář činí 10 000 Kč. Standardně by umělec fakturoval 10 000 Kč + DPH. Z částky 10 000 Kč však byla v Německu stržena daň z příjmů 18,8 %. Pokud by tedy umělec fakturoval 10 000 Kč + 15 % DPH, celkem 11 500 Kč, na účet bychom mu mohli poslat pouze 9 620 Kč a na rozdíl ve výši 1 880 Kč obdrží potvrzení od německého finančního úřadu o zaplacení daně v Německu. Je to v pořádku? Jak toto případně zaúčtovat v našem účetnictví?

Nákup použitého zboží od podnikatele - neplátce z Velké Británie

ID24564 | | Ing. Martin Svoboda

Česká firma, obchodník s použitým zbožím nakoupil použité zboží od fyzické osoby - podnikatele z UK. Tato FO osoba z UK je neregistrovaná k DPH v UK, ale má v UK tzv. UTR (identifikační číslo). Na faktuře tento podnikatel z FO uvádí „Margin Scheme - Second Hand Goods“. Česká firma chce při dalším prodeji prodávat ve zvláštním režimu použitého zboží.

Je to v souladu se zákonem o DPH? (uvažuji, že je to v pořádku v souladu s § 90 odst. 2 písm. c) - osvobozenou osobou, která není plátcem).

Na faktuře je uvedena kromě zboží i cena za doručení (dopravu). Může firma tuto částku dopravy započíst k pořizovací ceně pro výpočet přirážky?

Prodej automobilu do EU

ID24563 | | Ing. Ladislav Pitner

Plátce DPH z ČR prodává ze svého obchodního majetku starší vozidlo a chce ho prodat plátci DPH ze Slovenska. Pokud mu na prodej automobilu vystavíme daňový doklad, můžeme dát doklad v režimu reverse charge, tzn. bez DPH? Jak ale prokážeme, že si vozidlo převezl na Slovensko? Stačí čestné prohlášení, případně mu automobil my můžeme převést přes hranice, anebo nám bude stačit, že doloží, že ho přihlásil na Slovensku?

Daňový doklad k přijaté platbě služba do EU a třetí země

ID24518 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jaký je správný postup vystavování daňového dokladu k přijaté platbě za poskytnutou službu do EU a třetí země a kam uvést v daňovém přiznání? Daňový doklad k přijaté platbě za službu do třetí země bych uvedla na řádek č. 26 daňového přiznání, do souhrnného hlášeni nikoliv. Po uskutečnění plnění by měla být na řádku č. 26 uvedená zbylá hodnota plnění? A jak to bude u EU?

Nárok na odpočet DPH před registrací - dodání z EU

ID24528 | | Ing. Martin Novák

Česká právnická osoba je registrována k DPH od 3. 8. 2019. Dne 1. 7. 2019 obdržela zboží (víno) od dodavatele z Francie (není registrován k DPH v ČR), z Francie expedováno 30. 6. 2019, faktura vystavena 27. 6. 2019, obdržena českou stranou 8. 7. 2019, celní náležitosti vyřízeny kvůli chybě až 9. 8. 2019 (mělo být vyřízeno v červenci). Faktura vystavena francouzským dodavatelem jako intrakomunitární dodání, tedy bez DPH (s uvedením DIČ českého odběratele, avšak v době vystavení faktury nebyla česká entita ještě registrována k DPH). Má/může český subjekt dodávku vína zdanit DPH jako intrakomunitární pořízení a lze si současně uplatnit nárok na odpočet ve svém prvním přiznání k DPH za srpen 2019? Pokud měl francouzský dodavatel víno zdanit ve Francii, má česká strana nějakou možnost odpočtu „francouzské“ DPH? Jak nejlépe s danou situací naložit? 

Služby v oblasti pořádání tanečních soutěží v ČR

ID24458 | | Ing. Martin Svoboda

Jsme společnost s. r. o., neplátce DPH. Na podzim proběhne na území ČR taneční soutěž pro účastníky, kteří uhradí startovné. Účastníci jsou lidé z EU a ze třetích zemí. Jak to bude z pohledu DPH? Všichni tanečníci si platí startovné jako jednotlivci-občani, a to ať z EU, tak ze třetích zemí. Musíme u účastníků z EU řešit registraci k DPH jako IO, a jak přistupovat ke zdanění startovného u lidí ze třetích zemí z pohledu DPH? Museli bychom se stát IO, kdybychom fakturovali startovné pro firmy do EU nebo do třetích zemí?

Fiktivní pojištění - EU

ID24451 | | Ing. Martin Děrgel

1. Máme zaměstnance, kterému odvádíme zálohy na daň z příjmů v ČR. Je to Němec, český daňový rezident a na základě Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům odvádí sociální a zdravotní pojištění v Německu. Hrubý příjem jsme mu dosud navyšovali o fiktivních 34 % (důchodové a zdravotní pojištění). Chápu dobře, že od července máme navyšovat hrubou mzdu pro výpočet daně z příjmů ne o 34, ale o 33,8%? Někde jsem četla, že by se hrubý příjem neměl navyšovat (v případě zemí EU) o těchto 34 %, ale o pojištění, které se platí v daném státě = v tomto případě v Německu. Je toto pravda? Pokud ano, jak se dá zjistit správné procento?

2. Máme klienty, kteří pár měsíců v roce pracují v zahraničí jako zaměstnanci, tam platí daň z příjmů i důchodové a zdravotní pojištění. V českém daňovém přiznání použiji metodu vynětí pro tento příjem (předpokládejme, že toto je dobře neb toto není předmět mého dotazu). V takovém případě se navyšoval tento příjem opět o 34 % fiktivního pojištění a příjem se následně vyjmul. O kolik procent se bude tento příjem navyšovat za rok 2019, když máme část roku 34 % a část roku 33,8 %? Nebo bych měla použít skutečně odvedené/zaplacené pojištění v dané zemi, jedná-li se o EU?

Přefakturace služby do EU

ID24461 | | Ing. Martin Novák

Tuzemská firma, plátce DPH, přijala od jiného tuzemského plátce fakturu za dopravu (stěhování zaměstnance - jeho majetku) z Polska do Česka. Kompletní faktura se bude přeúčtovávat plátci do Polska. Je správné, když přijatou fakturu zaúčtuju s daní (tj. základ/účet přefakturace + 21% DPH) a zároveň vystavím fakturu na polského odběratele (plátce) v režimu reverse charge?

DPH - registrace

ID24459 | | Ing. Martin Novák

Německá společnost, která je registrovaná k DPH v Německu, nakoupí v ČR od české společnosti zboží. Toto zboží obratem prodá na Slovensko - slovenskému občanovi, kdy zboží je tedy dodáno s přepravou z ČR na Slovensko. Má tento německá subjekt registrační povinnost v ČR díky této transakci? Pokud ano, podle jakého ustanovení a má již zdanit ihned tuto první transakci?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru