Otázky s klíčovým slovem: Jednatel

počet otázek s klíčovým slovem : 177Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Náklady za ubytování jednatele v obci, kde je sídlo společnosti

ID25060 | | Ing. Petra Konderlová

Jednatel má bydliště cca 150 km od sídla své české společnosti. Občas musí přijet do sídla a zařídit úřední neodkladné záležitosti v místě sídla. Lze náklady za ubytování jednatele v obci sídla společnosti považovat za daňově uznatelné? Lze z nich uplatnit DPH?

Půjčka jednatele

ID25076 | | Ing. Ivana Pilařová

Jednatel s. r. o. v minulých letech poskytl půjčky společnosti, s. r. o. má 2 společníky s rovnoměrným podílem. Nyní se jednatel rozhodl, že půjčky nechce vrátit, že je nechá ve společnosti, ale navyšovat základní jmění nechce. Jakým způsobem to ošetřit v účetnictví a na jaký účet tuto částku zaúčtovat? Nyní je na účtě 365. 

Pokuta za špatné parkování

ID25094 | | Ing. Petra Konderlová

Mohu dát do účetnictví pokutu za parkování, která přišla na firemní auto (auto řídil jednatel),  nebo mám požadovat, aby pokutu uhradil sám. 

Jazykový pobyt jednatele v zahraničí

ID24755 | | Ing. Petra Konderlová

Jednatel, který je jediným společníkem a zaměstnancem firmy, si zaplatil jazykový pobyt v zahraničí ve výuce AJ. Tato firma nemá zatím obchodní partnery z anglicky mluvících států a není tam jakákoliv vazba v předmětu činnosti firmy, aby šlo o daňový náklad (jedná se o malého developera). Z toho usuzuji, že půjde o nedaňový náklad. Ovšem otázka je mířena spíš k řešení možného osvobození u jednatele dle 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Nejsem si jistý, zda soukromá jazykovka v cizí zemi spadá pod pojem „vzdělávací zařízení“. Je někdo tento pojem víc definovaný, abychom mohli analyzovat, zda tam taková jazyková škola může patřit - a jazykový pobyt může být osvobozen? Pokud bude mít jednatel další náklady hrazené firmou jako je letenka, ubytování, základní stravování v ubytovacím/vzdělávacím zařízení - je to všechno daňově neuznatelné, ale může se to osvobodit u jednatele nápodobně jako vzdělávání?

Doplnění otázky:

Toto plnění na jazykový pobyt bylo poskytnuto jednateli v nepeněžní formě. Zaplatila to firma ze svého účtu a faktura byla na firmu, nikoliv zaměstnance (jednatele). Z toho tedy usuzuji, že jazykový pobyt může být osvobozen dle 6 odst. 9 písm. d) od daně z příjmů fyzických osob, a nebude podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Firma zaplatila i letenku na tento jazykový pobyt (opět poskytnuto jako nepeněžní plnění jednateli). Může být i tato letenka také osvobozena od zdanění u jednatele?

Prodej hmotného majetku do s. r. o.

ID24716 | | Ing. Jiří Nigrin

Osoba, která dosud podnikala jako fyzická osoba, si založila s. r. o., kde je jediným společníkem. Jedná se o stejný předmět podnikání. Do tohoto s. r. o. chce OSVČ prodat (nikoliv vložit) hmotný majetek a materiálové zásoby, jež využívala k činnosti jako OSVČ. Jsou nějaké zákonné překážky či omezení bránící tomuto prodeji, a pokud ne, tak za jakou cenu majetek a zásoby prodat? 

Jednatel s. r. o. jako ředitel společnosti

ID24622 | | JUDr. Vlasta Víghová

Od kdy nesmí být jednatel s. r. o. ředitelem společnosti na manažerskou smlouvu?

Odměna jednatele a nemoc

ID24656 | | Ing. Marta Ženíšková

Jednatel (společnost má 2 jednatele), který má odměnu dle smlouvy o výkonu funkce 30 000 Kč měsíčně, si doma způsobil nepracovní úraz. Nechal si vypsat nemocenský lístek od 16. 9. 2019. Ve smlouvě o výkonu funkce není žádné ujednání ohledně nemoci, náhrady odměny při nemoci. Je zde pouze sjednána měsíční výše odměny 30 000 Kč. Nemocenskou od OSSZ by měl pobírat od 30. 9. 2019. Jak máme nyní postupovat při zpracování odměny za měsíc září a říjen? V září odměnu zkrátit o 1 den (30. 9.) a vyplatit 30 000 Kč/21 x 20 dní. Náhradu odměny tak vůbec neřešit? A odměnu za měsíc říjen vůbec nevyplatit? Jak je to s jeho výkonem funkce jednatele v jednotlivých měsících? Je možné se nemocenské vzdát?

Obchodní jednání

ID24598 | | Ing. Martin Děrgel

Jednatel s. r. o., chodí na obchodní jednání s partnery na obědy. Účtenek z restaurací za jídlo a pití má za měsíc cca 10. Je možné nějak dosáhnout, aby tyto náklady byly uznatelné? To by musel z těchto obchodů vyplynout nějaký kontrakt nebo smlouva? Pan jednatel trvá na tom, aby byly účtenky uznatelné a pořád tvrdí, že minulá účetní mu to do nákladů dávala. Podle mě jsou to výdaje na reprezentaci daňově neuznatelné.

Převod automobilu se společnosti na jednatele společnosti

ID24588 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s. r. o. vlastní automobil, který ještě nebyl odepsán. Jednatel této společnosti se rozhodl, že automobil převede na sebe - jako soukromou osobu. Jak má společnost postupovat? Předpokládám, že by bylo vhodné udělat odhad automobilu. Např. u nějakého bazaru. A jak postupovat dál: účtovat na účet č. 641? - na základě faktury – MD 311/D 641 + DPH - společnost je plátce DPH a nebo jde automobil převést bez výnosového účtu? Lze nějak jinak zaúčtovat a převést automobil? A pokud byl automobil koupen v Německu bez DPH, je možné vystavit FV bez DPH? 

Benefity pro jednatele

ID24414 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jakými pravidly se řídí smlouva o výkonu funkce (smlouva společnosti s jednatelem)? Pokud vím, nepodléhá zákoníku práce. Na jednom školení zazněl názor, že je možné, aby nejrůznější „benefity“, které jednatel požívá, byly pro společnost daňovým nákladem - např. zájezd na zotavenou pro jednatele. (Pokud společnost platí dovolenou do 20 000 Kč zaměstnanci, je to pro společnost nedaňový náklad. V případě jednatele je tento výdaj údajně možné považovat za daňový - nevím ale, na základě jakého zákona či výkladu zákona by to tak mohlo být).

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru