Otázky s klíčovým slovem: Jednatel

počet otázek s klíčovým slovem : 236Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odměna jednatele a nárok na ošetřovné

ID27922 | | Ing. Marta Ženíšková

Jednatel společnosti s ručením omezeným pobírá odměnu na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele. Výše odměny přesahuje limit pro účast na důchodovém a nemocenském pojištění. Má tento jednatel nárok na ošetřovné člena rodiny, ať už se jedná o "běžné" ošetřovné či ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení kvůli epidemii covid-19?

Omylem zaplacený závazek fyzické osoby-jednatele s. r. o. z účtu společnosti

ID27926 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel-fyzická osoba je i jednatel ve své s. r. o.  Na konci roku 2020 zaplatil jednatel s. r. o. omylem závazek fyzické osoby z účtu s. r. o. Tuto chybnou platbu vrátila fyzická osoba na účet s. r. o. až následující rok 2021. Je možné u fyzické osoby tento uhrazený závazek uplatnit jako výdaj již v roce 2020 nebo až v roce 2021?

Pracovní smlouva jednatele

ID27934 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Může mít jednatel společnosti sjednánu se svojí společností dohodu o provedení práce na činnost, kterou firma vykonává (např. stavební firma uzavře s jednatelem DPP na zednické práce)?

Jednatel - nájemné za kancelář

ID27758 | | RNDr. Libor Fiala

Společník a jednatel společnosti, která má virtuální sídlo, bydlí sám v pronájmu, smlouva je na jméno společnosti, bytový prostor. V bytě skutečně má pracovnu cca 50 % plochy. Může si uplatnit tento poměr nájemného do daňově uznatelných nákladů (služby a energie už ne, pouze nájemné)? Nedaňovou část nájmu vrací měsíčně jako hotovost do pokladny. 

Stravenkový paušál u jednatele

ID27903 | | Ing. Ivana Pilařová

Jednatel a zároveň společník firmy má smlouvu o výkonu funkce s měsíční odměnou 16 000 Kč. Práce jednatele je pro tuto osobu hlavní náplň práce. Tzn. odpracuje ve všední den víc než 3 hodiny (mnohdy i o víkendu). Celé roky dostával stravenky za každý všední den - tedy cca 21 stravenek měsíčně. Nyní chce využít stravenkového paušálu pro administrativní úsporu. Na přednášce jsem však zaslechl názor, že se u jednatelům stravenkový paušál nedoporučuje, protože nemají poměr podle ZP a nemají směny. Podle mého názoru by to mělo být obdobné jako u stravenek a ve smlouvě se může u tyto zaměstnanecké benefity jednatel „přihlásit“". Je možné uplatňovat stravenkový paušál u jednatelů a na jaké podmínky ve smlouvě apod. je potřeba pamatovat, aby to bylo obhajovatelné při případné kontrole FÚ?

Pracovní smlouva pro jednatele

ID27896 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je možné, aby jednatel společnosti s r. o. pracoval v uvedené společnosti na základě uzavřené pracovní smlouvy jako zaměstnanec - ředitel?

Paušál na dopravu

ID27675 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. používá na základě smlouvy o výpůjčce osobní automobil fyzické osoby - jednatele. Fyzická osoba musí na dobu výpůjčky zaplatit silniční daň a zahrnout příjem ze smlouvy jako příjem podle § 9 ZDP? Společnost se může uplatnit paušál a dopravu a PHM evidovat nedaňově? Pakliže by výpůjčka netrvala celý měsíc, paušál se krátí, anebo se nedá použít? Netrvá-li výpůjčka kalendářní měsíc, ale "fiskální" měsíc, tj. např. od 15. do 15. - lze paušál uplatnit, nebo ne?

Kompenzační bonus

ID27660 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ a společníci malých s. r. o. žádali v roce 2020 kompenzační bonus. Má kompenzační bonus vliv na výsledek hospodaření za rok 2020, nebo je to nedaňový příjem a v žádném formuláři se nevyčísluje? 

Životní pojištění jednatele placené s. r. o.

ID27580 | | Ing. Martin Děrgel

Prosím o potvrzení správnosti postupu a účtování: dva jednatelé a jediní vlastníci společnosti s. r. o. mají u České pojišťovny uzavřenou pojistku životního pojištění Můj život. Jedná se o pojistnou smlouvu uzavřenou v roce 2014 na 20 let. Za oba dva jednatele platí pojistku s. r. o.

1) Za 1. jednatele platí částku 2 443 Kč, z toho je 2 115 Kč na životní pojištění, 262 Kč úraz.

2) Za 2. jednatele platí částku 840 Kč, z toho je 661 Kč na životní pojištění, 179 Kč na úraz. Účtováno takto: a) 2115 Kč MD 527/D 325 - daňově, 262 Kč MD 518/D 325 – nedaňově, b) 661 Kč MD 527/D 325 - daňově, 179 Kč MD 518/D 325 - nedaňově.

Částka jednatelům není v rámci mzdy (smlouva o jednatelství) nijak odečítána ani nikde zohledňována, platí ji celou s. r. o. a dále se nikde nevyúčtovává. Je tento postup správný?

Podnájemní smlouva

ID27466 | | Josef Rajdl

Jednatel společnosti s r. o. vykonává podnikatelskou činnost v pronajímaném bytě (sídlo společnosti je zapsané jinde).

1) Může si jednatel sepsat podnájemní smlouvu na prostory k podnikání v tomto bytě (např. podle podlahové plochy) - pronajímatel bytu dal souhlas a z poloviny hradit nájemné z firmy jako daňově uznatelný náklad?

2) Jaké daňové dopady vzniknou u jednatele - musí pronájem zdanit v § 9 zákona o daních z příjmů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru