Otázky s klíčovým slovem: Jednatel

počet otázek s klíčovým slovem : 186Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Spojené osoby - s. r. o.

ID25438 | | Ing. Martin Děrgel

Jsou společníci české s. r. o. zároveň mezi sebou navzájem tzv. spojené osoby ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů ve vztahu, když dochází mezi nimi k prodeji obchodního podílu na této společnosti? Mění na tomto závěru něco, pokud jsou společníci zároveň i jednateli? Nejsme si jisti, zda totiž v situaci, kdy je prodán obchodní podíl (nesplňuje časový test) a cena by byla nižší než obvyklá, hrozilo nějaké riziko - např. zvýšení základu daně u prodávajícího. 

Odměna jednatele 2020

ID25488 | | Ing. Petra Konderlová

Je nějaká změna v odvodu sociálního a zdravotního pojištění u odměn jednatele? Od jaké částky je třeba platit sociální pojištění a kolik se platí zdravotní pojištění z odměny ve výši 2 500 Kč? Daň bude zálohová nebo srážková. 

Odměna jednatele - náhrada při pracovní neschopnosti

ID25319 | | JUDr. Marcela Smutná

Jednatel společnosti pobírá na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele měsíční odměnu ve výši 30 000 Kč. Tato odměna nepodléhá zákoníku práce, jen zákonu o obchodních korporacích. Nárok na odměnu je v dané smlouvě sjednán tak, že jednateli náleží, pokud společnost dosáhla v předcházejícím kalendářním roce kladného hospodářského výsledku. Jednatel se ocitne v pracovní neschopnosti po několik měsíců. Má jednatel i v této situaci nárok na odměnu jednatele, případě nějakou „náhradu“ odměny od „zaměstnavatele“? Jak je to v tomto případě s nárokem na nemocenské dávky?

Odměna jednatele - stravenky

ID25318 | | JUDr. Marcela Smutná

Jednatel pobírá na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele měsíční odměnu ve výši 30 000 Kč. Tato smlouva se neřídí zákoníkem práce, jen zákonem o zákonem o obchodních korporacích. Výše odměny je v dané smlouvě sjednána tak, že náleží jednateli v případě, že „odpracuje“ v daném měsíci alespoň 15 dní a v každém tomto dni alespoň 3 hodiny. Může společnost tomuto jednateli poskytnout za dané "odpracované" dny příspěvek na stravování v podobě stravenky? Pokud ano, jak je to s daňovou uznatelností nákladů na danou stravenku?

Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.

ID25276 | | Ing. Martin Děrgel

Jednatel s. r. o. s názvem A je zároveň zaměstnancem s. r. o. s názvem B, kde každý měsíc vykazuje jízdy pro firmu B cestovními příkazy. Firma A má automobil zařazený v majetku s. r. o. Je možné tento automobil používat i pro firmu B a vykazovat na něj cestovní příkazy? Pokud ne, tak jak nejlépe tuto situaci vyřešit?

Vypořádání jednatele s korunovou pokladnou firmy - platba v eurech

ID25191 | | Ing. Tomáš Brokl

Firma používá denní kurz ČNB a má pouze korunovou pokladnu. Některé faktury vystavuje v eurech a zákazníci je platí výhradně převodem na účet. Ovšem došlo v jednom případě k výjimce, bylo zaplaceno jednateli hotově 400 euro a jednatel peníze převzal s pokladním dokladem o přijetí peněz v eurech v hotovosti. Nyní s eury prozatím disponuje ve vlastní peněžence. Firma nechce zakládat eurovou pokladnu kvůli jedné transakci. Je to vůbec možné, aby jednatel vypořádal tuto platbu s korunovou pokladnou jeho firmy v korunách? Jaký kurz v tomto případě má být použit pro přepočet mezi jednatelem a pokladnou firmy za platbu 400 EUR? Kurz ČNB ze dne, kdy jednatel převzal peníze od zákazníka, nebo kurz ČNB ze dne, kdy jednatel se vypořádá s pokladnou firmy?

Faktura za ubytování jednatele/společníka

ID25126 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o., má pouze 1 jednatele/společníka, který není zaměstnaný. Mohu si dát do nákladů fakturu za ubytování? 

Bezúročná zápůjčka jednateli ze s. r. o.

ID25109 | | Ing. Petra Konderlová

Společník a zároveň jednatel s. r. o. pobírající ze společnosti pouze odměnu na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele (zdaňována v § 6 ZDP), čerpá ze společnosti bezúročnou zápůjčku. Lze u něj využít osvobození dle § 4a písm. m) bod 4 ZDP, nebo se musí postupovat v souladu s § 6 bod 9 písm. v) ZDP a přidanit mu majetkový prospěch z jistiny nad 300 000? Závislou činnost nevykonává, ale je zdaňován v § 6 ZDP, tak nevím, zda pak musí dle § 6 postupovat i v případě majetkového prospěchu. 

Příspěvek na penzijní připojištění jednatelům

ID25098 | | Ing. Ivana Pilařová

U s. r. o. jsou dva jednatelé a zároveň společníci zaměstnáni na základě pracovní smlouvy na HPP. U uvedené společnosti jsou dále zaměstnáni další zaměstnanci také na HPP. Zaměstnavatel chtěl začít všem přispívat na penzijní připojištění, ale zaměstnanci, kteří nejsou jednatelé a společníci příspěvek nechtějí. Může zaměstnavatel přispívat pouze společníkům a ostatním zaměstnancům nikoliv? Neplyne z toho, že příspěvek nedostanou všichni nějaký postih? Bude platit daňová uznatelnost u takového příspěvku u zaměstnavatele a osvobození u jednatelů, pakliže budou splněny podmínky?

Náklady za ubytování jednatele v obci, kde je sídlo společnosti

ID25060 | | Ing. Petra Konderlová

Jednatel má bydliště cca 150 km od sídla své české společnosti. Občas musí přijet do sídla a zařídit úřední neodkladné záležitosti v místě sídla. Lze náklady za ubytování jednatele v obci sídla společnosti považovat za daňově uznatelné? Lze z nich uplatnit DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru