Otázky s klíčovým slovem: Fond kulturních a sociálních potřeb

počet otázek s klíčovým slovem : 160Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vyplacení sociální výpomoci z FKSP

ID27361 | | Josef Rajdl

Zemřel nám zaměstnanec, jeho družka u nás také pracuje. Kolektivní smlouva nám umožňuje vyplacení 15 000 Kč. Je možné tuto částku vyplatit s výplatou nebo jen hotově v pokladně?

FKSP – Rekreace - placení

ID26466 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Můžeme svému zaměstnanci uhradit fakturu za rekreaci i v hotovosti? Dovolená a rekreace (§ 8) Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. Příspěvek z fondu může získat zaměstnanec, který je v pracovním poměru déle než jeden rok a jeho rodinní příslušníci. Příspěvek lze čerpat pouze bezhotovostně, a to ve výši Kč 3 600 na 1 zaměstnance a 1 rok. Podmínkou je faktura, vystavená na adresu zaměstnavatele. Zaměstnanec nejdříve uhradí zaměstnavateli rozdíl mezi částkou na faktuře a nárokovým příspěvkem z FKSP. Následně uhradí zaměstnavatel celou fakturu. Přispíváno může být pouze na akce, které organizuje, spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizace zaměstnavatel. Zaměstnanci, kteří budou čerpat tento příspěvek, nemohou využívat příspěvku na penzijní připojištění a obráceně. Příspěvek je možno uplatnit nejpozději do 10. prosince daného roku. Nyní v období koronaviru mají zaměstnanci strach si dovolenou zamlouvat dopředu. Bylo by možné nechat vystavit fakturu na zaměstnavatele a uhradit ji v hotovosti? Velmi Vám děkuji za odpověď.

Příspěvek z FKSP na obědy zaměstnanců

ID26030 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době přispíváme svým zaměstnancům z FKSP 10 Kč na obědy a večeře. Protože jsme plátci DPH, odvádíme i z těchto obědů pro zaměstnance DPH. Dotaz zní, ve kterém okamžiku máme odečítat příspěvek z FKSP z obědů pro zaměstnance, vlastně příspěvek na potraviny, protože jen ty si zaměstnanci u nás platí, neboť máme vlastní stravovací zařízení. Příklad: hodnota potravin na oběd včetně DPH je 28 Kč. Tato hodnota snížená o 15% daň ……Kč 24,35:

a) Máme příspěvek z FKSP odečíst již v této části…-10 = 14,35 a 10 % daní na výstupu zdanit jen těch 14,35, co si hradí zaměstnanec = 15,78 = 15,80 hradil by zaměstnanec, nebo

b) 24,35 x 1,10 = 26,785 = 26,80 a teprve zde odečíst těch 10 Kč z FKSP = 16,80 by platil zaměstnanec.  

 

Dárky pro zaměstnance

ID25049 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. by svým zaměstnancům ráda dala dárek k pracovnímu jubileu (např. 5 let ve společnosti, 10 let ve společnosti atd.) a případně také ke „kulatým“ narozeninám (např. 30 let, 40 let). Jak postupovat, aby zaměstnanci nemusela být hodnota tohoto daru zdaněna ve mzdě? Musí se společnosti s. r. o. řídit vyhláškou o FKSP?

Odvod prostředků za porušení rozpočtové kázně u právnické osoby zřízené obcí

ID24990 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Z jakých zdrojů lze hradit odvod do rozpočtu za porušení rozpočtové kázně v případě, že se jedná o nesprávné čerpání FKSP? Jedná se o právnickou osobu zřízenou obcí.

Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela

ID24537 | | Ing. Martin Děrgel

Prosím o radu, jak lze pomoci zaměstnankyni, které zemřel manžel. Manžel byl také náš zaměstnanec, jeho žena má nyní finanční problémy, firma by ji ráda co nejrychleji pomohla jednorázovou výpomocí cca 50 000 Kč. Je nějaká možnost, abychom z toho my ani ona neodváděli daně, sociální pojištění, zdravotní pojištění. 

Souběh benefitů u dvou zaměstnavatelů

ID23699 | | Ing. Tomáš Brokl

Zaměstnanec pracuje souběžně u dvou zaměstnavatelů. Oba mu poskytují benefit v podobě nepeněžního plnění na rekreaci ve výši 20 000 Kč. V případě, že zaměstnanec tento benefit využije u obou zaměstnavatelů, posuzuje se limit 20 000 Kč u každého zaměstnavatele samostatně, a zaměstnanec tak má osvobozenou částku ve výši 2 x 20 000 Kč za zdaňovací období?

Schvalovací postupy u příspěvkové organizace - finanční kontrola

ID22952 | | Ing. Zdeněk Morávek

Podléhají, nebo nepodléhají následující příjmy a výdaje povinnému schvalovacímu procesu z hlediska zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky?

a) příjmy za obědy od vlastních zaměstnanců krajské příspěvkové organizace – strháváno rovnou z platu, nejedná se o příjem zvenčí, zůstává na provozním bankovním účtu organizace;

b) příjem do pokladny za soukromé telefonní hovory od vlastních zaměstnanců organizace – není strháváno z platu, inkasujeme individuálně po provedeném vyúčtování;

c) odvod přídělu do FKSP ze samostatného bankovního účtu provozního (účtováno MD 262/D 241) na samostatný bankovní účet FKSP (účtováno MD 243/D 262);

d) příspěvek z FKSP na obědy zaměstnanců převáděný ze samostatného bankovního účtu FKSP (účtováno MD 262/D 243) na samostatný bankovní účet provozní (účtováno MD 241/D 262) e) čerpání vlastních fondů – rezervní fond, fond odměn, fond investic např. na údržbu – výmalba ředitelny a výměna podlahové krytiny – zde se domnívám, že analytické převody uvnitř organizace mezi provozem a příslušným fondem schvalování nepodléhají, ale úhrada přijaté faktury, která znamená faktický odliv peněz z organizace ven, již ano.

Doklad o zaplacení

ID22591 | | Ing. Matěj Nešleha

Zaměstnanec mi donesl doklad o úhradě akce z FKSP, kterou zorganizovali zaměstnanci školy - úhrada z FKSP. Doklad je za večeři - vypadá tak, že je to prázdný papír, kde je uvedeno počet večeří krát jednotková cena a výsledná cena, datum a razítko restaurace. Stačí mi to na vložení do účetnictví školy, nebo musí dodat daňový doklad už kvůli EET? Moc se mi to nezdá a požaduji daňový doklad nebo fakturu. Jaký je Váš názor?

Faktura za zahraniční rekreaci zaměstnance hrazenou z FKSP - místo plnění

ID21988 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Jsme střední škola, zřízená krajem. Zaměstnanec nám donesl fakturu za rekreaci v Rakousku. Cena je uvedena bez DPH. Jedná se o ubytování v Rakousku. Platba v eurech. Faktura v němčině. Budeme hradit z FKSP. Jsme plátci DPH. Vadí, že je faktura v němčině? Přiložím překlad? Jak řešit DPH? Musím zde dodanit a odvést DPH? Místo plnění je v Rakousku.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru