Otázky s klíčovým slovem: Exekuce

počet otázek s klíčovým slovem : 196Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence

ID25028 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Dne 6. 11. 2019 bylo zahájeno insolvenční řízení, vedené na povinného pracovníka. Před rokem 2014 byl po zahájení insolvence absolutní zákaz srážek. Má v současnosti plátce mzdy provádět srážky ze mzdy v období od zahájení insolvenčního řízení až do okamžiku rozhodnutí insolvenčního soudu o konkrétní formě úpadku?

Souběh HPP, DPP a exekuce

ID24865 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Naše zaměstnankyně má několik nepřednostních exekuci. Pořadí: 1. - 10. 1. 2012; 2. - 2. 7. 2014; 3. – 26. 8. 2014; 4. - 20. 2. 2018. K 3. a 4. exekuci ještě dorazily exekuční příkazy k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky na daňový bonus (došlo 8. 10. 2019) a přeplatek povinného na dani (9. 10. 2019). Zaměstnankyně má u nás uzavřený hlavní pracovní poměr a zároveň dohodu o provedení práce. Čistá mzda činí celkem 17 174 Kč včetně odměny z dohody. Hrubý příjem z dohody je 913 Kč, z pracovního poměru - 20 801 Kč, vyživované osoby nejsou. Jak se bude počítat srážka na exekuci první v pořadí? Můj software mi vypočítal srážku ve výši 3 309 Kč. Bylo mi vysvětleno, že na odměnu z dohody exekuce z roku 2012 (do roku 2015) se nevztahuje. Je tento výpočet a postup správný? Exekuční příkazy k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky, pokud mají konkretizováno „bonus“ a „přeplatek na dani“, se tedy se nevztahují na odměny z dohod?

Exekuční náklady a DPH

ID24647 | | Ing. Martin Svoboda

Jsou daňově uznatelné náklady uhrazené dlužníkem exekutorovi? U vyčísleného DPH si lze nárokovat odpočet DPH? Pokud ano, jaké bude číslo daňového dokladu, pokud je jen příkaz k úhradě nákladů exekuce?

Exekuce u manželů

ID24469 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Řeším exekuce u manželského páru. Naše společnost zaměstnává manžela, který má exekuci s datem nabytí právní moci 13. 6. 2013. Jeho manželka má exekuci s datem nabytí právní moci 15. 1. 2013. Která exekuce má přednost?

Krácení nezabavitelné částky

ID24468 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Má se provádět krácení nezabavitelné částky již od počátku při výpočtu třetin, tj. počítat s nezabavitelnou částkou zkrácenou o danou procentní výši? Nebo je možné postupovat tak, že se použije při výpočtu třetin celá nezabavitelná částka a teprve nakonec se uplatní procenta z nezabavitelné částky? Například při čisté mzdě 17 268 Kč s krácením 60 % je výpočet třetin: (17 268 – 6 429)/3 = 10 839/3 = 3613 a teprve nakonec se zpětně přičte ke srážce na exekuci 60 % z 6 429 Kč? 

Pohledávky z dlužného nájemného (nevymožitelné)

ID24408 | | Ing. Jiří Vychopeň

Vlastník bytového domu - akciová společnost: Nájemníci dluží dva roky na nájemném. Už v bytové jednotce nebydlí, ale stále neuhradili dluh. Víme, že jsou sociálně slabí a bez majetku. Pokud dáme nájemníky na exekuci (k soudu), tak vzniknou jen náklady pro a. s. Mohou se po nějaké době pohledávky odepsat do uznatelných nákladů? 

Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy

ID24365 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Kdo a jak provádí srážky ze mzdy nařízené zaměstnanci exekučně v případě, kdy utrpěl pracovní úraz a bude mu od Kooperativy vyplácena náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnost - Kooperativa nebo zaměstnavatel? 

Ošatné a exekuce

ID24303 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Při výpočtu srážky na exekuci se vychází z čisté mzdy. Připočítává se k této čisté mzdě ošatné? A pokud zaměstnavatel nějakou dobu čistou mzdu o ošatné navyšoval, vyplývá z toho pro zaměstnavatele něco?

Výpočet exekuce z odměny zastupitele

ID24184 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak postupovat při výpočtu nepřednostní pohledávky z odměny neuvolněného zastupitele? Měsíční odměna 1 000 Kč. V

Vyloučení z daňové exekuce

ID24077 | | Ing. Martin Děrgel

Firma ABC omylem zaslala peněžní prostředky firmě XXZ na účet, na který je vedena daňová exekuce. Firma ABC požádala firmu XXZ o vrácení prostředků, ale vzhledem k daňové exekuci prostředky nebyly vráceny. Jak postupovat? Může firma ABC požádat finanční úřad, který daňovou exekuci vede, o vyjmutí peněžních prostředků z daňové exekuce a vrácení zpět na účet firmy ABC?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru