Otázky s klíčovým slovem: Energie

počet otázek s klíčovým slovem : 65Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Sazba DPH u vytápění plynem

ID26357 | | Ing. Martin Novák

Podnikatel je v pronájmu nebytových prostor (provozuje fitko), které následně zčásti podnajímá (výživové poradkyni). Chodí mu od pronajímatele faktury na zálohy na vytápění plynem v sazbě 21 % a dál je fakturuje výživové poradkyni taky v sazbě 21 %. Je to v pořádku od 1. 1. 2020? 

Sazba DPH u služeb odvozu a likvidace odpadních vod od 1. 5. 2020

ID26273 | | Ing. Martin Novák

Vlastníme cisternu, se kterou zákazníkům poskytujeme službu, že zajedeme k jejich domu, z jímky nebo septiku vysajeme odpadní vodu a tuto odvezeme na čističku, kde ji vypustíme. Zákazníkovi pak za zlikvidování odpadních vod účtujeme, dosud jsme účtovali s 15% sazbou daně. Z čističky nám od 1. 5. 2020 za zlikvidování vypuštěné vody fakturují s 10% sazbou DPH. Jakou sazbu máme uplatnit od 1. 5. 2020 my na svou službu, spočívající v tom, že vysajeme zákazníkům z jejich jímky odpadní vodu a odvezeme ji cisternou na čističku, máme na celou službu také uplatnit 10% sazbu DPH? Výklad k příloze č. 2a uvádí, že se jedná o odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, ale zde veřejná kanalizace není a my vlastně s naší cisternou nahrazujeme to odvedení odpadních vod na čističku. 

Sazba DPH - likvidace odpadní vody

ID26183 | | Ing. Martin Svoboda

Fakturujeme za likvidaci (částečně čištěné) odpadní vody a chtěla bych se zeptat, zda se sazbou DPH 21 % nebo ve snížené sazbě 10 % podle přílohy č. 2. Není to naše hlavní ekonomická činnost, nemáme na to oprávnění, ale několikrát do roka, když vodárny mají odstávku, tak zlikvidujeme částečně čištěnou odpadní vodu. Myslíme si, že bychom měli fakturovat se sazbou 21 %, ale vodárny po nás chtějí opravenou fakturu, kde bude snížená sazba daně. 

Ukončení živnosti a DPH

ID25929 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ ukončila k 29. 2. 2020 živnost. O zrušení DPH jsme požádali dodatečně 10. 4. 2020. V majetku má OSVČ hmotný majetek pořízený více než před 15 lety, a dále drobný majetek pořízený více než před 3lety. Z hlediska DPH - použiji § 79a ZDPH - z výše uvedeného majetku mi nevznikne žádná povinnost zpětného odvodu DPH, je to tak (mate mě § 13 odst. 4a, majetek se nikdy prodávat nebude, zůstane ve vlastnictví fyzické osoby, přejde tímto automaticky do osobního užívání)? Jedná se o vybavení prodejny a prakticky je nemožné soukromě tyto věci používat. Nebo může majetek zůstat zařazen a nebudu ho vyřazovat do osobní spotřeby, i když už fyzická osoba nikdy nezačne podnikat? Při použití tohoto paragrafu by vyšel dopočet DPH, což je zcela opačná situace. Případně co se stane v případě budoucího prodeje, kdy už FO není podnikatelem a podařilo by se jí prodat někdy v budoucnu část vybavení? Dále jak naložit se zálohami na el. energie - poskytnuté zálohy na plnění, která se do dne zrušení registrace neuskutečnila se vrací ve výši plného uplatněného nároku na odpočet, podnikatel však rozúčtovával el. energii i podnájemci ve vedlejších prostorách, podle odpočtových měřidel měsíčně fakturoval spotřebu a odváděl z těchto plateb DPH. Nyní tedy přijde o veškerý nárok na odpočet ze záloh uhrazených dodavatelské firmě (zatím nebylo doručeno vyúčtování energií), i když část z těch plnění byla poskytnuta podnájemci a z tohoto DPH odvedeno?

Výpočet poměrné části spotřeby energií v provozovně

ID25754 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba, plátce DPH, provozuje živnost v rodinném domě, který není a nebyl vložen do obchodního majetku. Dům má jedno podlaží. Celé přízemí je využíváno jako provozovna, v patře je bytová jednotka, kde fyzická osoba bydlí. Zastavěná plocha domu je dle KN 184 m2, plocha provozovny (přízemí) 80 m2. K zastavěné ploše patří malé nádvoří. Lze při určování poměrné výše spotřeby energií vycházet z předpokladu, že horní patro nemá větší plochu než přízemí (což skutečně nemá), kde je provozovna, a tudíž lze rozdělit spotřebu energií na 50 % podnikání a 50 % osobní spotřeba, nebo je nutné vycházet z výměry dle KN?

Dodání chladu

ID25701 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost vlastní budovu s větším množství bytových a nebytových jednotek. Do větší část jednotek společnost dodává chlad, který si vyrábí na vlastním zařízení. Zařízení je poháněno elektřinou a vyrábí studenou vodu, kterou následně dovádí do jednotlivých jednotek. Zařízení na výrobu chladu má samostatný elektroměr. Společnost pak přeúčtovává na jednotlivé nájemce poměrnou část spotřebované elektřiny na výrobu chladu. Jedná se i v tomto případě o dodávku chladu, který by měla podléhat snížené sazbě DPH? Nebo se plnění považuji za přeúčtování elektrické energie a je jedno, že to mělo souvislost s výrobou chladu? 

Uplatnění DPH ze záloh na elektřinu při registraci k DPH

ID25773 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma se stala plátcem DPH v 2019/11. V srpnu 2020 dostane fakturu za elektřinu za obdobík 2019/08 – 2020/08. Může si uplatnit na vstupu celou daň z přidané hodnoty (nebo jen poměrnou část za dobu, ve které byla plátce)?

Výpočet poměrné části spotřeby energií v provozovně

ID25753 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba, plátce DPH, provozuje živnost v rodinném domě, který není a nebyl vložen do obchodního majetku. Dům má jedno podlaží. Celé přízemí je využíváno jako provozovna, v patře je bytová jednotka, kde fyzická osoba bydlí. Zastavěná plocha domu je dle KN 184 m2, plocha provozovny (přízemí) 80 m2. K zastavěné ploše patří malé nádvoří. Lze při určování poměrné výše spotřeby energií vycházet z předpokladu, že horní patro nemá větší plochu než přízemí (což skutečně nemá), kde je provozovna, a tudíž lze rozdělit spotřebu energií na 50 % podnikání a 50 % osobní spotřeba, nebo je nutné vycházet z výměry dle katastru nemovitostí?

Služby spojené s užíváním najatých prostor sazba DPH

ID25574 | | Ing. Martin Novák

Dle nájemní smlouvy máme sjednáno za užívání pronajatých prostor vedle nájmu hradit paušální částku za služby spojené s užíváním pronajatých prostor. V nájemní smlouvě je vyjmenováno, že se jedná o úhradu za dodávky elektrické energie, tepla, vodného a točného a údržbu zeleně. Paušální úhrada není rozdělena na jednotlivé služby, je účtována jednou částkou a k ní je přičtena sazba DPH základní. Je možné tímto způsobem postupovat? Není povinností pronajímatele rozdělit platbu dle sazeb DPH, abychom neměli problém s uplatněním odpočtu DPH ze základní sazby, když se jedná o poskytnuté služby ve snížené sazbě?

Přefakturace nákladů nájemníkovi

ID25400 | | Ing. Jan Ployer

Ve velkém obchodním centru si pronajímáme nebytové prostory, které dále podnajímáme našemu nájemníkovi. Vlastník objektu nám účtuje kromě zdaněného nájmu i zálohu na přímé i nepřímé náklady. Tyto různé náklady (voda, teplo a nespočet podílů jako na ochranku, úklid atd.) jsou zahrnuty v jedné částce a vlastník nám neposílá doklad na přijatou platbu - využívá možnost zálohy nezdaňovat, jelikož podle něj neví, na co se záloha přesně použije a jaká bude sazba. Tento samý model jsem použila u svého podnájemníka. Nájem byl uzavřen od 1. 1. 2019. Na začátku ledna 2020 nám došla 1. část vyúčtování záloh od majitele objektu. DUZP 31. 12. 2019 - elektřina 21%, voda 15%, teplo 15% a na konec odečtena záloha 0% (přesně 12x naše záloha). Na dokladu je tedy vyčíslena celková DPH za 21% a 15%, odečtena záloha a doplatek co po nás dodavatel požaduje. U nás jsme zaúčtovali a sedí nám to. Jelikož jsme doklad dostali až 23. 1. 2020, rozhodla jsem se nyní naúčtovat („přeúčtování“ – používáme na vstupu 5xx - odpočet a na výstupu 6xx - odvod) tyto náklady svému podnájemci (jak máme ve smlouvě). A nyní nevím, jestli správně můžu přeúčtovat až v lednu (prosinec už jsem měla uzavřený) a když jsem chtěla přesně „opsat“ způsob vyúčtování, tak jsem si uvědomila, že teplo již podléhá 10%. Můj podnajimatel zaplatil 11x zálohu v roce 2019 a poslední až lednu 2020, kterou mu chci také ve vyúčtování odečíst. Můžu vystavit fakturu za náklady v roce 2019 v lednu 2020 (tehdy jsem já zjistila) a celkové náklady za rok účtovat elektřinu + 21 %, voda + 15 % a celé teplo +10 % a pak odečíst nezdaněné zálohy? Je tento způsob správný? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru