Otázky s klíčovým slovem: Elektronická evidence tržeb

počet otázek s klíčovým slovem : 85Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pověřující a pověřenec - daňový doklad

ID28298 | | Ing. Ladislav Pitner

Na základě smlouvy o spolupráci jsme pověřili k evidování tržeb dle § 9 odst. 1 zákona o EET pověřence. Pověřenec vybírá poplatky pro pověřujícího jeho jménem. Není nám jasné, kdo má být uvedený na účtence - daňovém dokladu, zda my jako pověřující nebo pověřenec. V případě, že by tam byl uvedený pověřenec, zřejmě by musel odvádět DPH. Pokud bychom na účtence byli uvedeni my jako pověřující, nemusel by DPH vůbec řešit a jenom převedl vybrané poplatky a my odvedli DPH.

Vytištěný doklad EET

ID26939 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o., která vede účetnictví a je plátcem DPH, poskytuje služby zákazníkům v oblasti telekomunikačních služeb. V rámci své činnosti provádí montážní pracovníci různé instalační a opravárenské práce přímo v bytech zákazníků. Jsou montážníci povinni na místě vydat zákazníkovi při zúčtování prací vytištěný EET doklad nebo jej firma může doručit následně jiným způsobem (mailem, poštou atd.). Platí termín zavedení 1. 1. 2021 platí pro 3 a 4 fázi?

Odpočet na pokladny EET

ID26618 | | Ing. Ivana Pilařová

Podnikatel měl ze zákona začít evidovat tržby přes EET v r. 2020. Opatřením kvůli koronaviru byla tato povinnost do 31. 12. 2020 zrušena. Z toho důvodu si podnikatel ani pokladnu EET nepořídil. Ve kterém roce si bude moci na DPFO jednorázově odečíst 5 000 Kč?

Datum uskutečnění zdanitelného plnění ve stravování (a vztah k EET)

ID26491 | | Ing. Ladislav Pitner

Zabýváme se dodávkami systémů pro stravování (HW i SW). Mimo nejasností typu "sazba DPH za pivo" řešíme poměrně často i správnost postupů při vystavení dokladů o zdanitelném plnění. Konkrétně: strávník zaplatí v hotovosti na pokladně restaurace. Jeho konto se okamžitě navýší o tuto částku, kterou může začít čerpat objendnáním obědů nebo nákupem v bufetu. Protože obědy jsou v sazbě 10% a nákup častěji v 15%, tak není jisté, jakou sazbu použít. Protože se jedná o platbu v hotovosti musíme řešit doklad EET: máme použít sazbu 0%? Strávník si může ihned nebo v následující dny pomocí e-shopu objednat oběď na libovolný den, i týdny dopředu. V tu chvíli je sazba již většinou (NE VŽDY) jasná a mohl by se generovat doklad, ale myslím, že to nemá oporu v zákoně a samozřejmě by se musely řešit storno doklady, když strávník jídlo zruší nebo dá do burzy atd. V den návštěvy restaurace dojde k realizaci "obchodu": dříve zaplacené a objednané jídlo si strávník vyzvedne. Je to okamžik, kdy by systém měl generovat doklad o ZP? A poslat doklad na EET? Potřebujeme řešit i situace, kdy si strávník jídlo objedná, ale nevyzvedne. Máme generovat doklady o nevyzvednutých obědech a poslat je na EET? Do 48 hodin?

EET po koronaviru

ID26454 | | Ing. Ivana Pilařová

Manžel je fyzická osoba podnikající - vedení daňové evidence. Je řemeslník a měl být přihlášený k EET od 1. května. Z důvodu koronového období byly nějaké změny a pochopili jsme, že od 1. května být přihlášeny nemusíme. Nyní k tomuto nemohu najít žádné informace. Jak to nyní prosím je?

EET při platbě kartou u prodeje zboží

ID26410 | | Ing. Petra Konderlová

JSem FO vedoucí DE a zabývající se prodejem v kamenném obchodě. Měli jsme prodej pouze v hotovosti, což jde přes evidenci EET. Nyní začínáme prodávat i přes terminál platebních karet. Je povinnost i tyto tržby (platba kartou) evidovat v EET dle § 5 písm. b) zákona o EET?

EET - úhrada pokuty od nájemce

ID26293 | | Ing. Martin Děrgel

V rámci naší ekonomické činnosti poskytujeme finanční i operativní leasing osobních vozidel. V praxi se stává, že když řidič zapůjčeného vozidla způsobí dopravní přestupek, je pak následně správním orgánem předepsán k úhradě vlastníkovi vozidla, kterým je naše společnost. Přestupek správnímu orgánu uhradíme a současně jej ve stejné výši vymáháme po viníkovi, který dopravní přestupek způsobil. Transakci účtujeme rozvahově, tj. vznik závazku uhradit pokutu se účtuje rovnou proti vzniku pohledávky za viníkem. Viník (nájemce) uhradí naši pohledávku v hotovosti. Jedná se v případě hotovostní úhrady této pohledávky o rozhodný příjem, který jsme povinni evidovat jako transakci přes systém EET?

EET - evidence tržeb od zaměstnanců a členů družstva

ID26300 | | Ing. Ivana Pilařová

Prosím o vysvětlení § 12 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., kde se píše "evidovanou tržbou nejsou tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem". Znamená to, že když jako zemědělské družstvo prodáme v hotovosti výrobky - obilí, brambory, nebo stravenky na obědy zaměstnancům, nebo členům družstva, nemusíme zasílat hlášení do EET?

EET - doprava a zemní práce

ID25946 | | Ing. Matěj Nešleha

Firma, s. r. o. , má hlavní činnost dopravu a zemní práce. Jako vedlejší činnost od roku 2020 bude mít prodej zeminy za hotové. Tento prodej bude její minoritní činností. Tržby z hlavní činnosti jsou placeny převodem, za hotové je jen tento prodej. Myslím si správně, že EET se firmy bude týkat až 4. vlna od 1. 5. 2020, kam spadají všichni, mimo výjimky a už se nerozlišuje, která činnost je minoritní?

EET - v hotovosti jen výdajové pokladní doklady

ID25848 | | Ing. Ivana Pilařová

Musí firma zavádět EET, pokud má jen výdajové pokladní doklady v hotovosti, jinak na výrobky se vystavují faktury? Tedy - firma má pokladnu, kam se vybírají peníze z účtu na pokladní výdajové doklady (jako jsou např.: nafta do firemního auta, různé režijní doklady).

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru