Otázky s klíčovým slovem: Důchodové pojištění

počet otázek s klíčovým slovem : 32Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Penzijní pojištění vyplácené z EU

ID25559 | | Josef Rajdl

Pokud poplatníkovi (daňovému rezidentovi v ČR) vznikne nárok na výplatu penzijního pojištění z jiného státu EU a v souladu s mezinárodní smlouvou mají být tyhle příjmy zdaněny ve státe rezidence, platí pro něho stejné podmínky, jako pro občana ČR, kterému plyne příjem z českého penzijního pojištění? Nejedná se však o penzijní pojištění, na které by mu přispíval zamestnavatel. Pojištění si po celou dobu platil sám (investuje peníze do penzijního fondu, kde jse mu zhodnocují). Poplatník si má možnost zvolit, zda mu penze bude vyplacená jednorázově, nebo v splátkách po dobu, kterou si stanoví. V případě, že by si poplatník zvolil, že mu penze bude vyplácená po dobu delší než 10 let, byla by možnost oslobození tohoto příjmu dle § 4 odst. 1 písm. l)? V případě, že by se rozhodl jinak, šlo by o příjem dle § 8 odst. 6 ?

Výkon práce během pracovní neschopnosti

ID23929 | | JUDr. Roman Lang, Ph.D.

Zaměstnanec nastoupil na pracovní neschopnost. Během prvních čtrnácti dnů neschopnosti, kdy proplácí zaměstnavatel náhradu mzdy, přišel dotyčný zaměstnanec jeden den na 5 hodin do práce (pracovní doba 7,5 hod.). Je toto možné, tedy v rámci pracovní neschopnosti na HPP (nic jiného u zaměstnavatele zaměstnanec nevykonává) přijít na pět hodin do práce. Zkrátí se mu náhrada o pět hodin a proplatí se mu 5 hodin práce? Jaký to má vliv na ELDP?

Nový zaměstnanec

ID22036 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Když u nás nastoupí nový zaměstnanec, jsme povinni zakládat jeho zápočtový list z předchozího zaměstnání + potvrzení o evidenci na úřadu práce pro výpočet ročního zúčtování, anebo stačí do těchto dokumentů pouze nahlédnout? 

Vyplnění ELDP v případě neplatného rozvázání pracovního poměru

ID20542 | | JUDr. Roman Lang, Ph.D.

Zaměstnavatel dal v únoru roku 2016 zaměstnanci výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně. Zaměstnanec poté podal žalobu k soudu. Soud zrušil výpověď, zaměstnanci byla tedy doplacena náhrada mzdy a po vzájemné dohodě došlo k ukončení pracovního poměru k 30. 9. 2017. Jak vyplnit ELDP, je třeba udělat opravný evidenční list za rok 2016 nebo jakým způsobem se zpětně řeší sociální pojištění, když zaměstnanec byl odhlášen z důchodového pojištění k 28. 2. 2016?

Důchod Slováka - práce v SR i ČR

ID21210 | | Ing. Marta Ženíšková

Slovák, státní občanství jak slovenské, tak české. Pracoval na Slovensku i v Česku. Odváděl sociální pojištění v obou státech. Nyní odešel do důchodu. Zažádal si na obou stranách o vyplácení důchodu. Prosím o upřesnění - bude mít nárok na důchody z obou států? 

Vedlejší SVČ - přihláška k účasti na důchodové pojištění

ID20396 | | Josef Rajdl

Žena na rodičovské dovolené vykonává vedlejší SVČ a z této činnosti nedosáhla zákonem stanoveného příjmu pro povinnou účast na důchodové pojištění. Je pro ni výhodné se k této účasti dobrovolně přihlásit v bodě J na Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ nebo je lepší se nepřihlašovat? A případně proč? 

Zaměstnání cizince

ID17748 | | Hana Rampírová

Máme s. r. o., kde jednatel a zároveň zaměstnancem na HPP je Slovák s trvalým pobytem na Slovensku. Centrum zájmů má v České republice a zdržuje se zde většinu roku. Předpokládáme, že 90 % všech příjmů bude mít v ČR. Jaké jsou povinnosti mzdové účetní v tomto případě (ve vztahu k OSSZ, ZP, FÚ a úřadu práce)?

Zaměstnanec neohlásil účast na důchodovém spoření

ID15479 | | Ing. Marta Ženíšková

Kontrolou na OSSZ bylo zjištěno, že náš zaměstnanec neoznámil zaměstnavateli účast na důchodovém spoření. Právní moc vzniku důchodového spoření tohoto zaměstnance je dle evidence OSSZ ze dne 1. 7. 2013. OSSZ nám vyčíslila přeplatky na pojistném z VZ zaměstnance od 7/2013 do 10/2015 ve výši 16 800 Kč, který nám vrátí zpět na náš účet. Zaměstnanec měl měsíční mzdu za celé období stejnou - 20 000 Kč. Zaměstnavatel na jeho důchodové spoření nepřispíval žádnou částkou. Co všechno budeme muset zpětně opravit: přehledy o pojistném na SZ, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 2013-2014 a ještě něco dalšího?

 

Student dálkového studia

ID6963 | | Ing. et Ing. Martina Jeřábková

Student (23 let) přešel z denního na dálkové studium VŠ, zároveň si zřídil živnost. Bude považován jeho příjem ze živnosti z hlediska OSSZ a ZP jako příjem vedlejší? Tzn. nebude mít povinnost platit minimální pojistné? Bude mít stále status student do 26 let - má nárok na slevu za studium z DPFO?

Insolvence a II. pilíř

ID10116 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zaměstnanec má insolvenci a celá mzda se odesílá insolvenčnímu správci, jelikož má více pracovních poměrů. Uzavřel si důchodové spoření od 01.07.2013 (II. pilíř), které nám předložil 31.07.2013. Můžeme provádět srážky pro toto důchodové spoření?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru