Otázky s klíčovým slovem: Dovolená na zotavenou

počet otázek s klíčovým slovem : 419Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Krácení dovolené a ošetřovné

ID26174 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je možné krátit dovolenou z důvodu čerpání ošetřovného?

Nárok na řádnou dovolenou

ID26110 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně ukončila dne 6. 3. 2020 mateřskou dovolenou a navazuje rodičovskou dovolenou. Na kolik dnů bude mít nárok řádné dovolené k proplacení v roce 2020 po ukončení mateřské dovolené? (Firma umožňuje 25 dnů řádné dovolené).

Stornopoplatky z dovolené a sociální fond

ID25992 | | Ing. Zdeněk Morávek

Zaměstnanci ruší z vlastního rozhodnutí (prozatím bez objektivních příčin) zájezdy a rekreace, které byly hrazeny ze sociálního fondu. Cestovní kanceláře vrací zpět na účet sociálního fondu částky ponížené o stornopoplatky. Podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmu osvobozeny mj. nepeněžní příspěvky na rekreaci a zájezdy zaměstnavatelem zaměstnanci. Je možné stornopoplatek ponechat jako osvobozený výdaj sociálního fondu? Nebo je nutné výši stornopoplatku dodanit, popř. nechat jej uhradit zaměstnance zpět na jeho osobní účet sociálního fondu? Vnitřní předpis o čerpání sociálního fondu tuto problematiku nijak neřeší.

Stará dovolená vs Kurzarbeit

ID26055 | | JUDr. Petr Bukovjan

Musí být vyčerpána, původně plánovaná stará dovolená před Kurzarbeit dnem, v rámci měsíce? Např. stará dovolená byla naplánována na 29. 4. 2020, ale dne 24. 4. 2020 byl celozávodní Kurzarbeit. Lze čerpat náhrady mzdy z programu Antivirus na 24. 4. 2020? Starou dovolenou si zaměstnanec vybere 29. 4. 2020.

 

Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru

ID25878 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně podala k 31. 1. 2020 výpověď. Pracovní poměr měl být tedy ukončen k 31. 3. 2020. Od 15. 3. 2020 nastoupila na nemocenskou do 31. 3. 2020 a hned následně od 1. 4. 2020 nastupuje na ošetřovné z důvodu uzavření školy v souvislosti s epidemií. Pokud by na ošetřovném byla do např. 31. 5. 2020, kdy dojde k ukončení pracovního poměru? Jak je to s nárokem na dovolenou (na kolik dní by měla nárok, pokud je roční nárok 20 dní)? Započítává se ošetřovné z důvodu uzavření školy do odpracované doby pro účely dovolené?

Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou

ID25892 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele budou zaměstnanci doma podle § 209 ZP. Považuje se doba, kdy zaměstnanci nepracují z tohoto důvodu, za výkon práce podle § 348 ZP, abychom ji mohli zahrnout do počtu odpracovaných dnů při výpočtu nároku na dovolenou podle § 212 a 214 ZP?

Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok

ID25838 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně (pracující v režimu 40 hod/týdně od pondělí do pátku) požádala o čerpání dovolené mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou. Základní nárok je 25 dní. Mateřská dovolená trvá od 1. 1. 2020 do 3. 3. 2020. Z loňského roku má zaměstnankyně nárok na 12 dní dovolené, které tedy bude čerpat od 4. 3. do 19. 3. 2020. Tímto pro účely dovolené v roce 2020 "odpracuje" 57 dní. Za rok 2020 tak vznikne nárok na 2/12, což jsou další 4 dny. Lze tyto 4 dny přičíst k odpracovaným dnům ve 2020 a tím pádem dojde ke zvýšení nároku za 2020 na plných 25 dní, nebo takto postupovat nelze, neboť výše zmíněné 4 dny se vypočetly podle jiného pravidla (dle odpracovaných dnů)? A pokud je možné takto postupovat (tedy 4 dny započíst jako výkon práce), lze postupovat i opačně? Může si zaměstnavatel zvolit, že tyto 4 dny do odpracované doby počítat nebude a nárok na dovolenou ve 2020 stanoví pouze na 4 dny?

Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu

ID25771 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Dobrý den, zaměstnanec má uzavřenou pracovní smlouvu s pracovní dobou 20 hodin týdně, směny jsou rozvrženy následovně: pondělí - 7 hodin, středa - 7 hodin, pátek - 6 hodin. Chtěl bych se v této souvislosti zeptat na dovolenou, kterou zaměstnavatel poskytuje v rozsahu 4 týdnů za rok. Je u tohoto zaměstnance správný následující výpočet nároku na dovolenou: 3 pracovní dny v týdnu x 4 týdny dovolené = 12 dnů nárok na dovolenou? A co se týče výpočtu náhrady za dovolenou, vychází se v tomto případě z průměrné délky směny, tj. 6,67 hodiny? Nebo je třeba rozlišovat, zda dovolena připadá na den, ve kterém má směna délku 7 hodin a den, ve kterém má směna délku 6 hodin? Předem děkuji za Vaše vyjádření.

Proplacení dovolené

ID25770 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně na rodičovské dovolené skončila dohodou pracovní poměr. Jako pravděpodobný průměrný výdělek pro náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou použiji minulé čtvrtletí (10-12/2019). Zaměstnankyně byla zařazena v 1. skupině, pobírala minimální mzdu. Po výpočtu je průměr pro náhradu mzdy nižší než minimální hodinový výdělek (13 350,-x3)/528 hod.=75,85 Kč. Je nutné zvýšit průměr na minimální hodinový výdělek, který byl v roce 2019 79,80 Kč? 

Souběh zaměstnání a OSVČ (vedlejší) z hlediska nemoci a dovolené

ID25550 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec pracuje 2 dny v týdnu jako hlavní prac. poměr a 3 dny jako OSVČ (vedlejší - přesahuje ročně 70 000 Kč, takže platí zálohy na soc. zabezpečení). Samozřejmě tento režim má celý měsíc. Nyní má před sebou nástup do lázní, 3-4 týdny a stojí před problémem, co bude výhodnější? Nemocenská nebo dovolená? Jak je to s nárokem nemocenské v tomto případě, nebo bude pro něho lepší vzít si dovolenou? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru