Otázky s klíčovým slovem: Dovolená na zotavenou

počet otázek s klíčovým slovem : 472Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nárok na dovolenou 2021

ID28213 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti od 4. 1. 2021 - 28. 2. 2021. Rovnoměrné rozvržení pracovní doby = 40 hodin týdně, výměra dovolené činí 4 týdny. Bude mít zaměstnanec nárok na celých 160 hodin?

Nárok na řádnou dovolenou

ID28226 | | JUDr. Eva Dandová

Prosím o stanovení nároku dovolené za rok 2021 u zaměstnankyně, jejíž pracovní poměr byl ukončen dne 12. 3. 2021. Práci vykonávala do 27. 1. 2021, od 28. 1. do 11. 3. 2021 byla v pracovní neschopnosti. 

Čerpání dovolené

ID28072 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Máme dvě zaměstnankyně, které mají úvazek 30 hodin týdně, výměra dovolené 22 dnů. Pracovní dobu mají v týdnu rozvrženou takto: jedna pracuje od pondělí do pátku dopoledne od 7.00 do 13.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod. (tj. 35 hodin). Druhá pracuje od pondělí do pátku odpoledne od 12.00 do 17.00 hod. (tj. 25 hodin). Další týden si směny vymění. Jak bude probíhat čerpání dovolené? Pokud bude zaměstnankyně čerpat dovolenou v delším týdnu, který připadá na dopolední směny, tak vyčerpá 35 hodin dovolené, a naopak pokud bude čerpat dovolenou v kratším týdnu, který připadá na odpolední směny, tak vyčerpá 25 hodin dovolené? Je tento postup správný?

Dovolená v roce 2021 - nárok na dovolenou při pracovní neschopnosti

ID28188 | | JUDr. Petr Bukovjan

Na kolik dnů dovolené má nárok zaměstnanec v pracovním poměru na dobu neurčitou, za předpokladu, že do konce roku 2021 bude po celou dobu pracovat? Tento zaměstnanec má 8hod. pracovní úvazek, dovolenou máme stanovenou na 5 týdnů, tzn. jeho plný roční nárok by byl 200 hodin. Tento zaměstnanec ale od 7. 1. 2021 do 21. 2. 2021 byl v pracovní neschopnosti. Jak vypočítám nárok na jeho dovolenou s ohledem na tuto nemoc?

Zaměstnankyně nastoupila do zaměstnání 4. 1. 2021 (8hod. úvazek). Bude činit její nárok na dovolenou 200 hodin, nebo pouze 197 hodin, za předpokladu, že do konce roku bude pracovat?

Dovolená za rok 2021 - nárok po mateřské dovolené

ID28189 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně se 40hodinovou TPD (po-pá denní úvazek 8h) - výměra 5 týdnů dovolené za kalendářní rok. Od 1. 1. do 2. 4. 2021 čerpá mateřskou dovolenou. Od 6. 4. do 7. 5. 2021 požádala o poskytnutí 24 dní dovolené z roku 2020 bezprostředně návazně na tuto mateřskou dovolenou. Dále žádá o čerpání dovolené za rok 2021, po zbytek roku bude poskytnuta rodičovská dovolená. Kolik hodin dovolené náleží za rok 2021? 

Nárok na dovolenou v roce 2021 při delší pracovní neschopnosti

ID28162 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně je nemocná od 20. 1. 2020, dovolenou v roce 2020 žádnou neměla. Do zaměstnání opět nastoupí 6. 4. 2021. Jaký bude mít nárok na dovolenou v hodinách? Bude mít stejná, jako kdyby tady od ledna byla? Naši zaměstnanci pracují 37,5 hod. týdně, roční dovolenou měli 25 dnů, nyní tedy mají 188 hodin.

Krácení dovolené a neomluvená absence

ID28161 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec od poloviny 9/2020 má neomluvenou absenci (k 9/2020 dovolená vyčerpaná)(nedostavil se do zaměstnaní, nebral telefon a nebyl k zastižení, nebyl na nemocenské),jelikož mu nebylo možno doručit výpověď(nepřebíral,pošta nevrátila ani na požádání nedala info o doručení) měl neomluvenou absenci do 2/2021),kdy už byla poštou doručena, za dobu neomluvené absence mu vznikla dovolená 44 hodin může zaměstnavatel krátit dovolenou za dobu neomluvené absence? Zaměstnanci ještě vznikl dluh vůči zaměstnavateli za odvod povinného zdravotního pojištění za období 10/2020-2/2021.Jak mám tedy vypořádat 44 dny dovolené?

Čerpání dovolené u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby

ID28144 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jak bude vypadat čerpání dovolené od 1. 1. 2021 po novele zákoníku práce u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Postupujeme tak, že zaměstnanci se uvádí čerpání dovolené přesně dle délky naplánované směny. Příklad: zaměstnanec má v týdnu naplánovanou směnu v pondělí, středu a pátek v délce 11 hodin, zaměstnanec má v tomto týdnu nařízenou dovolenou a bude mít tedy 3  11 hodin vyplacenou náhradu za čerpání dovolené. Je náš postup správný?

Nárok na dovolenou po mateřské dovolené v roce 2021

ID28148 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyni končí mateřská dovolená dne 28. 3. 2021. Za rok 2020 má zůstatek dovolené 2 dny. Po mateřské dovolené požádá zaměstnavatele o čerpání dovolené z předchozího roku v rozsahu 2 dnů. Vznikne jí nárok i za rok 2021, pokud ano, tak v jaké výši? Roční výměra dovolené činí 4 týdny a pracovní doba 40 hodin týdně. Může případně dovolenou za rok 2021 čerpat až v budoucnu nebo ihned po mateřské dovolené?

Výpočet dovolené za rok 2021

ID28037 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Do 16. 2. 2021 jsem čerpala mateřskou, od 17. 2. 2021 čerpám 17 dní dovolené roku 2020. Od 1. 3. 2021 začínám pobírat rodičovský příspěvek. V práci máme nárok na 22 dní dovolené za rok. Mám 8 hodinový úvazek, tedy 40 h týdně. Kolik dní mi  vznikne nárok na dovolenou roku 2021. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru