Otázky s klíčovým slovem: Dotace

počet otázek s klíčovým slovem : 322Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zdanění přijatých kompenzací během epidemie covid-19

ID27946 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Platí stále, že všechny ostatní podpory se zdaňují, jen kompenzační bonus zdanění nepodléhá? V případě rozhodování, zda čerpat kompenzační bonus jako OSVČ, či v programu COVID-Gastro jako zaměstnavatel, může hrát tato skutečnost velkou roli.

Kotlíkové dotace a přiznání

ID27929 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Fyzická osoba, občan-nepodnikatel, v roce 2020 obdržel kotlíkovou dotaci na výměnu kotle. Musí se tato částka uvést v přiznání za rok 2020?

Zdanění jednorázové podpory pro umělce (COVID-kultura)

ID27814 | | Josef Rajdl

Podléhá dotace pro umělce (OSVČ), která byla umělcům vyplácena na podzim roku 2020 pod názvem "Program COVID-Kultura, Výzva č. 2 – jednorázová podpora 60 000 Kč", dani z příjmů fyzických osob? Pokud ano, dle jakého paragrafu zákona o dani z příjmů bude zdaněna (např. §10 ostatní příjmy?). Jaké výdaje může OSVČ k této dotaci uplatnit v případě, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů? (Pozn.: Dotaz naráží na skutečnost, že např. ošetřovné OSVČ, vyplácené na jaře 2020 bylo od daně osvobozeno dle §16, "přilepeného" k zákonu o kompenzačním bonusu, není někde jinde ukryt paragraf o osvobození výše uvedené dotace?).

Daň z příjmů

ID27928 | | Ing. Petra Konderlová

Jsem OSVČ a mám zaměstnance. MPO vyhlásilo podporu pro uzavřené provozovny na základě krizových opatření COVID -Gastro. Všechny podmínky splňuji a daná částka mi byla přiznána a vyplacena. V daňové evidenci si zaúčtuji tuto částku do daňových příjmů?

Účtování COVID, Antivirus

ID27911 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost s. r. o. žádala o dotace z programu COVID ubytování, COVID gastro a program Antivirus. Příjem z těchto programů je zdanitelný? Na které konto máme tento výnos účtovat? A k jakému datu učtujeme (k datu podání žádost, k datu příjetí smlouvy do datové schránky nebo ke dni příjetí peněz)? Jak tyto výnosy účtovat k 31. 12., pokud nevíme, zda nám bude dotace přiznána?

Program Antivirus a nový zaměstnanec

ID27845 | | Ing. Marta Ženíšková

Pokud má firma uzavřené provozovny z důvodu vládních opatření (např. fitness, restaurace, vzdělávací agentura) a přijme nové zaměstnance, může i na tyto nové pracovníky čerpat dotace v rámci programu Antivirus?

Program COVID-úvěr, finanční příspěvek od záruční banky

ID27839 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma využila program COVID-úvěr. Každé pololetí platí úrok, který časově rozlišuje do nákladu na účet 562 dle období, ze kterého úrok vznikl. Při splnění podmínek záruční banka zašle firmě tzv. finanční příspěvek v hodnotě zaplacených úroků se zpožděním nazpátek, konkrétně v roce 2020 bylo účtováno o 562 a v lednu 2021 přišel příspěvek. Jak má firma o tomto finančním příspěvku ve výší úroků účtovat? Jako o dotaci - na účet 648 do výnosů roku 2020 (kde je souvztažně náklad 562) nebo jiným způsobem?

Dotace COVID-Bus

ID27866 | | Ing. Christian Žmolík

Zákazník (právnická osoba) obdržel dotaci v programu COVID-Bus. Bude tato dotace daňovým výnosem na účtu 648? 

Vyplacené náhrady mzdy a daňové přiznání k DPFO

ID27716 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Zaměstnavatel byl nucen kvůli covidu uzavřít svůj provoz a dostal od státu příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Nyní dostali zaměstnanci od zaměstnavatele za rok 2020 potvrzení o příjmu a někteří z nich mají také jiné příjmy než od toho jednoho zaměstnavatele a musejí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. U některých - studentů - v přiznání vyjde celková daň za rok 2020 nulová a bude jim již odvedena zálohová a srážková daň, mj. od zaměstnavatele, který dostal příspěvek za covid, vrácena např. ve výši 5 000 Kč. Má nějaký vliv to, že jejich zaměstnavatel dostal dotaci, příspěvek, že by jim nakonec ta jejich odvedená daň ve mzdách nemohla být prostřednictvím přiznání vrácena?

Kompenzační bonus

ID27660 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ a společníci malých s. r. o. žádali v roce 2020 kompenzační bonus. Má kompenzační bonus vliv na výsledek hospodaření za rok 2020, nebo je to nedaňový příjem a v žádném formuláři se nevyčísluje? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru