Otázky s klíčovým slovem: Dohoda o provedení práce

počet otázek s klíčovým slovem : 429Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dohoda o provedení práce - obsahové náležitosti

ID26815 | | JUDr. Petr Bukovjan

Ve společnosti uzavíráme se zaměstnanci na některé činnosti dohodu o provedení práce. Odměna u dohody o provedení práce je do 10 000 Kč, max. 300 hod. za kalendářní rok. V každé dohodě o provedení práce je přesně uvedeno, na jakou dobu je sepsaná (doba určitá) a jakou činnost (úkol) kterou bude zaměstnanec provádět. V poslední době ale vedeme diskuzi o požadovaných náležitostech uvedených v dohodě o provedení práce. Při jednom školení nám přednášející sdělil, že dohoda o provedení práce musí mít obsahovat přesný popis práce. Zajímalo by nás, zda je to pravda a jaké jsou povinné náležitosti dohody o provedení práce?

Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP

ID26575 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Student ukončil studium maturitní zkouškou v 05/2020, od 1. 6. 2020 nastoupil na dohodu o provedení práce, která nepřekročila 10 000 Kč. Nepodepsal prohlášení poplatníka, takže je mu srážena srážková daň. Mají rodiče po dobu prázdnin nárok na daňové zvýhodnění? 

DPP na Slovensku

ID26476 | | Ing. Martin Děrgel

Mám hlavní pracovní poměr v ČR a dohodu o provedení práce na Slovensku - jak to budu mít s odvody a se zdaněním?

Nemoc u DPP

ID26435 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec je zaměstnán na dohodu o provedení práce od 02/2020, každý měsíc překročen vyměřovací základ 10 000 Kč, nemoc bude od 13. 7. 2020. Když v 07/2020 pokud z důvodu nemoci nepřekročí limit 10 000 Kč, má nárok na nemocenské dávky a z jakého vyměřovacího základu se mu bude počítat nemoc?

Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce

ID26208 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zaměstnáváme na DPP zaměstnance vedené v evidenci ÚP. Mám jako zaměstnavatel povinnost oznamovat ÚP, že mám tohoto zaměstnance, nebo to si mají hlídat sami ti, co jsou v evidenci ÚP?

Zdanění mzdy u DPP u cizinců

ID26236 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnáváme na DPP ruskou studentku. Výdělek má vyšší než 10 000 Kč. Jak bude mzda zdaněna a bude odvedeno zdravotní a sociální pojištění? Od studentky máme tuto informaci: jako cizinka žijící a studující doktorandské studium má statut "Rodinného příslušníka občana EU" - nemá trvalý pobyt, ale dlouhodobý a nemusí se tímto za ni odvádět daně při smlouvě DPP - při uzavření HPP pak ano + v říjnu uzavírá sňatek.

Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného

ID25912 | | Ing. Marta Ženíšková

Jednatelka firmy s. r. o. má uzavřenou smlouvu o jednatelství a zároveň dohodu o provedení práce na částku 10 000 Kč u stejné firmy a aktuálně si zažádala o ošetřovné na dítě z důvodu karantény. Je možné, aby si po dobu, kdy čerpá ošetřovné na péči o dítě, vyplácela částku 10 000 Kč z dohody o provedení práce? Dohoda je uzavřena na účetní práce, které jednatelka vykonává z domova cca 3 hodiny týdně. Nebo si částku z dohody nemůže vyplatit? Stejný dotaz by byl i pro případ, že by jednatelka byla nemocná a čerpala nemocenskou, je možné si vyplatit peníze z dohody, nebo ne?

Důchodce a bonus

ID26043 | | Ing. Petra Konderlová

Můj klient je aktivním důchodcem a přes své staří má tyto příjmy:

a) starobní důchod,

b) je spolupracující osobou svého syna, s kterým má společnou domácnost (nemá tedy vlastní IČO), přehled na ČSSZ podává každý rok, i když je většinou nulové, na VZP platí pojištění jako "vedlejší",

c) má uzavřenou DPP do 10 000 Kč ve společnosti své dcery,

Měl by mít nárok na kompenzační bonus jako spolupracující osoba OSVČ.

Dohoda o provedení práce - zdanění

ID25955 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je možné sjednat s fyzickou osobou dohodu o provedení práce na opakující se činnost? Samozřejmě za předpokladu, že budou dodrženy všechny ostatní parametry (např. celkový počet hodin atd.). Nehrozí v tomto případě překlasfikování ze strany FÚ, SSZ a ZP, že se jedná o vztah, který má být zpojistněn, tj. má být hrazeno ZP a SP a odváděna daň z vyšší částky (tj. ze základu doně po brutaci o pojištění). Existuje k této oblasti nějaký oficiální výklad či judikatura? 

Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost

ID25957 | | Ing. Petra Konderlová

Jednatel s. r. o. má bezplatný výkon funkce pro společnost. Je možné, aby takovýto jednatel uzavřel se společností DPP do 10 000 Kč a případně za jakých podmínek? Pokud by to bylo možné, jak by se tato DPP zdaňovala? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru