Otázky s klíčovým slovem: Dohoda o provedení práce

počet otázek s klíčovým slovem : 441Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Náhrada za svátek u DPP

ID27230 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Dohoda o provedení práce je sjednána na 9,5 hodiny týdně. Mimo smlouvu jsou sjednány pracovní dny na čtvrtek a pátek. Vztahuje se v tomto případě na DPP náhrada za svátek? Ve smlouvě je sjednána pouze odměna za odpracovanou hodinu (případně její část). Nechtěli bychom v tomto pochybit. 

Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP

ID27172 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnavatel od ledna 2020 přijal na HPP asistentku. Zaměstnankyně od 9. 8. 2019 pobírá invalidní důchod II. stupně. Pro zaměstnavatele je to jeden zaměstnanec na HPP a zároveň invalidní důchodce. Ostatní jsou jen zaměstnanci na DPP.

Splňuje tedy zaměstnavatel podmínku zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců – zaměstnanci pracující na DPP se do počtu zaměstnanců nezahrnují?

Jak by to bylo v případě, kdyby měl zaměstnavatel tuto zaměstnankyni a zároveň jednu zaměstnankyni na rodičovském příspěvku?

Má zaměstnavatel nárok na odpočet zdravotního pojištění ve výši 11 607 Kč z vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod zdravotního pojištění nebo je tato sleva podmíněna smlouvou s krajskou pobočkou Úřadu práce, kde bude uznán jako zaměstnavatel na chráněném trhu práce? Tuto informaci nám poskytla referentka příslušné zdravotní pojišťovny, když jsme zaměstnankyni přihlašovali, že bez doložení potvrzení z Úřadu práce si zaměstnavatel slevu na tohoto zaměstnance uplatňovat měsíčně nemůže.

Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ

ID27068 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jako základní škola prosím o informaci, jak přistupovat k zaměstnancům, kteří mají dohodu o provedení práce (např. práce v kuchyni) v případě zavření škol z důvodu nařízené karantény z důvodu epidemie covid-19. U zaměstnanců na HPP máme překážku na straně zaměstnavatele a vyplácíme 100 % průměrného výdělku. Je možné u dohod o provedení práce proplácet jen skutečně vykonanou práci, nebo pro ně také platí překážka na straně zaměstnavatele a povinnost zaměstnavatele proplatit smluvenou mzdu?

Doplnění dotazu:

Mají na výplatu náhrady nárok i zaměstnanci, se kterými je uzavřena DPP a měsíčně jim není vyplaceno více než 10 000 Kč, tudíž neodvádí sociální a zdravotní pojištění, pokud mají v DPP rozvrženo kdy a kde mají pracovat? Může pak zaměstnavatel požadovat náhradu v rámci programu Antivirus, nebo v jiném vládním kompenzačním programu? 

Dodatek k dohodě o provedení práce

ID27009 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Lze k uzavřené dohodě o provedení práce, která byla uzavřena do 31. 12. 2020, změnit dodatkem s účinností od 1. 11. 2020 výši odměny (jednalo by se v dodatku o zvýšení odměny s upřesněním vykonávané činnosti)? 

Půjčka firemního automobilu zaměstnanci a fakturace za půjčovné

ID26980 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. bude občas půjčovat firemní vozidlo svému zaměstnanci, se kterým má uzavřenou DPP. Tento zaměstnanec je zároveň společník a jednatel firmy. Firma se nechce zabývat dodaňováním 1 % u zaměstnance a výpočty vracení části DPH finančnímu úřadu za soukromě projeté km, ani výpočty kolik DPH na vstupu si může uplatnit ze servisu automobilu. Zároveň se nechce zabývat výpočty, kolik má zaměstnanec zaplatit do pokladny za projeté PHM. Je možné, aby firma uzavřela se zaměstnancem smlouvu o výpůjčce/pronájmu s tím, že za každý den, kdy zaměstnanec použije soukromě firemní vozidlo uhradí firmě částku, na kterou bude vystavena faktura v ceně obvyklé? Ve smlouvě by bylo i ujednáno, že převzetí vozidla bude s plnou nádrží a zaměstnanec musí vozidlo vrátit také s plnou nádrží, k tomu by byly vyhotovovány předávací protokoly. Firma předpokládá, že takto by si mohla na vstupu uplatnit celé DPH z pořizovací ceny auta, ze servisů i PHM a zároveň by do daňových nákladů vstoupily celé odpisy i veškeré částky bez daně uhrazené v souvislosti s vozidlem. 1) Je tento způsob výpůjčky/pronájmu možný? 2) V případě, že by překážkou byla shodná osoba (společník = jednatel = DPP), byl by tento způsob možný s nespojenou osobou?

Zaměstnání cizinců na DPP

ID26935 | | Josef Rajdl

Jsou nějaké odlišnosti u zaměstnávání cizinců na DPP? Uchazeč o práci má povolení k zaměstnání (nebo povolení k pobytu na území ČR). Může být zaměstnán na DPP? Platí stejná pravidla, tzn. do 10 000 Kč pouze srážková daň, odvody na zdravotní a sociální pojištění až při překročení limitu 10 000 Kč? V případě, že si platí tzv. komerční zdravotní pojištění, i tak se při překročení částky 10 000 Kč odvádí zdravotní a sociální pojištění? Platí pro tyto zaměstnance možnost podepsat tzv. růžové prohlášení? Jedná se o pracovníky z Ukrajiny.

Zaměstnání syna ve firmě otce a sleva na dítě

ID26878 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ chce zaměstnat na DPP ve své firmě syna, který dosáhne v říjnu 18 let a je student. Vztahuje se na pracovněprávní vztah otec-syn nějaké omezení? Otec si bude moci i nadále uplatňovat daňovou slevu na dítě - syna, i když ten bude mít vlastní příjem na základě dohody? Jsou nějaká omezení, pokud s ním uzavře dohodu před dovršením 18 let? Jedná se o jednoduché práce - prodej v obchodě, opravy kol...

DPP a ztráta na výdělku

ID26955 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec který měl u nás dohodu o provedení práce, se stal účastníkem dopravní nehody, kterou nezavinil. DPP byla sepsána od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020 v rozsahu do max. 300 hodin, odměna ve výši 120 Kč/hod. Harmonogram pracovní doby nebyl stanoven. Zaměstnanec pracoval pouze 3 dny (6. 1., 7. 1., 9. 1.) a odpracoval 15 hodin. DPP tedy v 01/2020 nezakládala účast na nemocenském a zdravotním pojištění (hrubá mzda činila 1 800 Kč). Dopravní nehoda se stala 10. 1. 2020. Na nemocenskou zaměstnanci nárok nevznikl. Nyní zaměstnanec přinesl k vyplnění Potvrzení o ztrátě na výdělku. Pokud bude mít nárok na odškodnění, jak mám vypočítat náhradu na ztrátu na výdělku, když neznám týdenní pracovní dobu zaměstnance?

Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin

ID26966 | | JUDr. Petr Bukovjan

Je nutné vést evidenci pracovní doby u dohodářů (DPP a DPČ) dle § 96 zákoníku práce? V článcích jsem našel, že se tato doba vést nemusí, protože ustanovení § 74 odst. 2 zákoníku práce stanoví, že v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy včetně dohody o provedení práce) není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. Ovšem je nějaká evidence (či docházka) nutná a předepsaná u těchto dohod až po odpracování hodin? Jakým způsobem si zaměstnavatel ustojí, že u DPP a DPČ se vešel do stanových limitů s hodinami (průměrným týdnem) u dohodářů? Chápu to, tak, že je vhodné si hodiny evidovat nějak sumárně za dané období např. měsíc - a společně si to podepisovat mezi dohodáři a zaměstnavatelem, aby v případě sporu nebo kontroly byl nějaký důkaz, že jsou dohody dodržovány. Je tento postup v pořádku nebo máte jiná doporučení?

Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele

ID26865 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec firmy má pozici mistr ve výrobě s úvazkem 0,8 hod. Na úvazek 0,2 hod. bychom chtěli uzavřít DPP na pozici psychosociální pracovník - tato pozice je zahrnuta do projektu a mzda je dotována, měsíčně by se mělo jednat o částku 6958 Kč (méně než 10 000 Kč/měsíc). Je pro zaměstnance tato forma výhodná, nebo raději zvolit 2 pracovní smlouvy, stávající 0,8 mistr ve výrobě a druhá smlouva s úvazkem 0,2 na pozici psychosociální pracovník? Nechtěli bychom zaměstnance nějak „ošidit“.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru