Otázky s klíčovým slovem: Dohoda o provedení práce

počet otázek s klíčovým slovem : 416Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

ID25248 | | JUDr. Marcela Smutná

Je možné se zaměstnancem, s nímž máme uzavřenou dohodu o provedení práce na úklidovou činnost, po naplnění 300 hodin sjednat návazně dohodu o pracovní činnosti na stejnou činnost?

Náležitosti DPP a cestovního příkazu

ID25297 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Musí být na DPP do 10 000 Kč a cestovním příkazu uvedeno číslo občanského průkazu? Osoby pracující na DPP neevidujeme v žádném mzdovém SW.

Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce

ID25145 | | Josef Rajdl

Jednatel pobírá odměnu z výkonu funkce ve výši 2 999 Kč a zároveň má příjem z dohody o provedení práce ve výši 9 000 Kč. Jednatel nemá podepsané prohlášení k dani. Jak se v tomto případě příjem z obou činností zdaní? Uplatní se u dohody o provedení práce srážková daň a u odměny za výkon funkce zálohová daň? 

Výpočet srážek ze mzdy

ID25148 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně u nás pracuje na dohodu o provedení práce. Mimo to má u jiného zaměstnavatele HPP. Od exekutora přišlo usnesení, že zákl. nezabav. částku bude v plné výši uplatňovat u zaměstnavatele na HPP. Jak tedy postupovat nyní při výpočtu srážky z dohody o provedení práce? Vzít celou čistou odměnu, tj. 1500 Kč, a odvést na exekuci 1/3, tj. 500 Kč? Setkala jsem se s tím, že kolegyně odvádí celou odměnu, tj. celých 1500 Kč, tak si nejsem jistá, jaký je správný postup při výpočtu.

Odměna z dohody o provedení práce

ID25102 | | JUDr. Marcela Smutná

Náš zaměstnanec - důchodce - bude mít na prosinec u naší firmy dohodu o provedení práce s odměnou 10 000 Kč - nepodepsal daň. prohlášení, takže se mu srazí daň 15 %. Ještě sipřivydělává i u jiné firmy na DPP také s odměnou 10 000 Kč. Vím, že hodiny z dohod u jiných firem se nesčítají, ale jak je to s odměnami, sčítají se? Má zaměstnanec povinnost sám odvést zdravotní a sociální pojištění? My jako každá samostatná firma ho nepřihlásíme na zdravotní pojištění, protože má na dohodu jen 10 000 kč. Má zaměstnanec povinnost něco sám odvádět? 

Příjmy započtené do limitu 80 100 Kč za rok 2019 pro daňové zvýhodnění na děti

ID25104 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Pokud si zaměstnanec na konci roku 2019 bude podávat sám přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jeho příjmy dosáhnou 80 100 Kč za rok 2019, má nárok na daňové zvýhodnění na děti. Příjmy ve výši 80 100 Kč měl ale zaměstnanec z dohody o provedení práce, neztrácí tím nárok na daňové zvýhodnění na děti? 

Dvě výše odměny v jedné DPP

ID25072 | | JUDr. Marcela Smutná

Náš spolek pořádá vzdělávací semináře. S lektory, kteří na seminářích vyučují, uzavírá dohody o provedení práce. Tyto DPP bychom chtěli uzavírat na celý kalendářní rok. Ve smlouvě bude uveden pracovní úkol „Lektorská činnost na seminářích“. Jeden ze seminářů je však výrazně méně náročný, a zde tedy chceme sjednat nižší odměnu. Pokud bychom na tento seminář uzavřeli další DPP, porušili bychom ZP (dvě pracovní smlouvy na shodný druh práce). Bylo by tedy možné, abychom do jedné DPP, uzavřené na období kalendářního roku sjednali odměnu např. 200 Kč/hod za činnost lektora na obvyklém semináři a 150 Kč/hod na jednom konkrétním semináři s nižší náročností ? 

Rekapitulace o dani sražené podle zvláštní sazby daně

ID24747 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Lékař (Slovák) v pracuje v ordinaci (v ČR) na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč. Nemá podepsané prohlášení, odvádí se tedy srážková daň (sociální ani zdravotní pojištění se neodvádí). Zaměstnání tohoto lékaře jsme hlásili na ÚP. Je potřeba odvod této srážkové daně hlásit na FÚ?

Zaměstnání společníků ve v. o. s.

ID24981 | | JUDr. Eva Dandová

Je možné zaměstnat ve v. o. s. (2 společníci) oba společníky? Lze to na základě DPP i klasického pracovního poměru? Jsou tam nějaká úskalí a výjimky? 

Práce zaměstnanců slovenské příslušnosti, pracující v ČR firmě na Slovensku

ID24919 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanci (Slováci) v české firmě na hlavní pracovní poměr a dohodu o provedení práce, pokud budou pracovat na území Slovenska, je oznamovací povinnost na Slovensku? Jsou slovenské národnosti, nemají v ČR bydliště. V Česku nahlášení na Úřad práce proběhlo. Při fakturaci DPH je povinnost zaregistrovat se na Slovensku v případě fakturace slovenskému plátci DPH, jinak pokud není plátce, se musí DPH fakturovat v ČR?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru