Otázky s klíčovým slovem: Dodatečné daňové přiznání

počet otázek s klíčovým slovem : 35Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zdanění příjmu fyzické osoby o rok dříve

ID25593 | | Ing. Petra Konderlová

U fyzické osoby došlo k nesprávnému zdanění příjmu za vydanou fakturu v roce vydání 2018, ačkoliv byla uhrazena až následující rok 2019 (chybné podklady pro účetní). Jak teď dále postupovat? Dodatečné přiznání + opravné přehledy? Jedná se o cca 1/7 z celkového obratu.

Chybná fakturace

ID25298 | | Ing. Ivana Pilařová

Česká společnost, měsíční plátce DPH, vystavila v 10/2019 českému plátci fakturu za služby. Společnost vystavenou fakturu uvedla v DPH i v KH za 10/2019. Faktura však byla v 12/2019 zákazníkem vrácena s vyjádřením, že je chybně vystavena - nedošlo k uskutečnění služby. Znamená to, že ji zákazník nemá v účetnictví. Předpokládám, že správný postup nyní je, vystavit ODD do 10/2019, podat dodatečné přiznání k DPH a následné KH do 10/209. Je i jiný způsob, jak lze v účetnictví fakturu stornovat (odepsat), tak aby nemusela společnost podávat dodatečné přiznání k DPH a následné KH za 10/2019? I za podmínky, že by si nenárokovala možnost vrácení odvedeného DPH z této faktury? 

Dodatečné daňové přiznání - zaúčtování daně

ID24705 | | Ing. Zuzana Pšeničková

V roce 2018 jsem podávala dodatečné přiznání k dani z příjmu PO. Snižovala se daňová povinnost o cca 36 000 Kč. Zapomněla jsem toto snížení zaúčtovat a přišla jsem na to až nyní, kdy jsem si odsouhlasovala zůstatek na účtu 341 s finančním úřadem. Jak mám v roce 2019 tento případ zaúčtovat? Mohu MD 341/D 426 a po schválení valnou hromadou MD 426/D 428? Potřebuji mít správný zůstatek účtu 341. Daňový poradce mně radil i zápis MD 341/D 548, ale to bych snížila čistý zisk. 

Vrácení daru a DPFO

ID24699 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ (výdaje paušálem), poskytl v roce 2018 dar zdravotně-sociálnímu zařízení na jejich provoz, zakoupení zdrav. pomůcek, atd. Za rok 2018 si uplatnil dar v DP jako odečitatelnou položku. V roce 2019 došlo ke zrušení darovací smlouvy (důvody v dohodě o zrušení smlouvy nejsou uvedeny) a vrácení celé dříve darované částky. Musím provést dodatečné danové přiznání za rok 2018? Kde dar jako odečitatelná položka nebude? 

Plná moc na odklad přiznání k DPFO s omezenou platností

ID24589 | | Ing. Jan Matějka

Podnikatel - OSVČ - uplatnil dne 29. 3. 2019 u správce daně plnou moc udělenou daňovému poradci na odklad daňového přiznání do 1. 7. 2019, která měla platnost do 9. 7. 2019. Přiznání do tohoto termínu se nestihlo podat, bylo podáno až 22. 7. 2019 z datové schránky OSVČ vzhledem k omezené plné moci. Lhůta pro podání přiznání zůstává ke dni 1. 7. 2019 nebo uplynula dnem 1. 4. 2019?

Rozdělení na spolupracující osobu v dodatečném daňovém přiznání

ID24208 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Manželé, oba OSVČ, podali v termínu pro podání daňové přiznání každý samostatně za svoji činnost. Nyní zjistili, že by se jim vyplatilo, kdyby se část příjmů a výdajů manžela rozdělilo na manželku. U manžela by se snížila daňová povinnost a u manželky by - díky tomu, že měla základ daně téměř nulový - žádná daňová povinnost ani tak nevznikla. Je možné takto dodatečně využít § 13 zákona o dani z příjmu? 

Dodatečné DPPO

ID24355 | | Ing. Christian Žmolík

Nyní jsem zjistila, že jsem omylem nezaúčtovala výpis za prosinec 2018. Jakým způsobem lze opravit daňové přiznání právnických osob? Je možné zaúčtovat výpis a poté podat dodatečné DPPO včetně správných příloh? 

Pozdě dodaná faktura z EU

ID24214 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel, plátce DPH, pořídil zboží z EU od plátce. Faktura je vystavená v únoru 2019, kdy došlo k dodání zboží a současně i k převzetí faktury. K zaúčtování ji však dodal účetní až v květnu 2019. Je potřeba udělat dodatečné přiznání za 1. čtvrtletí 2019?

DPH uplatněné na vstupu při koupi bytu k pronájmu

ID24064 | | Ing. Ladislav Pitner

Podnikatel, plátce DPH, se rozhodne jako občan zakoupit byt od developera s tím, že bude byt po dobu nejméně 10 let pronajímat v rámci § 9 zákona o daních z příjmů. Ještě neví jistě, zda se mu podaří byt pronajmout plátci DPH, který ho bude používat k ekonomické činnosti, či zda se mu podaří byt pronajmout občanovi k bydlení. Protože však chce byt určitě pronajímat a z titulu OSVČ je plátce DPH, uplatní si DPH na vstupu při koupi nemovité věci. Pokud byt nakonec pronajme občanovi k bydlení, bude nájem osvobozen bez nároku na odpočet. Předpokládáme, že již uplatněné DPH na vstupu bude muset státu vrátit. Kdy bude toto DPH vracet a v jakých částkách?

Dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů

ID23998 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost s r. o. prodala v roce 2018 ze svého obchodního majetku osobní vůz. Vůz byl zakoupen v roce 2007, byl plně odepsán, výhradně se používal pouze pro ekonomickou činnost společnosti. Prodej vozu v roce 2018 byl zaúčtován zápisem MD 311/D 641 a MD 311/D 343, ale vůz nebyl vyřazen zápisem MD 082/D 022 z obchodního majetku společnosti. Je nutné v daném případě podat dodatečné daňové přiznání na daň z příjmu za rok 2018? Nebo může být vůz vyřazen vnitřním účetním dokladem a zápisem na účty MD 082/D 022 v roce 2019 v pořizovací ceně?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru