Otázky s klíčovým slovem: Dítě

počet otázek s klíčovým slovem : 215Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňové zvýhodnění u dítěte v pěstounské péči

ID24535 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Zaměstnanec má dítě v pěstounské péči. Dítě v letošním roce dosáhne zletilosti a je držitelem průkazu ZTP/P. V současné době navštěvuje základní školu. K ukončení schází 2 roky. Zaměstnanec zjišťuje, zda bude mít dále nárok na daňové zvýhodnění. Byla jsem přesvědčena, že od 18 let zažádají o invalidní důchod třetího stupně, ale bylo mi sděleno, že o důchod žádat nebudou, dokud dítě studuje. Vzhledem k tomu, že je žákyní základní školy, tak můžeme daňové zvýhodnění dále vyplácet na základě potvrzení základní školy?

Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy

ID24711 | | Ing. Petra Konderlová

Jak správné v měsíčních mzdách uplatnit daňové zvýhodnění na dítě - studenta VŠ, pokud doložil tato potvrzení o studiu? Na prvním potvrzení je potvrzeno studium 2. ročníku VŠ do 31. 8. 2019 ( potvrzení bylo vystaveno kdesi v roce 2018). Na druhém doloženém potvrzení školy je potvrzeno studium ve 3 ročníku od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a toto potvrzení bylo vystaveno 3. 10. 2019. Je možno v měsíci září poskytnout daňového zvýhodnění či má zaměstnanec na toto nárok až při ročním zúčtování?

Sleva na dítě - doktorand do 28 let

ID24678 | | Ing. Petra Konderlová

Na základě jakého předpisu zdůvodním, že slevu na dítě si uplatňuje rodič doktoranda do 28 let (denní studium)? Zákon o státní sociální podpoře sice definuje, kdo se „soustavně připravuje na povolání“, což by byl i ten doktorand, ale § 35c zákona o daních z příjmů tam dává ještě podmínku do dovršení věku 26 let.

Potvrzení o studiu při daňovém zvýhodnění na dítě

ID24646 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na 16leté dítě, které právě nastoupilo po základní škole na střední školu, potřebujeme kromě podepsaného prohlášení také potvrzení o studiu? Domnívám se, že do 18 let potvrzení nepotřebuji, jelikož dítě není zletilé.

Daňové zvýhodnění na dítě

ID24648 | | Ing. Petra Konderlová

Dcera našeho zaměstnance maturovala 14. 5. 2019. Do zaměstnání na hlavní pracovní poměr nastoupila 27. 5. 2019. V říjnu 2019 nastupuje na vysokou školu s kombinovaným studiem. V pracovním poměru zůstává. Studium na vysoké škole navazuje na střední školu. Mohl náš zaměstnanec uplatňovat daňové zvýhodnění už od toho května, když byla dcera už zaměstnána?

Rodičovský příspěvek

ID24605 | | JUDr. Petr Bukovjan

Při pobírání rodičovského příspěvku je možné dát malé dítě 2-3 roky, na které je pobírán příspěvek do státní školky, resp. do školky příspěvkové organizace, které je zřízená městem? Jsou tam nějaké omezení hodinové nebo to není vůbec možné? V případě, že by mi školka zapsala dítě na rok 2019/2020 - mohu ho tam dát na nějaký den v týdnu? Do školky dítě mohu přivést od 06:30-08:30 a vyzvednout v 12:30-13:00 hod, případně až po 14:15 hod odpoledne. Musím si přesně zaznamenat v kolik jsem dítě přivedla, abych dodržela nějaký počet hodin týdně či za měsíc? Školka si píše pouze denní docházku, tj. zda dítě přišlo či nepřišlo a zda bylo pouze na dopoledne či na celý den. Jak se toto řeší, resp. neřeší?

Daňové zvýhodnění

ID24549 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Rezident Slovenské republiky má výhradně příjem za zaměstnání v České republice (100 %), jiný příjem nemá. Podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob si v daňovém přiznání nárokuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Dítě má ovšem těžké zdravotní postižení a průkaz ZTP udělený dle předpisů Slovenska. Lze uplatnit daňové zvýhodnění dle § 35c odst. 7 ve výši dvojnásobku?

Daňové prohlášení

ID24431 | | Hana Rampírová

Dobrý den, našemu zaměstnanci se narodilo 5. 7. 2019 dítě, první syn. Chce na něj uplatnit daňové zvýhodnění.Kam zapsat, že se dítě narodilo, v daňovém prohlášení? Můžu ho zapsat na tiskopise č. 26 na první stranu, kde má být výčet dětí, které se uplatňují, nebo se narození musí zapsat na druhou stranu do změnové části a poté vypsat tabulku změn daňového zvýhodnění na druhé straně? V tomto případě první tabulka na straně 1 o daňovém zvýhodnění bude prázdná?

Sleva na děti a střídavá péče

ID24475 | | Ing. Petra Konderlová

Může zaměstnanec, který je rozvedený a má střídavou péči o dvě nezletilé děti, uplatňovat slevu na obě děti po celý rok s odůvodněním, že děti jsou většinu dní v měsíci u otce - zaměstnance a že bývalá manželka je vedena na úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání, tudíž si nikde slevu na děti neuplatňuje?

Chybějící potvrzení druhého z poplatníků

ID24444 | | Josef Rajdl

Naše zaměstnankyně chce na nezletilou dceru, se kterou žije ve společné domácnosti, uplatňovat slevu na dani. S otcem dcery nežijí. Otec OSVČ odmítá podepsat čestné prohlášení a je přesvědčen, že si slevu uplatňovat bude on. Pomůže, aby si zaměstnankyně podala daňové přiznání a tam si dceru uplatnila s tím, že si FÚ zkontroluje, že si tatínek dceru neuplatnil? Nebo existuje nějaký způsob, jak se domoct práva na slevu na dítě?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru