Otázky s klíčovým slovem: Dítě

počet otázek s klíčovým slovem : 226Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Ošetřovné pro dítě

ID25804 | | Ing. Marta Ženíšková

V rodině jsou tři děti. Nejstarší 5 roků, prostřední 3 roky a miminko 3 měsíce. Na miminko maminka pobírá peněžitou pomoc v mateřství. Nyní zavřeli školky kvůli nouzovému stavu. 1) Může otec dítěte požádat o dávku - ošetřovného do 10 let dítětě na 3 leté dítě, pokud maminka na to nejmenší čerpá PPM? 2) Mohl by otec dítě požádat současně o dvě dávky ošetřovného na 3 a 5 roční dítě? 3) Nebo mohl by otec na 3 leté dítě požádat o ošetřovné a dědeček, který je v důchodu (pobírá důchod) je mu 70 let požádat o ošetřovné na 5 leté dítě? Jak je to se souběhem čerpání dvou dávek ošetřovného na dvě děti v rodině? Děkuji za vysvětlení a doporučení nejlepší varianty pro rodiče tří dětí.

Daňové zvýhodnění na studující dítě v zahraničí

ID25762 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Může si poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na 22 leté dítě, které studuje mimo ČR? 

Příspěvek na bydlení

ID25696 | | JUDr. Vlasta Víghová

Nás zaměstnanec se mě přišel zeptat, jestli jeho dcera, na kterou pobírá daňové zvýhodnění, může žádat o příspěvek na bydlení. V rámci studia si pronajímá byt, kde má trvalé bydliště. Nájem platí ve výši 10.000,- + 2.000,- Kč poplatky. Její příjem z brigád činí 5.000,- Kč. Myslíte si, že pokud zažádá o příplatek na bydlení, bude mít na něj nárok, když její otec uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě a má vůči ní vyživovací povinnost? 

Sleva na dítě u výdajů paušálem

ID25569 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ se rozhodla v DPFO za r. 2019 využít výdaje procentem z příjmů. Od manželky bude mít potvrzení o neuplatnění slevy na dítě. Z toho důvodu bude slevu uplatňovat OSVČ. Existují nějaké jiné důvody, kdy slevu na dani uplatnit nemůže?

Sleva na vyživované dítě u OSVČ - vedlejší činnost

ID25608 | | Ing. Petra Konderlová

Manželka souběžně s mateřskou dovolenou provozuje vedlejší samostatně výdělečnou činnost. Má v tomto případě nárok na odečtení slevy za poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě, když se jedná o vedlejší činnost? Pokud nemá nárok, mohl by si manžel podat sám daňové přiznání za rok 2019 z příjmů ze závislé činnosti, a tam si uplatnit vyplacení bonusu na dítě? Má pouze jeden pracovní poměr, zaměstnavatel by mu vydal potvrzení o zdanitelných příjmech. 

Odpočet na manželku a dítě po rozvodu

ID25511 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Manžel má pouze příjmy ze závislé činnosti. Vzhledem k tomu, že během roku 2019 došlo k rozvodu, a to takto. Rozhodnutí o svěření dítěte do výhradní péče matky je realizováno v červnu 2019. Rozsudek o rozvodu nabyl právní moci v srpnu 2019. Od této doby nesdílejí společnou domácnost. Je možné, aby si bývalý manžel uplatnil odpočet na dítě za období 1-5/2019 a na manželku za období 1-7/2019? Nebo jak má manžel postupovat?

Sleva na dítě a trvalý pobyt

ID25149 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Pracovník uplatnuje slevu na dítě, může uplatňovat slevu na dítě, které bude mýt jiné trvalé bydliště než on? V rámci studia, si dcera bude pronajímat byt. 

Odpočty na dítě, které studovalo a již v červnu dovršilo 26 let.

ID25068 | | Josef Rajdl

Jak opravit mylně uplatněný odpočet na dítě, které studovalo a v červnu dosáhlo 26 let. Ve mzdě paní uplatňovala do řijna 2019. Musím opravit mzdy zpětně od 7-10, nebo stačí pokud dám potvrzení a paní v přiznání za rok 2019 doplatí rozdíl ve svém přiznání? 

Potvrzení od finančního úřadu dle § 38l odst. 3 písm. e) na dítě a současná brigáda dítěte

ID24863 | | Josef Rajdl

Nastala nám v práci neobvyklá situace. Jeden náš zaměstnanec má nemocné zletilé studující dítě na VŠ (ze zdravotních důvodů studium přerušeno). Pro uplatnění daňového zvýhodnění si vyřídil u FÚ potvrzení dle § 38l odst. 3 písm. e) zákona o daních z příjmů. Platnost potvrzení končí k 31. 12. 2019. Jeho dítě u nás (tedy stejná firma, kde zaměstnán rodič) od 7. 10. 2019 nastoupilo na brigádu na DPP na dobu určitou do 31. 12. 2019. Můžu dále uplatňovat daňové zvýhodnění u rodiče? Soudím, že důležitá je věta v § 38l odst. 3 písm. e) zákona o daních z příjmů „nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.“ ….Soustavná výdělečná činnost dítěte je dále někde specifikovaná? V zákoně o daních z příjmů jsem nenašla. Je možné tedy, že bude hrát i roli § 10 zákona o státní sociální podpoře a záleží na tom, zda mzda z DPP přesáhne 10 000 Kč a bude se odvádět pojištění? Zákon o státní sociální podpoře § 10 Výdělečná činnost: (1) Výdělečnou činností se rozumí činnost a) v České republice, která zakládá účast na nemocenském pojištění.

Spolupracující osoba

ID24918 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ má syna, který v červnu 2019 dovršíl 18 let. Za rok 2019 by OSVČ syna uplatnil jako spolupracující osobu. Jak postupovat, kde všude syna nahlásit? Kolik % z zdanitelných příjmů může uplatnit osoba spolupracující? Syn je studentem na štřední škole. Může OSVČ uplatnit daňové zvýhodnění na dítě za rok 2019, když bude spolupracující osoba? Ale dítě si uplatní slevu na studenta. A protože tento postup mi není scela jasný, prosím o důkladné vysvětlení. OSVČ je také od 1.9.2019 v zaměstnaneckém poměru, který bude hlavní příjem.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru