Otázky s klíčovým slovem: Datum uskutečnění zdanitelného plnění

počet otázek s klíčovým slovem : 221Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Předání dílčího plnění na základě protokolu ve stavebnictví a stanovení DUZP u DPH

ID26831 | | Ing. Martin Svoboda

Stavební firma plátce, DPH, česká s. r. o., posytuje stavební práce - pokládání dlažeb pro odběratele na základě smlouvy o dílo, kdy dle zjišťovacích protokolů k poslednímu dni v měsíci dochází k převzetí splněných prací a následné fakturaci odsouhlasené částky. V současné době natala situace, kdy odběratel odmítá převzít část dílčího plnění k poslednímu dni v měsíci, a to vzhledem k tomu, že na díle byly odkryty nějaké stavební nedostatky. Jak dále postupovat zhlediska DPH? Nemohu přece jako dodavatel nic k poslednímu dni v měsíci vyfakturovat, když nemám podepsán a přebrát zjišťovací protokol? Mohu/musím tedy posunout datum DUZP až se odstraní nedostatky a odběratel nám podepíše protokol např. za dalších 14 dní? Anebo musíme vystavit fakturu s DUZP s i přesto, že dílčí plnění nebylo předáno celé a to za alespoň nezpochybnitelnou část, kterou bude odběratel ochoten podepsat?

Odměna advokáta a povinnost odvést DPH

ID26775 | | Ing. Ladislav Pitner

Advokát se stal plátcem DPH 1. 2. 2020. V 11/20219 podal návrh na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za zastupování poškozeného v trestním řízení. Rozhodnutí o přiznané odměně došlo 7. 4. 2020, usnesení nabylo právní moci dne 15. 4. 2020 - tedy v době kdy již byl plátcem DPH. Má povinnost z přiznané odměny odvést DPH?

DUZP při vývozu zboží

ID26844 | | Ing. Martin Svoboda

Máme "Potvrzení o výstupu z EU", kde je uveden datum propuštění a datum ukončení. Které datum je platné jako datum uskutečnění zdanitelného plněné při vývozu zboží do třetí země, datum propuštění nebo datum ukončení? 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění v kontrolním hlášení

ID26811 | | Ing. Martin Novák

Máme faktury z EU od plátců za nákup zboží (z Maďarska), kde jsou uvedeny datumy vystavení i DUZP. Do kontrolního hlášení patří v případě, že je na faktuře uvedeno datum DUZP toto datum, nebo je to vždy datum vystavení a toto datum je i rozhodující, do kterého kontrolního hlášení plnění spadne? Ptám se pro případ, kdy datum vystavení je 1. 9. 2020 a datum DUZP je 31. 8. 2020).

Přijatá faktura za energie a kontrolní hlášení

ID26640 | | Ing. Petra Konderlová

Klientovi přijde daňový doklad k přijaté platbě za energie s datem vystavení 3. 8. 2020, datum platby je 1. 8. 2020. Částka je vyšší než 10 000 Kč. Které datum má být správně uvedeno v kontrolním hlášení? Dle vystavení dokladu nebo dle platby?

Datum uskutečnění zdanitelného plnění ve stravování (a vztah k EET)

ID26491 | | Ing. Ladislav Pitner

Zabýváme se dodávkami systémů pro stravování (HW i SW). Mimo nejasností typu "sazba DPH za pivo" řešíme poměrně často i správnost postupů při vystavení dokladů o zdanitelném plnění. Konkrétně: strávník zaplatí v hotovosti na pokladně restaurace. Jeho konto se okamžitě navýší o tuto částku, kterou může začít čerpat objendnáním obědů nebo nákupem v bufetu. Protože obědy jsou v sazbě 10% a nákup častěji v 15%, tak není jisté, jakou sazbu použít. Protože se jedná o platbu v hotovosti musíme řešit doklad EET: máme použít sazbu 0%? Strávník si může ihned nebo v následující dny pomocí e-shopu objednat oběď na libovolný den, i týdny dopředu. V tu chvíli je sazba již většinou (NE VŽDY) jasná a mohl by se generovat doklad, ale myslím, že to nemá oporu v zákoně a samozřejmě by se musely řešit storno doklady, když strávník jídlo zruší nebo dá do burzy atd. V den návštěvy restaurace dojde k realizaci "obchodu": dříve zaplacené a objednané jídlo si strávník vyzvedne. Je to okamžik, kdy by systém měl generovat doklad o ZP? A poslat doklad na EET? Potřebujeme řešit i situace, kdy si strávník jídlo objedná, ale nevyzvedne. Máme generovat doklady o nevyzvednutých obědech a poslat je na EET? Do 48 hodin?

Zboží do EU - kdy povinnost přiznat v přiznání DPH

ID26430 | | Ing. Ladislav Pitner

Dodáváme zboží do EU, výdejka ze skladu je ze dne 30. 6., vystaven daňový doklad je také 30. 6. (DUZP 30. 6., Vystaveno 30. 6.), potvrzený přepravní list - nakládka je ze dne 3. 7. a zboží opustilo území ČR až 8. 7., do jakého období v přiznání DPH budeme tuto dodávku zboží evidovat? Je to dle vystavení daňového dokladu, tj. za měsíc červen?

Oprava základu daně - DUZP v kontrolním hlášení

ID26008 | | Ing. Martin Svoboda

Jaké datum uskutečnění zdanitelného plnění uvede v kontrolním hlášení příjemce plnění, když opravný doklad (dobropis) byl vystavený v červenci 2019, ale doručený byl až v únoru 2020? Může příjemce odvést DPH z tohoto dokladu až v 1.Q 2020 (jedná se o čtvrtletního plátce), kdy obdržel opravný daňový doklad? Doklad je v hodnotě nad 10 000 Kč.

 

Režim DPH u pozemku prodávaného stavební firmou nepodnikateli

ID25988 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s r. o., plátce DPH, která poskytuje stavební práce, prodá majetek - pozemek, který není stavební. Prodává občanovi. Jde tedy o osvobozené plnění bez nároku na odpočet dle § 51 odst. 1 písm. f). Peníze za něj obdrží 6. 4. 2020 na základě kupní smlouvy. K nabytí právní moci zápisu do katastru dojde v průběhu května.

1. Jsem povinna vystavit daňový doklad?

2. Pokud ano, potom bude na něm DUZP datum nabytí právní moci?

3. Měla jsem vystavit už DD k přijetí platby ke dni 6. 4. 2020 a do Přiznání k DPH vstupuje už v dubnu?

4. Vstupuje do přiznání prostřednictvím ř. 50 a započítává se do výpočtu koeficientu? Do kontrolního hlášení nevstupuje?

Daňová evidence - náklad roku 2020 za služby provedené v roce 2019

ID25655 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ, plátce DPH, obdržel fakturu od České pošty, vystavenou v lednu 2020, zdanitelné plnění 31. 12. 2019. Faktura byla vystavena za služby provedené v prosinci 2019. DPH z přijaté faktury OSVČ má nárok uplatnit v lednu 2020, doklad byl vystaven a přijat v lednu 2020. Fakturu OSVČ uhradí v lednu 2020. Může si uplatnit poštovní služby provedené v prosinci 2019 jako náklad roku 2020?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru