Otázky s klíčovým slovem: Daňové přiznání

počet otázek s klíčovým slovem : 1975Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přiznání k DPH - řádek 26

ID27030 | | Ing. Martin Novák

Naše firma se zaregistrovala k DPH na Slovensku a chtěla bych se zeptat, zda uskutečněná zdanitelná plnění, která budeme odvádět na Slovensku, budu uvádět i v našem daňovém přiznání na řádku č. 26 nebo zda se v našem přiznání nebudou uvedeny vůbec. 

Vypořádání DPH z prodeje cyklokola

ID27041 | | Ing. Ladislav Pitner

Podnikatel, OSVČ, plátce DPH, zakoupil v únoru 2019 elektrokolo, které zařadil do obchodního majetku firmy. Pořizovací cena byla nižší než 40 000 Kč bez DPH, takže si kolo uplatnil do nákladů roku 2019. Zároveň si uplatnil DPH v plné výši. V listopadu 2020 chce elektrokolo prodat, vyřadí ho z obchodního majetku, cena bez DPH bude příjmem roku 2020, odvede z prodeje DPH. Bude muset vypořádat DPH a pokud ano, jakým způsobem? A jak správně potom podat daňové přiznání k DPH za 4.Q/2020-OSVČ, když je čtvrtletním plátcem DPH?

Daň z příjmu právnických osob

ID26985 | | Ing. Christian Žmolík

Zjistila, jsem, že jsem zapomněla zaúčtovat DPPO v roce 2019. Jedná se o 83 040 Kč. Co s tím - opravit přiznání? Nedá se uplatnit až v letošním roce? 

Daň z nabytí nemovitých věcí - termín pro podání přiznání

ID26391 | | JUDr. Alena Koutná

Společnost s r. o. koupila garáž s pozemkem. Do kdy se musí podat přiznání k dani z nabytí nemovitostí a k dani z nemovitosti? 

Pohledávka za společníkem

ID26912 | | Ing. Martin Děrgel

Společník - jednatel s. r. o. uhradil v roce 2019 fakturu z účtu a fakturu neodevzdal ke zpracování do účetnictví. Platba z bankovního účtu byla v roce 2019 zaúčtována na účet 355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace. V letošním roce fakturu předal do účetnictví. Bylo by možné zaúčtovat fakturu z roku 2019 jako nedaňový výdaj v r. 2020 proti účtu 355? Nebo opravit rok 2019 a opravné daňové přiznání za rok 2019? DPH upatňovat nebude.

Datová schránka a podání přes EPO

ID26855 | | Ing. Jan Matějka

Je možné podat přiznání k DPH a KH přes EPO a do 5 dnů dodat na FÚ podepsaný tiskopis podnikatelem - OSVČ, když má zřízenou datovou schránku, ale vrátí se do ČR ze služební cesty např. až 27. 10. 2009? 

Nákup software ze zahraničí přes internet a DPH

ID26774 | | Ing. Martin Novák

Tuzemský podnikatel plátce DPH, si objedná přes internet např. software nebo nějakou aplikaci u zahraničního dodavatele. Poté obdrží doklad s tuzemskou DPH, ačkoliv uvedl své české DIČ a doklad by měl spadat pod režim reverse charge. Bohužel ani přes urgence jiný doklad neobdrží. Jak vykázat tento doklad v rámci daňového přiznání a kontrolního hlášení?

Dovoz zboží z třetí země a DPH

ID26714 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma, plátce DPH, nakupuje zboží z 3 zemí, mj. i Číny. V srpnu 2020 podepsala smlouvu o nepřímém zastoupení v celním řízení a plnou moc pro daňové řízení s nejmenovanou společnosti, která je naším deklarantem/zástupcem. Co pro nás smlouva znamená v souvislosti s DPH? Tato společnost bude za nás platit všechny poplatky, daně, cla, odměny za práci. Veškeré škody a náklady, včetně zaplacených penále a jiných poplatků, jak je ve smlouvě, a pak nám to fakturovat. Co všechno se zahrnuje do samovyměření DPH a následně odpočtu DPH? A které položky nemusíme vyčleňovat v daňovém přiznání DPH?

Platnost žádosti o přeplatek

ID26488 | | Ing. Jan Matějka

Daňový subjekt s. r. o. podal elektronicky z datové schránky svého zástupce daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Součástí tohoto podání byly přílohy v pdf souboru - obecná příloha dle vyhlášky č. 500/2020 a žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů právnických osob. Je tato zmiňovaná žádost o vrácení přeplatku platně podaná, když je pouze přílohou formulářového podání daňového tvrzení, nebo měla být podána samostatně jako obecná písemnost? Doplňuji, že zástupce daňového subjektu má neomezenou plnou moc. 

Paušální výdaje - dentální hygiena

ID26289 | | Romana Smékalová

Dentální hygienistka má příjmy z provádění této činnosti. Kolik % činí paušální výdaje z těchto příjmů při vyplňování daňového přiznání?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru