Otázky s klíčovým slovem: Daňové přiznání

počet otázek s klíčovým slovem : 1930Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zpracování daňového přiznání účetní

ID24720 | | JUDr. Vlasta Víghová

Účetní OSVČ nemůže za svého klienta zpracovávat daňové přiznání k dani z příjmů, znamená to i, že nemůže podávat daňové přiznání přes svoji datovou schránku? Týká se to všech daní (silniční, z nemovitostí aj.)? Pokud podává za svého klienta daňového přiznání přes formulář EPO, je zde kolonka, kde se vyplňuje osoba, která podává daňové přiznání odlišná od daňového subjektu (má od klienta plnou moc na zastupování a odesílání daňových přiznání přes svoji datovou schránku u fin. úřadu jako obecný zmocněnec). Jak by to bylo u účetní, která by byla registrovaná jako s. r. o. popř. firma, která má mimo jiné také živnost vedení účetnictví, která ale také nemá daňového poradce, ta také nesmí zpracovávat daňové přiznání svých klientů a případně odesílat přes datovou schránku s. r. o.? 

Daňový režim přijatých úroků u nevýdělečné organizace

ID24725 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Nevýdělečná organizace má otevřený účet u banky, nyní na konci čtvrtletí připsala banka na účet výnosové úroky, a to tak, že v textu uvedla hrubý úrok Kč 977, srážková daň 185 Kč a na účet bylo připsáno 792 Kč (částky byly v haléřích, ale to pro zjednodušení vynechávám). Jak mám zaúčtovat tyto položky do účetnictví, mám zaúčtovat do výnosů jen částku 792 Kč, nebo hrubé úroky a srážkovou daň, to nevím, na jaké účty bych to dala, a pak - jak budu s těmito výnosy zacházet po skončení roku v přiznání k dani z příjmu právnických osob, když veškeré náklady vylučuji na řádku 40 přiznání a související příjmy vylučuji na řádku 101 přiznání, kam dám ty úroky a v jaké výši?

Identifikovaná osoba

ID24718 | | Ing. Martin Novák

Firma s. r. o.je identifikovaná osoba. V září 2019 koupila zboží - mobil na Slovensku. Musí dát tento nákup do daňového přiznání k DPH za měsíc září 2019 - v řádcích 3 a 43? Identifikovaná osoba nepodává kontrolní hlášení?

Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby

ID24635 | | Josef Rajdl

Je možné změnit způsob uplatňování výdajů při podání dodatečného daňového přiznání? Příklad: Fyzická osoba v daňovém přiznání uplatní skutečné výdaje a podá daňové přiznání v lednu. Začátkem března se rozhodne - zjistí, že je pro něj výhodnější uplatnit výdaje procentem z příjmů.

1) Lze takto postupovat?

2) Jaké to bude mít dopady na SP a ZP:

a) když neodevzdal na SP a ZP přehledy vypočtené dle řádného daňového přiznání,

b) když odevzdal na SP a ZP přehledy vypočtené dle řádného daňového přiznání?

Zajištění DPH

ID24602 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost Emma s. r. o. vystavila FV s DPH společnosti Globál s. r. o. (MD 311/D 602 a MD 311/D 343). Jenže společnost Globál s. r. o. od 1. 9. 2019 na základě smlouvy odvádí DPH za nás rovnou na účet FÚ. Jak prosím nyní zaúčtovat tuto fakturu - základ bude stále na MD 311/D 602 - např. 100 Kč a DPH zaúčtuji jinak? Předpokládám, že musím udělat pohledávku za FÚ. Jak mám prosím zaúčtovat DPH 21 Kč. Jak se tato operace promítne do KH a do DPH? Jaké řádky musím vyplnit? Pokud např. budu mít větší přijatá plnění, tak jak mi FÚ vrátí DPH a jak to mám napsat do KH a do DPH. Také mě zajímá i opačná situace, kdy budu třeba doplácet na FÚ. Co vše je nutné vyplnit a udělat a zaúčtovat?

První přiznání k DPPO při založení s. r. o.

ID24631 | | Ing. Christian Žmolík

Je možné zpracovat přiznání DPPO od data založení s. r. o. např v listopadu 2019, ale společně s následujícím rokem 2020? V roce 2019 tedy vznikne společnost, bude mít účtované výnosy náklady, ale tyto transakce vyúčtuje společně s rokem 2020 v přiznání DPPO? Je toto možné? Jaké jsou podmínky? V čem může být zádrhel? Je to praktické rozhodnutí managementu, nebo nikoliv? Samostatně bych raději uzavřela rok 2019 včetně přiznání DPPO a poté podala samostatné přiznání za rok 2020. 

DPH v rámci třetích zemí

ID24619 | | Ing. Martin Novák

Jsme česká právnická soba, plátce DPH, u které si ruská firma objednala zboží. Toto zboží nakoupíme od čínské firmy a z Číny zboží bude přímo dodáno do Ruska.

1) Nákup zboží bude patřit do českého Přiznání k DPH? Případně k jakému datu a do kterých řádků?

2) Prodej zboží bude patřit do českého Přiznání k DPH? Případně k jakému datu a do kterých řádků? Celní doklady budou rozhodné pro DPH? T.j. datum na celní deklaraci, kdy prodej patří do Přiznání k DPH? Pro přepočet DPH máme použít náš pevný účetní kurz, nebo celní kurz, když prodej nepůjde přes české hranice?

Daňové zvýhodnění

ID24549 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Rezident Slovenské republiky má výhradně příjem za zaměstnání v České republice (100 %), jiný příjem nemá. Podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob si v daňovém přiznání nárokuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Dítě má ovšem těžké zdravotní postižení a průkaz ZTP udělený dle předpisů Slovenska. Lze uplatnit daňové zvýhodnění dle § 35c odst. 7 ve výši dvojnásobku?

DPH - pronájem

ID24568 | | Ing. Jiří Nigrin

Český plátce provedl výstavbu bytových jednotek, záměrem bylo tyto byty prodat, a to v časové lhůtě do pěti let od data kolaudace, což se u většiny jednotek podařilo. DPH z veškerých souvisejících vstupů uplatnil plátce v plné výši. Plátce po kolaudaci inzeroval jednotky k prodeji, nicméně vhodný zájemce (fyzická osoba) se u zbylých dvou jednotek našel až po pěti letech od kolaudace, nyní se bude podepisovat smlouva. Od okamžiku kolaudace do okamžiku prodeje byly tyto dvě bytové jednotky pronajaty v osvobozeném režimu. Jakým způsobem má plátce narovnat současný stav? Má podat dodatečná daňová přiznání na poslední zdaňovací období u těch let, kdy byl realizován nájem a vždy vrátit 1/10 z částky alokovaných nárokovaných vstupů (některá období jsou již ale po prekluzi)? Nebo má v okamžiku prodeje jednotky vrátit celé DPH z uplatněných vstupů? Pomohlo by eventuálně, pokud by prodej bytové jednotky plátce zatížil v současném okamžiku DPH na výstupu?

Úmrtí podnikatele - fyzická osoba

ID24536 | | Ing. Jiří Nigrin

Dne 17. 8. 2019 mě náhle zemřel manžel. Podnikal jako fyzická osoba, vedl daňovou evidenci, byl měsíční plátce DPH. V jeho činnosti se rozhodl pokračovat jeho syn. Tuto skutečnost jsme nahlásili na živnostenském úřadě a do ukončení dědického řízení bude pokračovat na IČ manžela. Na finančním úřadě jsem zjistila, že budu podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za období od 1. 1. - 16. 8. 2019 a od 17. 8. 2019 ke dni předcházejícímu dni skončení řízení o pozůstalosti. Dále jsem tam dostala tyto informace, které potřebuji ověřit. V přiznání od 1. 1. do 16. 8. 2019 si mohu uplatnit základní slevu na poplatníka pouze za 8 měsíců, s čímž nesouhlasím. Myslím, že celou částku Kč 24 840 Kč. Dále mě bylo řečeno, že základ daně nebudu upracovat podle § 23 odst. 8 v žádném daňovém přiznání z důvodu pokračování syna v činnosti. Myslím si, že bych měla základ daně upravit v přiznání za období od 17. 8. do ukončení pozůstalosti. Dále měl manžel s. r. o., byl plátce DPH, a v tomto případě se podávají veškerá daňová přiznání v řádných termínech?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru