Otázky s klíčovým slovem: Daňové identifikační číslo

počet otázek s klíčovým slovem : 46Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Platba daně - chybné vyplnění variabilního symbolu

ID24778 | | Ing. Jan Matějka

Při platbě daně došlo k chybnému vyplnění variabilního symbolu – místo identifikačního čísla bylo omylem vyplněné identifikační číslo jiného daňového subjektu, který finančnímu úřadu dluží na daních a současně je pro finanční úřad nekontaktní osobou. Jak postupovat v této situaci?

Dodání zboží z českého nebo slovenského DIČ

ID23821 | | Ing. Martin Svoboda

Česká obchodní s. r. o., je registrována k DPH současně i na Slovensku, kde má umístěný distribuční sklad. U dodávek putujících z ČR přímo slovenským zákazníkům používá české DIČ a u dodávek ze slovenského skladu používá slovenské DIČ. Je to tak správně?

Správné DIČ na faktuře u německé firmy

ID23543 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme zahraniční firma, která má v ČR pobočku a zároveň má v ČR i odštěpný závod. Bylo nám přiděleno DIČ stejné pro odštěpný závod i pro pobočku. Odštěpný závod má na starosti zaměstnance, vše ostatní, tzn. majetek, materiál a výrobky patří Němcům. Německá firma má své německé DIČ, ale prodej z ČR hlásí pod svým českým DIČ. Ráda bych se zeptala, jestli je možné prodat výrobky, které fyzicky odejdou z České republiky, i pod německým DIČ. Vždy jsem myslela, že když máme obě DIČ, tak pro prodeje z České republiky musíme používat pouze to české DIČ, ale zahlédla jsem faktury jedné strukturou podobné firmy a fakturovali prodej majetku z ČR se svým německým DIČ. 

Třístranný obchod (DPH, Intrastat)

ID21456 | | Ing. Martina Matějková

Jaké použít VAT (na koho hlásit do daňového přiznání) u dále popsaného obchodu. Vystavili jsme fakturu s CZ DIČ, na kupující firmu v Itálii, dodali jsme fyzicky jiné firmě do Polska. Jak je to s Intrastatem, na jaké DIČ hlásíme? 

Nákup software přes internet z USA

ID21336 | | Ing. Martin Děrgel

jsme s. r. o., plátci DPH, prostřednictvím internetu jsme zakoupili software, od společnosti z USA, která je však registrovaná v EU, VAT Number má EU826012240, Při nákupu jsme zadali naše DIČ, takže se nám nenaúčtovalo DPH. Vzniká nám po tomto nákupu povinnost přiznat DPH stejně, jako když nakupujeme od plátce třeba ze Slovenska, případně má takovýto nákup v účetnictví nějaká specifika? A ještě jedna věc, Money S3 při kontrole ve VIES hlásí, že regisrace DIČ EU826012240 k DPH není platná, není to problém? 

Uvádění DIČ na daňových dokladech u osob povinných k dani – neplátců DPH

ID19495 | | Ing. Martin Děrgel

Metodici softwarové firmy nutí své zákazníky z důvodu (ne)schopností svého programu vystavovat pro osoby povinné k dani – neplátce daňové doklady s uvedením DIČ s vysvětlením, že toto žádný zákon nezakazuje. Dle znění § 29 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. (ZDPH) lze soudit, že je to v souladu se zákonem, resp. že tím není porušován zákon. Z logiky věci však nelze použít daňové identifikační číslo pro účely DPH na daňovém dokladu u neplátce, jelikož mu nebylo přiděleno. Třebaže zákon říká pouze nemusí, nikoliv nesmí. Dle § 130 odst. 2 daňového řádu je daňový subjekt povinen používat daňové identifikační číslo ve všech případech, které se týkají daně, ke které byl pod tímto číslem registrován. Není ale zřejmé, zda dochází k porušování zákona, pokud uvede na daňovém dokladu DIČ ve smyslu ZDPH dodavatel zboží či služby. Domníváme se, že přidělené daňové identifikační číslo pro účely DPH charakterizuje určitý status a daňový režim plátce, a není správné veřejně označovat neplátce jako plátce a že toto nebylo záměrem zákonodárce ani českého, ani unijního, viz např. čl. 214 - 216 Směrnice rady 2006/112/ES. Je v souladu se zákonem uvádět na vystavovaných daňových dokladech pro osoby povinné k dani – neplátce DIČ? Popř. který zákonný předpis, či metodický výklad tomu brání?

Doplnění dotazu

ID19043 | | Ing. Petra Konderlová

Prosím ještě o infomaci jak postupovat v kontrolním hlášení, musí se zde uvést DIČ a v tomto případě bude program hlásit chybu, že je uvedené DIČ neplatné. Pro splnění povinností má tedy být tento řádek bez uvedení DIČ jako kdyby to byla služba ze třetích zemí? Kontrolní hlášení by jinak nebylo možné odeslat nebo bychom obratem byli vyzváni správcem daně k vysvětlení. 

DIČ na faktuře za subdodávku stavebních prací v EU

ID17438 | | Ing. Pavel Matějka

Realizujeme stavbu ve Francii, kde jsme registrovaní k DPH. Někteří subdodavatelé nám fakturují s nulovou DPH na naše české DIČ, někteří fakturují na naše francouzské DIČ. Faktury s francouzským DIČ předám našemu daňovému zástupci ve Francii a co s těmi s českým DIČ?

DPH - kontrolní hlášení

ID17298 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, plátce DPH. Nyní jsme vystavili fakturu za ubytování na našem Domově mládeže pro biatlonisty z Polska. Faktura je na 22 000 Kč. Uvedli nám NIP. To je jako naše DIČ? Kam bude patřit tato faktura v kontrolním hlášení?

Daňové doklady před registrací k DPH a kontrolní hlášení

ID17299 | | Pavla Hadrabová

Nárok na odpočet DPH z pořízených zásob a majetku lze uplatnit 12 měsíců před registrací k DPH. Odběratel - kupující nemá v této době přidělené DIČ a prodávající na daňový doklad neuvede DIČ kupujícího. Prodávající uvede tyto prodeje v kontrolním hlášení na řádku určeném pro prodej osobám neregistrovaným k daním. Pokud se odběratel stane osobou registrovanou k dani a zahrne svoje nákupy do prvního přiznání k DPH budou se tyto daňové doklady promítat do jeho prvního kontrolního hlášení?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru