Otázky s klíčovým slovem: Daňové doklady

počet otázek s klíčovým slovem : 1333Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Změna přenesené daňové povinnosti na prodej materiálu

ID26750 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma vystavila ve 12/2019 zálohovou fakturu a po zaplacení nevystavila daňový doklad na přijatou platbu, protože se jednalo o montáž (RPDP) a odběratel je plátcem DPH. Za dobu 7 měsíců k montáži nedošlo, ale odběratel je ochoten vrata odkoupit jako materiál. Doklad o přijaté platbě dodavatel nevystavil, protože se jednalo o přenesenou daňovou povinnost (daň odvede zákazník). Může dodavatel vystavit řádný daňový doklad s DPH v září 2020 a stornovat původní zálohu bez DPH? Jaký je v takovém případě správný postup?

Faktura z loňského roku - spotřební materiál

ID26524 | | Ing. Petra Konderlová

Jak zaúčtovat fakturu z roku 2019, jedná se drobný výdaj do 500 Kč? Placeno bezhotovostně. Budu účtovat do daňově neuznatelných výdajů? Jaký to má dopad na uplatnění DPH?

Jaký kurz zadat při vystavení faktury, kdy DUZP nastane až následující den

ID26525 | | Ing. Petra Konderlová

Zákazník vystavuje faktury v cizí měně v EUR, jak pro tuzemská plnění, tak i zahraniční plnění do EU. Protože zboží se rozváží brzy ráno, chystají se doklady s denním předstihem, a to i před 15 hod. Pokud ale vystavíme fakturu dnes ráno, není znám kurz pro následující den. U dodání do EU by nebyl problém, kdy dle § 22 ZDPH je datum DUZP dle vystavení faktury. Ale máme problém u tuzemských plnění. Zákazník chce i nadále využívat denní kurzy. Je možné pro tyto případy ve směrnici uvést, že bude dnešní kurz, který je uveřejněn před 15 hod platit pro zítřejší DUZP?

Text na faktuře při dodání zboží nebo poskytnutí služby do jiného členského státu EU

ID26489 | | Ing. Martin Novák

Při dodání zboží nebo poskytnutí služby do jiného členského státu EU musí faktura mimo DIČ odběratele a dodavatele obsahovat doplňkový text, že daň odvede zákazník. Nebo faktura musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH?? Jaké je přesné a správné uvedení textu na faktuře do EU při dodání zboží a poskytnutí služby? 

Náležitosti faktury v režimu MOSS (zboží na dálku)

ID26379 | | Ing. Ladislav Pitner

Jaké prosím jsou/budou náležitosti daňového dokladu v režimu MOSS? Firma (eshop) bude od 1.1.2021 prodávat zboží na dálku na Slovensko s tímto zvláštním režimem. Dosavadní fakturační systém neumožnuje vystavit fakturu se sazbou 20% (Slovenské DPH). Proto firma předpokládá, že bude potřeba tento software upravit nebo změnit dodavatele, tak aby šlo vystavovat položky s 20% DPH (SK). Ovšem uvažuje i o zjednodušené variantě, že by tento systém MOSS řešila jen interní evidencí, že se udělá hromadný dopočet v záznamní povinnosti. Tzn. faktury by vystavovala s 21%, ale interně pro odvod slovenského DPH přes MOSS by z celkové ceny v záznamní povinnosti udělala hromadný matematickou úpravu evidence, aby se odvedlo 20% SK DPH. Toto řešení, ale podle mého názoru nesplňuje náležitosti daňového dokladu pro tento režim, je to tak? Firma dále prodává zboží na Slovensko i ve zvláštním režimu použitého zboží. Firma předpokládá, že nebude vadit, když na jedné faktuře budou položky zboží v režimu použitého zboží i režimu MOSS. Je to tak?

Opravný daňový doklad po uplynutí zákonné lhůty tří let

ID26313 | | Ing. Ladislav Pitner

Výrobce poskytuje záruku delší než je zákonem daná. Výrobek byl označen autorizovaným servisem výrobce za neopravitelný. Zákazník (běžný spotřebitel) má nárok nad rámec záruky na nový výrobek popř. vrácení peněz. Totožný výrobek se již nevyrábí. Ale má přibližně navazující nový model. Celá akce vyhovění spotřebiteli se zasekla na tom, že výrobce nemůže dobropisovat velkoobchodu a velkoobchod maloobchodu a ten spotřebiteli, protože je po lhůtě 3 let dle zákona o DPH. Jak se má v tomto případě postupovat? Kdo vrátí spotřebiteli DPH?

Falešné doklady s DPH na jízdy TAXI s identifikovanými osobami

ID26229 | | Ing. Jan Matějka

Po instalaci nového účetního SW jsme provedli kontrolu DIČ a zjistili jsme, že účtenky došlé na jízdy TAXI přes mobilní aplikaci jakou vystaveny jako "od plátců DPH s DIČ a s vyčíslením DPH" jsou doklady od identifikovaných osob, tudíž pro tuzemsko "od neplátců". Vzhledem k částkám 100-600 Kč za jednu jízdu jsme zjednodušené daňové doklady neověřili, takže je to naše chyba. Ale i tak si myslíme, že se jedná o podvodné/falešné doklady snažící se vzbudit dojem že jsou pravé a je možné uplatnit odpočet DPH. Jak správně postupovat při opravě DPH v letošním roce a létech minulých? Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi používanou aplikaci, tak dokladů mezi plátci může být opravdu velké množství. Neměli bychom to ohlásit Finanční správě?

Pořízení investice v cizí měně od českého subjektu

ID26117 | | Josef Rajdl

Účetní jednotka používá ve svém účetnictví denní kurz ČNB. V dubnu pořídila od českého dodavatele stroj za 290 000 EUR bez DPH. Dodavatelem je český subjekt. Fakturace s dodavatelem byla dohodnuta v EUR. Dodavatel používá roční kurz, pro rok 2020 je tento kurz ve výši 25,41 Kč/EUR. Doklad byl kurzem dodavatele zaúčtován na účet 042 a DPH uplatněna ve výši, která byla vyčíslena na dokladu. Vzhledem k aktuálnímu kurzu 27,41 Kč/EUR vznikne při úhradě faktury kurzová ztráta ve výši cca 696 000 KčNeměla by účetní jednotka pro přepočet do svého účetnictví použít denní kurz a rozdíl doúčtovat na účet 042 interním dokladem? Software neumožňuje použití dvou kurzů na jednom dokladu. U nevýznamných částek, které jsou účtovány nákladově, toto účetní jednotka neřeší, i když v souladu s § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů by měla používat kurz, který používá v účetnictví. Bylo by možné stanovit ve směrnici, že účetní jednotka sice používá denní kurz ČNB, ale u dodávek od českých subjektů, kdy fakturace probíhá v cizí měně, bude používat kurz dodavatele.

Doplnění k otázce DAUCID ID č. 25248 - splatnost faktury

ID26156 | | Ing. Ivana Pilařová

Chápu tedy správně, že zvýšit základ daně v případě nejasné splatnosti faktury, je třeba v momentě promlčení - tedy ne po 30 měsících ale po 36 měsících? (v případě promlčení po 3 letech)

Splatnost faktury

ID26120 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba má výhradní právo na prodej konkrétního SW od softwarové společnosti. Toto právo převedla se souhlasem původní společnosti na nového prodejce, kterým je akciová společnost. Akciová společnost za to fyzické osobě vyplácí čtvrtletně dojednanou finanční částku. Fyzická osoba na fakturách neuvádí jako datum splatnosti konkrétní datum, ale uvádí, že částka je splatná "na vyžádání". Akciová společnost tedy faktury hradí fyzické osobě až když ona o to požádá. V účetnictví akciové společnosti jsou však tyto faktury neuhrazené více než 30 měsíců (od data vystavení, k žádosti o úhradu zatím nedošlo). Neměla by je akciová společnost vyloučit z daňových nákladů do doby, než budou zaplaceny? Nebude obviněna z toho, že jde o účelovost? Fyzická osoba je s akciovou společností spojená osoba.

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru