Otázky s klíčovým slovem: Daňové doklady

počet otázek s klíčovým slovem : 1295Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Opravný daňový doklad k více fakturám ze zahraničí - jaký kurz?

ID24574 | | Ing. Ivana Pilařová

Obdrželi jsme „souhrnný“ opravný daňový doklad ze země EU k pěti přijatým fakturám od této zahraniční firmy. Každá z těchto faktur nám byla poslána v jiném měsíci tohoto roku. Používáme pevný měsíční kurs. Jedná se uznání poškozeného materiálu, který jsme od firmy dostali. Jaký v tomto případě použiji kurz pro přepočet EUR a samozdanění?

Přefakturace a DPH

ID24586 | | Ing. Jiří Nigrin

Jsme a. s., plátce DPH. Nakupujeme některé zboží a služby pro naši dceřinou společnost a přefakturováváme je. Ke každé této transakci si připočteme marži. Faktury přijaté účtujeme buď na účet č. 518 nebo č. 504, faktury vydané na D 518, marži na 602. Faktury vydané za zboží na účet č. 604. Pokud je přijaté zdanitelné plnění v základní sazbě DPH, přefakturováváme i s marží v základní sazbě DPH, pokud je ve snížené, tak i marži přefakturujeme ve snížené. Jak je to u faktur od neplátců DPH? Máme k celému zdanitelnému plnění i marži připočítat DPH v sazbě, která odpovídá zařazení? Jak je to u zdanitelných plnění v režimu přenesené daně? Přefakturovávat i marži v přenesené daňové povinnosti? 

Převod automobilu se společnosti na jednatele společnosti

ID24588 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s. r. o. vlastní automobil, který ještě nebyl odepsán. Jednatel této společnosti se rozhodl, že automobil převede na sebe - jako soukromou osobu. Jak má společnost postupovat? Předpokládám, že by bylo vhodné udělat odhad automobilu. Např. u nějakého bazaru. A jak postupovat dál: účtovat na účet č. 641? - na základě faktury – MD 311/D 641 + DPH - společnost je plátce DPH a nebo jde automobil převést bez výnosového účtu? Lze nějak jinak zaúčtovat a převést automobil? A pokud byl automobil koupen v Německu bez DPH, je možné vystavit FV bez DPH? 

Faktura za zboží z EU

ID24474 | | Ing. Martin Novák

Jsme s. r. o., plátce DPH, a koupili jsme zboží přes eBay z Velké Británie za GBP 62.23. Prodejce není plátce DPH a ani nevím, jesli dodá fakturu nebo nějaký jiný doklad (nemám o něm žádné jiné informace). Ráda bych se zeptala, jak je to s DPH, mám provést samovyměření a uvést v přiznání na řádky č. 3 a č. 43 + KH A2 nebo to jde mimo přiznání? Vyplývají pro mě z této operace ještě nějaké jiné skutečnosti? 

Zaokrouhlení u dodávek na dobírku a DPH

ID24380 | | Ing. Ivana Pilařová

Po novele zákona o DPH od 1. 4. 2019 fakturujeme v tuzemsku prodávané zboží bez zaokrouhlení na celé Kč daňovém dokladu. Hodně zboží však prodáváme na dobírku. Na štítek pro přepravní službu (částka, kterou má přepravní služba inkasovat od zákazníka) lze zadat jen částku zaokrouhlenou na celé Kč a tuto částku přepravní služba také vybere. Fakturu na dobírku proto považujeme za hotovostní plnění. Částku na dobírkové faktuře zaokrouhlíme na celé Kč, ze zaokrouhlení neodvádíme DPH a účtujeme do provozních nákladů (nebo výnosů). Je tento postup správný?

Náležitosti při účtování faktury

ID24336 | | Ing. Petra Konderlová

Co je nutné doplnit na fakturu při jejím zaúčtování? Domnívám se, že tzv. košilka je přežitkem - vše se dá vytisknout z účetního programu. Takže jen podpis odpovědné osoby za účetní případ by měl být na každé faktuře? A na ostatních dokladech - malých paragonech v hotovosti - musí být také podpis?

Daňové doklady (faktury) a pronájem nemovitostí podle § 9 zákona o daních z příjmů

ID24334 | | Ing. Petra Konderlová

Jsem občan, který má příjmy pouze z pronájmu svých nemovitostí. Vedu přehled o příjmech a výdajích v rámci § 9 zákona o dani z příjmů, nejsem plátce DPH. Někteří nájemci (firmy) požadují, abych jim zasílal daňové doklady - faktury na měsíční nájmy. Mohu tyto faktury vystavovat, když nejsem osobou podnikající?

Opravné daňové doklady a kontrolní hlášení

ID24239 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, zřízená krajem, plátce DPH. Obdrželi jsme vrubopisy - opravné daňové doklady - k fakturám za dodávku elektrické energie za jednotlivé měsíce leden, únor, březen, duben, květen. Tedy pět opravných daňových dokladů. Každý přibližně na 1 000 Kč. Původní faktury byly každá přibližně na 150 000 Kč. Jak toto vykázat v kontrolním hlášení? Vykazují se tam nějak i původní daňové doklady? Třeba minusem nebo se tam vykážou jen tyto opravné daňové doklady? A v oddíle do 10 000 Kč?

Elektronické zpracování cestovních příkazů - špatně viditelný doklad

ID24310 | | Ing. Ivana Pilařová

Rádi bychom zpracovávali cestovní příkazy výhradně elektronicky. Znamená to, že všechny doklady za výdaje související s pracovní cestou by zaměstnanci skenovali do počítače, originály by se nearchivovaly. Nevíme si ale rady se situací, kdy část dokladů za použití MHD má špatně viditelné označení datumu a času a při skenování tento údaj není vůbec viditelný. Je možné že v případě, kdy na dokladu není viditelné datum a/nebo čas, bychom postupovali jako při ztrátě dokladu, kdy je možné dle zákona o cestovních náhradách takový doklad přesto uznat? Ovšem doklad by nebyl ztracen, byl by naskenován k příslušné pracovní cestě, pouze by nebyla možnost prokázat souvislost s touto konkrétní pracovní cestou? Stačilo by prohlášení zaměstnance, že takovou jízdenku skutečně použil? Případně jaký jiný způsob by byl pro kontrolní orgány akceptovatelný za předpokladu že nechceme, aby si sami zaměstnanci museli archivovat doklady, tedy uchovávat jejich originály? 

Faktura vystavená neziskové organizaci - DPH

ID24298 | | Ing. Jiří Nigrin

Vystavujeme faktury za úklidové práce, se sazbou DPH 21 %. Bude se sazba lišit v závislosti na tom, komu fakturujeme? Nebude u plnění nižší sazba, pokud budeme vystavovat fakturu neziskové nebo např. rozpočtové organizaci? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru