Otázky s klíčovým slovem: Daňové a nedaňové výdaje

počet otázek s klíčovým slovem : 1719Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Záloha zahraniční firmě z roku 2014

ID25299 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2014 zaplatila naše firma zálohu polské firmě v částce 227 000 Kč, přes veškeré soudní tahanice jsme soudní jednání vzdali, neboť nám bylo řečeno, že by soudní výlohy byly dražší než výše jmenovaná částka. Chtěla bych tuto částku odepsat do nákladů, váhám s tím, zda je, nebo není daňově uznatelná? 

Zalesnění lesního pozemku v s. r. o.

ID25301 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. vlastní (vykácený) lesní pozemek. Rozhodla se ho zalesnit. Nakoupila stromečky za 30 000 Kč, zaplatila za výsadbu stromečků a za stavbu oplocenek 72 000 Kč. Dále v průběhu roku zaplatila za vyžínání pozemku 25 000 Kč. Jak správně účtovat (dle kterých ustanovení zákona) nákup stromků, výsadbu, stavbu oplocenek a vyžínání?

Cestovní výdaje členů rodiny při zahraniční služební cestě

ID25266 | | Ing. Christian Žmolík

Dva zaměstnanci IT firmy jsou vysláni na služební cestu do USA na 14 dní na odborná školení a sympozia. Zaměstnavatel svolil, že si zaměstnanci mohou vzít s sebou členy rodiny (manželku a děti). Je daňovým výdajem pro zaměstnavatele úhrada cestovních výdajů, tj. letenek a ubytování i pro tyto členy rodiny? Pokud ano, prosím o odkaz na paragraf a zákon. Pokud tyto výdaje pro člena rodiny nejsou daňovým nákladem společnosti, nebude nutné tyto výdaje zdanit ve mzdě a odvést z nich soc. + zdr. poj. zaměstancům, kterým byly náklady za rodinné příslušníky proplaceny jako nepeněžní daňový příjem? 

Daňová nabývací cena pozemku

ID25218 | | Ing. Martin Bureš

Můj dotaz se týká správné daňové nabývací ceny pozemku při jeho prodeji. V prosinci 2007 byla založena akciová společnost DD a.s. Základní kapitál společnosti činil 15 mil. Kč. Zakladatelé tento základní kapitál splatili nepeněžitým vkladem pozemků, jejichž hodnota byla ke dni založení společnosti stanovena znaleckým posudkem na 15 mil. Kč. Tito zakladatelé pořídili dané pozemky na základě kupní smlouvy v srpnu 2007 za kupní cenu 600 000 Kč. V červenci 2008 prodali zakladatelé veškeré své akcie společnosti AB s.r.o., jež se stala mateřskou společností společnosti DD a.s. V roce 2017 zanikla společnost DD a.s. sloučením se svou mateřskou společností AB s.r.o.. Nástupnickou společností se stala společnost AB s.r.o., na kterou přešel veškerý majetek společnosti DD a.s. včetně daných pozemků. V roce 2019 společnost AB s.r.o. dané pozemky prodala za 30 mil. Kč. Jakou daňovou nabývací cenu může společnost AB s.r.o. uplatnit v roce 2019 do daňových výdajů oproti výnosům z prodeje pozemků? 

Platba na účet hackera - daňová uznatelnost

ID25252 | | Ing. Christian Žmolík

Tuzemské společnosti s.r.o. odešly v roce 2018 z účtu peníze na účet hackera, cca 750 tis. Bankou byla vrácena nazpět částka cca 200 Kč jako kompenzace za vzniklou újmu. Společnost s.r.o. banku zažalovala a soud bohužel v roce 2019 pro podmínky stanovené při uzavření smlouvy o poskytování bankovních služeb prohrála. Společnost má k dispozici rozhodnutí soudu a protokol od policie, lze částku cca 750 tis. zaúčtovat do daňových nákladů? V případě, že ano, jaký nákladový účet použít?

Spropitné v restauraci - platba kartou

ID25231 | | Ing. Martin Svoboda

Potřebovala bych posouzení z pohledu DPH, daně z příjmů a účetnictví, jak postupovat v případě, kdy zákazník platí v restauraci, která je mým klientem, kartou a chce dát spropitné. Zahrnuje se toto spropitné do DPH (jaká sazba?) a do výnosů, resp. DPPO? Spropitné si obvykle ponechávají číšníci, jak postupovat, pokud zákazník platí kartou? 

Pracovní oděv právníka - daňová uznatelnost

ID25184 | | Ing. Tomáš Brokl

Je možné posoudit jako daňově uznatelný náklad u právničky šaty, střevíce, případně kabelku? Mohu posoudit jako pracovní oděv? Existuje k této problematice nějaký výklad?

Služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku OSVČ

ID25183 | | Josef Rajdl

OSVČ vlastní nebytový prostor. Měsíčně hradí za služby spojené s užíváním tohoto prostoru: provozní náklady společných částí domu, fond oprava, spotřebu vody, el. energie a plynu. Jsou tyto náklady daňově uznatelné?

Přechod z daňové evidence na paušální výdaje

ID25186 | | Ing. Ivana Pilařová

Podnikatel OSVČ uplatňoval v roce 2017 výdaje paušálem. V roce 2018 uplatňoval výdaje dle skutečnosti a odvedl DPFO.V roce 2019 chce opět uplatnit výdaje paušálem, ale měl vystavenou fakturu přijatou v roce 2018 a uhrazenou v roce 2019.Jedná o f.p. za 31 206 Kč. Co musí udělat, aby mohl v roce 2019 uplatnit opět paušál?

Občerstvení na školení

ID25131 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost pořádá pro zákazníky školení a zajišťuje jim občerstvení formou minerálek, oplatků a nebo obědů. Lze občerstvení dát daňově, anebo musí být účtováno na 513? Za jakých podmínek lze dát do nákladů daňově?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru