Otázky s klíčovým slovem: Daňová evidence

počet otázek s klíčovým slovem : 935Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přechody mezi paušálem a daňovou evidencí

ID25313 | | Ing. Ivana Pilařová

Prosím o objasnění § 23 odst. 8 ZDP, když se přechází z evidence na paušál, tak pohledávky zvyšují základ daně a závazky snižují základ daně za předcházející období (tzv. dodanění) a když se přechází naopak z paušálu na evidenci, tak je to stejné? Nebo je to opačně, že závazky zvyšují základ daně a pohledávky naopak snižují? 

Nákup náhradního dílu

ID25168 | | Ing. Jiří Vychopeň

Plátce DPH, vede daňovou evidenci, koupil z Německa náhradní díl ke svému závodnímu automobilu, který má v evidenci a používá ho ke své ekonomické činnosti, v částce 6 000 EUR od soukromé osoby. Mám kupní smlouvu a částka se platila z EUR účtu. Jaký je postup z hlediska daně z příjmů a DPH?

Paušální výdaje na automobil

ID25122 | | Ing. Ladislav Pitner

Podnikatel vede daňovou evidenci, chtěl by si uplatnit paušál na auto. Z důvodu zdravotního hendikepu nevlastní řidičský průkaz. Auto je registrované na manželku, která mu zajišťuje služební cesty pro podnikání. Může si uplatnit paušální výdaje? V příštím roce by chtěl koupit nový automobil. Vlastníkem automobilu by byl on, ale jelikož nevlastní řidičský průkaz, byl by problém v uplatnění DPH při nákupu tohoto vozu? 

Zychlený odpis - dodávka

ID24286 | | Ing. Petra Konderlová

Kdy si mohu zvolit zrychlený odpis na automobil (dodávku)? Vedeme účetní evidenci.

Daňové a nedaňové náklady v daňové evidenci

ID24106 | | Ing. Petra Konderlová

Je možné dát do daňové evidence účtenku od pohonných hmot jako nedaňový náklad? Neuplatňuji odpočet z DPH, ale uplatňuji paušál na dopravu. Jsem plátce DPH. Chtěla bych dát do daňové evidence i přesto účtenku z benzinové pumpy, aby mi „doložila“ to, že jsem pracovní cestu za obchodním parterem ten den a v tom daném městě vykonala a zároveň by mi tato účtenka posloužila jako důkaz v knize jízd pro odpočet DPH, který uplatňuji na auto - poměrně - pracovní x soukromé cesty. Je toto možné dát do daňové evidence do nedaňových nákladů účtenku za pohonné hmoty? Co se týče dalších nákladů - je možné dát do daňové evidenci obecně např. účtenku za oběd s obchodním parterem, aby mi dokázala to, že jsem domlouvala své podnikatelské činnosti, že jsem si cestu nevymyslela? Lze takto dát obecně případně do daňových či nedaňových nákladů „různé“ účtenky ať už získané během cest nebo z nákupů, které uskutečňuji v rámci své podnikatelské činnosti?

Pronájem kanceláře a přefakturace energií

ID22542 | | Bc. Michaela Hauzarová

Jak správně účtovat přefakturaci vody, el. enegie a služeb? Jak to bude s DPH? Jak se to bude evidovat v daňové evidenci? Jak to bude v účetnictví, na které účty se to má správně účtovat? Můžete prosím uvést příklady účtování? 

Nákup investičního majetku a jeho vrácení v daňové evidenci

ID22708 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba, soukromá farmářka, plátce DPH, vede daňovou evidenci: v červnu t.r. zakoupila předmět za 127 000 Kč bez DPH. Nyní jej bude vracet pro skrytou vadu, kterou nelze opravit. Domluvila se s prodejcem, že jej vrátí na fakturu za o 7 000 Kč nižší cenu, protože nějakou práci již s tím vykonala (120 000 Kč + DPH). Jak zaevidovat těch 7 000 Kč rozdíl, aby byl daňově uznatelný (předpokládám, že je)? Jak to bude s DPH, nárok na odpočet z původní ceny se nezmění a nyní odvede DPH z ponížené ceny?

Ukončení podnikání, zásoby v daňové evidenci

ID22246 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatelka, vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, hodlá ukončit podnikání a prodává zásoby zboží se značnou slevou, často i pod pořizovací cenu. Příjmem je částka za prodej zboží, která je i základem odvodu DPH. Ztráta z prodeje zboží je daňově účinná? V případě, že veškeré zásoby neprodá, do daně by vstoupila pořizovací cena zboží a DPH by dodanila. Jakým způsobem ošetřit tuto skutečnost, aby ze strany finančního úřadu nedošlo k případnému postihu?

Prodej automobilu, u kterého byl při pořízení uplatněn odpočet DPH v poměrné výši

ID22237 | | Ing. Jiří Nigrin

Podnikatel FO vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, prodává po šesti letech automobil, u kterého byl při pořízení uplatněn odpočet DPH v poměrné výši (80 %). Jak rozepsat základ a částku DPH na faktuře a jak uvést prodej v kontrolním hlášení (když zde není možnost zaškrtnout použití poměru na výstupu)? Předpokládám, že zde bude odvedeno DPH pouze z 80 % prodejní ceny, ale jak toto konkrétně na daňovém dokladu uvést? 

Přechod z výdajového paušálu na daňovou evidenci

ID22196 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Mohu jako fyzická osoba přecházet rok co rok z daňové evidence na výdaje paušálem a zase zpět na daňovou evidenci?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru