Otázky s klíčovým slovem: Daň ze závislé činnosti

počet otázek s klíčovým slovem : 191Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňové zvýhodnění na dítě

ID27884 | | Josef Rajdl

Zaměstnankyně chce uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Nemá ale rozsudek soudu, že má dítě v péči. Má pouze protokol z OSPOD, že se dohodli na předávání dítěte a výživném. Stačí to pro uplatnění daňového zvýhodnění? 

Neuplatněná sleva na manželku

ID27916 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanec si v únoru 2021 uvědomil, že za roky 2017 a 2018 neuplatil v ročním zúčtování slevu na manželku, na kterou měl nárok. Jak lze takovou situaci řešit? Má si zaměstnanec podat daňové přiznání za dané roky nebo vzniká povinnost zaměstnavateli toto opomenutí napravit?

Kindergeld a daňové zvýhodnění

ID27781 | | Josef Rajdl

Otec pracuje v Německu a pobírá tzv. Kindergeld. Matka pracuje v ČR a chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Je to možné? Jaké potvrzení musí svému zaměstnavateli matka přinést - od německého zaměstnavatele otce nebo stačí čestné prohlášení otce, že zvýhodnění neuplatňuje?

Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování

ID27877 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Zaměstnanec má dvě vlastní děti, se kterými žije ve společně hospodařící domácnosti s manželkou. Manželka je na rodičovské dovolené. Zaměstnanec během roku nechce uplatňovat slevy na děti, protože má radši, když se mu celá částka pošle na účet zároveň při ročním zúčtování roku 2021. Je třeba, aby zaměstnanec v prohlášení poplatníka na rok 2021 (kde uplatní pouze základní slevu na poplatníka), aby vypisoval sekci s dětmi s písmenkem "N" (neuplatňuje), nebo tuto sekci nemusí vůbec vyplňovat? Při žádosti o roční zúčtování předpokládám, že je nutné si nechat od manželky potvrzení od zaměstnavatele manželky, že slevu neuplatňuje, které stačí však jednou na víc let. Nebo by stačilo pouze čestné prohlášení manželky (protože matka je na rodičovské)?

Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti

ID27882 | | Ing. Jiří Nigrin

Zaměstnanec má podepsané prohlášení u jiného zaměstnavatele, kde uplatňuje základní slevu na poplatníka, současně nastoupil i do naší organizace. Musí u nás podepsat prohlášení, ale slevu na poplatníka nebude uplatňovat? Dříve ve starých tiskopisech to tak bylo, že podepsal na příslušný rok a zaškrtl, že neuplatňuje. 

Maximální výše měsíčního daňového bonusu

ID27865 | | Ing. Petra Konderlová

Zaznamenala jsem, že od rok 2021 se ruší maximální výše ročního daňového bonusu. Jak je to při měsíčním vyplacení daňového bonusu - tam strop 5 025 Kč zůstává? Tedy změna se projeví až v roce 2022 při ročním zúčtování?

Životní pojištění

ID27863 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Zaměstnankyně měla životní pojištění, to ukončila a založila si nové u nové pojištovny. Musí dodanit ty staré roky, které si uplatňovala v ročním vyúčtování?

Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh

ID27835 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnanec požádal o roční zúčtování do 15. 2. 2021, ale nedoloží potvrzení o úrocích s tím, že mu nebylo doručeno. Je možno udělat roční zúčtování, když je přislíbeno dodání potvrzení, ze kterého bude patrné, že bylo vystaveno po 15. 2. 2021? Chyba způsobena pojišťovnou/bankou. Pokud by na formuláři od pojišťovny byl datum potvrzení pozdější než 15. 2., jak to pak případně řešit?

Potvrzení o zdanitelných příjmech - vykázání v přiznání

ID27720 | | Josef Rajdl

Zaměstnanec dostal potvrzení o zdanitelných příjmech a je povinnost podat přiznání - dále má příjmy i z pronájmu bytu. Chtěli bychom se však zeptat - v potvrzení jsou vyplněny i jiné než běžné řádky. Jsou tam vyplněny ř. 5 - Doplatky příjmy dle § 5 odst. 4 v období 08-19 a dále úhrn pojistného z řádku 5 na ř. 7 a ř. 11 skutečně sražená záloha z ř. 5 - a pak je záloha na ř. 12 celkem. Jaké částky uvedu do přiznání do tabulky - úhrn příjmů ze závislé činnost, úhrn pojistného a sražená záloha - vždy sečtu ty dvě částky jak z klasického příjmu tak i s doplatku? Budu tedy 3 x sčítat, je to tak?

Sleva na dítě

ID27748 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Otec (zaměstnanec si uplatňuje už několik let slevu na jedno dítě. V polovině ledna 2021 získala toto dítě do výhradní péče matka (zaměstnanec). Jak otec, tak matka by si chtěli slevu uplatnit, komu z nich přísluší sleva na dítě v lednu 2021?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru