Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 637Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Akce výročí ochranné známky CONCORDE

ID23234 | | Ing. Christian Žmolík

Firma vznikla v roce 1990, v říjnu 2018 pořádala akci k výročí značky CONCORDE na zvýšení zdanitelných příjmů - 20 let Ochranné známky CONCORDE. Z této akce již přišly objednávky na zboží v částce přes 1 000 000 CZK. Náklady nocležné odběratelů, pronájem prostor pro výstavu zboží, parkovné, stravování, kulturní program jsou přes 500 000 CZK. Od odběratelů firma dostává stále nové objednávky, které jsou postupně realizovány. Mohu některé z těchto výše uvedených nákladů dát jako daňově uznatelné?

Aktivace vlastních služeb

ID23676 | | Ing. Jiří Nigrin

Stavební firma vlastní oplocený objekt. Část tohoto plotu naši zaměstnanci v roce 2018 odstranili a nahradili novým. Celá výměna bude provedena v roce 2019. Cena materiálu nakoupeného loni činí cca 7 000 (vedeno na účtu 042) a mzda zaměstnanců vč. odvodů cca 10 000 (vedeno na nákladových účtech). Musím za rok 2018 udělat aktivaci vlastních nákladů, když dílo ještě není dokončené, nebo až po dokončení? Jak se aktivace ocení - vlastní náklady, tj. materiál, mzdy a odvody, jak spočítat podíl nepřímých nákladů? Celková cena díla bude do 40 000 Kč, půjde vůbec o vytvoření nového majetku nebo se u staveb hranice 40 000 Kč nesleduje?

Archivace dokladů z mezd

ID6744 | | JUDr. Jaroslav Jakubka

Firma založená v roce 1998, skoro nepodniká. Od roku 2009 přestala podnikat úplně, ale zatím zlikvidována nebyla. Firma měla od roku 1998 zaměstnance, který odešel v roce 2002 do důchodu. Od té doby zaměstnance nemá, ve firmě je jen jednatel. Do kterého roku je povinnost ukládat doklady vztahující se ke mzdám? Co musí firma archivovat z účetnictví po celou dobu, kdy musí archivovat podklady ke mzdám? Stačí kopie DPPO včetně výkazů a z hlavní knihy účty 521, 524, 331, 336 a 342? Musí firma dále archivovat doklady vztahující se ke mzdám jednatele, který pobírá jen odměnu za práci statutárního orgánu jednou ročně?

Automobil na elektřinu

ID22023 | | Ing. Matěj Nešleha

Koupili jsme na firmu automobil na elektřinu, které nabíjíme doma. Jak máme vykázat spotřebu této elektřiny, abychom si ji mohli uplatnit do nákladů firmy?

Automobil na úvěr - ukončení

ID24250 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o., plátce DPH, koupila v 06/2015 ojetý automobil na úvěr. Teď v 6/2019 jsme uhradili poslední splátku. Automobil ve firmě zůstává, letos bude ještě uplatněn poslední daňový odpis. Vyplývají pro nás z této skutečnosti nějaké účetní, popř. daňové kroky/operace? Je možné od 07/2019 na tento automobil uplatnit daňový paušál (tzn. v daňové přiznání za rok 2019 uplatnit částku 5 000 Kč * 6 = 30 000 Kč - s tím, že náklady na pohonné hmoty a parkovné budou od 07/2019 nedaňové)? 

Bankovní účet českého podnikatele na Slovensku

ID15668 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Jsme česká firma podnikající v Česku. Protože máme hodně zákazníků na Slovensku (dodáváme zboží z Česka na Slovensko), zřídili jsme na Slovensku ve slovenské Tatra bance bankovní účet, na který nám slovenští zákazníci hradí faktury. Bude to mít pro nás nějaký důsledek z hlediska daně z příjmů?

 

Benefity pro jednatele

ID24414 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jakými pravidly se řídí smlouva o výkonu funkce (smlouva společnosti s jednatelem)? Pokud vím, nepodléhá zákoníku práce. Na jednom školení zazněl názor, že je možné, aby nejrůznější „benefity“, které jednatel požívá, byly pro společnost daňovým nákladem - např. zájezd na zotavenou pro jednatele. (Pokud společnost platí dovolenou do 20 000 Kč zaměstnanci, je to pro společnost nedaňový náklad. V případě jednatele je tento výdaj údajně možné považovat za daňový - nevím ale, na základě jakého zákona či výkladu zákona by to tak mohlo být).

Benefity zaměstnancům

ID18382 | | RNDr. Libor Fiala

Jsme s. r. o. s 50 zaměstnanci. Pokud vnitřním předpisem stanovíme, že všichni zaměstnanci mají nárok na benefity formou benefitní karty (využití na sportovní akce, kulturní akce, nákup v lékárně, dovolená) do výše 10.000 Kč (ročně pro 1 zaměstnance), je správný tento postup:

- zaměstnanci budou mít tento nepeněžní příjem osvobozený dle § 6 odst. 9 písm. d)

- zaměstnavatel bude o benefitech účtovat nedaňově na účet 513 (benefity nebudou vyplaceny z fondu, protože ho nemáme)?

Bezúplatný příjem - zápůjčka

ID19481 | | Ing. Martin Děrgel

Česká společnost obdržela od své sesterské společnosti bezúročnou zápůjčku v roce 2016. Tato bezúročná zápůjčka byla určena na běžnou provozní činnost společnosti. Příjemce půjčky realizuje jak výnosy zdanitelné, tak výnosy osvobozené od daně z příjmu právnických osob, tj. běžná provozní činnost je navázána na výnosy zdanitelné i osvobozené.

Jakým způsobem vyhodnotit tento bezúplatný příjem? Předpokládáme, že v souladu s § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP je nutné zvýšit základ daně o hodnotu bezúplatného příjmu určeného podle obvyklé výše úroků. Je možné ale v této situaci snížit základ daně ve stejné výši podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP. Nebo je nutné částku snížení základ daně ponížit jen nějakým poměrem s ohledem na fakt, že běžná provozní činnost generuje jak výnosy zdanitelné, tak osvobozené?

Pokud by v rámci bezúročné zápůjčky nebyl uveden účel, na který jsou peněžní prostředky určeny, bylo by možné snížení základu daně podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP zdůvodnit rozhodnutím společnosti, že peníze byly použity jen na transakci, která generuje výnos zdanitelný?

Bezúročná půjčka dceřiné společnosti

ID21729 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme česká společnost s ručením omezeným (A) a 100% vlastníkem/společníkem je jiná česká společnost s ručením omezeným (B). Pokud nám společnost (B) poskytne finanční výpomoc, můžeme uzavřít beúročnou půjčku? Vznikne nám jiný majetkový prospěch, který bychom měli zdanit? Nebo musíme uzavřít úročenou půjčku? Musí být ve výši obvyklých úroků? Co se považuje za obvyklý úrok? Kdy vzniká jiný majetkový prospěch u této úročené půjčky?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru