Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 689Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Mimosoudní vyrovnání

ID26757 | | Ing. Martin Děrgel

Firma "A" objednala u výrobce "B" materiál, na který vystavil výrobce zálohovou fakturu. Vzápětí si kupující firma A nákup rozmyslela a objednávku zrušila. Zálohová faktura nebyla uhrazena. Jelikož výrobce mezitím již objednaný materiál připravil k expedici (ustřihl kabel na míru), vyžadoval úhradu faktury, s čímž firma A nesouhlasila. Celý spor se dostal až k soudnímu jednání. Na radu právníka firma A (kupující) uhradila firmě B určitou částku jako mimosoudní vyrovnání. Je tato částka vyplacená jako mimosoudní vyrovnání pro firmu A daňově uznatelný náklad a jak ji zaúčtovat?

Paušální výdaj na dopravu

ID26770 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost má v majetku 3 osobní vozidla, u kterých uplatňuje paušální výdaj na dopravu. Společnost přestala v červenci jedno z vozidel používat, ale dosud ho neprodala. V měsíci září pořídila 4. vozidlo nové, u kterého by od září chtěla paušální výdaj uplatňovat. Pokud bude i nadále uplatňovat paušál u nepoužívaného vozidla, musí u 4. nového vozidla do nákladů dávat PHM dle skutečnosti. Lze to po prodeji původního auta změnit? Pokud u nepoužívaného auta již nebude používat paušál, může ho používat u nového auta, i když to původní má stále v majetku?

Grand karta na pohonné hmoty - daň z příjmů

ID26778 | | Ing. Petra Konderlová

V rámci marketingové akce podpory prodeje určitého zboží předáváme zdarma zákazníkům grand kartu na pohonné hmoty prodejce PHM. Zákazník tuto kartu může použít na jednorázový nákup pohonné hmoty u prodejce PHM. Nákup karet účtujeme na účet 213-Ceniny v úrovni nominální ceny karty a poplatku za vydání karty. Lze pak následný výdej a předání karty našemu zákazníkovi účtovat na účet 548 a chápat jej jako daňově uznatelný náklad?

Logo - nehmotný majetek

ID26754 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost zaplatila reklamní agentuře 150 000 Kč za vytvoření loga společnosti, které je následně používáno na korespondenci a web stránkách společnosti. Jedná se o nehmotný majetek ve smyslu zákona o dani z příjmu?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

ID26726 | | Ing. Jan Kašpar

Společnost s r. o. koupila v roce 2019 nemovitost. Do pořizovací ceny byla zahrnuta i daň z nabytí nemovitých věcí a z ní byly vypočteny odpisy. Vklad na katastrálním úřadě byl povolen v prosinci 2019. Pokud bude zrušena tato daň z nabytí a koupě nemovitosti bude od ní zpětně osvobozena, jak v roce 2020 opravím pořizovací cenu, kterou bych měla snížit o tuto daň? Muselo by se podávat dodatečné přiznání k dani z příjmů kvůli snížení odpisů, nebo by se oprava mohla zaúčtovat v roce 2020?

Reklamní předměty

ID26736 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost nakoupila reklamní předměty (zápisníky), které chce rozdávat obchodním partnerům - pořizovací cena zápisníku je 300 Kč/kus bez DPH. Zápisníky jsou opatřeny logem společnosti. Lze jednomu obchodnímu partnerovi věnovat jako reklamní předmět 2 zápisníky s tím, že půjde o daňově uznatelný náklad a DPH na vstupu je možné uplatnit? Bere se v potaz celková cena "balíčku" 2 zápisníků darovaná jedné osobě nebo se posuzuje cena za kus?

Nápoje a ovoce při pořádání sportovní soutěže

ID26699 | | Josef Rajdl

Společnost s r. o. pořádá soutěžní utkání v ping-pongu, v rámci které poskytuje zúčastněným sportovcům občerstvení v podobě ovoce, balené vody a energetických tyčinek. V současné době nemá poskytování "občerstvení" nijak ošetřeno v pravidlech soutěže. Pořádání sportovního soutěže je za účelem poskytování streamovacího videa ze sportovní soutěže sázkové společnosti za úplatu. Tento příjem je zdanitelným příjmem. Sportovní soutěže (turnaje) se účastní jak amatérští hráči tak profesionální hráči. Otázka, však vzhledem k některým omezujícím podmínkám v zákoně o daních z příjmů je, zda je možné uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů hodnotu poskytovaného „občerstvení“ účastníkům, tedy jednotlivým hráčům. Domnívám se, že ano, avšak raději žádám o potvrzení či vyvrácení této domněnky. Žádný ze sportovců není v zaměstnaneckém poměru. Výhry jsou u amatérských sportovců zdaňovány dle § 10 zákona o daních z příjmů srážkovou daní ve výši 15 % a profesionálním sportovcům je vyplácena výhra celá, neboť se u nich jedná o příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů. 

Ubytování jako daňový náklad u produkční společnosti

ID26740 | | Ing. Christian Žmolík

Produkční společnost na základě uzavřené smlouvy s účastníky (herci, technici, zvukaři) jim platí také ubytování (ve jmenovitě uzavřené smlouvě s nimi), aby mohlo proběhnout natáčení, jelikož jsou účastníci z různých koutů republiky. Společnost má v činnosti podnikání zajištění chodu celého natáčení. Bylo by tedy logické, když uzavřená smlouva je včetně ubytování, že je považován tento výdej pro tuto společnost daňově účinný?

Pronájem nemovitostí - zařazení majetku do užívání

ID26687 | | Ing. Jiří Vychopeň

Je zařazení majetku (stavby) u FO danící v § 9 ZDP, vedoucí účetnictví, vázáno na datum, kdy začne nemovitost pronajímat? Tzn. až bude první byt pronajat, teprve potom může zařadit a začít odpisovat? 

Pronájem služebního bytu zaměstnanci

ID26712 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma má v pronájmu služební byt, kde je měsíční nájem 19 984 Kč. Tento byt od 3/2020 užívá zaměstnanec (cizinec), bezúplatně. Náklady hradí firma, a účtuje jako nedaněné tj. MD 512/D 321. Od 1. 9. 2020 je uzavřena dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o srážkách ze mzdy, že bude firma zaměstnanci srážet ze mzdy částku ve výši nájemného tj. 19 984 Kč, tj. 100 %. Jakým způsobem to celé zaúčtovat a zda z tohoto případu neplynou další povinnosti zaměstnavateli nebo zaměstnanci?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru