Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 540Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpisy letadla ultralight

ID25061 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost, plátce DPH, pořídila letadlo ultralight ze zahraničí. Kromě faktury za pořízení nemá společnost žádné další doklady a náklady k tomuto letadlu. Jednatel chce, aby společnost uplatnila daňově uznatelné odpisy z tohoto letadla. Co vše musí společnost mít, aby bylo možné tyto odpisy uplatnit jako daňově uznatelné (koncese, pojištění...)? Nemělo by mít to letadlo nějaká povolení na jednotlivé lety, nějaké doklady za nájem na letišti atd.?

Dekorace

ID25063 | | Ing. Jiří Nigrin

Bude nákup dekorace do kanceláře - např. vánoční nebo velikonoční dekorace nebo i nákup obrázku - daňově uznatelným nákladem?

Výstavba bytů a jejich prodej

ID24951 | | Ing. Jan Ployer

Tuzemská společnost s ručením omezeným provádí výstavbu bytového domu, náklady na výstavbu účtuje na účet 042, jednotlivé byty se liší velikostí obytné plochy, některé mají balkon, terasu, parkovací stání, garáž, sklep a popř. i zahrádku. Jak rozpočítat náklady na jednotlivé byty při jejich prodeji? Lze spočíst náklad na 1 m2, přičemž se sečtou veškeré m2 obytné plochy + plocha balkonů, teras, garáží a sklepů? Pokud fakturuje společnost klientské změny , do výnosů se účtují v momentě fakturace nebo až v momentě skutečného prodeje bytu?

Dobrovolná práce - sázení stromků

ID24994 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme s. r. o., které hospodaří s místními lesy na základě pachtovní smlouvy s městem. Město je též naším jediným společníkem. Pořádáme akce pro dobrovolníky na sázení nových stromků. Sazenice nakupujeme, dobrovolníci od nás dostanou za svou práci jen občerstvení. Občerstvení účtujeme jako nedaňový náklad na reprezentaci. Obáváme se, že jako právnická osoba máme v podobě práce dobrovolníků zdarma bezúplatný příjem. Jejich práce by se dle našeho názoru měla ocenit obvyklou cenou a tento nepeněžní příjem uvést v přiznání k dani z příjmů na ř. 30. O tomto nepeněžním příjmu nebudeme účtovat, pouze jej uvedeme v přiznání. Je náš postup správný? Pokud by akce pro dobrovolníky pořádalo přímo město - vlastník lesa - byl by postup odlišný?

Investice - plynová boudička

ID24988 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme s. r. o. Obecní úřad v obci zaváděl plyn. Nabídl nám vybudování boudičky na plyn v hodnotě 17 000 Kč. Bylo to již v roce 2013. Zaúčtovali jsme ji na účet 042-Investice. Jelikož jsme postavili bioplynovou elektrárnu, plyn již zavádět nebudeme. Boudička tam stále stojí. Jak dále účtovat? 

Uznání daňového nákladu bez dokladu

ID24974 | | Ing. Petra Konderlová

Náš zaměstnanec byl na služební cestě služebním autem, kde platil parkovné. Nedodal ovšem parkovací lístek, dodal pouze potvrzení o provedení platby. Můžeme mu uvedený výdaj proplatit a dát do daňových nákladů, pokud nám podepíše prohlášení, že parkovací lístek z automatu nevytiskl?

Drobný hmotný majetek a způsob odpisování

ID24930 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost na základě směrnice účtuje DHM do hodnoty 40 000 CZK přímo do nákladů na účet 501. Nyní je požadavek vedení vytvořit novou směrnici a určitou část DHM (dle typu) účtovat do investic na účet 022. Lze v tomto případě ihned majetek 100% odepsat přes účty MD 551/D 082? Nebo účtováním na účet 022 je vlastně určeno, že majetek je k použití více než 1rok a tudíž je nutné nastavit časové měsíční odpisy, standardně se používá 24měsíců? Ještě jedna otázka, používáme mezinárodní účetní software a ten neumí používat účet 042 v případě pořízení majetku (umí ho pouze pro rozpracovaný majetek). V případě pořízení hm je tedy účtováno přímo 022/321, ne přes účet 042 přes který se má správně majetek teprve převádět do užívání, tedy na účet 022. Je toto nedodržení účetního postupu problém při případné daňové kontrole? 

Kupní cena finančního leasingu

ID24939 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. uzavřela s leasingovou společností smlouvu o finančním leasingu s právem koupě. Počet splátek je 60, akontaci s. r. o. hradila 31. 3. 2014, poslední splátku 1. 2. 2019. Z každé splátky si s. r. o. uplatnila DPH na vstupu. Dne 18. 6. 2019 uhradila s. r. o. fakturu na prodejní cenu (sjednanou v leasingové smlouvě) ve výši 500 000 Kč + 105 000 Kč DPH. Předmět koupě – automobil zakoupila leasingová firma od výrobce automobilu za 1 583 867 Kč + 332 612,07 Kč DPH.

1) Je správné, že kupní cenu zařadí s. r. o. do odpisovaného majetku k datu 18. 6. 2019 a začne kupní cenu odpisovat v odpisové skupině 2?

2) Zůstávají dříve uhrazené splátky vzhledem k výši prodejní ceny daňově uznatelné?

Odpisová skupina při technickém zhodnocení najatého prostoru

ID24855 | | Ing. Miroslava Kočová

Do jaké odpisové skupiny má společnost zařadit provedené technické zhodnocení pronajatého prostoru? Na kolik let bude odpisovat? Nájemní smlouva je sepsána na dobu neurčitou. Kolik let se odepisuje budova, to zatím nájemce neví. Jaké přesné doklady má mít společnost podepsané, aby mohla odpisování technického zhodnocení prostoru vykazovat v účetnictví?

Půjčovna šatů - šaty jako majetek firmy a jejich umořování do nákladů

ID24883 | | Ing. Martin Děrgel

Účtuji novou firmu, která realizuje půjčovnu svatebních šatů.

1) Šaty firma eviduje výhradně jako majetek na půjčení, nikoliv jako zásobu a nevede tedy ani skladovou evidenci zásob. Pokud šaty firma někdy prodá - např. na speciální přání zákazníka nebo z důvodu obnošenosti, tak je prodává jako 641 nebo 642 (podle toho, zda jde o majetek drobný nebo dlouhodobý). Je tento postup správný?

2) Cena šatů se pohybuje kolem 10 000 Kč. Firma chce zvolit variantu, že šaty do 40 000 Kč bude účtovat jako drobný majetek rovnou do spotřeby na 501.AE. Na konci prvního roku se dá očekávat, že tržby za půjčení šatů budou výrazně nižší než tyto nákupy a hrozila by výrazná ztráta. Proto chce hodnotu drobného majetku účtovaného do spotřeby časově rozlišovat, a to metodou, aby drobný majetek do spotřeby tvořil např. maximálně 65% hodnoty tržeb z půjčování a prodeje šatů. (drobný majetek v podobě šatů je nejvyšším nákladem firmy). Zbylé nadlimitní náklady za drobný majetek (šaty) budou časově rozlišovány účetním zápisem 381.AE/501.AE. S tím, že v dalším roce se rozpustí opět v maximální povolené míře do nákladů. Je tento postup v pořádku?

3) Firma zvažuje i postup vyčlenit si svatební šaty jako speciální dlouhodobý majetek, který bude účtovat již od limitu např. od 5 000 Kč na účet 02X a bude je účetně (a dle toho i daňově) odepisovat např. 3 roky rovnoměrně ročně. Tady však vidí riziko, že se díky této hranici posune limit i pro veškeré technické zhodnocení majetku na 5 000 Kč - např. i auta, prodejny a jiných věcí než šatů. Může být zvolená hranice pro technické zhodnocení pro tyto ostatní věci zvolena jinak než hranice majetku účtovaného na 0X ? Tato varianta odpisů nereflektuje tržby společnosti, proto může zvolená doba odpisů zásadně ovlivňovat hospodářský výsledek společnosti. Firma netuší, jak se šaty budou moc půjčovat.

4) Pokud firma nakoupí velké množství šatů a nebude je v daném roce nabízet (dojde pouze k předzásobení a prodejna se rozjede až další rok), tak je chce v případě zvolení šatů jako drobného majetku účtovat na účet zásob 112. Do spotřeby tyto šaty rozpustí až v momentě vystavení v prodejně nebo e-shopu zákazníkům. Je tento postup správný? Uvažuji, že pokud, zvolí účtování šatů na 0x jako odpisovaného majetku, tak do konce roku tyto šaty nezařadí a nemusí tento problém řešit.

5) Mohla by si účetní jednotka dát do směrnice, že bude účtovat majetek do spotřeby (případně zařazovat dlouhodobý majetek) v podobě šatů, až prvním půjčením zákazníkovi, tedy až výrazně později než dojde k vystavení nabídky na e-shop nebo na prodejnu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru