Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 622Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výdaje procentem u s. r. o.

ID25909 | | Ing. Petra Konderlová

Lze uplatnit výdaje procentem u právnické osoby? Předmět podnikání je stavebnictví, procento výdajů by bylo 80 %. Domnívám se, že nelze. Je to tak?

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí - stavební práce; stálá provozovna

ID25813 | | Ing. Matěj Nešleha

Stavební firma s. r. o, dodává celou stavbu (bytovku, most, čističku) českému plátci, stavba je v ČR. Některé práce si najímá jako subdodávky ze Slovenska (např. práce železářů, zedníků, úprava staveniště apod.) Má s. r. o. posílat Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí? A pokud ano, má se řídit datem zaúčtování, nebo datem uhrazení dodavatelské faktury? A jak je to ohledně vzniku stálé provozovny těchto SK subdodávek, zda když dělají na různých stavbách, ale na žádné z nich nepracují více než půl roku, jim vzniká stálá provozovna?

Zařazení do správné odpisové skupiny - soubor movitých věcí

ID25899 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o. zakoupila dle kupní smlouvy soubor movitých věcí - vybavení kuchyně za jednotnou cenu 90 000 Kč. Soupis obsahuje asi 30 položek bez uvedení jednotlivých cen za konkrétní věci: chladicí stůl, myčka nádobí, sprcha ke stolu, police, konvektomat, robot, gril, vozík, váha, regál, stojan, pracovní stůl, strouhač apod. Jakým způsobem zařadit tyto věci do majetku, když byly zakoupeny za jednotnou cenu? Je možné zařadit jako soubor movitých věcí, do jaké ale odpisové skupiny, když nejsem schopná určit, která z těchto věcí je hlavní a podle ní zařadit celek? Případně jak se k tomuto správně postavit?

Výpis z listu vlastnictví v souvislosti s prokázáním nezdanitelné částky

ID25891 | | Ing. Petra Konderlová

K prokázání nezdanitelné částky při uplatnění zaplacených úroků podle § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů je vyžadován podle § 38l ZDP výpis z listu vlastnictví. Tento výpis musí být originál potvrzený razítkem katastrálního úřadu nebo postačí informativní výpis vytištěný na webových stránkách "nahlížení do katastru nemovitostí"?

Příspěvek na kanalizaci

ID25840 | | Ing. Jan Kašpar

Jsme s. r. o., v letošním roce jsme vybudovali kanalizační přípojku a budeme ji letos prodávat VaK. Náš soused-firma s. r. o. nám na vybudování této přípojky přispěla částkou 100 000 Kč (vyfakturováno). Jak máme o této částce účtovat?

Oprava účetnictví a opravné přiznání k DPPO

ID25843 | | Ing. Zuzana Pšeničková

V únoru 2020 bylo podáno řádné přiznání k DPPO za rok 2019. V březnu 2020 ještě poplatník obdržel doklad časově a věcně patřící do roku 2019. Může ještě poplatník otevřít účetnictví 2019, doúčtovat tento doklad? Do konce března 2020 podat opravné přiznání k DPPO za rok 2019 včetně opravené závěrky?

Daňová uznatelnost úroků z úvěru

ID25821 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud má s. r. o. úvěr od banky ve výši 600 000 Kč k 1. 1. 2019, dále kontokorent se zůstatkem k 31. 12. 2019 -316 000 Kč, úroky zaplacené za rok 2019 činí 91 000 Kč a vlastní kapitál činí k 31. 12. 2019 -1 646 000 Kč, jsou úroky z úvěru daňově uznatelné, když banka není spojenou osobou? 

Nakupované služby z Velké Británie

ID25732 | | Ing. Martin Děrgel

Firma nakupuje poradenské služby od dodavatele z VB, který má GB VAT. Dosud z těchto nákupů nesrážela žádnou daň, pouze podávala Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle ustanovení § 38da zákona o daních z příjmů, jakožto nakoupené služby podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, přičemž nebyla prováděna žádná srážka daně, srážková daň byla nulová. Jak se má postupovat u faktur za nákup těchto služeb z Velké Británie od 1. 2. 2020, má se provádět nějaké zajištění daně nebo srážet nějaká srážková daň nebo postupovat jako dosud a nic nezajišťovat ani nesrážet? A jak podávat Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí dle § 38da zákona o daních z příjmů?

Prominutí jistiny a úroků ze zápůjčky

ID25793 | | Ing. Ivana Pilařová

Tuzemská společnost s ručením omezených poskytla své spřízněné společnosti úročenou zápůjčku. Nyní se rozhodla tuto zápůjčku včetně úroků prominout. Jistinu odepíše nedaňově na účet 546. Výnosové úroky 662, které společnost v předchozích letech zdanila, je možné odepsat daňově?

Formy umístěné v třetí zemi

ID25802 | | Ing. Christian Žmolík

Česká firma, plátce DPH, si nechala vyrobit formy na hliníkové profily u tureckého dodavatele. Formy zůstanou v Turecku a dodávány do Česka budou jen výrobky z nich. Turecký dodavatel českému odběrateli formy vyfakturoval, cena jednotlivých forem je různá, některé převýší 40 000 Kč. Česká firma chce formy zařadit do majetku a začít je odpisovat dle životnosti. Je to takto možné, když zůstávají u výrobce?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru