Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů fyzických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 1324Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Náhrada ušlého příjmu

ID26350 | | Ing. Martin Děrgel

Dobrovolný hasič mající příjmy ze samostatné činnosti byl vyslán na nařízenou odbornou přípravu. Jakým způsobem vyčíslí náhradu ušlého příjmu k proplacení? Příjem ze samostatné činnosti je velmi kolísavý. Pro účely daně z příjmu je tato náhrada zdanitelným příjmem?

Umělecký výkon

ID26256 | | Ing. Matěj Nešleha

Podnikatel OSVČ (reklamní činnost), plátce DPH. Lze fakturovat jeho pořízené a zpracované fotografie (cena + 10 000 Kč) jako umělecký výkon? Pokud ano, za jakých podmínek vzhledem k DPH a dani z příjmu?

Podnikání OSVČ v rodinném domě

ID26217 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ uvažuje o podnikání ve svém rodinném domě. Před 8 lety dostala OSVČ starý dům po dědovi darem. Nyní by chtěla rekonstruovat část neobydleného starého domku - kdysi tu byla malá stáj pro jednoho koně. Bude možné, aby výdaje spojené s opravou a rekonstrukcí na opravu si dala do daňových nákladů? Pokud ano, jakým způsobem to provést - vše ihned od nákladů případně nějaké odpisy domu či té části? Je potřeba ocenění, když byl dům darován? Jaký je z pohledu zdanění zvolit nejlepší postup a co byste OSVČ při zahájení podnikání a rekonstrukci - bude velkou rekonstruovanou místnost využívat jako svou dílnu pro šití a návrhy svých oděvů.

Společník, aktivní obchodní činnost, typ smlouvy a odměna, prokurista

ID26191 | | Ing. Jiří Vychopeň

Prosím o radu s výběrem vhodného typu smlouvy pro společníka s měsíční odměnou a možností využívání firemního vozidla pro činnosti firmy. Ve firmě figuruje menšinový společník, který není jednatelem. Tento společník však tráví aktivně čas (cca 50 hodin měsíčně flexibilně bez ohledu na zákoník práce) pro firmu a chce být za to oprávněně odměňován. Jeho působení spočívá v obchodní činnosti a nakupování zásob pro společnost včetně navazování styku s obchodními partnery. Do jiných oddělení jako je marketing, účetnictví, skladový provoz by přístup neměl. Stejně tak vzhledem k jeho statusu společníka se nedá předpokládat, že by měl běžnou pracovní smlouvu jako ostatní zaměstnanci. Ve své činnosti bude bude hodně flexibilní a tato činnost nebude podléhat evidence odpracovaných hodin jako u ostatních zaměstnanců, dovolené atd. Z toho důvodu usuzujeme, že by byla nejlepší obdobná smlouva jako je smlouva o výkonu funkce jednatele s tím, že by nešlo o jednatele, ale o prokuristu. Ve smlouvě by bylo dohodnuto, že může využívat firemní vozidlo. Zdaňování odměny bylo bylo podle par. 6 jako u zaměstnance. Uvažujeme správně, nebo byste navrhovali jinou formu smlouvy a jiné zdanění? Jako další řešení by mohla být smlouva externím o zastoupení, kde by tento společník při výkonu obchodní činnosti vystupoval jako OSVČ, fakturoval by podle § 7 zákona o daních z příjmů podle dohodnutých podmínek. Avšak tady vidíme riziko s použitím firemního automobilu osobou, která není dle daně z příjmu zaměstnancem, a možné (do)danění podle § 6 zákona o daních z příjmů. Pokud by však jednatel využíval svoje soukromé vozidlo, mohl by být odměňován jako externí OSVČ (obchodní činnost) dle § 7 zákona o daních z příjmů?

Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance

ID26252 | | Josef Rajdl

Mezi našimi zaměstnanci je manželský pár. Manžel zemřel a manželce a dítěti se bude vyplácet jednorázový finanční příspěvek - ovdovělé manželce (zaměstnankyni) 40 000 Kč; pro osiřelé dítě 30 000 Kč, a jednorázová finanční výpomoc pro osiřelé dítě po zesnulém zaměstnanci ve výši 30 000 Kč. I když se dávky nesčítají, tak pro upřesnění se manželce vyplatí celkem 100 000 Kč. Mohou být tyto výpomoci vyplacené mzdou nebo si musí zaměstnankyně podat daňové přiznání a uvést částky nad limit jako ostatní příjem? Jaký je vůbec limit pro danění a odvody 15 000 Kč nebo 30 000 Kč? Můžete přesně popsat, jak se budou provádět odvody výše uvedeného případu? Jak by se postupovalo a co by šlo do daňového přiznání, pokud by manželka zesnulého nebyla naším zaměstnancem?

Zdanění prodeje bytu

ID26286 | | Ing. Jan Kašpar

Klientka prodala bytovou jednotku. Založení řízení do katastru nemovitostí dne 12. 11. 2019, rozhodnutí o povolení a provedení vkladu 19. 12. 2019, vyrozumění o provedení vkladu 23. 12. 2019, ukončení řízení 30. 1. 2020. Peníze z advokátní úschovy přišly klientce na bankovní účet v lednu 2020. Ve kterém roce bude prodej zdaněn - v roce 2019 nebo roce 2020?

Zdanění mzdy u DPP u cizinců

ID26236 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnáváme na DPP ruskou studentku. Výdělek má vyšší než 10 000 Kč. Jak bude mzda zdaněna a bude odvedeno zdravotní a sociální pojištění? Od studentky máme tuto informaci: jako cizinka žijící a studující doktorandské studium má statut "Rodinného příslušníka občana EU" - nemá trvalý pobyt, ale dlouhodobý a nemusí se tímto za ni odvádět daně při smlouvě DPP - při uzavření HPP pak ano + v říjnu uzavírá sňatek.

Příjmy na bankovní účet OSVČ místo na nově založenou s. r. o.

ID26280 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ (neplátce DPH) si založil s. r. o., také neplátce DPH. Příjmy z nově vzniklého s. r. o. avšak chodí na bankovní účet OSVČ. Jak se s danou věcí vypořádat? Může OSVČ peníze přeposlat na s. r. o, aniž by je musel zdanit jako OSVČ?

Podnikání studenta - výroba miniaturních sportovních potřeb

ID26243 | | Josef Rajdl

Student 18 let - denní studium - vyrábí jako svůj koníček miniaturní sportovní potřeby, v roce 2020 zaznamenal zájem o tyto miniaturní sportovní potřeby a následně došlo k několika prodejům, příjem 2020 do konce května 2020 činí cca 30 000 Kč, předpoklad za celý rok 2020 je cca 100 000 Kč. Jaké kroky musí podniknout, aby bylo vše v souladu s legislativou (živnostenský zákon, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální pojištění)?

Příjmy ze závislé činnosti v ČR a DPP na Slovensku

ID26173 | | Josef Rajdl

Jsem rezident ČR a mám celý rok příjmy ze závislé činnosti v ČR (pracovní poměr), v roce 2019 jsme ještě měla dohodu na Slovensku s příjmem za měsíce 7-12 celkem 1800 Euro a daň 342 Euro. Jak tento příjem zahrnu do daňového přiznání v ČR za rok 2019?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru