Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů fyzických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 1481Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nájem nemovitosti, kterou vlastní partner

ID27830 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba pronajímá jako OSVČ nemovitost, kterou vlastní její partner, se kterým dlouhodobě žije. Partner s pronájmy souhlasí. Tzn. partner, jehož je nemovitost, má příjmy z pronájmu 0 a jeho partnerka vše uvádí do daňového základu. Musí mít od partnera nájemní smlouvu, nebo to není nutné a může pronajímat jeho nemovitost bez toho, aniž by mu platila nájem a zároveň mu nebylo v případě kontroly nic dodaněno?  

Pokud by vlastník nemovitost družce pronajal, může si družka uplatnit z příjmů z pronájmu uvedené nemovitosti (pro daň z příjmu fyzických osob) výdajový paušál 30 % dle § 9 ZDP. 

Doplatek u zaměstnance v daňovém přiznání

ID27873 | | Josef Rajdl

Zaměstnanec vyplňuje přiznání k dani z příjmů (má ještě příjmy z podnikání) a dostal jedno potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele. V potvrzení má vyplněny mj. i tyto řádky:

  • ř. 5 - doplatek příjmů dle § 5 odst. 4,
  • ř. 7 - úhrn pojistného z řádku 5 a
  • ř. 11 a další běžné řádky 1, 2, 6, 8, 9, 12.

Pokud nevyplní další své příjmy z podnikání do přiznání, vznikne mu doplatek ve výši 1 200 Kč. Je možné, že se stala chyba ve mzdové účtárně? Pokud by přiznání vyplnil bez těchto řádků (bez doplatku ř. 5 a souvisejícího odvodu sociálního ř. 7 a zálohy ř. 11), vyšel by mu přeplatek 120 Kč, což by bylo v pořádku neboť rozdíl vznikne kvůli rozdílnému zaokrouhlení ve mzdách oproti přiznání.

Ale pokud tam zahrne i doplatek včetně souvisejícího odvodu sociálního pojištění a zálohu (je uvedeno v potvrzení o příjmů za rok 2020), pak vznikne nedoplatek ve výši 1200 Kč.

Musí tedy zaměstnanec tuto částku doplatit skrze daňové přiznání nebo opravu provede zaměstnavatel? Nebo to to nemáme řešit a podat přiznání i s částkou doplatku, která vyšla z potvrzení? Musí tedy zaměstnanec „opsat“ všechna čísla z potvrzení do přiznání včetně řádků 5, 7 a 11, ačkoliv z toho vznikne nedoplatek? 

Pronájem kanceláře v bytě

ID27890 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba, která je zároveň plátcem DPH, vlastní byt, ve kterém bydlí. V tomto bytě je současně zapsané i sídlo jejího s. r. o. - také plátce DPH. Od roku 2021 chce tato fyzická osoba pronajmout svému s. r. o. v bytě vymezenou plochu jako kancelář.

1) Na základě jakých parametrů určit nájemné - postačí m2?

2) Nájemné musí být s DPH či může být bez DPH?

3) Na jakém řádku v daňovém přiznání bude vykazovat FO a s. r. o. nájemné v případě uplatněného DPH?

4) Případný jakýkoliv prodej bytu je osvobozen od DPH u této FO plátce DPH?

Zdanění přijatých kompenzací během epidemie covid-19

ID27946 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Platí stále, že všechny ostatní podpory se zdaňují, jen kompenzační bonus zdanění nepodléhá? V případě rozhodování, zda čerpat kompenzační bonus jako OSVČ, či v programu COVID-Gastro jako zaměstnavatel, může hrát tato skutečnost velkou roli.

Kotlíkové dotace a přiznání

ID27929 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Fyzická osoba, občan-nepodnikatel, v roce 2020 obdržel kotlíkovou dotaci na výměnu kotle. Musí se tato částka uvést v přiznání za rok 2020?

Dědictví, následný prodej - daň z příjjmu

ID27933 | | Ing. Jiří Nigrin

Platí se daň z příjmu, když v první linii manžel zdědí pozemek (od své matky), který následně prodá, aniž by ho vlastnil 5 let? 

Paušální výdaje u automobilu

ID27941 | | Ing. Petra Konderlová

FO, plátce DPH má ve firmě osobní automobil. Z poř. ceny auta, náhradních dílů a pohonných hmot uplatňuje DPH.

1) Pokud by přešla FO na paušální výdaje na pohonné hmoty a neuplatňovala ani DPH z pohonných hmot, je povinnost vést knihu jízd? DPH by uplatnila jen při pořízení a dále z oprav a náhradních dílů.

2) FO poskytuje firemní automobil jako náhradní vozidlo pro klienty autoservisu. Může v tomto případě použít paušální výdaje na tento automobil?

Krácení odpisů

ID27947 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH používá auto z 80 % pro podnikání a z 20 % pro soukromé využití, musí krátit v tomto poměru také odpisy? Paušální výdaje na PHM může uplatnit 48 000 Kč za rok? 

Zdanění jednorázové podpory pro umělce (COVID-kultura)

ID27814 | | Josef Rajdl

Podléhá dotace pro umělce (OSVČ), která byla umělcům vyplácena na podzim roku 2020 pod názvem "Program COVID-Kultura, Výzva č. 2 – jednorázová podpora 60 000 Kč", dani z příjmů fyzických osob? Pokud ano, dle jakého paragrafu zákona o dani z příjmů bude zdaněna (např. §10 ostatní příjmy?). Jaké výdaje může OSVČ k této dotaci uplatnit v případě, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů? (Pozn.: Dotaz naráží na skutečnost, že např. ošetřovné OSVČ, vyplácené na jaře 2020 bylo od daně osvobozeno dle §16, "přilepeného" k zákonu o kompenzačním bonusu, není někde jinde ukryt paragraf o osvobození výše uvedené dotace?).

Autorský honorář a pojištění

ID27816 | | Josef Rajdl

Prostřednictvím nakladatelství jsem loni, v roce 2020 vydala knížku, ale nakladatelství mi pošle autorský honorář z prodaných výtisků až tento rok v květnu. Dle § 5 zákona o daních z příjmů a § 7 odst. 2 písm. a) zdaním příjmy z honoráře až v roce 2021 - uvedu do přiznání za rok 2021. Tak to bude tedy i s přehledem pro zdravotní pojišťovnu a sociálku. Otázky zní: 1) Kdy se mám, resp. kdy jsem se měla přihlásit na FÚ k registraci - je nějaké registrace nutná - a kdy má, resp. měla být - až při přejetí příjmů nebo při uzavření smlouvy či když jsem knihu začala psát? 2) Kdy se mám registrovat (přihlásit) u zdravotní pojišťovny a sociálky - při začátku psaní knihy, při uzavření smlouvy či až při příjmu v roce 2021? Jak to je přesně se zahájením, resp. registrací či přihlášením?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru